Keviczky Kálmán és követőinek „szellemisége”

Bár elsősorban nem a címben megnevezett személyről van szó, hanem arról a jelenségről, amely mindenütt azonnal felüti a fejét, ahol lenne lehetőség pl. az UFO-jelenségról kellő mélységben beszélni, ám az állandóan reklámozott megmondó emberek kötelező jelenléte nélkül ez itt Magyarországon szinte lehetetlen, mert mind a hivatalos médiában, mind az internetes tévékben, mind a bulvár-horror-ufó-újságokban, de a nagyobb kongresszusokon is elve ezek a hatalom által háttérből támogatott megmondó emberek viszik a prímet.

Gondoljunk csak bele : az álrendszerváltás idején, 1990 körül micsoda óriás tömeg volt kiéhezve a spiritualitásra! ( Aki akkor csak egy átlagos kultúrházi ezoterikus rendezvényen résztvett, az tudja, hogy mennyien voltak még egy gyenge előadáson is! ) Vagyis akkor minden olyan szó és tanítás aranyat ért, amely kivezette az embereket a materializmus tudati igájából és egy spirituális jövő nagyszerű vízióját vázolta föl.

Az UFO-jelenség valódi megértése pedig ezekben az években egy olyan híd lett volna, amely a szocializmusban dominánssá váló műszaki értelmiséget elvezette volna a valódi spiritualtás irányába, és ezzel annak a belátásához is, hogy a világegyetemben minden magasabb élet és minden magasabb technika a spiritualitás elvei alapján szerveződik, nem csak pusztán fiktív, 3D-s anyagi törvények szerint.

Ám ez akkor felsőbb parancsra nem történhetett meg, hanem a hatalom csak azért engedte meg ekkor az ezoterikus-ufós fecsegést ( épp úgy, ahogy most is ) az általuk megbízhatónak tartott személyeken keresztül, mert ezáltal el tudták terelni a magyar társadalom ezoterikusan fogékony ( és így a legnagyobb műveltséggel is rendelkező! ) akkor széles rétegének figyelmét a beinduló ország-kifosztó folyamatokról.

Vagy Önöknek még sohasem volt olyan érzésük az elmúlt 20-25 év során, hogy amikor egy „spirituális” beavatott(nak mondott) személy vagy más szellemi spekuláns előadásán voltak ( legtöbbször jó drágán ), akkor az előadása után rendszerint üres kézzel távoztak? Vagyis lelkileg ugyan jól elbódították magukat a kedves, nagyon okos, országosan reklámozott megélhetési próféta szövegelésétől, aki volt szíves és leszállt a halandó emberek közé, de hitet, igazi hitet, a közvetlen jövőre, a holnapra már nem tudott adni - amely viszont a túlélés feltétele lenne az átlag-magyar mindennapok poklában!

És bizony ezért nem véletlen az sem, hogy minden magyarnak mondott „nagy beavatott”, „spirituális tanító” és „alternatív kutató” kórusban zengte éveken át : 2012-ben nem lesz világvége, nem lesz dimenzióváltás, csak legfeljebb polgárilag jól fésült korszakváltás, amely a felső-középosztálybeli egzisztenciájukat ( és így a pilisi villájuk meglétét - mely természetesen csakis „ősbudavár” mellett lehet ) nem érinti.

Viszont még egyszer ki kell hangsúlyoznunk, hogy soha el ne felejtsük : a magyar népnek mindig is csak egyetlen lehetőség biztosította a túlélését : a spiritualitás!

Az előző, Venus Projecttel foglakozó cikkünkben pedig már utaltunk arra, hogy teljesen civilizációmentes közegben éppen ez a spiritualitás az egyetlen alap a túlélésre, semmi más. ( Gondoljanak pl. a Marlo Morgan ausztrál bennszülött vagy Vlagyimir Megre Anasztázia-könyveire! )

Tehát a spiritualitás nem korosodó ezós hölgyek úri passziója, ahogy ma általában a műszaki értelmiségből verbuválódott átlag-magyar alternatív és/vagy ufó-kutató tekint lesajnálva erre a szerintük megfoghatatlan fogalomra, hanem mindig is létezés kulcs-eleme volt, van és lesz!

Mind civilizáltmentes közegben, mind galaktikus társadalmak szintjén!

Mert mi egy galaktikus szintű társadalom?

Ugyanaz, mint a primitív, civilizáltmentes társadalom - csak magasabb oktávon!

Na, ez az, amit egy áltag-magyar kutató képtelen felfogni, hiszen ezáltal önmaga értelmiségi létével kerülne azonnal ellentmondásba, azzal a születése óta kondicionált szabály-halmazzal, melynek hű és pontos szolgálata révén azonosítja be egyáltalán önmagát, mint társadalmilag hasznos és gondolkodó lényt!

Ezáltal viszont eljutottunk igen hamar oda is, hogy végre választ tudjunk adni : a 23 éve folyó magyar ufó-zabhegyezés miért tagadta meg már a kezdetek kezdetén a spiritualitást?

Azért, mert a műszaki értelmiség pusztán a gondolkozási és életmódi szokásai miatt is önellentmondásba kerülne, ha elfogadná az UFO-jelenség ötvenes években megalapozott spirituális magyarázatait!

Itt Magyarországon a különbség meg csak annyi volt, hogy míg nyugaton az UFO-kutatásban a hatvanas évek elejéig határozottan volt egy spirituális szakasz ( Németországban azután is folyamatosan ), addig a magyarnak mondott ufó-kutatók az álrendszerváltás idején rögtön az USA-ban akkor divatos eltérítéses horror-ufóestek világával azonosultak lelkileg - most már tudjuk, miért : ezzel az értelmiségi létük tudatalatti fölénye és önhittsége nem sérült! Sőt, erősödött, hiszen megtámadtak minket az „idegen” fajok, akik természetesen sokkal ocsmányabbak voltak mind kinézetben, mind erkölcsileg, mint mi! ( Csak azt a fránya fejlettebb technikájukat kellene lekoppintani! )

Nos, ennek a mesterséges veszélyérzetnek hisztérikus prófétája volt nemzetközi szinten is Keviczky Kálmán, aki már 1989-tól itt nyüzsgött Magyarországon és aki „atyai jótanácsaival” beindította azt a magyar ufó-zabhegyező vonalat, aminek a képviselőit 20 év óta rendszeresen megtaláljuk minden magyar "ufó-kongresszuson" is ( miközben két évtized alatt egyetlen fizikai/spirituális kontaktát sem hívtak meg - ellentétben a nyugati ufó-konferenciákkal! ).

És végül elrettentésként, de épp úgy a példa alátámasztására, nézzük csak meg, mit is mond Keviczky Kálmán az alábbi videóban egy 1994-es debreceni ufó-konferencián. Különösen 7 p 30 mp-től érdemes figyelni, hogy negálja a Galaktikus Flotta egész tevékenységét, mint meseszerű elemet, szembe állítva a maguk ( és szolgálatok által is jócskán támogatott ) világűrbéke-megőrzés címén keltett feszülségkeltésével :

https://www.youtube.com/watch?v=kEL-3BN1jNg

Látható tehát, hogy Keviczky Kálmán és későbbi magyar követői milyen "szellemiségnek" adták meg az alaphangot mind a mai napig : az állandó félelemkeltésnek, vagyis a materializmusnak - mivel mindkettő egy és ugyanaz! Sőt, nyíltan többször is kimondja, mégpedig szenvedélyesen, hogy az UFO-jelenség minden spirituális megnyilvánulását alapból elutasítja, mivel mesének tartja - ezzel rögtön kezet is foghat egy átlag-magyar "ufó-kongesszus" minden előadójával!

Másrészt pedig az is nagyon figyelemre méltó, ahogy kivel is azonosul ő "szellemileg" : Donald Keyhoe-val meg Douglas MacArthur tábornokkal, vagyis az USA-hadsereg kőkemény militarista vonalával - azzal a MacArthurral tehát, aki még Truman elnökön is túltett, mivel Koreában atomfegyverek bevetését követelte!

Nos, most már érthető : ilyen militarista világ(egyetem)ben nyilván csak olyan földönkívüliek létezhetnek, akik állandóan meg akarják támadni a Földet!

 

Megjelent: 2012