Pató Pál az eredeti lemúriai ember lelki típusa!

Nem fogjátok elhinni, hogy az egykori Lemúr kontinensen hány év volt az átlagéletkor!

20-30.000 év!!

De azért kezdjetek ehhez hozzászokni!

Nyilván amilyen isteni fölénnyel nézzük le mi pl. egy tiszavirág, egy kérész egy napos életét, épp úgy néznek le a lemúriaiak minket - pontosabban nem néznek le, hanem annyira sajnálnak, mint mi egy halálos beteget élete utolsó perceibe lépve, mivel őhozzájuk képest mi valóban csak néhány percig élünk, de azt is válogatott nyomorúságok között.

Nyilván túlságosan meseszerűen hangzik, hogy ezt a modern ember még a képzelet szintjén is elfogadja.

Amikor a bibliai Matuzsálem maga 969 évével is hitbéli problémák vannak.

A 20-30.000 év azt jelenti, hogy nem volt inkarnáció!

Azt jelenti, hogy a lemúriai emberi tudat még 25.000 évvel ezelőttig is, vagyis Lemúria elsüllyedéséig, átfogta a teljes földi precessziós ciklust!

Ez azt jelenti, hogy megtapasztalta mind a 12 világkorszakon való visszafelé haladást egy életen keresztül!

Ehhez Lemúria elsüllyedését követen már legalább 700 élet kell!

A lemúr-tudat, tehát hozzánk képest valóban mindentudó volt!

Mert aki egy teljes ciklusra emlékszik, az pontosan tudja, hogy milyen lesz a holnapi nap! - pontosan olyan, mint 25.920 évvel ezelőtt!

"Nincs új a nap alatt!" - ez a kijelentés így most már teljesen már értelmet kap!

De az is: "Azért szenvedsz, mert nem tudsz!"

Pedig sokszor volt szó: minden szenvedésünk forrása a szűk téridő-tudat!

Csakhogy eddig ezt a kijelentést még túl elméletinek vettétek, miközben a vágyaitok nap mint nap hajtanak az egyre nagyobb szenvedések felé!

Mivel vágytok a fényre természetesen!

Mivel a lélek-ember vágyik a fényre, nem tud nélküle élni!

Mi lenne azonban, ha a mai naptól mondjuk egy lemúriaihoz hasonló tudatra is annyira vágynátok, mint pl. a duál-szerelemre???!

Mi lenne, ha a legnagyobb tudatosság, a Szellem, a királyfi csókolná meg végre a Hófehérkét, és nem minden strici, hogy így a lélek, a lelked támadjon fel a halhatatlanságban!

Világos, hogy ilyen tudatossággal lehetetlen, hogy rabszolga legyél!!!

Mivel a rabszolga = a kérésznek a tudatával.

Világos, hogy ilyen tudatossággal csakis isten lehetsz, hiszen aki a múltat és a jövőt a kezében tartja, az egy 6D-s szíriuszi istenség!!!

Aki felülemelkedett a halálon, már pusztán azzal is, hogy tud erről!

 

 

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...