Idézet a Dr Czeizel Beatrix – Greskó Anikó Az Átlényegülés Kapujában I. kötet 122 -124. oldaláról )

 

A Plejádok, azaz a Fiastyúk nagy, fényes, ősszel és télen szabad szemmel is jól látható nyílt halmaz a Taurus – Bika – csillagkép részeként. Az Orion övét alkotó három csillag vonalát északnyugat felé követve bukkanhatunk rá a Bika szemét jelképező vöröses izzású Aldebaranra, és annak folytatásában, a Plejádok halmazára. Legfényesebb csillaga, Alcyone kékesfehér csillag 2.9 magnitúdós óriás, mely kb. 400 fényév távolságra van tőlünk. Körülötte nyolc, különböző méretű és fényességű csillagot vehetünk észre, távcsővel azonban csillagok tucatjait láthatjuk meg a háttérben, mely körülöleli őket.

A Plejádok csillagrendszere a földi idők kezdete óta felügyeli, gondozza a Naprendszer s így a Földünk sorsát is. Csodálatos bölcsesség, tiszta szeretet és gyógyító erő füröszti a Földet szüntelenül e csillagrendszer fénypontjából. A görög mitológiai történet szerint, ők a hét nővér. Atlasz, a titán és Pleione, a tengeri nimfa hét leánya, akiket Orion üldözött, de Zeusz meghallotta a segélykiáltásukat, és ezért felemelte őket az égbe, először galambokat, majd csillagokat teremtve belőlük. Azonban a szívük azóta is siratja elveszett nyolcadik testvérüket, aki nem más, MINT A MI NAPUNK! Így fonódik tehát össze kozmikus történelmünk e csillaghalmaz sorsával!

Alcyone, a központi csillag mindig a Foton öv fényében, az Isteni/ Istennői jelenlét teljességében pihen, és soha nem hagyja el a Fényt. Őrzi a legmagasabb fejlődési kódjainkat és a teljes Akasa krónikánkat is. Ez a csillagvilág számunkra, a 3. dimenzióban élő emberi lények számára, mindenképpen az első és legfontosabb kapu, ahol gyógyításokat és tanácsokat kapunk létünk magasabb aspektusáról, és karmikus történelmünk átlényegüléséről.

A további csillagok ( Merope, Maya, Sterope, Electra, Taygeta, Kelainó, Atlas, Pleione és a Nap!) más-más keringési pályán haladva, hosszabb-rövidebb időt töltenek a Galaktikus éjszakában és 2000 évet a Fény és emlékezés korszakában.

Ez az oka annak, hogy a sötétség és felejtés idején bennük is született karmikus történelem. Ők is bejártak egy fejlődési utat a Földhöz hasonlóan, hogy felemeljék, fénnyé tegyék a megélt árnyékokat. Minden csillag nagyon komoly tapasztalattal és bölcsességgel taníthatja a Föld lakóit, hiszen mindannyiunk számára ismerősek az általuk bejárt utak.

Minden egyes csillagnak van egy-egy fontos témája, melyet úgy is tekinthetjük, mint egy archetípikus mintát, amit ők nagyon mélyen, belülről ismernek. Amiben alázuhantak egykoron, megélték a fájdalom és sötétség körét, s amiből aztán mindezt átlényegítve a Fénybe emelkedtek.

Úgy fogunk róluk beszélni, mintha megszemélyesítenénk őket, mintha valóban hét nővér, hét papnő lennének, de valójában minden csillagon egy-egy lélek közösség élte át ezeket a tapasztalatokat, az adott csoport tagjaként.

A Plejádok valamennyi csillaga ma már Fény-Városként működik. Végigélték a fejlődés körét, és az 5. dimenzió tiszta fényében teljesítik be küldetésüket. A Naprendszer és a Föld történelme folyamán számtalanszor szálltak alá a Plejádok papnői gyógyítani és tanítani. Testet öltve vállalták önzetlen, szerető szolgálatot, elültetve a Krisztus Tudatosság kódjait, a feltétel nélküli szeretet és elfogadás példáit, illetve az öröm és kreativitás fontos lélekenergiáit. A korábban részletesen vázolt, és a jelenünket mélyen átható és vezérlő kozmikus folyamatokban e csillagrendszer fényküldöttei rendkívüli szerepet játszanak a Szíriuszi és Andromédabeli csillagszövetség részeként. Itt vannak közöttünk, mélyen gyógyítják az érzelmi test sérüléseit, tanítják a Naprendszerben működő karmikus mintázatok oldásának és felemelkedésének módjait, és összekapcsolnak a sorsunk legmagasabb rezgésű fénykódjaival. Sokat dolgoznak azért, hogy végül a Földbolygó is Fény-Várossá legyen, visszakapva eredeti szerepét, mint galaktikus információs központ, és biológiai könyvtár a teremtés egy gyönyörű szigeteként.

Ahogy az előzőekben kiderült, a Plejádok inkább női archetípikus mintákat testesíti meg, tehát azt a legtisztább jin energiát, amivé a Föld asszonyainak válnia kell – mint ahogy a Szíriusz azt a tiszta jang energiát képviseli, amivé a férfiaknak kell majd érniük. Azonban férfiaknak és nőknek egyaránt szolgálhat tanulsággal e történetek és a hozzájuk kapcsolódó meditációk is, mert bárkit gazdagíthatnak, aki a szívével közelít. A Fiastyúk csillagrendszere ugyanis leginkább azt a tiszta szeretet és elfogadás, mély szív-csakra minőséget közvetíti, amely a megváltásunk legfőbb kulcsa lehet. Most tehát induljunk el egy közös felfedező útra, egyenként belemerülve e csillagok üzeneteibe és engedjük, hogy e belső képek, történetek és az Alcyone Tanácsától kapott csillag-pecsétek szimbólumai felnyissák lelkünk emlékezetét! Lehet, hogy lesznek olyan történetek, amelyek mélyen érintenek majd, és érezni fogod, hogy talán éppen e csillag küldötteként teljesítesz szolgálatot itt a Földön, és rendkívüli mélységben ismerős az az út, amit ők bejártak Ott dobog a lelkedben is az emlék…

Járd be e csillagok küldötteivel te is az utat, és találj rá a fényre, a megoldásra magadban a meditációk segítségével is. Előfordulhat, hogy nem csupán egyetlen csillag története rezonál a lelkedben. Ha e csillaghalmaz gyermeke vagy, élhetnél annak több csillagán is és elhozhattad azok együttes üzenetét jelen életed küldetésében. Eljött az idő az emlékezésre…

Csillagok vándora halld a hazahívó szót!

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...