Bolygórendszer, ahol a piramisokat tervezik

A történet egyik részét Nemere már közölte röviden a 1986-os Titkok könyvében.

 

A Bootes csillagkép a megjelölt Epszilon Bootes (Izar) csillaggal

 

"Az idegen szonda

R. MacGovern amerikai tudós már régebben felvetette annak lehetőségét (és ezt igen valószínűnek tartja), hogy idegen civilizációk már nemegyszer küldtek űrszondákat Naprendszerünkbe; e gépi berendezések feltehetően információkat gyűjtöttek a rendszer bolygóiról és talán rólunk, emberekről is. Az információkat “haza" sugározták. MacGovern szerint ennek bizonyítékai is vannak. Mindenekelőtt az, hogy a Föld környékén

több ízben olyan elektromágneses hullámokat fogtak fel, amelyeknek forrását nem sikerült meghatározni.

Ez persze nem lehet elégséges bizonyíték, és a tudományos közvélemény nem is fogadta el annak. Ám a tudós hipotéziseit váratlanul megerősítette Duncan Lunan skót csillagász 1973-ban nyilvánosságra hozott állítása. De menjünk időrendi sorrendben, hisz az ügynek elég régi előzményei vannak. Amióta a rádiózás elterjedt a Földön, a szakemberek többször találkoztak olyan jelenségekkel, amelyeket sokan a nem földi eredetű automatikus műhold működésének tulajdonítanak.

1928-ban B. Van der Pol holland professzor a Philips-gyár specialistája Carl Störmer norvég matematikussal Hollandia és Norvégia között rövidhullámú rádióadóval végzett kísérleteket. A kísérletek egyik célja az ionoszféra rádiójel-visszaverő képességének tanulmányozása volt.

Október 11-én Van der Pol a 31,4 méteres hullámhosszon 20 másodpercenként 3-3 rövid jelet sugárzott; ezeket az ionoszféra visszaverte és Störmer Oslóban jól vette.

Ám ekkor... történt valami érthetetlen. A rádiójelek, ahogy “illik", a másodperc egyheted része alatt visszaverődtek a Földre és Oslóban – mint említettem - jól vették őket. Azonban a vevőkészülék más jeleket is vett: a Hollandiából küldött impulzusok több másodperces késéssel megismétlődtek. A késések 8-11-15-8-13-3-8-8-8-12-15-13-8-8 másodpercenként követték egymást...

Október 24-én megismételték a kísérleteket. A jelek fura késései is megismétlődtek, ugyanolyan időtartamokkal: 8,11,15... stb. secundumos késésekkel.

Aztán évtizedekig csend volt ez ügyben. Mivel Van der Pol és Störmer nem találták a jelenség magyarázatát, senki sem foglalkozott az üggyel.

1960-ban ismét nekilendültek a kutatásoknak. Úgy látszik, szöget ütött a tudósok fejébe Nikola Tesla, a híres tudós és feltaláló nyilatkozata, aki a Van der Pol-eset közzététele után kijelentette: a jelenség egy idegen civilizáció tevékenységét jelentheti.

A legtöbbre Ronald Bracewell amerikai kutató, a Stanford Egyetem Radioasztronómiai Intézet professzora jutott; azt állította, hogy a földi rádiójeleket egy idegen mesterséges hold fogta fel, majd ismét kisugározta. Ezzel a ténnyel akarta jelezni létét. Ám Bracewell tovább is lépett: a késleltetés időadatai nem lehetnek véletlenszerűek – állította – és nem csupán a szonda létét jelzik, hanem annál jóval többet: a késésekből talán megállapíthatnánk, hogy kik, mikor és miért küldték ide azt az idegen űrjárművet?

Bracewell a kód megfejtésével több évig kísérletezett, sikertelenül. Ám D. Lunan csillagásznak több szerencséje (vagy kitartása?) volt.

Közleményeiben és a British Interplanetary Society előtt arról számolt be, hogy a jeleket a visszaverődés sorrendjében és a késés nagysága szerint egy grafikonon ábrázolta, az így létrejött rajz a Bootes-csillagcsoport általunk Epszilonnak nevezett csillagát ábrázolta.

Méghozzá úgy, ahogy az a Földről 12 600 évvel ezelőtt látszott. Lunan ebből azt a következtetést vonta le, hogy a szondát akkor és onnan küldték ide."

Ennyi a Nemere idézet.

Maga Duncan Lunan így ír a felfedezéséről egy 2013-as cikkében:

"1974 januárjában az Analog folyóirat megjelentette 'Space Probe from Epsilon Boötis?' című cikkemet, ami akkora feltűnést keltett, hogy még a mai napig folyton kérdeznek róla. A hosszan késleltetett rádióvisszhangok (LDE) rejtélyéről van szó, amelyről először az 1920-as években számoltak be.

Valójában a „visszhangok” túl erősek voltak ahhoz, hogy a Földről érkező jelek egyszerű visszaverődései legyenek. A rádióhullámok Föld körüli terjedését tanulmányozó kísérletezők azt tapasztalták, hogy a kimenő impulzusaik három másodperces késéssel tértek vissza hozzájuk, mintha a Holdtól is távolabb lévő valami felerősítené és visszaküldené őket – de magától a Holdról biztosan nem jött. A későbbi kísérletekben a késleltetési idők három másodpercről felfelé kezdtek ingadozni, egyre bonyolultabb sorozatokban, de az intenzitás változása nélkül – továbbra is egyetlen forrást jelezve, amely felerősíti és visszaküldi az impulzusokat.

Prof. Ron Bracewell, Stanfordról 1960-ban felvetette, hogy a „visszhangokat” egy másik civilizáció pilóta nélküli szondája sugározhatta újra, ezzel próbálva felhívni magára a figyelmünket.

1972-ben kidolgoztam a 1920-as évek ezen visszhangmintáinak „fordítását”. A késleltetési idők változásai kezdetben véletlenszerűnek tűntek; de maga Bracewell professzor javasolta, hogy egy ilyen szonda első jele egy csillagtérkép lehet, és a csillagok véletlenszerűen helyezkednek el az égen.

Megpróbáltam hát megrajzolni a késleltetési időket a visszhangok vételének sorrendjében, és csak a második próbálkozásnál találtam egy csillagtérképnek látszó képet, amelyen úgy tűnt, hogy a szonda a kettős csillag Epsilon Bootest jeleníti meg, a Bootes, az Ökörhajcsár csillagképben .

Úgy tűnt, hogy az Arcturus, e csillagkép legfényesebb csillaga, nincs a helyén a térképen; de amikor leellenőriztem, kiderült, hogy kb. 13000 évvel ezelőtti helyét mutatta az a csillagtérkép, ami a jelekből előállt."

 

Ennél mélyebb szint, amit Mihály Arkangyal közöl róla egy 1998-as szövegben:

"Az Epszilon Bootes piramidológusai

Az Epszilon Bootes az a csillagrendszer, amely ellenőrzi és aktiválja az egész univerzum összes piramisát! Tudjátok, minden bolygó felületén és belsejében vannak piramisok. Fizikai-éteri lények építették őket, akárcsak a ti földi piramisaitokat réges-régen, lemúriai, atlantiszi és más civilizációk idején. Ezeket a piramisokat számos különféle okból és célból építették. Energetikai úton összekapcsolódnak a ley-rácsvonalak segítségével, hogy működésbe hozzák a dimenzióközi utazáshoz szükséges állomásokat. Kommunikációs központok is ezek, amelyek adatokat tárolnak, és naptárként, valamint a belső világok kapujaként is szolgálnak.

Raktároznak olyan elektromágneses energiákat is, amelyek segítségével sokféle anyagot lehet kijavítani és megőrizni.

A bootesi lények között vannak azok a matematikusok, akik a piramisokat gondozzák telepatikus képességeik útján. Geometriai szimbólumok segítségével egyes kapukat nyitva tartanak, és másokat, amelyek jelenleg nem használhatóak, bezárnak. Ezek a piramidológusok magas szintű matematikát használnak arra, hogy elkészítsék a különféle piramisok tervét, hogy azok kompatibilisek legyenek minden bolygó sajátos frekvenciájával. Azok az emberek, akik a matematikához, mérnökséghez és épülettervezéshez közel álló szakterületen tevékenykednek, gyakran kapcsolatban állnak a bootesi lényekkel.

 

Mikor a rádiójelekből előállt a Bootes csillagkép

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...