Élet az Uránuszon

A Vízöntő korszakban bármelyik bolygóra elmehetünk, amelyek már szövetségben lesznek velünk.

Ha Uránuszra mennénk, akár most is, akkor egy olyan táj fogadna, mintha a Himalája lakott, gyönyörű erdőövezeteiben, völgyeiben lennék, csak jóval nagyobb terjedelemben.

A levegője kristálytiszta hegyi levegő. Enyhén hideg, de nem kellemetlen. Az ottani lakosok azért szeretik ezt, mert serkentően hat a tiszta racionális gondolkozásra.

Az uránusziaknak főleg természettudományokkal és filozófával foglalkoznak. Kinézetük egy kissé japános.

Nincsenek nagy városaik, csak kisebb ökotelepüléseken élnek a hegyek között az örök tavasz-ősz virágzó völgyeiben. A településeik viszont hightech szinten el van látva mindennel, amely felszabadítja őket az alól, hogy a test alapszükségetei megszerzésével pazarolják el az idejüket.

500-1000 évig élnek.

A nyolcvanas évek eleje óta van egy olyan opció, hogy egy földi katasztrófa esetén a galaktikus flotta az emberiség lelkileg legfejlettebb egyéneit, akik magas intelligenciával rendelkeznek, az Uránuszra telepítse.

Ez a lehetőség még most is fennáll.

Más fejlett embereket meg más csillagrendszerekbe.

Az viszont biztos, hogy bármilyen pozitív fordulat is állna be a Földön, az első fázisa a Vízöntő korszaknak egy Uránusz-szintű társadalom megtermetése lenne!

Egy alapvetően természettudományos motivációs társadalom, minden feudális csökevény, mint vallás, osztályok, fajok, országok, nemzetek, állam, pénz, adó, erőszakszervezetek nélkül. És főleg akadémiák nélkül.

Mert ezek eleve akadályozzák a fejlődést, eleve megakadályozzák az isteni természet megértését, amihez szabadság kell és persze fejlett intelligencia.

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...