Részletek Luis Fernando Mostajo Maertens boliviai Vénusz- és Ganümédész-kontakt 2008-as előadásából, melyet a hawaii Exopolitics Earth Transformation konferencián adott elő.

1. rész

https://m.youtube.com/watch?v=HfSFRVBQtNk&fbclid=IwAR0t934a5PM2gyvA5Tjsd2xKweHS60gFQCyTFJ4FRNXFQjqUGR9lWMtGwvQ

Az előadása elejének legfontosabb információja:

- a 2. világháború végéig Tibet volt a Föld legfontosabb energiaközpontja, mely, mint pozitív, férfias energia, fogadta a galaktikus energiákat, amit áttranszformált.

- a 2. világháború után Tibet helyett az andokbeli Titicaca-tó vett át a szerepét, de mint befogadó női energia.

- Tibetben a fő energiaközpont a Kailas-hegy melletti Manasarovar-tó volt, amely nagyon hasonlít a Titicaca-tóhoz.

(Megjegyzés: Lobsang Rampa vénuszi utazása története elején leírja, ( Lobsang Rampa - Látogatásom a Vénuszra 1. rész ) hogy ez a tibeti terület, mely szubtrópusi tengerpart volt, a Lemúr korszakban egy pillanat alatt hogyan emelkedett fel, vagyis hogyan alakult ki a Himalája. Ez a terület a hegység keletkezése előtt az óriás humanoidok központja volt, akik nem földiek voltak, hanem más bolygókról jöttek, főleg a Vénuszról, és itt laktak, hogy segítsék a földi emberiség fejlődését. Ez egy szent terület volt Lemúria idején, és ezt a szentségét őrizte meg még magashegység formájában is egészen a kinai kommunista hódításig, mivel innen ered India négy legfontosabb folyója - valójában a Gangeszt is azért tartják a hinduk szentnek, holott az energiáját már rég elvesztette.)

2. rész

https://m.youtube.com/watch?v=Xr5LTaCe4oo&t=16s&fbclid=IwAR0XRIgJ81P6tCnpKp85-TkZn87PgzerLcNf9jh93rmmaATaeHOtmZJzj2U

- teljesen át kell vennünk a sorsunk irányítását, ennek most van az ideje

- három év felkészülés után az Andokba mentem, mikor megkaptam a telepatikus üzenetet, hogy egy hajó jön értem, amelyen keresztül kapcsolatba léphetek velük, és amely miatt egy városban jártam, ami nem ezen a bolygón található, hanem a Vénuszon

- ez az az vénuszi hely, ahol ennek a civilizációnak a szellemtudományi akadémiája található

- a közelgő csészealj egy energiasugarat bocsátott feléje, mely azonnal elnyelte, de nem volt utazásérzése a két bolygó között, mert azonnal a Vénuszon találta magát

(Megjegyzés: ez azért lehetett, mert Mostajo egy olyan andokbeli völgyben volt, amely egyben dimenziókapu is a Vénusz felé)

- minden egy varászlatos vénuszi völggyé kezdett átalakulni

- a vénuszi égbolt sok színben játszott, mint az aurora borealis és rögtön egy gyönyörű lény jelent meg mellette, aki azt mondta neki: " Ne aggódj! Azért vagy itt, hogy megerősíts mindent, amit korábban elmondtam neked. A nevem E'tel. A nálunk töltött idő alatt el fogjuk mondani neked a küldetésed egy részét és a veled való jelenlétem célját."

- E'tel mesélni kezdett a vénuszi égboltról, hogy miért olyan sokszínű, és amelyet Napesőnek hívnak

- E'tel azt mondta, hogy a Vénuszon az élet alapvetően egy földalatti civilizációként működik, és amely fejlettebb, mint a földi élet

- ez hasonló elv, mint ahogy a régen a földi civilizációk templomait építették, mivel így kapcsolták össze a kozmikus energiákat a földalatti tellúr-enegiákkal

(Megj: minden régi szakrális civilizációnak a három temploma volt: 1. a földfelszínen a tömegnek, 2. feléig láthatóan a neofitáknak, 3. rejtetten a földalatt a beavatottaknak)

- elmondták, hogy építkezéseken soha nem használnak derékszögeket csak lekerekített formákat

- jelenlegi civilizációjukban kevesebb, mint 5 millió ember él, és főleg nőiesek, nagyjából úgy néznek ki, mint a görög múzsák

- valójában a vénuszi civilizáció nagyon hasonlít a miénkhez, mivel az idők során sok interakció volt a vénusziak és a földiek között, ami hatás a földi génekbe is beépült, de a Vénusz az evolúció magasabb fokán van

- a hiányzó láncszem a földönkívüli genetika, amit a földi emberek már beépítettek magukba, emiatt gyorsult fel a fejlődésünk és jutottunk el pillanatok alatt a barlangokból a világűrbe, holott enélkül sok millió év kellett volna

3. rész

https://m.youtube.com/watch?v=z1REQWjcNuI&fbclid=IwAR3I0oTfUFXkFpi1NotEylq-lUj8XrvHJWzhq2LjBqrukxJa1aMHxrM6URE

- a videó elején megjelenik a vénuszi táj - pontosabban az az andokbeli völgy hogyan alakul át a csészealj segítségével egy vénuszi völggyé

- ami látható: egy erőmű, a napenergia koncentálásnak a módja; a vénusziak így kapják a napenergiát, majd küldik más helyekre (megj: Tesla-elv)

- ebben a völgyben van növényzet, de a földalatt élnek, ám ez nem olyan, mintha egy sötét barlangban élnének, mert minden földalatti lakóépület mennyezete a valós csillagos égboltot jeleníti meg

- azt mondták, hogy ha majd a földi emberek is elérik ezt a megértést, akkor a saját kezükbe vehetik az uralmat, és pozitívan változtathatják meg a jövőt, nemcsak maguk, de mindenki számára

- a vénusz bölcsei azt mondták, hogy amikor a személyiség a negyedik fázisba lép, mikor önállóan tud dönteni minden befolyás nélkül, akkor kezdődik a tudat ébredésének a folyamata, akkor kezd pozitívan megváltozni mások jóléte érdekében

- amikor ez az ébredés csoportosan is beindul, a vénusz bölcsei szerint akkor lehet személyes szinten is előállni és beszélni a változásokról

- akkor lehet átalakítani a földi társadalmi piramist egy horizontális rendszerré, ami mindent megoszt egymással

- ehhez közös egységet kell képezni gondolatban, érzésben és cselekvésben

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...