A Galaktikus Bizottság és a Fényerők földi csapatainak közös műveletei által létrehozott Fényvárosok mellett a 4D-ben és 5D-ben vannak más hasonló városok is a Föld felszíne felett és alatt. Ezeket több ezer évvel ezelőtt azok a civilizációk építették, amelyek akkor a bolygónkat lakták.

A bolygó számos területén hatalmas földalatti barlangszerű terek találhatók 4D fényvárosokkal. Itt van néhány:

Agartha. 120 fényvárosból áll, amelyek Amerika alatt találhatók. Ezeken belül a hiperboreaiakhoz 114 fényváros tartozik, többi a lemúriakhoz és az atlantisziakhoz. Mindhárom közösség barátságos egymással, és nincsenek zárt határok közöttük. A lakosság együttes száma meghaladja a 34 millió főt.

Shamballa. Ez a ország az ázsiai kontinens középpontjában található. Fővárosa Közép-Ázsiában található. (megj. a Hun Birodalom egykori központja, a magyar nyelvet beszélő Ordosz alatt)

Ebben a fővárosban több mint 2,5 millió árja nagyon fejlett lény él, akik egyelőre úgy döntöttek, hogy nem testesülnek meg a jelenlegi 5. faj fizikai testében.

Shamballa fővárosán kívül Ázsia területén vannak még kisebb Shamballa-városok is, ahol már csak kevés olyan ember él, akik az előző földi civilizációk magasan fejlett lényeihez tartoznak (megj. mert itt már sok a földönkívüli!)

Összesen nyolc ilyen van:

1. a Himalájában,

2. a Tibeti-fennsíkon,

3. a Kunlun-hegységben,

4. Gobi-hegységben,

5. a Pamírban

6. és három Szibériában.

 

Mintegy 10 millió fő él ebben a Shamballa civilizációban a 4D-s tudatisíkon.

Telosz a lemúriak fővárosa, a kaliforniai Shasta-hegy alatt található. Népessége 1,5 millió fő.

Poszid Atlantisz (egykori menekültjeinek) a fővárosa, az Egyesült Államok Arkansas államának területe alatt található. Népessége 1,3 millió fő.

Shonse az ujgur kultúra menedéke, a lemúriaiak egyik ága, akik 50.000 évvel ezelőtt a föld alá költöztek. A város bejáratát a Himalájában egy buddhista kolostora őrzi. Lakossága 750.000 fő.

Rama fényvárosa az indiai Jaipur város alatt található. Lakossága 1 millió fő.

Shinhwa egy földalatti fényváros Mongólia és Kína határán.

A Nagy Piramis és a Szfinx alatt szintén található egy fényváros.

A Föld feletti 5D finomanyagi síkon 144 fényváros és 120 fényállomás is található.

Hogyan élnek az emberek ezekben a földalatti városokban?

A földalatti fényvárosok bolygónk ismeretlen hatalmas barlangjaiban helyezkednek el, amelyeknek méhsejtes szerkezete van.

Létrehoznak egy helyi, nagy energiájú mozgó és állandó mezőket, amelyeknek nagyfrekvenciás sugárzása korlátozva van kolóniájuk határain belül.

A Föld bolygó felszínén az alsó-mentális mezők primitív energiái érvényesülnek, amelyek az emberi és állati érzelmek megnyilvánulásaihoz kapcsolódnak.

A most távozó Káli Juga-korszak vagy Kozmikus Éjszaka alacsony és durva érzelmek ideje volt. Éppen ezért a lenti fényvárosok lakói eddig nem létezhettek ebben a felszíni, vagyis felszínes világban. Az alsó primitív, külső földi és a magasabb, belső földi mentális mező energiái eddig nem asszimilálódhattak egymással.

Még a telepatikus kapcsolat is nehéz volt velünk, mert alacsony rezgésű gondolatmintáink vannak (megj. csak az anyagi érdek és az önfenntartás mozgatja a földi ember gondolkozását.) Nekik viszont magas gondolati energiájuk van, amelyhez a felszínen élő legtöbb ember nem férhet hozzá.

A légkörben és a Föld körül létező 5D-s fényvárosok általában óriási félgömbalakúak. A félgömb tetejéről jövő Napszerű fényforrással. Az egész kívülről egy gyémántüveg kupolavárosnak néz ki.

A földalatti városok lakói a 4. dimenzióban 200-tól 1000-1500 évig élnek. Az 5D-ben a várható élettartam 2000-től 10.000-20.000 évig terjed.

A testek nem öregszenek és nem halnak meg. Ha valaki teljesen feltárta azt a valóságot, amelyben élt, és elérte a következő szintnek megfelelő szellemi tisztaságot, akkor a teste tetszés szerinti átalakításával beléphet oda.

A fényvárosok lakói általában magasak, (2 méter körüliek) vékonyak és hosszú hajúak. Laza, hosszú fehér ruhát viselnek, de néha színes ruházatot is.

Egy ilyen fényváros területe sok száz négyzetkilométerből állhat és több szinten lakott.

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...