Új spirituális szemlélet

Az alábbi videóval Dr. Michael Salla az exopolitika-tudomány megalapítója egy új videó-sorozatot índított el, mely az exopolitika híreiről ad hétről-hétre rövid tájékoztatást:

https://www.youtube.com/watch?v=E3P1qwYeOKI

Ehhez a kezdeményezéshez mi is csak gratulálni tudunk, mivel az ilyen szintű tájékoztatás már valóban az újemberiség új tudatosságának az eljövetelét szolgálja, emellett azonban még néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a fenti videó-trailerben felvetett témakörökkel kapcsolatban.

1. az exobolygók létének elismerése valóban egy hosszú folyamat eredménye, de ez most még önmagában egyáltalán nem az emberiség galaktikus tudat felé tett lépéseit szolgálja, hanem a földi ember jelenlegi tudatosságának a tesztjéről van szó, épp úgy, ahogy az UFO-jelenségnél is, vagyis arról, hogy bizonyos rész-információkat csöpögtetnek a nagyközönségnek, hogy megnézzék, hogy azok hogyan reagálnak rá. És mivel a nagyközönségnek, pontosabban a szellemi keresőknek általában fel se tűnik, hogy az exobolygók lehetőleg jó távol vannak tőlünk, míg a közeli naprendszerekben még véletlenül sem találnak exobolygókat ( bár tudunk róla, hogy végre 2012 második felében már az Alfa Centauri-rendszerben is feltételeztek exobolygókat ), másrészt pedig a hivatalos csillagászat/ asztrofizika még mindig be tudja etetni az embereket azzal a mesével, hogy az univerzum csak a látható durvaanyagi rezgészintből áll, vagyis csak ilyen szinten lehetnek bolygók és rajtuk élet, ezért az exobolygó-kutatás, amíg az csak az igazságot elnyomó tudományos elit érdekét szolgálja, sohasem törhet át olyan kívánatos spirituális-tudományos szintre, amely azonnal kiválthatná a tömegeknél a spiriituális ébredést!

( Lásd még ezzel kapcsolatban egy korábbi cikkünket : http://www.spiritufo.ditro.hu/az-exobolygo-kamuzas )

2. Ugyanez vonatkozik egyes politikusok és más társadalmi tekintélyek szándékos elszólásaira és őszinte egy-két percére is, mivel ők csupán kénytelenek a "zeitgeistre", a korszellemre reagálni, vagyis úgy taktikáznak, hogy a törvénytelen hatalmukat tovább megtarthassák.

3. Eddig egyetlen nyilvánosságra-hozatal sem tudott olyan áttörést létrehozni a földönkívüli jelenlét elismerésének az ügyében, amely elért volna a hivatalos média szintjére, vagyis a tömegek jelenlegitudatának a szinvonalára - és amíg ez az elit uralkodik, addig nem is fog.

4. Ám az exobolygótan ( a tudatváltás után ) már nem az asztrofizika egy résztudománya lesz, mint ahogy most kezelik, hanem az egyetemes kozmográfia tudományának a része; épp úgy az exobiológián sem a mai áltudományos-materialista zabhegyezést fogják érteni, hanem a kozmográfián belül ez az élettudomány már három tudományágnak ( a kozmo-antropológiának, a kozmo-zoológiának és a kozmo-botanikának ) az összeségét fogja jelenteni, vagyis pl. nem lesz már semmilyen spekuláció a földi DNS feltételezett eredetéről, hanem egyszerűen csak sok-sok millió bolygónál leírják azok specifikus életjelenségeinek a tényeit, úgy, ahogy azok vannak; viszont az exopolitika mostani formájában már nem fog létezni, mivel az új galalktikus tudatosság új kozmikus kapcsolati módokat is jelent automatikusan, vagyis az emberiség felemelkedő része belép egy galaktikus testvéri közösségbe, melynek az alapja most már nem a tudatalattiba bekódolt önérvényesítő-önfenntartó ösztön ( mert a politika sem más, mint az erőszaknak egy formája ), hanem a Teremtő egyetemes szeretet-tervének az elfogadása és annak gyakorlati megvalósításaexoteológia pedig pláne, hogy nem lesz, mert semmilyen magasan fejlett galaktikus társadalomban nem létezik olyan, hogy "vallás", mivel minden vallás már önmagában is egy nagyon alacsony emberi tudatosság kulturális-társadalmi kifejeződése, melynek keretében az ember nem önmaga legbenső lényében keresi az Isteni forrást, hanem valahol kívül.