Először nézzük meg Rupert Sheldrake, angol biológus 2013. januári TEDx-es előadását:

https://www.youtube.com/watch?v=qehTUD_Bj9A

Sheldrake az előadása első részében tehát ezt a 10 tudományos dogmát sorolja fel:

 

1. A természet mechanisztikus vagy gépszerű, így mi is gépek vagyunk genetikailag programozott aggyal.

2. Az anyag tudattalan, ebből épül fel az egész; a galaxisoknak, bolygóknak, állatoknak, növényeknek nincs tudata - ebből persze az következne, hogy az embernek sincs.

3. A természeti törvények változatlanok.

4. Az anyag és az energia teljes mennyisége mindig ugyanannyi.

5. A természet céltalan, az evolúciós irány is céltalan.

6. A biológiai öröklődés materiális; minden, amit örökölsz, a génjeidben van.

7. Az emlékek az agyadban tárolódnak, mint anyagi nyomok.

8. Az elméd a fejedben van.

9. A pszichikai jelenségek - mint a telepátia - nem lehetségesek.

10. A mechanisztikus gyógyászat az egyetlen, amely valóban működik.

 

Majd - az idő rövidsége miatt - először a kozmikus fizikai állandók relativisztikuságáról beszél, melynek oka ( Sheldrake felfedezése ) a morfikus rezonancia jelensége, végül még néhány szót ejt az emberi tudat természetéről, mely a materilaista tudományunk számára még mindig rejtély.

Ez a 18 perces videó, melynek nagyon örvendetes módon végre magyar felirata is van, lényegre törően foglalja össze a hivatalos materialista tudományunk tarthatatlan álláspontját és viszonyulását a világegyetem, az élet és a tudat jelenségeivel szemben.

Jól láthatóan már Sheldrake is, mint minden tisztességes kutató, idősebb korára eljutott arra szintre, hogy nem veszi figyelembe a tudományos életben most is kötelező öncenzúrát, a kényes kérdésekről való nem-beszélést ( vagy mellébeszélést ), hanem nyiltan leleplezi a hivatalos tudomány tarthatatlan álláspontját, amely most már a tudományos ( meg minden emberi fejlődés ) legfőbb akadályozó tényezője!

Érdekes azonban, hogy jóllehet Sheldrake is a szokásos ( ateista és éppen ezért elvakult, szciencista hitű ) tudományos kutatóként kezdte a pályáját, de viszonylag hamar, a keleti filozófiák hatására, biológusként el kezdte kutatni az állati viselkedésformák hagyományos megközelítéssel megmagyarázhatatlan és éppen ezért nem is kutatott, sőt, nem is kutathatott jelenségeit.

Az első, 1981-ben megjelent könyvének, mely rögtön az egész tudományos világra kiterjedő ismeretséget hozott számára, 'A New Science of Life' ( Az élet új tudománya ) volt a címe. Sőt, ekkor ( egy rövid ideig ) még az a csoda is megtörténhetett, hogy a hivatalos tudományt képviselő szaklapok legtöbbje méltatni kezdte Sheldrake új felfedezéseit.

E sorok írója is jól emlékszik arra a furcsa helyzetre, hogy a hivatalos magyar tudománynak - mely a világ egyik legkonzervatívabb és legreakciósabb tudósaiból áll - a hivatalos lapjában, a Természet Világában 1981-ben viszonylag korrekt ismertetés jelent meg Sheldrake-nek erről a könyvéről!

Ám minden csoda három napig, pontosabban 1981. szeptember 24-ig tartott, mivel ekkor egy Nature szerkesztőségi cikk megtámadta Sheldrake-t, mely írásnak már a címe is sokatmondó volt: "Egy égetni való könyv?"

És mivel a hivatalos tudományos világban Nature szava Isten szava, mintha elvágták volna, mind nyugaton, mind keleten egy szó sem esett többé a mainstream tudományos médiában Sheldrake-ről - vagyis ez is azt bizonyítja, hogy az elit részéről soha nem is volt kelet-nyugati szembenállás, hiszen mindkét felet ugyanaz a titkos kéz rángatta, nem csak a politikában, hanem a tudományos életben és a kultúra minden területén is.

Ha pedig most, Sheldrake-től függetlenül, a felsorolt 10 dogmát spirituális-tudományos szempontból egyenként vizsgáljuk meg, akkor hamar eljutunk ahhoz a megállapításhoz, hogy valójában a dogma állításainak pont az ellenkezője az igaz:

 

1. A természet egész rendszere energiaalapú, mely a világegyetem egymással összefüggő rezgésszintjei összességével alkotja a teljes egészet, az Omniverzumot.

2. Az anyag nem létezik, csak olyan energiaszintű rezgések, melyek állóhullám alakjában a stabil anyagi forma illúzióját keltik. Minden energiaszint tudattal rendelkezik, és minden tudati szint az egyetlen Isteni tudat része.

3. A természeti feltételeket és törvényeket mindig maga az adott tudat/ energia/rezgésszint teremti meg, mivel az Isteni tudat részeként osztozik az Isteni teremtőképességben is.

4. Minden energia- vagy tudati szintnek elvileg végtelen teremtő képessége van, melyet a gyakorlatban csak az adott tudati szint fejlettségi foka korlátozhat.

5. A Teremtésnek csak egyetlen célja van: mindenki visszatérjen az Atyai Házba, a Teremtés eredeti rezgésszintjére.

6. Minden ( valódi ) ember kettős lény: egy halhatatlan lélekrésszel ( Isteni tudattal ) és rövid-halandó durvaanyagi, meg hosszú-halandó finomanyagi testekkel rendelkezik. A szokásos földi emberi inkarnációban az isteni tudat halálos álomba merül, melyet az embernek az élete során isteni kötelessége ( lenne) tiszta életmóddal, magas erkölccsel és igaz tudásra való vágyakozással újra felébreszteni.

7. Az Isteni tudat felébredésének az első jele, az ősemlékezés képességének a megjelenése, az ember ekkor meg tudja válaszolni a három alapvető kérdést: Ki vagyok? Honnan jövök? Hová megyek?

8. Az Isteni elme, mellyel a felébredt Lélek egyesül, halhatatlan, mindent tudó, mindenütt jelenvaló, és nem függ semmilyen anyagi illúzió-formától.

9. A felébredt Lélek tudatosan alkalmazza a korlátlan teremtő képességét, de csakis az Isteni Terv szolgálatában.

10. A Földön ez a korlátlan teremtő képesség legtöbbször „csodákban” nyilvánult meg, mellyel minden isteni küldött rendelkezett és amivel az eljövendő korszakban az egész emberiség rendelkezni fog.

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...