Egy könyv, melyhez Jézus Krisztus írt előszót:

AZ ASTAR PARANCSNOKSÁG KÖZLEMÉNYE

Tuellán keresztül csatornázva

Bár ez a könyv a közelgő földi változásokról és a Föld felemelkedéséről szóló üzenetekről szól, amelyeket az Astar Parancsnokság Tuellán (Thelma Terrell) keresztül juttatott el az emberiséghez az 1980-as években, mégis ezek a változások régóta késnek, nagyrészt a sötét erők erős befolyása miatt, melyek meg akarják akadályozni az eseményt, ill. késleltetni azt.

Az ebben a közleményben található utasítások és programok nagyjából változatlanok maradtak a mai napig, és a végső tisztulás gyorsan közeledő időpontjára most is érvényesek.

A Föld evakuálásának a terve

Tartalom:

I. RÉSZ: A hét titkos vezető

1. fejezet: Az új stratégia

2. fejezet: A titkos vezetők felhívása

3. fejezet: A mennyei patrónusok seregei – az új tapasztalatok ünnepe

4. fejezet: Vissza a sötétség elleni harcba

II. RÉSZ: A három evakuálás

1. fejezet: A kegyelem küldetése

2. fejezet: A gyülekező vihar

3. fejezet: A tisztítási akció

4. fejezet: A nagy Exodus, a nagy kivonulás I., II. és III

Jézus-Sananda, a Krisztus előszava:

Békének kell lennie a Földön!

Véget kell vetni a testvérek közötti háborúknak és gyűlöletnek!

Azokat a milliókat, akik más világokból, távoli galaxisokból érkeznek, hogy részt vegyenek a béke megteremtésében a Földön, teljes mértékben támogatom minden törekvésükben.

Az én nevemben jönnek és az én zászlóm alatt járnak el, Jézus Krisztus, e bolygó ura nevében.

Nem megszállóként jönnek az én tekintélyem nevében, hanem a Naprendszer szellemi hierarchiájához és az emberiségre vonatkozó isteni tervhez való szeretetteljes engedelmességben, azoknak a kötelékeknek a felszabadításával, amelyek oly sokáig tartották sötétségben és bánatban az emberiséget.

Ez többé nem fog megtörténni, mert az én angyalaim most jönnek learatni, amit elvetettek: elválasztani a búzát az ocsútól, learatni a termést.

Mert én vagyok az Aratás Ura, aki eljön az idők végén, aki egy a Teremtő szolgái közül.

Az isteni igazságosság megnyilvánul; de a szorongatásoknak és az aggodalmaknak még meg kell történniük, de a Föld túléli ezt.

Az Igazak öröklik az Új Földet, és a Szelídek tudni és hinni fogják ezt, és ennek hallatán boldogság járja őket át már most.

Sananda vagyok, akit a Föld lakói Jézus Krisztus néven ismernek.

A nevem és a megbízatásom hatalma által beszélek hozzátok, és elmondom nektek, hogy a Földön élő emberek többsége között vannak még az engem szerető embereknek olyan maradéka, akik rendíthetetlenül hisznek az én tanításom igazságában.

Akik az én nevemben járnak el, akik szívtől szívig szólnak, akik le vannak pecsételve az Üdvösség Napjára, és így védve vannak mindentől, ami elpusztíthatná őket.

Nem lesztek kivéve a fizikai formátokból, hanem inkább arra vagytok most kiválasztva, hogy továbbéljetek fizikai testben az Üdvösség Napjáig.

Ezért arra kérem azokat, akik hűek Hozzám, hogy hallgassanak a más világokból érkező testvéreink tanításaira, és így ne keményítsék meg a szívüket irántuk.

Hanem inkább fokozzátok irántuk érzett szereteteteket és eljövetelük iránti vágyatokat, mert ők az aratás angyalai!

Sananda vagyok, és ez az üzenetem a világnak.

Az Astar Parancsnokság közleménye

A Föld evakuálásának a terve

A könyv II. része – 4. fejezet

A nagy Exodus, a nagy kivonulás I., II. és III

Kétségtelenül a legtöbbször feltett kérdés az evakuálás részleteivel kapcsolatban a következő:

"Mikor?"

Ez nyilvánvalóan az egyik legnehezebben megválaszolható kérdés.

Kuthumi megpróbálja elmagyarázni nekünk:

„A ’mikor’ erősen kapcsolódik a nemzetközi politikához.

A döntő eseményeket megelőző ezen nemzetközi hatások természetét nem lehet pontosan megjósolni.

Ha pánikriasztási reakciót vagy a Föld polaritás-váltását már nem lehet visszatartani, akkor a bolygó eseményeinek egy bizonyos kritikus pontja elérésekor az emberi aura színe és a Földet körülvevő mágneses tér megváltozása automatikusan aktivizálja az evakuálási tervet.

Figyelembe kell venni az emberi cselekvések előre nem látható elemeit is.

Mert az emberi szabad akarat megakadályozza pillanatnyilag azt az ismeretet, hogy ezek az események mikor fognak bekövetkezni, mivel az emberek kiszámíthatatlan cselekedetei és reakciói adott hatásokra és helyzetekre még kulcstényezők.

Egy pusztító háború kirobbanásának a lehetősége döntő esemény lenne, amely aztán beavatkozást követelne meg a pusztító következmények elleni védekezés érdekében.

Épp úgy a geológiai tényezők is, amelyek magán a Földön játszódnak le, összetett részét képezik annak, hogy a beavatkozás elkezdődjön.

A két esemény kombinációja azonnal elindítja az evakuálás két fázisát titkos módon.

Majd nem sokkal ezután elkezdődik a harmadik fázis.

Az evakuáció harmadik fázisa már nyilvánosan látható lesz, míg az első kettő rejtetten fog végbe menni.

Időnként lehetetlen pontosan megmondani, hogyan fognak reagálni a nemzetek, vagy mikor kezdődik el egy olyan válsághelyzet, amely a földi világ megsemmisülésével fenyeget.

A Föld körzetében állomásozó flottaparancsnokok sokasága már befejezte felkészülését az evakuáció eseményére.”

Azt mondták (Tuella most nem szó szerint idéz), hogy bár az űrhajókba való felemelkedés nagy része láthatatlan lesz a külső megfigyelők számára, de azért lehetnek kivételek mind a három fázisban.

Előfordulhatnak olyan űrhajó-leszállások is, ahol a Krisztushoz tartozó emberek mindenki szeme láttára egyszerűen csak felsétálnak a hajóinkra.

Ez akkor történhet meg, ha a hajók nem tudnak rendesen leszállni vagy nincs megfelelő szabad területük ehhez.

Épp úgy akkor is, ha pl. nagy földrengések után a túlélők a vízben lebegnek, vagy romok között, vagy sárban-mocsokban vannak, ami szükségessé teszi számukra a levitációs sugárnyaláb azonnali használatát.

A másik gyakran felmerülő kérdés:

„Hová viszik a megmentetteket?”

Erre nem lehet általános választ adni, mert a döntés az életkortól, a lelki fejlettségi szinttől és sok mástól is függhet.

Ha valaki nagyon sérülten kerül fel, annak még egy gyógyulási folyamaton kell keresztül menni az anyahajók orvosi részlegeiben.

Mások a hajókon maradhatnak, a béke otthonaiban, attól függően, hogy képesek-e már másokat teljes szívükből szolgálni.

Sokakat fejlett szeretet-bolygókra kísérnek el, ha ott lehetséges a testének akklimatizációja, míg másokat óriási, városszerű anyahajókra szállítanak át, csodálatos környezetekbe, tele szerető emberekkel.

Az úti cél tehát mindig a kimentett életmintáitól és lelki fejlettségétől függ.

Mindenkiről gondoskodni fognak!

Maga Krisztus fog mindenkiről gondoskodni!

Viszont képzésre, oktatásra mindenkinek szüksége lesz az anyahajók bizonyos paradicsomi oktatási területein.

Lesznek olyanok is, akik abban a vágyban támadnak fel, hogy a váltás után azonnal visszamenjenek a Földre, hogy a megmaradt emberiségnek segítsenek.

De egyes esetekben az is előfordulhat, ahol bizonyos éretlen embercsoportokat nem az anyahajókra, hanem a Föld egy pusztulás sújtotta területéről egy kevésbé sújtott területére viszik.

Johnnie Prochaskának, egy látónak és Akasha-krónika olvasó személynek a nyolcvanas években szintén feltették ezt a kérdést, hogy „hová megyünk”?

Ő ezt így látta akkor:

„Sok kupolás várost látok az Uránuszon…

Sok evakuáltat küldenek erre a csodaszép 4 dimenziós bolygóra.

Az ideérkező lelkeknek a harmadik dimenziós testük egy negyedik dimenzióssá alakul át, így a nők teste 18 éves, a férfiaké pedig 24-25 éves örökifjú gyönyörű test lesz.”

(Lásd még az Uránuszról szóló rövid cikkünket):

Link: Az Uránuszról röviden

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...