Amíg az ember a tértől és az időtől függ, addig rabszolga.

Akkor is, ha most a 3D-ben esetleg kitörne a jólét és a szabadság, mivel a jólétet még mindig úgy értelmeznék, hogy több lehetősége van az embernek arra, hogy egy kicsit független legyen a tértől és az időtől, amelyet persze szabadságként élne át.

Vagyis részesülnének azokban a kiváltságokban, amelyekben most csak az elit részesül.

A teljes szabadság azonban a tér és az idő helyes értelmezéseben és annak gyakorlati felhasználásában van.

Ahhoz, hogy uraljad az álom asztrális világát, ki kell lépned az álomból.

Ahhoz, hogy uraljad a fizikai életed fél-álom világát, ki kell lépned abból, hogy valóságként értelmezzed!

Ha folyamatosan nem-valóságként érzékeled, akkor a tér és az idő azonnal kezes bárány lesz, és nem a legnagyobb ellenség, mint ami eddig volt!

Ebben az állapotban pl. minden múlt-jelen-jövő téridő-pillanat bármikor újra indítható.

Az, hogy látszatra egy lineáris időfolyamra vagyunk keresztre feszítve, szintén a mély alvásunk, vagyis mély tudatlanságunk következménye!

A téridőben ugrálás lehetőségét két módon lehet elérni:

1. tudattal

2. fejlett technológiával

Tudattal akkor, ha tudat belép a felnőtt korába, és a fizikai környezetét, egész múltját és vélt jövőjét nem valósnak ismeri fel, míg fejlett technikával a skalár-világmindenség végtelen lehetőségeit használja ki.

A skalár azt jelenti, hogy mindenütt jelenlévő!

A materialista fizika a vektor-világmindenségen alapszik, vagyis ahhoz, hogy A pontból B pontig eljussunk, energiát kell befektetni, és időbe kerül a hely változtatás.

Erre épül az egész primitív technológiánk, egy érzékszervi tévedésre!

A skalár-világmindenségben azonban minden téridőpillanat teljes értékű, ez azt jelenti, hogy minden erő, érték és képesség rendelkezésre áll, hogy bármilyen valóságba belépjünk az adott téridőpillanatban.

Fejlett technológiával tehát csak egy bizonyos számkódot kell betáplálni egy olyan szerkezetbe, amely számot éterrezgéssé alakítja át, és így azonnal a kívánt téridővalóságba, múltba-jelenbe-jövőbe, bármelyik csillagrendszerbe viszi az űrhajót.

Ha multiverzum bármilyen részén vagyunk, de ha betápláljuk pl. a 7,8 Hz Schumann-rezonancia éterszám-kódjait, akkor azonnal a 20. század végi, 21. századi elejei lerobbant Földnél találjuk magunkat.

Vagy ha 2640962869108470523 számsort (ez most fiktív) írjuk be, akkor az Alfa Centauri-rendszerben vagyunk, éppen ezért senkinek se kell lefagyasztania magát 5 évig, hogy odajusson.

 

https://www.youtube.com/watch?v=fBFthVyhU_M

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...