Új spirituális szemlélet

„Jelen pillanatban, a földi idővonalon 2014-ben egy ezrelék alá esett a lélekben magyarok száma. Azonnali intézkedések szükségesek, mert a fenyegető katasztrófát már nem lehet ezen az idővonalon elhárítani, így ennek a világegyetemnek a pusztulását sem…” - szólalt meg a központi komputer.

A parancsnoki helységben levő irányítók sokat mondóan egymásra néznek:

„Két dolgot lehet tenni”, fordul Csillagfény, a Felemelkedés szíriuszi magyar anyahajó parancsnoka Leonárdhoz, a nibirui összekötőhöz, „vagy hagyjuk a folyamat beindulását, és csak egyszerű mentési munkát végzünk, vagy még adunk ennek az idővonalnak egy esélyt 2017-ig, ami már 1945-től kezdve a sokadik esély, de még egyszer sem éltek vele pozitívan, sőt, még mélyebbre süllyedtek.”

„Hogy 2017-et elérjék, még ahhoz is azonnal be kellene avatkoznunk!” válaszolja Leonárd egy kissé fájdalmas és egyben felháborodott hangsúllyal.

„Igazad van - és ezt meg is tesszük!”, mondja Csillagfény határozottan.

A parancsnoki helységben tartózkodók, Napsugár, Sára, Csillagfény, Enlil és Leonárd, mindannyian azonnal érezik és tudják, hogy itt most egy kozmikus világtörténelmi pillanatról van szó, amelynek az irányítását az ő kezükbe teszi le a Teremtő.

„Igen ám,” veti közbe Enlil, „de ehhez az idővonalat is meg kell változtatni, vagyis éppen azt az idővonal-harmonizációt kellene végrehajtanunk, amit 1987 - 2012 között a spirituális felébredetteknek kellett volna megtenniük, de nem tették meg, mert az alacsonyabb dimenziós kontakta-forrásaik inkább az elfojtott egoisztikus vágyaik kiélésére helyezték a hangsúlyt és nem az isteni mentőterv önfeledt szolgálatára.”

„Arra az idővonal-harmonizációra gondolsz, amely a másik, ideiglenesen megnyitott paralel világegyetemmel való egyeztetést jelenti?” kérdezi Leonárd.

„Természetesen.”nyugtázza Enlil”. Máskülönben hogyan sikerülhetne a 2017-ben a két világegyetem egységesítése, ha előtte ennek az eredeti tervtől jócskán eltért világegyetemnek, és így ennek a Földnek is az idővonalát nem konvergáljuk a már most is felemelkedés előtt álló iker-világegyeteméhez és iker-Földjéhez?”

„A gyakorlatban ez mit fog jelenteni?”, kérdezi a gesztenyebarna szemű kamaszlány, Napsugár édesanyjától, Csillagfény parancsnoktól.

„Ó, ezt azt jelenti, gyermekem, hogy a Felemelkedésnek mindenképpen itt és most el kell kezdődnie azok számára, akik a Földön már kimondhatatlanul szenvednek a Lélekben. - Figyelj!”

Mindannyian ekkor az óriás kivetítő képernyőre pillantanak, melyen eddig is a kékes-rózsaszín fényben úszó Föld volt látható.

A képernyő fókusza behozza a Kárpát-medencét, majd egy magyar vidéki várost, végül egy olyan család otthonában pillantanak be, ahol egy huszonéves fiú már a spirituális ébredezés lelki jeleit mutatja a maga ellentmondásosságával.

A fiú éppen a számítógépe előtt ül és az alternatív portálok híreit nézegeti a fővonalas médiában elhallgatott világpolitikai eseményekről.

Ekkor a fiú anyja hirtelen odamegy hozzá, és elkezd kiabálni vele, hogy mit lopja napot, inkább munka után nézzen, mivel már nekik, szüleiknek sincs több pénzük eltartani ilyen nagy melákot, ők is tele vannak banki tartozással, és már kenyérre is alig jut nekik. Úgyhogy fejezze be a folytonos szeretet-fecsegést, miközben egy kisujját sem mozdítja, hogy a saját magán, a szülein és a kishúgán segítsen.

A fiú dacosan felugrik, kirohan a házból, és elkezd céltalanul kószálni a városban, az öngyilkosság lehetőségein gondolkozik. Tudja, hogy az ő érzékenységével már munkát itt sohasem fog találni, hiszen a középiskola befejezése is kész kínszenvedés volt számára, a főiskolát meg egyáltalán nem bírta néhány hónapnál tovább, mivel, mint korán ébredező lélek, egyetlen szót sem ismert fel igaznak, amit ott tanítottak.

A képernyő most más rezgésszintre vált át: még mindig a fiút mutatja, de nem csak a fizikai testét és a fizikai környezetét, hanem mind a hét spirituális testét egyszerre a környezetével való folyamatos energia-kölcsönhatásban.

Jól láthatóan a fiú magasabb spirituális testei, bár ezek neki még nem tudatosak, már a Felemelkedés anyahajó rezgési szintjén vannak, sőt, mint valami élő arany-ibolya színű köldökzsinór a szíriuszi spirituális világ és a fiú aurikus mezeje között örök és elválaszthatatlan kapcsolat van.

Csillagfény és Sára most odamennek a központi irányító panelekhez és gondolati-érzelmi energiákat küldenek a fiúnak: a felemelkedés lehetőségének gondolatát és a remény érzését. Ezek az energiák azonnal kiszakítják a fiú elméjét a megszokott körforgásból, a teljes reménytelenség érzéséből és az öngyilkosság gondolatából, mint az elme által felállított ( és a kollektív tudatból automatikusan merített ) egyetlen menekülési lehetőségből.

„Csak ennek a fiúnak van ilyen aurikus kapcsolata velünk, vagy minden magyar lelkű ember is?” kérdezi Napsugár.

„Szerinted?” kérdez vissza Csillagfény, és azonnal átkapcsol a Kárpát-medence pszichikai térképére, ahol arany-ibolyaszerű foltok jelzik az itt élő magyar lelkű emberek érzéseit és gondolatait, melyek minden pillanatban folyamatosan bemennek kiértékelésre a Felemelkedés anyahajó központi számítógépébe. Ugyanakkor látszanak azok az energiavonalak is, mint valami finom, cérnaszerű fátyol, mely összeköti a magasabb spirituális testein keresztül a lenti pokoli világban küzdő magyar lelkű fényhordozókat a fenti szíriuszi mennyei világgal.

A központi számítógép megint megszólal: „A Kárpát-medencében 300.000 lélek alá esett a magyar fényhordozók száma! Azonnal cselekedni kell!”

Csillagfény, Sára és Enlil rögtön kapcsolatba lépnek a Turul bolygó központi vezetésével, hogy a Bölcsek Tanácsa engedi-e, hogy a Földön és ezért az egész világegyetemben is, végrehajtsák az idővonal-harmonizációt, vagyis a másik világegyetemmel való téridő-szinkronizálást?

A Bölcsek Tanácsa erre megadja az engedélyt, és küld még két speciális anyahajót, hogy a Felemelkedés anyahajóval együtt végrehajtsák a mátrix-háromszögezést, vagyis egy új valóság-kozmosz megteremtését.

Ám még mielőtt ez megtörténhetne, a Földön élő magyar lelkeknek fel kell emelkedniük testileg tudatosan a szíriuszi anyahajókra, hogy majd átvigyék őket az eredeti szíriuszi kozmosz, a kozmikus sorompón túli fénybolygókra.

Az a kb. 7 millió lélek különböző szíriuszi anyahajókra fog érkezni és itt néhány hónapot eltölteni, hogy teljesen akklimatizálódjanak, sőt átalakuljanak, transzfiguráljanak a finomanyagi testeik a rendkívül magas spirituális rezgések szintjére.

Maga a felemelkedés energiája fogja beindítani a Földön a másik világegyetemmel való idővonal-szinkronizálást, mely ugrásszerű lesz!