Új spirituális szemlélet

Fordította Csiszér Albert

Buborék-univerzumok a mi multiverzumunkban - művészi ábrázolás

Galaktikus történelem

Eonokkal ezelőtt, a Fény és a sötétség erői között zajlott Nagy Galaktikus Háborúban, az akkor felszabadított titáni energiák miatt, a Multiverzum megszámlálhatatlanul sok világa semmisült meg. Egész birodalmak teljes világa esett szét és töredezett sok-sok dimenzióra, az újonnan alakult törésvonalak pedig állandó akadályokat képeztek. A régi, természetes, szinte azonnali kozmikus utazások és kommunikációk nem voltak többé lehetségesek.

A galaktikus háborúból való felépülés lassú volt és csak részleges maradt. De az élet végül győzedelmeskedett, mint ahogy általában lenni szokott. Néhány túlélő világ - emberi és idegen (megj: humanoid és nem-humanoid) egyaránt - újraépült: néhány megmentett maradványvilág egy elfogadható átlagszintig fejlődött, más teljesen megsemmisült világnak primitív szinten kellett újrakezdenie. Így sok-sok évezred alatt a legtöbb érintett világ ismét különböző szintű virágzó civilizáció szintjére jutott el. Legtöbbjük újra űrutazásokra is képes volt, még ha csak szerény mértékben is.

A kereskedelem és árucsere újra kialakult a bolygók és csillagrendszerek között. Különböző területeken egész régiók teremtettek egymással kapcsolatot, létrehozva bizonyos kezdeti, régiók közötti szövetségeket. Egyik ilyen régió volt a Világok Lelki Szövetsége (Psychean Federation of Worlds), amely nagy konglomerátumok, különböző csoportosulások létrejöttét kezdeményezte, hogy egy önálló szektort alkossanak - később ezt a 11-es Szövetségi Szektorként jelölték. Végül ezért alakult ki a Nagy Szövetség is, teljes nevén Szabad Világok Dimenzióközi Szövetsége (Interdimensional Federation of Free Worlds) a maga 33 hatalmas szektorával, a kozmikus vezetőknek, az Őrzők Tanácsának (a Fény Erői) javaslatára és útmutatására.

Ezek az Őrzők, minden csillagrendszerben mint az emberiség Idősebb Testvérei (megj: az „emberiség” itt a Multiverzum számtalan humanoid fajára értendő), annak szentelték magukat, hogy egy újabb kozmikus szintű pusztítást megakadályozzanak és az emberiséget a sötét erőktől megvédjék. Az Őrzők Tanácsa, akik a Nagymesterek vezetése alá tartoznak, a multiverzum struktúráján „kívül” léteznek és működnek, egy abszolút fizikai mentes sík legfelsőbb régióiban, túl a teren és az időn. Ők testetlen lények, akik tartózkodási helyükön néha fénylényekként is megnyilvánulnak. Ők erről az éteri síkról irányítják a mi humanoid világaink megfelelő működését és fejlődését, bármelyik kozmikus birodalomban is legyen a mi adott otthonunk. Teszik ezt teljes összhangban a többi különálló, egyéb idegen életformákat irányító "éteri hierarchiával", a harmonikus együttélés és a tartós kozmikus béke jegyében.

Így néhány százezer évvel ezelőtt, a multiverzumunk egy távoli részén a Nagy Szövetség megszületett, hogy igazgassa a humanoid világrendszerei ügyeit. És így lett a 11-es Szektor és magja, a Világok Lelki Szövetsége a Nagy Szövetség központi szektora a Xanthius nevű kormányzati irányító bolygóval. A Szövetség 33 szektorát 5000 nagyobb világközpont-bolygó alkotja, valamint még százszor ennyi érintetlen vagy fejletlen bolygó. (Egyik tagszektor a Tejút-Galaxis Konföderációja, melyet Ashtar Parancsnoksága képvisel, így a Földet is, hogy elősegítse a bolygónk Szövetséghez való lehetséges csatlakozásának az ügyét.)

Egységesített rendszer

A Galaktikus Szövetség, akárcsak más Szövetségi szektorok tartalmazhatnak bizonyos fokú egységesítést; ám még náluk sincs teljesen egységesítve a rendszer a szövetség tagjai közt. Nagyon sok különböző rendszer, kultúra, technológia és eljárás van itt jelen. Sok világ nem is akarja alkalmazni más világok módszereit. Miért? Mert tökéletesen jól működő űrutazásuk és ezzel összefüggő technológiájuk van, és mindenekelőtt: a „fejlődés” és hatékonyság szintje nekik kevésbé fontos, mint az érző élet minősége és célja, a legmagasabb közös céllal: minden világ spirituális fejlődése minél magasabb rezgésszintekre. Minden szektor teljesen önálló minden szinten, de rendelkeznek képviselettel a Szövetség központi bolygóján, a Xanthius-on. Máskülönben nincs kapcsolat vagy csere a szektorok között, amelyek a független növekedést és fejlődést támogatják, minden külső hatástól mentesen. A ritka kivételeket, hogy egy új „külső” módszert befogadjanak, a Szektor Képviselő dönti el, leginkább rendkívüli humanitárius esetekben. A Szövetség népessége nagyrészt humanoid, emberi lényekből áll, mégis nagyon sok olyan szegmens is van, ahol sok társult világban nem-humanoid fajok is megtalálhatók. A Szövetséghez való csatlakozás önkéntes alapú, melyet népszavazáson döntenek el.

 

Tejút-galaxisunk művészi ábrázolása

A Szövetség szektorai már korszakokkal ezelőtt elérték a technológiai fejlődés csúcsát. A nyersanyagellátás, a közlekedés, a gyártás, a mezőgazdaság teljesen automatizálva lett. Ugyanez történt az orvostudománnyal, a szállítással és a szolgáltatási iparágakkal.

Bár még megmaradtak emberi ellenőrzői, ügyvezetői, igazgatói és koordinátori pozíciók - különösen a humán ügyek osztályain. Emellett sok területen, pl. a vendéglátásban még mindig inkább az emberi szakácsokat és főpincéreket kedvelik, akik irányítják az android munkaerőt; épp úgy a vezető orvosok, rendőri vezetők, bírák, vezető adminisztrátorok is emberek. (megj: a magasan fejlett társadalmakban, ahol mindenütt egységes planetáris kormányzat van, és a jólét általános, pl. a rendőröknek és bíráknak nem olyan funkciójuk van , mint nálunk, vagyis nem az elnyomó és erőszakszervezet részei, hanem olyan bölcs emberek, akiket az egész planetáris közösség hatalmazott fel legtöbbször valamilyen interplanetáris probléma megoldására.) Mégis összeadva őket, az emberi alkalmazottak a teljes lakosság alig 1%-t teszik ki. Többi sok-sok milliárdnak nem volt mit tennie, nem volt célja létezni. A robotolás és a küszködés megszűnt, de ugyanígy a törekvés is. A magas életszínvonal és a garantált jövedelem mindenhol általános volt. A pénz a legtöbb szektorban már nem is létezett valójában.

Az általános fogyasztási javak és szolgáltatások ingyen megszerezhetőek lettek, korlátok nélkül; ugyanígy az utazás, vakációzás, rekreációs vagy oktatási lehetőségek. Az alapoktatásban, amely 18 éves korig tartott, az embereket megtanították megérteni a világot, használni tehetségüket és megtanulni kreatív képességeket, holisztikus szemléletet kifejleszteni, felelősségteljes magatartást tanúsítani maguk és a társadalom felé, valamint mindezek felett törekedni a kiválóságra és a spirituális transzcendenciára. Az embereket bátorították, hogy vegyenek részt a sportokban, művészetekben és a kézműves mesterségekben, vagyis a közösségi tevékenységekben.

De még voltak társadalmi problémák. Nem mindenki tudta elfogadni a kitalált hasznosság csodaszerét és a „foglalkoztatási terápiákat”. Voltak, akik inkább harcolni, versenyezni, küzdeni szerettek volna a „valódi elégedettségért”. Ezen elégedetlenek számára meg volt adva a lehetőség, hogy megpróbáljanak kitűnni igazán komolyan bármilyen általuk választott területen vagy elutazzanak egy sor választható távoli bolygóra, hogy ott primitív életet élhessenek, s ahol igazán nagyotalkothassanak, nagyon gazdaggá váljanak és a saját, egyedileg tervezett fantázia-területükön élhessenek. Mindezeket és egyéb különcségeket is tolerálta a rendszer, kivéve az ártalmas rendellenességeket.

Hagyományos rendőrség helyett jól programozott android békefenntartók voltak, akik biztosították a bonyodalommentes társadalmi interakciót. A végrehajtási intézkedések egy csak-emberekből álló bírálóbizottság utasításainak hatálya alá estek. Egyébként az androidok humanoid robotok voltak, akiket azért készítettek, hogy szolgálják az embereket minden elképzelhető módon, korlátozott öntudattal rendelkeztek és úgy voltak elkészítve, hogy kevesebb, mint 30 év alatt elhasználódjanak, hogy ne lépjenek fel „humanitárius dilemmák” velük kapcsolatban hosszú távon.

A közösségeket – kicsit vagy nagyot, bolygóit vagy regionálist – helyi adminisztrátorok szolgálták, hogy biztosítsák a bőséges ellátást és a szolgáltatásokat. Ezek az adminisztrátorok, mint minden állással rendelkező, önkéntes emberi munkások voltak, a munka kedvéért, de akiket kompenzáltak jutalmi ösztönzőkkel, mint pl. egyedi ajándékokkal, ritka műalkotásokkal vagy egyéb emléktárgyakkal.

A szövetségnek nem volt hagyományos értelemben vett kormánya. Helyette egy nem-tekintélyelvű közszolgálati testület volt, amely irányította a társadalom zökkenőmentes működését minden lehetséges szinten. Problémák esetére polgári esküdtszék alakult, hogy megoldják az ügyeket. Ez mindig egy liberális és demokratikus módon valósult meg, igazán józanul és ésszerűen. Az emberek elég fejlettek voltak ahhoz, hogy egy ilyen rendszer működjön; emellett 4-es és 5-ös szintű irányítók felügyelték a tisztességes eljárást.

Minden emberi közösségnek megvolt a maga széles infrastruktúrája: ingyenes lakhatás, bevásárló üzletek, iskolák, sportlétesítmények, szabadidős és szórakoztató komplexumok, felnőttkori tanulás és fejlesztési központok, meditációs csarnokok és spirituális templomok.

Az emberek általánosan hittek a nagy kozmikus EGY-ben, Abban, Aki pártatlan és jóindulatú a Teremtés minden életformája felé. Nem volt semmilyen hivatalos vallás – de az emberek szabadon alakíthattak vagy csatlakozhattak vallási csoportokhoz – ha nem ártottak vagy zavarták mások alapvető szabadságát. A házasságok megújítható szerződéses alapúak voltak. Az embereknek joguk volt egy gyerekhez egész életük alatt, a szigorúan alkalmazott népesség-szabályozásnak megfelelően. Az Őrzők és a Szövetség sem szerette volna a népesség vagy a területek féktelen bővülését. Ehelyett az élet minősége, az egyén szabadsága és jóléte volt a „kormányzási” gyakorlat eszmei alapja.

Az Őrzők Tanácsa

A Szövetség világai egy szellemiségben egyesültek, és a távoli Őrzők Tanácsa vezeti őket a testiségen felülemelkedett állapotból. Ezek a világok össze vannak kapcsolódva és a Szövetség Űrflottája védelmezi őket, az Űrflotta Parancsnoksága vezetése alatt, akik együttműködnek a Szövetségi hatóságokkal, de csak az Őrzők Tanácsa felé vannak elszámoltatási kötelezettséggel. Az Őrzők ezekkel a világokkal és a Szövetségi Űrflottával a „kozmikus segítők” által vannak kapcsolatban, akik figyelők és tanácsadók is egyben. Minden bolygónak vannak 4-es fokozatú segítői, mint megfigyelők. És hogy biztosítsák a zökkenőmentes működést, több 5-ös fokozatú segítő – mint amilyen Quentin is (megj: Mágocsi Oszkár mentoráról van szó az Argona bolygóról) – felügyelik a rendszert és jelentenek az Őrzők Tanácsa 6-os és 7-es fokozatú tiszteletreméltó társaságának.

Nagyon sokszor a kinevezésük előtt a segítő jelöltek már hosszú életpályát futnak be, igen sokféle tapasztalattal és eredménnyel a hátuk mögött. Egy segítő pályafutása egy kihívásokkal teli kiteljesedett élet. A megtisztelő, hivatalos kinevezésüket az Őrzők Tanácsa végzi. Ha egy egyén kifejlesztette a megfelelő készségeket és képességeket, és megérett rá az idő, akkor a 4-es fokozatról 5-ös fokozatra léphet – míg számtalan évezred után akár 6-os fokozatra is a Tanács végrehajtó ágába (amely nagyrészt testetlen állapot, alkalmi „megtestesüléssel” a fizikai síkon nagy válságok esetén).

Csillagközi utazás

Most hadd magyarázzam el a különböző sebességeket és dimenziókat. Quentin egy másik témára váltott. (megj: vagyis ez az összefoglalás Quentin által átadott oktatási anyaghoz tartozik.) A közeli helyek megközelítésére használt standard fénysebesség alatti „impulzus” sebességek mellett rendelkezésre áll a fénysebesség feletti utazás lehetősége is a Szövetség űrjárművei számára a hipertér-utazás révén.

Az utasszállítók, teherszállítók, egyéb kereskedelmi és polgári járművek számára ez a fénysebesség feletti utazósebesség 200C (vagyis 200-szorosa a fény sebességének). Az Űrflotta Csillaghajói és a kiemelt kormányzati hajók számára a fénysebesség feletti utazás sebessége 500C. 1C egyenlő azzal a fénysebességgel, amit valaha a legfelső sebességkorlátnak hittek. Ezek a több százszoros C sebességek hihetetlenül gyorsak ugyan, mégis megengedhetetlenül „lassúak” csillagközi vagy intergalaktikus távolságokhoz képest.

Például a ti lencse alakú Tejút galaxisotok a maga több száz milliárd csillagával 20.000 fényév „szélességű” és 100.000 fényév átmérőjű, míg a szomszédos Androméda galaxis 2 millió fényév távolságra van tőle. És még nem beszéltünk a több száz milliárd távolabbi galaxisról csak a ti univerzumotokban; és nem beszéltünk még a többi univerzumról, más dimenziókról, más szintekről és birodalmakról ebben az általunk ismert, de még fel nem derített multiverzumunkban, ebben a megfoghatatlanul grandiózus Kozmoszban.

 

A Szövetség fényhajói, mikor átkelnek egy csillagkapun - ábrázolás a „Stargate” sci-fi tv-sorozatból

A csillagkapuk közlekedési rendszere

A Szövetség lazán kapcsolódó közössége, amely több ezer csillagrendszert foglal magába különböző galaxisokból és dimenziókból, 33 hatalmas szektort egyesít a mi multiverzumunknak ebben a végtelen kozmoszában. Ahhoz, hogy ezeket az óriási távolságokat át tudják hidalni a fénysebesség feletti utazásnál is gyorsabban, ők is hozzáférnek a minden hajó számára fenntartott szinte azonnali utazás csillagközi ugrásához, az úgynevezett Csillagkapukon keresztül, amelyek 100 fényév távolságra vannak egymástól minden szektorban, ezáltal az „ajtótól ajtóig” utazási ideje lerövidül a legrosszabb esetben is néhány hétre (ami alatt választható az alvás is).

A Csillagkapukat mesterségesen hozták létre. A lehetséges Kapuk a téridő kontinuum különleges csomópontjain találhatók meg, melyek mesterségesen meg vannak nagyobbítva erő-visszacsatoló szerkezetekkel. A Kapukat robotok és számítógépesített berendezések működtetik és tartják karban és mindegyiket be lehet programozni egy, a szektoron belüli hasonló kapu, mint célállomás elérésére. Ahhoz, hogy más dimenzióbeli Szövetségi Szektorokat elérjenek, az Űrflotta járművei fel vannak szerelve, hogy átmehessenek az úgynevezett „dimenzióközötti tranzit-ablakokon”, amelyekből természetes bőség van a legtöbb csillagrendszerben.

Aztán természetesen ott vannak a Galaktikus Kapuk (2 vagy 3 db minden egyes Szövetségi Szektorban), ezek a furcsán komplex anomáliák, amelyek képesek azonnal átszállítani egy csillaghajót egyik galaxisból a másikba - ezek az útvesztőkbe rejtett anomáliák a nagyon erős gravitációs turbulenciák miatt képesek egy átlagos űrhajót darabjaira tépni. Ezért csak a különleges megfigyeléssel felszerelt és nagyteljesítményű Űrflottahajók alkalmasak arra, hogy pontosan kijelöljék és hajszálpontosan át tudjanak menni ezeken a szuperugrást végző katapultokon, döbbenetes intergalaktikus távolságokat megtéve.

A kommunikáció leghatékonyabb és legkorszerűbben kifejlesztett módja a 10.000C sebességű "ultra-tér" átvitel, átvezetve akár egy Csillagkapu rácsának auto-relé rendszerén keresztül, ha ez szükséges, vagy átlőve egy Galaktikus Kapu relé-szondáján át. Így legtöbbször egy fél nap is elég, míg egy üzenet a multiverzum legtávolabbi pontjáról megérkezik a Vezérlő Központba.

Dimenzióközi Ablak-területek a Földön

 

Geomagnetikus spirális vortex (örvény), amely „ablak-területként”, dimenzióközi portálként is használható

Dimenzióközti átjáró zónák helyszínei a Földön

 

 

Terület Ország/Földrész Megjegyzés
 Ontárió-tó  Kanada/USA   Marysburgh Vortex, Sophiasburgh Háromszög, Huntsville régió
 Erie-tó   Kanada/USA   Kisebb ablak 
  Sziklás-hegység  Kanada/USA    Kisebb ablak
 Bermuda-háromszög    USA/Amerika  
 Spitzbergák/Svalbard   Norvégia    Északi-Sarki-óceán
 Góbi-sivatag  Mongólia/Kína  "Shamballah-ablak"
  Mandzsúria   Kína   Észak-Kelet Kína
 Japán-tenger   Japán  
 Bass-szoros   Ausztrália/Déli-Csendes-óceán   Melbourne-höz közel
  Cook-szoros    Új-Zéland/Déli-Csendes-óceán  Kisebb ablak
   Déli Sark  Antarktisz  
 Hawaii-szigetek   USA/Északi-Csendes-óceán  

 

       

Dimenzióközi portálok (“ablak-területek”) a Földön

Dimenziók és rezgésszintek birodalmai

A saját dimenziótok mellett még nagyon sok más dimenzió is van, amelyek egymás mellett vagy egymást részlegesen átfedve léteznek. Mindezen dimenziók hasonló fizikai valóságokkal rendelkeznek, mégis észrevehetetlenek egymás számára a különböző rezgésszintek miatt.

Dimenziók léteznek az alsóbb és felsőbb frekvenciasávokon is. Bármilyen érző életforma számára azonban a rezgésszám csökkentése vagy felemelése különösen nehéz, mivel gyakran szükség van speciális járművekre és/vagy támogatott felerősítésre. Ezek a „sávok” valójában különböző világrendszerek a kozmikus fejlődési skála sokféle létezési szintjén – különböző denzitásai a különálló Rezgésszint-Birodalmaknak (RB). Maga a Föld bolygó és a hozzátartozó látható univerzuma, számtalan galaxisával együtt, a 3. RB közepes szintű tartománya (3. denzitása vagy sűrűségi szintje), míg a Világok Lelki Szövetsége és sok más Szövetségi Világ a 3. RB magasabb tartományaiban vagy a 4. RB alacsonyabb tartományaiban létezik.

Ezek a rezgésbirodalmak olyanok, mint a hagyma héjai, gömbrétegek egyik a másikon belül, mégis jól elkülönítve egyik a másiktól kvantumugrások által, jelentősen magasabb vagy alacsonyabb frekvenciák sávokon. Ezen birodalmak anyaga és lakói nem kompatibilisek egymással (mint ahogy a szilárd sem az éterivel, tűz sem a vízzel): ezek lakói nem tudják felhasználni a másik technológiáját, nem tudnak magukkal vinni tárgyakat vagy eszközöket a korlátokon, és csak csekély mértékben tudnak kölcsönhatást gyakorolni a másikra, azt is csak indirekt módon. A határokon átutazók ezért szigorúan csak saját felelősségükre cselekedhetnek: el kell fogadniuk az új körülményeket és csak az adott világ lehetőségeit használhatják fel.

( Lásd még Mágocsi Oszkárral kapcsolatban: http://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/8-kontakta-kapcsolatok-a-kozmikus-fenytestverekkel/17-magocsi-oszkar-egyeduelallo-fizikai-kontakt-kapcsolata- éshttp://spiritufo.ditro.hu/valodi-ufo-kutatas/16-elhallgatott-tenyek/318-magocsi-oszkar-titkos-kueldetesei )