Új spirituális szemlélet

 

 

A válaszok pedig még mindig aktuálisak, melyek még 2008 augusztusában születtek 

egy fórumon korábban feltett kérdésekre )1. A jelenlegi tudásuk szerint megvalósítható-e a fénykard?

Meg tudnák valósítani, de nincs rá szükségük, ugyanis egy magasan fejlett lény SOHASEM HARCOL2. Igaz, hogy az univerzumot egy neutron pajzs védi a külső káosztól?

Ez így nem igaz! De ahhoz, hogy megértsük a világegyetem alapvető szerkezetét, először is a mikro- és makrokozmosz lényegi analóg összefüggését kellene megérteni. Ehhez viszont a SZAKRÁLIS GEOMETRIA tanainak KULCSÁT kellene kézben tartani – ehhez azonban csak akkor juthatunk hozzá, ha a világegyetem alaprezgéseinek MATEMATIKAI kulcsait is ismerjük! – Látható tehát, kedves Barátaim, hogy az emberiségnek még jó néhány ezer évig van mit tanulnia és felfedeznie – feltéve, ha megszabadul az ÖNHITTSÉGTŐL ÉS A GŐGTŐL, amely eddig megakadályozta, hogy a VALÓS tudáshoz hozzájusson.3. Milyen sportokat űznek, és milyen játékokat játszanak?

Minden fajtát! - Egy Magasan Fejlett Társadalomban ( rövidítve: MFT - a mi galaxisunkban ebből több mint 2.000.000 található )  NEM FOJTJÁK EL, NEM TAGADJÁK LE AZ ÉRZÉSEIKET, hanem megfelelő keretek között szabad folyást engednek neki, ezáltal egy MFT- civilizáció minden feszültségétől teljesen természetes módon meg tud szabadulni és a dolgok, viszonyok automatikusan EGYENSÚLYBA kerülnek.- Ha tehát valaki egy MFT-ben mondjuk egy olyan versenysportot akar játszani, amely könnyen az életbe kerülhet, ezt magától érthetődően megteheti, csak egy papírt kell aláírnia, hogy a verseny során létrejött eseményeket ő a SZABAD AKARATÁBÓL választotta.4. Léteznek-e szellemek, ha igen miért és, hogyan ragadhatnak itt?

A földhöz kötött lelkek (szellemek) azok az emberek, akik a fizikai testük levétele után (a halál) még mindig, abnormális módon a régi földi életükhöz ragaszkodnak. Az ilyen tipusú emberek rendszerint nagyon alacsony erkölcsi ÉS tudati szinvonalon vannak. - Ezzel szemben legtöbb (normális) ember számára a halál nagy lelki FELSZABADULÁS- élményt hoz, mivel a tudatot többé nem gátolja, nem tompítja le a nehézkes fizikai test. Az ilyen felszabadult ember a BENSŐ LELKI TERMÉSZETE szerinti fényterületre megy, ahol kimondhatatlan szépségben, boldogságban és bölcsességben akár ( megint a tudati szinvonaltól függően ) több ezer évig is élhet. Ezután pedig SZABADON eldöntheti, hogy akar-e még inkarnálni vagy sem.5. Tényleg károsabb az emberek által végzet atomrobbantás, mint az univerzum olyan jelenségei, melyek pusztítósugárzást bocsájtanak ki (pl.Nap, szupernova,stb)?

A világegyetem bármelyik pontján, ahol az élet megjelenik, SEHOL SINCS káros sugárzás.( Nem is lehet, mert ez az egyik feltétele az élet megjelenésének ) Ha a kifejlődő élet során mégis megjelenik a gyilkos sugárzás, akkor az MINDIG valamely nem-MFT-faj szentségtelen beavatkozásának a következménye. – Mostani földi emberiségnek fogalma sincs arról, hogy a tűzzel játszik, amikor az atomhasítással vagy éppen fúzióval szórakozik; fogalma sincs arról, hogy az atomenergia „békés célú” hasznosítása valójában sokkal veszélyesebb a bolygói kozmoszra nézve, mint az atombomba-robbanás; fogalma sincs arról, hogy már az első atombomba ledobása után milyen LÁNCREAKCIÓ INDULT BE a naprendszerünk és az egész galaxisunk ÉTER-kozmoszában, úgyhogy ez a gyilkos TŰZ már sok éteri szinten élő MFT-civilizáció létét fenyegeti! – És ekkor szokta oly’ ártatlan ábrázattal megkérdezni néhány ufo-kutató: - Vajon miért is szaporodtak meg az ufo-észlelések 1945 után?6. Nem káros az egészségre az a sugárzás, amit a hajóik bocsájtanak ki, bocsájtanak ki egyáltalán olyan sugárzást, ami a hajó belsejébe is behatol?

Nincs káros sugárzása egy MFT-civilizáció csillaghajójának, legfeljebb ha túl közel mész hozzá, akkor az erős mágneses tér néhány esetben sérüléseket okozhat, de ezt a csillaghajóban dolgozó Égi Testvéreink meg tudják akadályozni.- Belül viszont általában olyan TÉR-IDŐ rendszer, vagyis olyan rezgési szint van, amely megegyezik az adott MFT-civilizáció rezgési képletével.7. Ismerik-e a nagy kérdések válaszait az élettel és Istennel kapcsolatosan?

A nagy kérdésekre SOHA SINCS kész válasz, se az élettel , se az Istennel kapcsolatban! Miért? Azért, mert a tudat ÖRÖKKÉ fejlődik, tágul, vagyis mindig szerez egy adszolút ÚJ tapasztalatot, amely miatt azonnal felül kell írnia a régi elképzeléseit! – Ezt a mai földi ember nem tudja teljesen megérteni, mivel neki még teljesen a FÉLELEM határozza meg az egész lényét, vagyis éppen a dolgok-viszonyok-elképzelések (azaz a rögeszmék) állandósításában találja meg pillanatnyi életmegnyilvánulásának értelmét. – Mivel az MFT mentes a félelem érzésétől, nincsenek előitéleteik, nincsenek tabuk (különösen nem a szexualitás területén), vagyis NEM TAGADJÁK LE A VALÓSÁGOT, ezért tisztában vannak a dolgok viszonylagosságával, azaz azzal, hogy sohasem lehetnek kész válaszaik, hanem a rendelkezésre álló ismereteik mindig a tudati fejlődésük újabb lépcsőfokára készítenek elő.8. Mennyi idő alatt jutottak el a mostani fejlettségi szintjükre?

Ez MFT-ként különböző. Például a VÉNUSZI civilizáció már 18.600.000 évvel ezelőtt olyan fejlettségi szinten volt, hogy segíthetett akkor beindítani a többé-kevésbé emberinek mondott első civilizációkat a Földön. A pleiádiak és a szíriusziak is már sok millió éve segítenek nekünk. – Általánosságban megállapítható, hogy minden humanoid és nem-humanoid civilizáció néhány millió év alatt elérheti az MFT szintjét, ha a testi ego válságos korszakát leküzdi, vagyis EL KEZDENEK FELELŐSSÉGET VÁLLANI (mégpedig feltétel nélkül) az EGÉSZ adott bolygó lakosságáért és természeti környezetéért – ellenkező esetben az lesz minden civilizáció sorsa, mint pl. a Zeta Reticuliaknak: kiírtják egymást az atomfegyverekkel, a túlélők meg teljesen elfajulnak.9. Lehetséges-e az időutazás?

A földi ember folyamatos időutazáson van – mégpedig mentális értelemben! Képtelen a jelenben élni, belső félelmei miatt folyton a múlt és jövő jár az eszében. A modern embernek ez az őrülete a 20. századra odáig fajult, hogy techikailag is meg akarta építeni az időgépet – és a hetvenes évek vége felé meg is építette! Természetesen a háttérhatalom sokadik titkosított projektjének keretében. - Egyetlen civilizáció sem tud addig csillaghajót építeni, míg a világegyetem rezgéseinek alapvető tanát meg nem érti, vagyis be nem látja, hogy egy adott RELATÍV VALÓSÁGRENDSZER tér-idő szerkezete mindig egy bizonyos rezgési képleten nyugszik, melyet ha megváltoztatunk, megváltozik a tér-idő szerkezet is! Egy komikus csillaghajó MAGA a tér-idő átkapcsoló szerkezet, ezért korlátlanul lehet utazni vele a térben ÉS az időben.10. Az Élet, a Világmindenség meg Minden = 42 ????

Értelmetlen a kérdés! A Mindenség nem foglalható bele egyetlen számképletbe.11. Létrehozható-e az ő jelenlegi tudásuk szerint egy mesterséges, célra irányított féregjárat?

Ezt szebb kifejezéssel mi is dimenziókapunak hívjuk. Egy MFT-csillaghajó bárhol és bármikor képes dimenziókapukat nyitni és zárni.12. A végső válasz az univerzumban megjelenő életet illetően: Miért?

Ha jól értem a kérdést, akkor egy ufó-építő földönkívüli faj lenne a végső válasz az univerzumban megjelenő életet illetően? – Természetesen nem! A mi duális világegyetemünkben ( vannak olyan világegyetemek, amelyek nem duálisak, ahol pl. idő sincs ) a humanoid és nem-humanoid élethullámok KILENC fejlődési fokozaton keresztül fejlődnek, amíg elérik a tökéletességet. A hozzánk látogató MFT-fajok általában az 5-6-7-8-as szintű civilizációkhoz tartoznak, vagyis még ők sem tökéletesek! - A mi emberi fajunk, „ a teremtés koronája” viszont az 1-es szintű civilizációkhoz tartozik. - Érthető most már, hogy miért az önhittség és a gőg a legnagyobb akadálya annak, hogy a földi ember VALÓS TUDÁST szerezzen?13. Tudnák ismertetni a saját, történelmüket, röviden?

Természetesen tudnák, csak az lenne a probléma, hogy senki sem hinné el nekik (ahogyan eddig sem hitték). Ugyanis valamelyik élethullám megjelenése valamelyik naprendszer valamelyik bolygóján a mi jelenlegi tudatállapotunkhoz viszonyítva egy MÁGIKUS-TEREMTŐ folyamat, amelyet kozmikus hierarchia számtalan különböző fejlettségű lénye végez el az MFT-fajoktól kezdve egészen az angyali és arkangyali élethullámokig. - Ha a GALAKTIKUS TANÁCS ÚGY DÖNT, hogy valamely naprendszerben  ki fog fejleszteni egy magasabb életmegnyilvánulást, akkor először is a célnaprendszer célbolygóját terraformálják mégpedig NÉHÁNY NAP ALATT, vagyis biztosítják a természetes fizikai-légköri-ásványi-növényi-állati feltételeket a hamarosan BETELEPÍTENDŐ humanoid vagy nem-humanoid csoportok fogadására. Ha minden jól megy, akkor az új csoportok ( melyek genetikai állományukat természetesen más naprendszerekből hozták ) néhány százezer év alatt - persze „isteni segítséggel” – egy kezdetleges civilizációvá állnak össze, vagyis eljutnak a tagolt beszéd, a kezdetleges írás, a társadalmi tagozódás, az egységes hitrendszer stb. kialakulásának a fázisába. Ekkor kezd kiszakadni a kollektív tudatból a személyes én vagy ego, és az egyre önállóbb egok persze rögtön gondoskodnak is arról, hogy ezen kezdeti civilizáció hamar leromboltasson.

Sok próbálkozás után aztán, melyen eldöl, hogy az adott civilizáció a BÉKESSÉG, A SZERETET ÉS A MEGÉRTÉS vagy aháború, gyűlőlet és a rögeszme útját választja, törvényszerűen kialakulnak az ufó-építő, magas technikai fejlettségű társadalmak. Ez a technikai szint azonban még semmit sem mond az adott civilizáció BENSŐ LELKI fejlettségi fokáról, mely az előzőben említett kilences rendszer szerint mérnek. Így pl. ugyanolyan 1-es fokozatú a kis és nagy szürkék társadalma, mint a mi földi civilizációnk, jóllehet ők technikailag jóval fejlettebbek! – És itt követik el az egyik legsúlyosabb hibát még a legjószándékúbb ufo-kutatóink is: mivel még nem alakult ki náluk a biztos intuitív alapokon nyugvó MEGKÜLÖNBÖZTETÖ KÉPESSÉGÜK, minden ufo-jelenséghez egyforma nyíltsággal közelednek, mellyel aztán rögtön magukhoz vonzák – anélkül, hogy észre vennék - a negatív földönkivüli fajok befolyását is! – Kedves Barátaim! Ha felemelitek a tekinteteteket az égre, azt mindig nyílt szívvel, szeretetteljesen tegyék, akkor nem lesz semmi bajotok, akkor az éppen ott a magasabb dimenzióban járőröző MFT-csillaghajó RÖGTÖN felfogja a ti érzelem- és gondolatrezgéseteket és valamilyen módon segíteni fog nektek – ha ez kezdetben nem is lesz számotokra tudatos.14. Ismereteik szerint avatkoztak-e már bele ők, vagy más fajok a földi emberek fejlődésébe és életébe?)

Ennek a kérdésnek a megfogalmazása olyan,  mint amikor egy csínytevésen kapott kisgyermek a szüleitől azt kérdezné: - Hát ti mindig vigyázni akartok rám? - Nos, nincs az a másodperc a Földünk újkori, különösen az 1945 utáni történelmében, amikor a csillaghajók EZREI ne tartózkodtak volna a bolygónk légkörében! Ha ez nem így lett volna, akkor az emberiség földi életmegnyilvánulását már az 1940-es évek végén be kell volna fejeznie! - Miért? Azért, mert a földi civilizációnk túlságosan sok szennyező anyagot termel, nemcsak anyagi, hanem elsősorban éteri, asztrális és mentális szinten. De a „dicső” materialista természettudományunk erről persze semmit sem tud – mert nem akar róla tudni. Inkább az óvodától az egyetemig bolondítja az embereket ÁLTUDOMÁNYOS FIKCIÓKKAL, melyek köszönőviszonyban sincsenek a valósággal! Inkább a sajtó által nevetségessé teszi, egzisztenciálisan tönkreteszi és ha kell, halálra üldözi azokat a komoly kutatókat, akik valóban az IGAZSÁGOT keresik.

- Igen, kedves Barátaim, itt tartunk most, mert minek is szépítsük a dolgokat! Ezek tények! Minket is csak az igazság tehet szabaddá, nemde? - A tények pedig azok, hogy gyakorlatilag már az első robbanómotor feltalálása után megszólalt az emberiség halálharangja! Már akkor elindult az éter-kozmoszban egy olyan láncreakció, melyet a későbbi atombomba-robbanások csak felerősítettek. Ugyanis egyetlen többé-kevésbé épeszű civilizáció sem ( még a szürke sem ) használ égetésen-robbanáson alapuló technológiát. Mert nem akarnak öngyilkosok lenni! Ők tudják, hogy minden bolygó az ő központi napjához egy egyensúlyra nagyon érzékeny ÉTERI KAPOCCSAL kötődik, mint ahogy a magzat kapcsolódik a köldökzsinór keresztül az anyához.  A robbanómotoros technológia által keltett ÉTERZAJ-frekvencia pedig éppen ezt kapcsolatot zilálja szét! Ha tehát az MFT-csillaghajók nem lennének minden másodpercben a Földünk légkörében, hogy helyreállítsák a bolygónk és kozmosza közötti szétzilált kapcsolatot, hogy tisztítsák a légkört, hogy semlegesítsék a Földünkön szanaszét szórt nukleáris hasadóanyagot stb., akkor az emberíségünk már rég megsemmisült volna!15. Mik az általuk leggyakrabban használt energiaforrások, hogyan termelik ki őket?

Lényegében ugyanazok az energiaforrásokat használják - csak fejlettebb technológiával - , mint amelyeket a háttérhatalom legalább 120 éve eltitkol az emberiség elől. ( Lásd: nagy szabadenergia kutatók munkásságát és sorsát! )16. Hogyan tudják megoldani a fajuk (és más fajok) fennmaradását, hogy ne sérüljenek az egyén jogai és erre milyen etikai kódexet dolgoztak ki? )

Egy MFT szintjére jutó civilizáció semmilyen etikai kódexet nem dolgoz ki ( éppen ezért MFT ), kivéve néhány BENSŐ – vagyis íratlan – alaptörvényt. Például:

(1)  Gondolataim, érzelmeim, akaratom és tetteim sohasem sérthetnek egyetlen élőlényt sem, mivel (2) MINDANNYIAK EGYEK VAGYUNK, és ezért (3) mindenkinek MINDEN rendelkezésére áll, hogy önmagát (4)  MINDEN KORLÁTOZÁSTÓL MENTES szabad alkotó tevékenységben kiteljesítse.17.  Léteznek-e úgy nevezett párhuzamos dimenziók és az oda-vissza utazás lehetséges? 

Csak azok léteznek! Ha elalszol, máris a párhuzamos dimenzióban vagy; ha nappali tudatodban elábrándozol: párhuzamos dimenzióban vagy; ha tudatodat pl. a tv-nézésre vagy újságolvasásra fókuszálod: párhuzamos dimenzióban vagy; ha internetezel: a párhuzamos dimenzióban vagy; ha folyton fecsegsz vagy nyüzsögsz: a párhuzamos dimenzióban vagy stb. -  A cél pedig az - és ezen hatalmas erők dolgoznak -, hogy SOHASE LEGYÉL ÖNMAGAD, a tudatod mindig valami másra, mindig valami TUDATI KÁBULATRA legyen irányítva. Az a cél, hogy nehogy EL TUDJÁL CSENDESEDNI, mert akkor a BELSŐ TUDÁS FORRÁSAI megnyílhatnak számodra!18. Nyilvános kapcsolatfelvétel miért nem történt az emberiséggel? 

Képzeljük el a helyzetet: Egy MFT-szintű X-bolygóról csillaghajó közeledik egy Y- bolygóhoz, melynek lakóit még teljesen az önfenntartási ösztön félelmei tartanak fogva. Az X-bolygó csillaghajósai tudják, hogy minden félelem, a legkisebb is, a tudat korlátozottságából, a VALÓDI BELÁTÁS hiányából fakad. Y-bolygó lakói ugyanis még teljesen a TESTÜKKEL  azonosítják a személyiségüket, rendkívül félnek, hogyha elérik az öregkort vagy ha balesetet szenvednek, akkor a régi, elnyűtt ruhadarabjukat, a fizikai testüket le kell vetni. Így ezeknek az Y-bolygó-lakosoknak szinte már a születéstől megkezdődik a halál előli menekülés őrült hajszája, mely számukra a folyamatos pótcselekvések sorozatát váltja ki:

A - Fel állítanak egy olyan társadalmi „rendet”, amely csak az anyagi „értékeket” részesíti előnyben.

B - Tüzzel-vassal ráerőszakolják az emberekre egy olyan hitvilágot, mely az EGYSZERI élet után isteni törvényszékkel fenyeget.

C - KÖTELEZŐVÉ teszik egy olyan természet- és társadalomtudomány oktatását, mely még a lélek és a szellem legelemibb megnyilvánulásait is tagadja.

És ekkor – mit ad Isten! – feltűnik egy olyan jelenség az égen, mint az „UFO”, mely a puszta létével tagadja a fent említett három pontot! – Mit tesz ekkor a „dicső” Y-bolygó társadalma? Talán őszinte kíváncsisággal el kezdi kutatni ezt az új jelenséget? – Á dehogy! A félelme ösztönzésére LETAGADJA az egészet, mint ahogy minden korszakban minden magasabb rendű megnyilvánulást letagadott! – Az X-bolygó csillaghajósai így nem tudnak KÖZVETLENÜL kapcsolatba kerülni Y-bolygó társadalmával, mivel az Y-bolygó vezetői HIVATALOSAN mindig is tagadni fogják a jelenséget és a tömeg ( megint csak létfenntartási félelem miatt ) kénytelen a vezetőinek az álláspontját szajkóznia.19. Ti is szeretitek a sört?

Egy Magasan Fejlett Társadalom az ÉLETET szereti és nem a halált! Egy magasan fejlett lény szereti a testét és nem gyűlöli azt, ezért a tiszta tudatát egy csepp alkohollal sem fogja elködösíteni vagy a tiszta érzelmeket a szívéből nem fogja nikotinnal száműzni.20. Miért nem akartok velünk kapcsolatot teremteni? 

Úgy, ahogy azt a Halak-korszak emberisége ELVÁRJA, nem lehet kapcsolatot teremteni! ( lásd a 18. választ ) Minden IGAZI kapcsolat ( és minden igazi emberi kapcsolat ) ugyanis egy bensőséges, intim viszony, melyet nem lehet valami hollywoodi show-műsor keretében a világ elé tárni. Viszont 2012 után, mikor az emberiség TÉNYLEGESEN belép a Vízöntő-korszakba, VAGYIS egy magasabb dimenzióba, mindennapossá válnak a kozmikus környezetünk, közeli és távoli galaxisok és a multiverzum sok más világegyeteméből érkező magasan fejlett lényeivel való SZEMÉLYES kapcsolatok!21. Meg tudjátok állítani az emberi hülyeséget, az önpusztítást? 

A szabad akarat kozmikus törvénye miatt ( ez olyan hatalmas BENSŐ törvény, hogy még a negatív földönkívülieknek is kénytelen-kelletlen be kell tartaniuk ) egy MFT-szintű civilizáció sohasem avatkozhat be KÖZVETLENÜL egy másik bolygói társadalom életébe. KÖZVETVE viszont annál inkább! Ez nem okoz semmi gondot, mivel egy alacsonyabb fejlettségi szintű civilizáció, éppen tudati fejletlensége miatt, KÉPTELEN észlelni a nálánál fejlettebb civilizáció  MINDENÜTT JELENLÉVŐ      befolyását.

 

 

Megjegyzés a kérdésekhez :

A kérdések teljesen tipikusak, hiszen jól tükrözik még a mai, ufó-jelenségre nyitott fiatal magyar értelmiségnél is 2000-es évek általános tudati állapotát!

Azt ugyanis, hogy az ufó-jelenség mély megértését még alapvetően blokkolja náluk, főleg a fiúknál, hogy kiskoruk óta egy techno-horror-porno szubkultúra erős tudati befolyása alatt vannak, sőt nem csak befolyása alatt, hanem ez a mindennapi kábítószerük : gyilkolós-lövöldözős videójátékok, akció-, porno- és horrorfilmek, sci-fi- és fantasy-ponyvák áradata stb.  

Így egy fiatalember, míg eléri a 18. életévét, csak a tévé "normális" híradóiban és akciófilmjeiben lát átlag 70-80.000 gyilkosságot, amely, ugye, teljesen legális, viszont mivel a felnőttek tiltják a kamaszoknak a horrort ( kisebb részt) és a pornót ( nagyobb részt ), ezért a kamaszok ilyen horror-porno-"élményeiknek" a számarányánál legalább még egy tízszeres szorzót kell alkalmazni a korábbi gyilkolási statisztikához képest!

Ezt a lelki reflexet a sötét erők is pontosan tudják, mivel a kamaszok a legkiszolgáltatottabbak az alacsony asztrális erőknek, éppen az agyalapi és nemi hormonműködésük kontrollnélkülisége miatt!

( Ezt a problémás időszakot viszont egy magasan fejlett társadalomban simán kezelni tudja, mert egyrészt soha se tagadják le vagy fojtják el a kamasz szexuális igényeit, hanem tiszta érzelemmel és kreativitással telítve szabadon hagyják kiélni, melynek segítségével aztán a fiatalok hamar tovább tudnak lépni a tudat fejlődésének következő fázisába. )

És ezért van az, hogy ha a sötét erők a kamaszokat pl. rá akarják szoktatni a cigire, az italra vagy a drogra, akkor hivatalosan természetesen tiltják nekik azt! De ez is kevés, mert hogy fokozzák náluk érzelmi ellenhatást, ezért erre a tiltásra még minden percben emlékeztetik is őket:  tehát jó nagy betűkkel minden ábécé, minden kisebb-nagyobb bolt ajtajára és pénztárjához is kiírják a 18. évig érvényes dohány- és alkoholvásárlási tilalmat, amely persze rögtön erős tudatalatti impulzust vált ki a kamaszból a vásárlásra! De ugyanez van droggal kapcsolatban is, mely már azáltal is a vágy tárgya lehet, hogy a nagy "humanista drogmegelőző szakemberek" az iskolákat járják a felvilágosítás céljából!

Egy viszont biztos : a mai kamaszok érzelmi élete a pokol asztrális szintjére süllyedt le, ami viszont nem elsősorban az ő hibájuk, hanem természetesen a felnőtteké.

Azoké, akik úgy tesznek ( az egész felnőtt társadalom ), mintha semmi alapvető változás nem ment volna végbe a Földön az utóbbi 67 évben! Abban az időszakban, mikor az atom- és hidrogénbomba-robbantgatásokkal nemcsak szétzilálták a Föld éteri és asztrális légkörét ( és vele együtt az egész Naprendszerét is! ), hanem ezáltal megtámadták magának az embernek a finomanyagi testeit is!!!

Ez pedig azért nagyon vészes folyamat, mert a kozmikus prána > éteri csakrarendszer > belső elválasztású mirigyek  > vér > nyirok asszimilációs folyamat már a kezdet kezdetén elakad! Az atomok irányítatlan össze-visszarobbantgatása ugyanis spirituális-lelki-testi hatását tekintve azt jelenti, hogy az asztrális atomoknak ( fizikai atom felrobbanásából asztrális atomok keletkeznek ) olyan rezgészintet adunk, mely rezgésen a Föld már százezer évekkel ezelőtt tartózkodott, azaz az ősmúlt galaktikus háborúinak rezgésszintjén, a techno-horror-sötétség színvonalán! - És ezzel bezárul a kör!

Minden olyan fiatalnak tehát, aki az atomkorszakban született, alapvetően meg voltak/ vannak támadva a belsőelválasztású szervei, mert a tiszta fényprána helyet egyre inkább a csakra-rendszeren keresztül a Föld romlott asztrális légkörét lélegzi be!

És ha isteni erők már az ötvenes-hatvanas években nem avatkoztak volna be, akkor az ifjúság elkorcsosulásának első hulláma bizonyosan nem csak azzal az ártatlan hippimozgalommal csúcsosodott volna ki, hanem egy Mad Maxszerű világ teljes anarchiájával!

A másod elkorcsosulási hullám pedig természetesen a személyi számítógépekkel vette kezdetét, mely már a nyolcvanas évek közepén nemzetünk legértékesebb, legkreatívabb fiataljait kötötte szinte 24 órán át a számítógép elé !

Emlékszünk a Commodor 64-re? A késő kádár-korszak státuszszimbólumára? Emlékszünk, hogy már 1986-87 táján nem volt egy olyan magyar értelmiségi család sem, amely egyetlen fiacskájának ne ezt akarta volna beszerezni?

Persze lehet azt mondani, hogy a számítógépet lehet jóra is meg rosszra is használni - ez így is van, ezzel a megállapítással egyet is lehet érteni, de ... a sötét erők pontosan tudták, hogy valójában a személyi számítógépek otthoni elterjedése a fiatalok normális érzelmi-tudati fejlődését fogja virtuális síkra terelni, melynek a rezgése megegyezik az ősmúlt techno-sötétségének asztrális színvonalával!

Azok a fiatalok pedig, akikkel manapság találkozunk virtuális formában különböző blogokon és fórumokon például ufós-ezoterikus-konteós témákkal kapcsolatban is, valójában nemzedékük élcsapatát képezik, mert keresik-kutatják maguk módján az igazukat ( de még nem az igazságot! ), amely nagyon tiszteletre méltó, de a határt, úgy néz ki, a legnagyobb részük még nem lépte át, mert a szívükre, szív intelligenciájára még egyáltalán nem hallgatnak, hiszen abban a techno-mátrix-világban, amelyben élnek ( és ahol mindent erőszakkal oldanak meg ), ez gyerekesnek és nevetségesnek tűnik.

Ezért az ufó-jelenség mélyebb megértésének a feltétele az ifjúságunknál is, hogy egy új, tiszta érzelemvilág alakuljon ki náluk, amely biztosítja azt a harmóniát és egyensúlyt a gondolatéletben, mely által felfoghatják a Magasan Fejlett Társadalmak kozmikus misszióinak isteni motivációját!

Ugyanakkor ez az új, tiszta érzelemvilág adva lesz összes arra érett ember számára is, hogy az életüket a magasabb dimenzióban minden korlátozás nélkül kiteljesítsék!