Phillip H. Krapt újságíró és egy intergalaktikus verdant faj bölcsével való beszélgetés az anyahajójukon 1997. június 11.-14. között.

Részlet.

(A verdant bölcset Gus-nak hívják)

- Emlékszel, amikor megkérdezted tőlem, hogy volt-e valaha a fajunknak konfliktusa más fajokkal? Most beszélni akarok veled erről! - mondta Gus. - A válasz a kérdésedre: igen, mert sok konflikusunk volt. De sohasem ontottunk vért, és sohasem okoztunk fájdalmat vagy sérülést más élőlényeknek. Egyetlen verdant sem tesz ilyet eonok óta.

– Ügyesen trükköztök – mondtam. - De akkor hogyan küzdötök meg más fajokkal anélkül, hogy másoknak vagy magatoknak vért ontanátok?

– Szoktál sakkozni? - kérdezte Gus.

– Csak ritkán – mondtam.

– Hogyan jellemeznéd a sakkjátékot? – No, lássuk csak – mondtam. – Azt hiszem, hogy a sakknál egy civilizált játékról van szó, amelyet kulturált hölgyek és urak játszanak, ha elég eszük van hozzá.

– Ez részben igaz – mondta Gus. - A sakk egy olyan játék, amelyet kulturált emberek játszanak, akik úgy tesznek, mintha úriemberi versengésben vennének részt, de valódi céljuk az, hogy olyan megalázó és lealacsonyító pontig vigyék el az ellenfelüket, hogy a riválist megadásra kényszerítsék. Barbár játék tehát, de mégsem ontanak vért.

- Ha semmi más üzenetet nem vinnél tőlünk a népedhez" - folytatta Gus -, csak egyet, akkor az ez lenne: a verdántok egy békés faj, akikből teljesen hiányoznak az agresszív hajlamok. Nem vagyunk hódítók vagy harcosok. A földi embereknek meg kell érteniük: nem szabad félniük tőlünk.

- Fejlődésünk egy korai szakaszában azonban a verdántok is rendelkeztek bizonyos agresszív hajlammal - mondta.

A régészeti leleteink és a kövületek azt mutatják, hogy néhány verdant egyén sok-sok milló évvel ezelőtt olyan sebesülésekbe halt bele, amelyeket csak primitív fegyverek, kések vagy balták okozhattak. Bár az ilyen pusztító tevékenységek nálunk már rég a múlté.

A verdantok sohasem építettek a hadihajót! Nincsenek verdant fegyveres erők!

- Még védelmi fegyverek sem? - kérdeztem - Mert mi történik, ha egy harcias fajra bukkansz, amely már akkor létezik, mielőtt még felfedeznéd őket? Hogyan védenéd meg magadat tőlük?"

- Az „abszolút intelligencia” a végső fegyver, amellyel szemben még a legagresszívebb és legfejlettebb katonai hatalom sem képes mit kezdeni – mondta Gus.

- De mi történik, ha ez a fegyveres és vad faj is elérte az "abszolút intelligenciát"? - kérdeztem tőle. - Mert akkor egy olyan ellenséggel állsz szemben, aki ugyanolyan intelligens, mint tiéd, de neki van fegyvere, neked pedig nincs! Nem hoz ez hátrányos helyzetbe titeket?"

- Ellentmondás a kifejezésekben van! - válaszolta.

A fajok háborúhoz és konfliktushoz folyamodnak, amikor hiányzik az intellektusuk a nézeteltéréseik békés úton történő megoldásához – mondta Gus. - Az abszolút intelligencia elérése után azonban szóba sem jöhet az erőszak alkalmazása a viták rendezésére, mert ez csak a tudatlanok és az alsóbbrendűek eszköze.

Ezért lehetetlen abszolút intelligenciával rendelkező harcias fajjal találkozni. A két tulajdonság kölcsönösen kizárja egymást.! Azaz, ha egy harcias fajról van szó, akkor még eleve nem érte el az abszolút intelligenciát, ha viszont már elérte, akkor meg nem lehet harcias – magyarázta Gus.

– Azt mondtad korábban, hogy voltál már "vértelen harcokban". – mondtam. - Mit értesz ez alatt?

- Az univerzum felfedezése során a verdántok időnként olyan erősen felfegyverzett ellenséges fajokkal is találkoztak, amelyek felfedezésük idején már kiléptek a kozmoszba, azaz csillagutazókká váltak - mondta Gus.

Mégis, anélkül, hogy katonai fegyverekre támaszkodnánk, mi, verdántok titokban a helyükre tettük a sakkfiguráinkat, beléptünk a társadalmukba, és belülről átformálva őket rákényszerítettük az agresszív fajokat az űrben, hogy térjenek vissza az anyabolygójukra.

Hatékonyan elszigeteljük és semlegesítjük őket mindaddig, amíg ezek a fajok addig a pontig nem fejlődnek, míg békéssé nem válnak és így beléphetnek az FBIPSZ-be, a Függelten Bolygók InterPlanetáris Szövetségébe, amelybe már 27.000 faj tartozik.

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...