( Wendelle C. Stevens 'UFO Contact... from Planet Ummo' c. könyve alapján )

 

 

Fordította : Seres Gábor

 

 

Az ummiták és a Föld kapcsolata

Az ummitákat az Ummo bolygóról származó földönkívülieknek írják le, mely – a beszámolók szerint – a Wolf 424B jelű, 14,6 fényévre lévő csillag körül található a Szűz csillagképben. Jelentős szerepet játszottak tudományos és technikai ismeretek elterjesztésében Spanyolországon keresztül, ahonnan aztán elterjedtek ezek az ismeretek szerte Európába az 1960-as és 1970-es években, egy rejtett kisvárosból, nem messze a francia „Alpok alja” nevű provinciától.

1969-ben az ummiták egy jól ismert ufókutatóval, Antonio Riberával is kapcsolatba léptek, aki két évvel korábban már hallott a dologról, akkor, amikor bemutatták Enrique Villagrassának. Különös módon, nem beszélt földönkívüli kapcsolatáról senkinek, egészen 1975-ig − nyolc évvel később annál, mint amikor először hallott az ummitákról, és hat évvel később, mint amikor először kapcsolatba lépett velük −, csak ekkor szólalt meg.

Az ummiták leírásából Ribera számára az derült ki, bolygójuk talán a Wolf 424 csillag körül kering. Bár meglehetősen nehéz volt számukra pontosan megadni az adatokat, révén teljesen más, a mienkével össze nem vethető, csillagászati mértékrendszerben dolgoznak.

Ummiták állítása szerint ők a földi időszámítás szerinti 1948-ban véletlenségből furcsa rádiójeleket fogtak a 413,44 MHz-en, melyet nem sikerült megfejteniük. Kinyomozták forrását, majd kiderítették, az általuk 'Ooyagaa'-nak nevezett, azaz a negyed hideg csillag ( Napunk ) bolygójáról bocsátották ki. A jel forrását később sikerült beazonosítani, így kiderült, egy norvég tudományos kutatóhajóról van szól. Az adás sugárzására 1934. február 5-7 között került sor, az Ummóra való eljutása 14 évet vett igénybe. További nyomozások alátámasztották a hajó létezését, valamint az adás kisugárzását is a megjelölt időpontban.

Az ummiták számára meglepetést okozott az intelligens élet jelenléte ezen a bolygón, ezért elhatározták, kivizsgálják a dolgot. Két évvel később, 1950. március 28-án, lencse alakú űrhajó landolt titokban La Javie kisváros mellett, az Alpokban, Franciaországban, vad és ritkán lakott területen, a céljaiknak tökéletesen megfelelően. A földet érést sikerült észrevétlenül végrehajtani. Hat személyt, négy férfit és két nőt hagytak a Földön. Átvettek egy közeli farmot, a tulajdonosokat kifizették, aztán kiástak maguknak egy földalatti rejtekhelyet, ez szolgált bázisukul.

Amikor a történet nyilvánosságra jutott, a francia hatóságok hivatalos vizsgálatot rendeltek el az ügyben a kérdéses területen. Ismertek olyan beszámolók, melyek állítják, az idegenek szokatlan tevékenységeire bizonyítékok is kerültek elő.

A Földön töltött első néhány év során az ummitáknak nehézségeik adódtak az itteni feltételekhez való alkalmazkodáskor.

1967-ben felhívás látott napvilágot, miszerint egy ummo űrhajó fog leszállni Madrid külvárosában az év június 1-én. Számos madridi lakos kapott értesítést erről telefonon vagy levélben, illetve tudatták velük, az ummiták kis csoportja a Földön él. Az ummo űrhajó − elmondásuk szerint − felvesz majd néhány földlakót, és magával viszi az Ummora. Június 1-én este 8.20-kor az űrhajó valóban megjelent. Ugyanazt a jelet viselte magán, ami az ummiták levelei közül néhányon is szerepelt. Az űrhajót sikerült lefényképeznie egy ismeretlen szemtanúnak, és Antonio Pardonak is.

 

 

Az ummiták egyik űrhajója

 

Testük felépítése nagyon hasonlatos a miénkhez, azonban van néhány különbség. Az egyik jellemzőbb, hogy az ujjaik kifejezetten érzékenyek a fényre és egyéb sugárzásokra, ami miatt meglehetősen kényelmetlen volt számukra, például a liftkapcsolók és az elektromos kapcsolók használata. Sajnálatos módon, az ummitákról rendelkezésünkre álló információk meglehetősen szűkösek, csak általuk kiválogatott ismereteket bocsátottak rendelkezésünkre, ezek pedig csak foltokat képviselnek az egyetemes tudás terén.

Következésképpen, amit igazából az ummitákról sikerült megtudnunk az alatt az 55 év alatt amióta a bolygónkon tartózkodnak az az, hogy hatalmas mennyiségű információt gyűjtöttek össze rólunk, valamint azt, hogy titkos bázist hoztak létre, önmaguk védelmére. Természetesen semmi okuk nem volt rá, mihamarabb teljes egészében leleplezzék önmagukat, amikor meg is tették, akkor is inkább magánszemélyekkel vették fel a kapcsolatot, nem pedig kormányzatokkal, és természetesen nem szolgáltattak megcáfolhatatlan bizonyítékokkal sem beazonosíthatóságukról. Mindennek magyarázatát is megadták,: különösebben nincs konkrét céljuk ittlétükkel.

Saját szavaikkal: „Néhányan egyfolytában azon vannak, bizonyítékot kell adnunk számotokra ittlétünkről. Ismételten elmondjuk, míg bele nem fáradtok e kijelentés újra és újra meghallgatásába, minket egyáltalán nem érdekel hiszitek-e nekünk vagy sem. Sokkal hatékonyabban tudunk tevékenykedni a háttérben, és közel sem vagyunk annyira naivak, hogy csak azért fedjük fel teljes nyitottsággal önmagunkat, hogy a ti elvárásaitoknak megfeleljünk.”

Az általuk közölt ismeretek meglehetősen keveset tartalmaznak önmagukról, bolygójukról, kultúrájukról. Habár a szűkös ismeretek egyértelműek, nem ellenőrizhetőek. Az ummiták kapcsolatba léptek számos általuk kiválasztott egyénnel, akiknek részletes technikai ismeretekkel szolgáltak, különböző technológiákkal és forradalmian új eljárásokkal kapcsolatban, melyek messze túlmutatnak a jelenlegi ortodox teóriákon.

Az ummiták szokásos eljárásuk az információ-közlésre telefonhívások, szabályos postai küldemények voltak. Antonio Ribera elbeszéli miként dolgozott együtt velük, és hogyan sikerült neki azonosítania őket, mint ummitákat: „1967 és 1975 között a madridi csoport tagjai kaptak egy levelet egy férfitól, aki azt állította, ő az ummiták gépírója. Valójában, hirdetést adott fel munka-ügyben egy lapban, mire hamarosan felkereste két magas, szőke, választékosan öltözött férfi. Azt mondták neki, ők dán orvosok, és megkérdezték, vajon vállalná-e tudományos anyag legépelését a szokásos áron. Eleinte minden rendben ment, egészen addig, amíg a következő mondatot nem olvasta: ’Egy Ummo nevű, a Földtől 14.6 fényévre lévő égitestről származunk’ – kiemelte ezt a részt, szembesítette vele az orvosokat és rákérdezett – ők nem bizonytalanodtak el, azonnal beismerték, hogy egyáltalán nem dán orvosok, hanem valójában földönkívüli látogatók. Állításuk igazolásaképpen létrehoztak egy kicsiny, kb. 2.5 cm-es gömböt, melyet egyikük a gépíró előtt elhelyezett a levegőben. A gépíró belenézett, és legnagyobb megdöbbenésére azt a jelenetet látta, amikor előző nap, pontosan ugyanabban az irodában a felesége annak a félelmének adott hangot, hogy az orvosok esetleg kémek.”

Azonban létezik egy meglehetősen jól dokumentált esemény egy ummita űrhajó leszállásáról, Madrid közelében, 1967. június 1-ről, amiről az ummiták jó néhány nappal korábban értesítettek egy általuk kiválasztott ufókutató csoportot. Az ummiták tevékenysége láthatóan arra irányul, hogy segítséget nyújtsanak tudósoknak olyan előremutató technológiák és elméletek kidolgozásában, melyek a technikai jellegű globális problémák megoldásához nyújthatnak támogatást.

1973-ban a Földön kialakult nukleáris fenyegetettség miatt az ummiták felszámolták ideiglenes lakhelyüket és elhagyták a Földet. 1980-ban a következő üzenetet küldték Dr. Antonio Riberának, az egyik spanyol ufókutatónak, aki korábban kapcsolatot tartott velük: „30 éve tanulmányozzuk tudományotokat, kultúrátokat, történelmeteket és civilizációtokat. Mindazt az információt, melyet a Földön összegyűjtöttünk egy titánium-kristály adathordozón magunkkal vittük. DEMONSTRÁLTUK számotokra kultúránk és technológiánk parányi szeletét – az átadott információ szűkössége miatt az hatékonyan nem használható fel a mindennapi gyakorlatban. Mindezt azért tettük így, mert szomorúan kellett tapasztalnunk, hogy a tudományotokat elsősorban háborúskodásra és önmagatok elpusztítására használjátok, mely folyamatosan az elsődleges célotok. Úgy viselkedtek mint a gyerekek, akik iszonyatos és veszélyes játékokkal szórakoznak, melyek majd elpusztítanak benneteket. SEMMIT SEM TEHETÜNK! A kozmikus törvény kimondja, minden világnak a saját útját kell járnia, akár túlél, akár elpusztul. A második lehetőséget választottátok. Elpusztítjátok bolygótokat – megsemmisítitek a fajokat, szennyezitek a légkörötöket és a tengereiteket egészen addig, amíg ezek a folyamatok már visszafordíthatatlanokká válnak. Szomorúsággal, de tudomásul vesszük őrült döntésetek, és elfogadjuk, hogy a döntés csakis a tietek. Nem tudunk messzire a jövőtökbe látni, mert viselkedésetek teljességgel meg jósolhatatlan, és vibrál, egyfajta paranoia-közeli állapotban. Mint kozmoszbéli idősebb testvéreitek teljes szívvel figyelemmel kísérjük megváltozásotokat. Ne pusztítsátok el csodálatos kék bolygótokat, e ritka légkörrel rendelkező világot, mely oly csodálatosan lebeg az űrben és nyüzsög rajta az élet. A TI DÖNTÉSETEK.”

Szerencsére azonban úgy tűnik meggondolták magukat, hiszen a jól ismert jelzést magukon viselő ummita űrhajók azóta is itt-ott feltűnnek bolygónk egén. Az ummiták beszámolnak más földönkívüli fajokról is, melyek rendszeres látogatják bolygónkat. Állításuk szerint ezeket valamelyik csoportot nagyon, valamelyiket kevésbé érdekli a másik csoport. Valamelyik együttműködik a másikkal, valamelyik elkerüli a másikat. Az ummiták szerint Földünk egy nagy megfigyelő és kísérleti terület számos földönkívüli faj számára, akik különböző társadalmi rétegekbe telepedtek le leginkább az Észak-Amerikai kontinensen.

1973-ban a Földön kialakult nukleáris fenyegetettség miatt az ummiták felszámolták ideiglenes lakhelyüket és elhagyták a Földet. Miközben nem tudható pontosan az ummiták segítsége miféle hatást gyakorolt mióta széles körben nyilvánosságra került, bizonyosnak tűnik, a technikai beállítottságú szakemberek és a városlakók tudásában széles körökben innovatív jellegű ismeretek terjednek. Következésképpen levonható, az ummiták legfőbb tevékenysége technikai jellegű információk megosztása, a tudományos kultúra átalakítása, és globális oktatás.

Az ummiták segíthetnek a globálisan uralkodó tudományos paradigmák megváltoztatásában, környezetbarát technológiák kifejlesztésében és az oktatás megreformálásában. Minden jel szerint valamikor 1950-ben, a kb. 14 fényévre lévő Ummo bolygó lakosait szállító űrhajó landolt a Földön. 15 év óta éltek közöttünk felfedezetlenül, ezalatt létrehozták bázisukat, és akklimatizálódtak az itteni élethez, hogy aztán 1965-ben elkezdjék a kapcsolatfelvételt. Kezdetként nagy körültekintéssel összeállítottak egy húsz főből, többnyire spanyolokból álló listát. Volt köztük színész, rendőrtiszt, amerikai nagykövetségi alkalmazott, mérnök, postatiszt, ügyvéd és a két legismertebb ufókutató, Antonio Ribera és Rafael Farriols. A listán szereplők többsége klubtagsággal is rendelkezett a Fernando Sesma alapító-elnök vezette, Űrbarátok Társasága nevű közösségben.

Az ummiták listáján e szervezet madridi csoportjának tagjai szerepeltek. 1965 elején az ummiták tehát felvették a kapcsolatot a listájukon szereplő madridi tagokkal, levélben vagy telefonon, megmagyarázták földi ittlétük okát. Egyike a néhány kapcsolattartónak aki nyíltan leírta az eseményeket Enrique Villagrassa mérnök, ő az első telefonhívást 1966. november 28-án kapta. A hívó fél földönkívüliként azonosította önmagát, folyékonyan és intelligensen beszélt, olyasféle hangon, mely egyaránt enyhén idegen akcentusú, és kissé gépies volt, jó két órán át beszélt. Mérnöki dolgokról értekeztek, az idegen nagyfokú tájékozottságot árult el.

Néhány nappal később a megtárgyalt dolgokat levélben, dokumentumok formájában is megküldte. Sajnos, néhányan az ummiták listáján szereplők közül felfedték érintettségüket. Így került nyilvánosságra, hogy a postai úton kapott levelek általában gépírással készültek, a papírok különleges jelekkel voltak ellátva. Nem tudni pontosan az ügy kipattanása után hány telefonhívás érkezett az ummitáktól, az sem, további személyekkel felvették-e a kapcsolatot. Csak azt tudjuk, hogy azok közül néhányan, akik különösen érdeklődtek a téma iránt, több dokumentumot kaptak.Azonban van egy probléma, mely beárnyékolja a történteket, ez pedig az, hogy igazából alig történt komolyabb kivizsgálás az események pontos felderítése érdekében. Példának okáért, úgy tűnik senki sem készített átfogó, szisztematikus kísérletet annak a módszernek a kiderítésére, milyen szempontok szerint vettek fel embereket a listájukra az ummiták, illetve, miért pont őket.

Idézet tőlük:

Amikor szembesültünk bolygótok népességével, elcsodálkoztunk azon, mennyire változatos az emberek bőrszíne. Azt feltételeztük, hogy a bőrüket különböző rituális okokból befestették vagy csupán egyfajta védelmet nyújt a sugárzások ellen. Később azonban felfedeztük, hogy ez nem mesterséges jelenség, hanem természetes; hogy mindenki akinek más a bőrszíne, más nyelvet is beszél egyben. Azonnal arra gondoltunk, hogy sokkal könnyebb lehet beilleszkedni egy etnikai csoportba mint a társadalom egészébe.

Nézzük most meg, mi volt az első dolog, amivel az ummiták szembesültek amikor kiléptek az űrhajóikból:

Amikor leszálltunk a Földre, az első dolog amit felfedeztünk egy rakás ürülék volt, melyet repülő állatok vettek körül (bizony, ráadásul emberi. Itt máris szembesülhettek magas szintű kultúránkkal). Amikor közelebb mentünk, az állatok elrepültek. Az alatta lévő papírdarabot visszavittük a rejtekhelyünkre és vizsgálni kezdtük. Furcsa szimbólumok voltak rajta. Az egyikünk szerint valaki rituálisan így fejezte ki egyet nem értését az írott dokumentummal kapcsolatban. Minket azonban jobban érdekelt a benne lévő fotók. Ekkor derült ki számunkra, hogy az itteni humanoidok hogyan öltözködnek.

Az UMMO bolygó adatai összehasonlítva a Földdel :

Föld - Ummo

Egyenlítői sugár : 6378,388 km - 7251,608 km

Tömeg : 5,979 trillió tonna - 9,360 trillió tonna

Tengelyforgás : 24,38 óra - 30,92 óra

Gravitáció : 9.81 m/s2 - 11,88 m/s2

Szárazföldek és a vizek aránya : 29% / 71% - 38% / 62%

Naptól való távolság : 149.504.000 km - 99.600.000 km

1 év hossza : 365 nap - 212 nap

Az IUMMA ( Ummo központi csillagának ) adatai összehasonlítva a Napunkkal:

Nap - IUMMA

Tömeg : 1,991×10/33g - 1,48×10/33g

Hőmérséklet : 5785 K - 4580 K

Magnitúdó ( Abszolút fényesség ): 4,73 - 7,4

Spektrum : G - K

Az UMMO főként vízből áll, légköre hasonló a földihez. Élővilága színes, de kevésbé olyan változatos, mint a Földön.

 

 

A középen látható nagy vízfelület az AUVOA SAOAA 24, melynek felülete 276000 km2. A víz medrét egy őskori meteor ütközése alakította ki. Néhány bolygó hasonló nyomokkal van teletűzdelve. A kör alakú foltok vulkáni maradványok, ezek erősen erodáltak. A vonalak folyókat jelölnek. A térképen látható terület 27%-ban lakott.

A bolygó másik oldala:

 

 

Láthatjuk, hogy a bolygó egyik felén a szárazföldek, a másik felén az óceánok vannak túlnyomó többségben. Ásványkincsekben a titán egy igen gyakori elem. A gravitáció erősebb mint a földön, ha az UMMO-n járnánk, testünket 20%-al nehezebbnek éreznénk. Ha azonban ők járnak a mi bolygónkon, könnyebbnek érzik a mozgást. Míg a Föld sarkai a forgásból eredő centrifugális erő miatt kissé laposak, addig az UMMO sarkai 15 km-el magasabban fekszik mint a bolygó többi tájai. A bolygó hőmérséklete változó, az évszakok váltakozása nem olyan rendhagyó. Egy évszaknak nevezhető időszak nagyjából két és fél hónapnak felel meg.

Az UMMO-nak nincsenek holdjai. Az éjszakák nagyon sötétek és hidegek, még az egyenlítő mentén is. Az éjszakai hőmérséklet nem igazán megy nulla fok fölé. Az Iumma meglehetősen erős napszelet okoz, de a bolygó magnetoszférája ezt felfogja gyakran erős kölcsönhatás kíséretében, aminek az eredménye az aurora borealis, a sarki fény. Ilyenkor az ummiták gyakran gyönyörködnek az égi látványban.

A vulkanikus aktivitás helyett itt inkább a metángáz-lövellés a jellemző. Amikor a metán a felszínre tör, meggyullad. Ez a gáz sok helyen nagyobb nyílásokat hoz létre, melyeknek az átlagos hosszúsága 6 és néhány 100 km közötti. Az UMMO bolygóra jellemző néhány földihez hasonló meteorológiai jelenség, amikor egyes sivatagi területeken a szél és a homok a sziklák erózióját okozza. Mivel kontinensei kevésbé tagoltak, az óceán eróziós munkája nem számottevő. A szél gyakran igen erősen fúj, nem kímélve a természet növényvilágát. Ez megmagyarázza, miért építenek az ummiták aerodinamikus külsejű épületeket, és miért laknak a talajfelszín alatt.

A fák általában magasabbak mint a Földön, gyökerük hihetetlenül erősen rögzül a talajhoz, törzsük nagyon vastag az erős szelek miatt. Amikor az ummiták először jártak a Földön, lenyűgözte őket bolygónk változatossága. A hóval borított hegyek látványa megbabonázta őket. Mivel bolygójuk ökostruktúrája nem olyan változatos, ez megmagyarázza, miért kevesebb a különböző fajok száma náluk. A másik oka ennek a magnetoszféra vastagsága és ezzel együtt az intenzív ultraibolya sugarak elleni védelem. Ez mindig is meggátolta az evolúció során a mutációk kialakulását; lineáris egyedfejlődés volt jellemző, nem történt fajon belüli elágazás.

- A földi számítógépes vizsgálatok kimutatták, hogy csak a mi galaxisunkban a bolygók igen változatosak. Vannak kis tömegű, de nehéz elemekből álló bolygók, mint például a Mars vagy a Vénusz, de léteznek óriásbolygók is, melyek közül néhány könnyű elemeket tartalmaz. Az élet kialakulását ezenkívül számtalan más tényező is befolyásolja, de leginkább a központi csillaguktól való távolság. Kedvező távolság esetén a bolygón lévő víz lehet folyékony állapotú, mely az élet egyik feltétele (abban az esetben ha a miénkhez hasonló életről gondolkodunk). Amennyiben ez teljesül, az élet akár meg is jelenhet rajta. Az UFO-kutatók szerint az UMMO az egyik ilyen bolygó a sok millió közül. Látható ugyanakkor, így is mekkora eltérés van e két humanoid faj között.

Az Ummo légkörének összetétele: 18% oxigén, 65% nitrogén, 17% egyéb gázokból áll. Az Ummo központi napjának hőmérséklete mindössze 4500-6100 K, de a bolygó viszonylag közel kering az IUMMA körül. De térjünk vissza a bolygó természeti adottságaihoz :

Mint ahogy említettük, az UMMO felszíne majdnem ugyanazt a képet mutatja mindenhol: nincsenek változatos hegységek, völgyek, tájak; a természeti környezet nem annyira tagolt. Ez volt az egyik oka annak, hogy a bolygón nem alakultak ki különböző etnikai csoportok, így csupán egy rassz létezik itt és csak egy nyelv - ellentétben velünk.

Az ummiták anatómiája

Szaglásuk kiváló. Bőrük érzékeny az infrasugarakra. Ennek nem igazán veszik hasznát, kivéve, hogy hamar megérzik a hőt. Ha elfogadjuk azt a tényt, hogy az ummiták köztünk is járnak, rádöbbenhetünk, mennyire nehéz álcázni magukat az itteni földi körülményekhez igazodva. Testük másként verejtékezik, mások az alvási szokásaik, mások a testszaguk is. Egy kutya valószínűleg azonnal felismerné őket, mert annak ellenére hogy emberi kinézetük van, mégis más szagot árasztanak. Éppen ezért kénytelenek parfümöket használni, hogy ne bukjanak le, mikor egy egyszerű embert akarnak utánozni.

Legjellemzőbb különbség köztünk és az ummiták között a serdülőkorban jelentkezik : náluk ekkor mindkét nemnél a hangszálak oly nagymértékű változáson esnek át, hogy innentől kezdve képtelenekké válnak a beszédre. A felnőttek ezért telepatikus úton kommunikálnak. Éppen ezért a Földre küldött csoport tagjait azon kevesek közül választották ki, akik valamilyen mutáció miatt a beszédképességüket nem vesztették el. Másik, de kisebb különbség közöttünk, az ummiták az egészen különlegesen fejlett illatérzékelése, mely képességük oly rendkívüli, hogy saját művészeti ág alakult ki köréje náluk. Megkomponált illatfelhőket eregetnek egymás felé alkalmas eszközökből. Sajnos ezek megtapasztalásából mi szinte semmit sem éreznénk.

Az ummiták életmódja

Az ummiták tágas, beépített üregekben élnek, melyek a föld alatt vannak összekötve egymással. Felszíni épületek kizárólag ipari célból készült létesítmények. Korábban említett barátságtalan időjárási körülmények miatt házaik a földbe vannak építve. Ez nem jelenti azt, hogy a házaik el vannak zárva a természetes világosság elől, csupán azt, hogy az épületek nem magasodnak a felszín fölé. Ugyanakkor van néhány kivétel: egyes házak mellé lakótornyokat építettek, így jó idő esetén el lehet ott is tölteni az időt. Ezek a tornyok a korábbii évek sci-fi filmjei díszleteihez hasonlítanak:

 

 

A tornyokba liftek vezetnek fel, tetejük nyitható. A belsejében a helyiségek egymásba nyílnak, nincsenek ajtók, hiszen nem zárkóznak el egymástól, sőt, kifejezetten élvezik amikor 20-an felszállhatnak egy űrhajóba és úgy vannak rajta mint konzervdobozban a halak.

Nézzük, milyen a ház belseje:

 

 

A toronyházak belső szerkezete

 

A szobák jellegzetes tulajdonsága, hogy bármelyik átalakítható bármilyen funkciójú helyiséggé. Például egy konyhát át lehet alakítani hálószobává vagy fordítva. A konyhába a járólapba egy speciális, lefelé mozgó ajtó van beépítve. Ha valaki le akar ülni enni, akkor ez az ajtó besüllyed a földbe és a személy le tud ülni lábait elhelyezve a nyílásba. Olyan mintha a szemközti oldal lenne az asztal. Mondhatjuk azt is, hogy az UMMO-n a földön eszünk.

 

 

A személy lába alatt lesüllyed a padlózat, így le tud ülni a földre. Az üreg asztalt és széket imitál.

Az ummiták mindnyájan olyan táplálékot esznek, mely minden szükséges tápanyagot tartalmaz. Tehát kissé nyersen fogalmazva: kiváló tápértékű élelmet fogyasztanak szemét kaja helyett. Állításuk szerint hozzájuk legközelebb a japán konyha ízvilága hasonlít. Késre, kanálra, villára és egyéb evőeszközökre nincs szükségük. Táplálkozás előtt kezeiket fertőtlenítik egy speciális kézmosó anyaggal, amely vékony rétegben beborítja kezeiket, így közvetlenül érintkeznek az étellel. Röviden szólva olyan, mintha kesztyűben ennének, amely az evés végén elbomlik. Az olyan ételeket, melyeket vágni kell, erős elektromágneses sugárral oldják meg, amely van olyan erős mint egy éles kés.

Házaikban nincsenek polcok, mivel nem tartanak fölösleges dolgokat. Napi használati dolgaikat végén a bolygó hulladékátalakító rendszerébe teszik. Nincsenek szemeteseik, mert a szemetet héliummá alakítják át, amely kémiailag semleges és belélegezhető. A házakban nincs WC, mint ahogy a kinti környezetben sem, mivel mindenki fel van szerelve egy kannaszerű eszközzel, amely azonnal átalakítja székletüket héliummá. A hússzerű ételeket nem olajban vagy zsírban, hanem különböző tejtermékekben készítik elő. A tejet különböző emlősökből nyerik. Ruházatuk nagyon egyszerű. Egy kör alakú textília közepén ki van vágva három lyuk a fej és a karok számára. Ebbe belebújnak és az fedi őket.

 

 

A standard öltözködés

 

A koszos, elhasznált ruhákat megsemmisítik. Nem használnak mosógépet. Ha köves területre kell menniük, talpukat egy olyan anyaggal kenik be, mely megvédi azt.

Az ummita társadalom

Az ummiták messzemenően szociális lények. Az ummita társadalom, olyan, mintha egyetlen egy emberből állna. Természetesen ez az erős szociális viselkedés az evolúció hosszú évezredein át alakult ki, mégis úgy tűnik, a társas viselkedés személyiségük legjellemzőbb vonása.

Mindezek mellett a teljes populáció állandó felügyelet alatt van. Társadalmuk szimbiózisban van technológiájukkal és egy ehhez kapcsolódó számítógép-hálózattal, amely regisztrál minden fontos egyéni és társas aktivitást.

Kormányukat négy személy irányítja, akiket bizonyos időszakonként választanak. Törvényeik az évek során felhalmozódott szociometrikus kutatásokon alapulnak. Az ummiták társadalmának kialakulásakor a törvényhozók olyan alapszintű pszichoszociális törvényeket definiáltak a számítógépes rendszerbe, melyek alkalmasak arra, hogy egyéni vagy csoportos nézeteltérés esetén eldöntsék a vitát és kezeljék a konfliktusokat.

A mi bolygónk társadalma viszont elsősorban azért instabil, mert igen nagy a különbség az emberek között. Nagy kulturális eltéréseket találunk régiónként és ezen belül egyénenként. Ezek az etnikai vagy hovatartozási különbségek az UMMO-n nem léteznek. Ott a különbségek csupán az egyén fizikai és mentális képességein alapulnak. Azonban mindez, amit eddig az ummiták életmódjáról láttunk, nem jelenti azt, hogy ideológiájuk kizárólag tudományos pragmatizmuson alapulna. Csupán mindannyian egy dologban hisznek, egy dolgot követnek és egy mentális séma alapján élnek.

Így egy ummita sem tesz fel kérdéseket a születéssel, idegen civilizációkkal, halállal kapcsolatban, mert minden egyes kérdésre társadalmuk rendelkezik koherens válaszokkal. Történelmük során nem jöttek létre legendák, misztikus történetek, sőt, vallás sem alakult ki. Nem aggódnak megmagyarázhatatlan fizikai és paranormális jelenségek miatt sem. Mindezeket a kérdéseket egyszer s mindenkorra megoldották, mert minden kérdésre találtak választ. Születésüktől kezdve tanulják az Univerzum reprezentatív ismereteit szigorú oktatási és nevelési körülmények között. Tudományos viták nincsenek, mert mindenre van interpretált bizonyítékuk.

- Ha ennyire tökéletes az életük, akkor azt is kérdezhetnénk, hogy a mennyországban élnek-e? A válasz nem. Nekik is vannak saját problémáik. Az egyik ilyen a szociális deviencia, ami bűnözés formájában manifesztálódik. Ez magába foglalhatja akár a gyilkosságot is. De egy dolgot szögezzünk le: az UMMO bolygón már az bűnözésnek minősül, ha valaki egy kicsit is eltér a standard szociális modelltől! Ha egy bűnelkövetőt nem lehet rehabilitálni szigorú nevelési módszerekkel, akkor minden személyes jogát megvonják. Ekkor az Ummita Kormány a bűnözőt biológiai kísérletek alá vetheti tudományos célokból. Mivel azonban az ummitákat már fiatal korukban a társadalomhoz igazítják, ezért kizárt, hogy viselkedése lázadó jellegű legyen. Az ő ideológiájuk ezért inkább olyan földi eszmerendszerhez hasonlítható, mintha a szocializmust kevernénk a spiritualitással.

Az általános büntetés végrehajtása különbözik a földitől. Nálunk ugyanis ha valaki súlyos bűnt követ el, akkor börtönbe megy rács mögé, vagy egy sötét cellába. Megvonják tőle a vizuális ingereket és csak az üres tér marad számára. Az UMMO-n épp az ellenkezője történik! Az ummita nem fél a sötétségtől és a félhomálytól; egyrészt mert eleve az éjszakai életmódhoz adaptálódtak, másrészt a sötétben infraréteggel rendelkező bőre világít, amely kiváló érzékelést biztosít számára. Azonban egy üvegcellába zárva messze a társadalomtól nappali világosságban kifejezetten rosszul fogja érezni magát és igen erős stressznek lesz kitéve.

A férfi és a nő jogait tekintve egyenlő. A korok nem adnak semmiféle privilégiumot, különösen nem a hierarchikus struktúrában, amely nagyon merev. Az a személy, aki valamilyen utasítást ad, csupán egy megválasztott személy, aki kiváló képességeinek köszönheti aktuális pozícióját. A kor itt sem számít. Az viszont törvénybe van foglalva, hogy az Ummita Kormány összetételében nem haladhatja meg a 27%-os női arányt.

A gyermekeket már korai éveiktől oktatják. A kisgyermekeket elviszik az úgynevezett Docens Centrumokba, melyt úgy hívnak, hogy UNAUO UEE. Itt a nevelők egy adott bioszociális modell alapján részt vesznek a gyermek teljes szociális integrálásában, hogy később az Ummo társadalomnak a tagjai legyenek. Ez afféle könnyítés a társadalomba való beilleszkedéshez.

A gyermeknevelés ellenőrzött körülmények között zajlik, mentális minták alapján. A gyermeknevelés során elért eredményeket a SANMOOE AIUVAA tárolja, amely egy komplex adatbank és detektálja a nevelés során átlépett tűréshatárokat, mely a gyermekek túlnevelésének küszöbértéke is egyben. A SANMOOE AIUVAA elérhető mintákat biztosít a szülők számára audiovizuális szinten bármilyen korosztály esetében. Ezek a minták személyre szabott nevelési útmutatások.

A szexuális nevelés sohasem volt tabutéma az Ummón. Ez a nevelési módszer számos olyan aspektust mutat, mely eltér a földitől. A szexualitás biofizikai vonatkozásaiban semmilyen korlátozás nincs. A nők melleiket takarják, a végtagok, a nyak és az ajkak nem erogén zónák, a csóknak sincs jelentősége. Ellentétben a nemi szervek, a mell, a has területe szexuális indikátor. Érdekességképp megjegyezhetjük, hogy az ummiták egyik régimódi büntetési módszere volt, hogy a bűnöst bezárták egy üvegkamrába, megfosztották ruháitól, majd kitették nyilvánosság elé. Ma már ezt a módszert nem alkalmazzák.

Az egyén a születésétől fogva meghatározhatja, milyen intellektuális képességeket szeretne fejleszteni. Minden személyt többször is értékelnek az életében, különösen a 13-dik életévben ( földi értékekben számolva ), amikor el kell dönteni az orientáció kérdését. Ez az az év, amikor befejeződik a gyermek kamaszkori intellektuális fejlődése, kivéve szexuális fejlődését, amely később alakul ki. Ennél a kornál el kell hagynia szülői fészkét, tagjává kell válnia valamelyik egyetemnek, ahol oktatást fog kapni. Ekkor teljes mértékben megvonják tőle a szülőkkel való kapcsolatot.

Ez a fajta hozzáállás inkább hasonlít az állatok viselkedéséhez mint az emberéhez. Mi ugyanis rendelkezünk azzal a joggal, hogy gyermekeinkkel akár életünk végéig is tartsuk a kapcsolatot olyan szorosan, ahogyan csak akarjuk. A macskák vagy a kutyák azonban fialás után néhány hétig-hónapig odaadóan gondozzák kicsinyeiket, majd mit sem törődve velük hirtelen elengedik őket. Megállapíthatjuk, hogy az ummiták életmódja inkább hasonlít a test sejtjeire, mint egyénekből álló individuumokra. Számukra a közösséghez való tartozást sokkal szorosabb köteléket jelent, mint például a gyermekeikhez.

Mint ahogy a leírtakból kiderül, az ummiták társadalma egyenlőségre törekszik, ezért a magánszféra szinte nem is létezik. Minden egyénnek csak annyira van saját célja, mint a test sejtjeinek. Nincsenek privilégiumaik, de ez nem jelenti azt, hogy szolgák lennének. Mondhatnánk azt is, hogy hatékony kommunizmusról van szó. Minden lakó totálisan a társadalom szerkezetébe van integrálva, funkcionális szerepének megfelelően.

A technológiai kényelem mégis engedélyezett mindenki számára, tehát bőségesen el vannak látva mindennel. A születés viszont nem a gyermekre való vágyon alapul, hanem célja a funkcionális aktivitás. A születéseket számát szabályozzák. Bármelyik egyén csatlakozhat közösségekhez, de előtte át kell esnie két értékelési fázison. Ha a teszt negatív, mert nem felel meg a pszichológiai és genetikai kritériumoknak, a személyiségét tovább kell fejleszteni. Ennek a nagyfokú kontrollnak a másik szerepe, hogy lecseréli a természetes szelekció során kialakult fajt egy biológiailag és mentálisan optimizált fajra.

Az UMMO bolygó társadalmának a célja egy totális szimbiózis kialakítása az élő egyedek és a technológia között. A mesterséges kiválasztódás miatt a betegségek eltűntek: nincs náluk rák, szívelégtelenség, cukorbetegség és egyéb megbetegedések. Annak ellenére azonban, hogy születésszabályozás áll fenn a bolygón, mindenkinek kötelező gyermeket nemzeni. Ha valaki ezt el akarja kerülni, azt patológiás viselkedésnek könyvelik el. Az egyéneknek akkor kell utódot hozniuk a világra, amikor elérik a szexuálisan kifejlett kort. Erre a 16-dik életévben kerül sor, késni nem lehet vele. Állításuk szerint eddig minden általuk meglátogatott bolygón természetes volt ugyanez a törvény. Azon viszont meglepődtek, hogy a Földön mennyire szabad a gyermeknemzés rendszere. Itt a lakosoknak megvan az a joguk, hogy maguk döntsék el, milyen aktivitásban szeretnének részt venni a társadalmon belül.

Ugyanakkor az Ummón a management-programoknak az a funkciója, hogy orientálja őket olyan irányba, amely leginkább megfelel pszichoszomatikus profiljuknak, intellektuális és fizikai képességüknek valamint azt is figyelembe veszik, éppen milyen munkaerőre van szükség a bolygón. A bolygót tehát úgy is felfoghatjuk mint egy nagy adminisztrációs központot, ahol betöltetlen állások várnak mindenkire.

A társadalmat ösztönzik munkavégzésre is. Ha valaki mégis visszautasítaná a neki felkínált munkát, azt szabadon megteheti és kap helyette másikat. Mint említettük, a pénz nem létezik az UMMO-n. A felhalmozásnak sincs értelme, ennek ott praktikus okai is vannak. És senki se látja értelmét annak, hogy visszautasítsa a társadalmuk által felkínált életvitelt. Amennyiben mégis ez történne, ha valaki elfogadhatatlan és értéktelen viselkedést mutatna, az a társadalom számára is értéktelenné válik, és olyan lesz a deviáns személy élete, amely továbbiakban kényelmetlen lesz számára. A semmittevés lehetetlen a bolygón, mert a management-rendszer azonnal bünteti a lusta személyeket. Ez alól a szabály alól nincs kivétel.

A legfőbb szociális tevékenységek az UMMO bolygón:

- Különböző szociális feladatok végzése

- Gyermeknevelés

- Valamilyen szakma elvégzése

A harmadik lehetőségbe olyan tevékenységek is beletartoznak mint például a meditáció. Bármilyen közösségi tevékenység végzésekor az egyén kapcsolódik a kollektív lélekhez. Az UMMO-n tehát a szociális struktúrának sajátságos metafizikai aspektusa definiálható. A kollektív psziché átveszi az individuális psziché szerepét. A metafizika szerepe a hétköznapok szuverén része. A meditáció a legfontosabb tevékenységük.

Az UMMO tehát egy erősen hierarchikusan demokratikus modell. Egyesek különleges bánásmódban részesülnek intellektuális képességeik miatt, ezért az ő céljuk a kormány működtetése. Ez 200 személyt foglal magába. A politikusok különösen magas oktatási képzést kapnak, mely számos ismeretet tartalmaz. Négyen a központi kormány szerepét töltik be, a többi a parlamentben ül. Mandátumuk négy évre szól. Bizonyos esetekben lecserélődhetnek. A rendszerben nincs szavazás, mert az egész az értékelési rendszeren alapul.

Az újabb kutatásaik szerint az UMMO bolygón a legutóbbi évszázadokban az intellektuális egyensúly átbillent a társadalomtudományok oldalára és megnőtt a művészet szerepe a szociális struktúrában. Ezenkívül újabb törvényeket alkottak a központi számítógépes rendszer számára, amely az egész társadalmi és gazdasági rendszert kezeli. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a bolygón a számítógépek a minden ható urak. Csupán arról van szó, hogy a szabályokat így tudják érvényesíteni.

A bolygón senki sem szegi meg a törvényt, mivel bármelyikük bármikor kérdezhet viselkedésével kapcsolatban, hogy az megfelel-e a társadalmi elvárásoknak vagy sem. A törvényhozó, bírói és végrehajtó szervek teljesen el vannak különülve. A bíróság fellebbezési lehetőség nélkül ítélkezik az általános rendelkezések szerint. A végrehajtó szervek a jogalkotók törvényei alapján viszik véghez a bíróságok döntéseit. A jogalkotó hatalom a törvényeket mindig a szociális evolúció fejlődésmenetére való tekintettel alkotják meg.

A rendszer úgy működik mint egy élő szervezet, mivel mindenki tudja, mi az adott feladata, akárcsak a test sejtjei. Ha valamelyik sejt nem a szabályoknak megfelelően viselkedik, akkor kóros működés lép fel. Ugyanilyen kóros működés az ottani szabályoktól eltérő viselkedés is.

A nemek elkülönülnek férfira és nőre. A nők azonban nem rendelkeznek szűzhártyával. Elméletileg lehetséges lenne az ummita-földi ember nemzése, de ez életképtelen szörnyeket eredményezne, agyunk nagyfokú strukturális eltérései miatt. Ugyanakkor egy ilyen jellegű dolog nem csak elítélendő köreikben, hanem tiltják is etikai normáik. A gyermek precíz oktatást kapnak mielőtt szexualitásuk kialakulna. A szexuálisan érett személyeknek kötelező a közösülés. Ezt megelőzi egy sor teljes körű genetikai és pszichológiai vizsgálat. A férj náluk nem uralkodik a feleség felett, és annak sincs jelentősége, hogy ki a legerősebb vagy ki a leggazdagabb. A közösülés egy kiválasztott pár révén csak akkor történhet meg, ha az elemzések kimutatása a két félt kompatibilisnek találja és a születendő gyermek tökéletes lesz, ellenkező esetben közlik az egyik féllel, hogy keressen más partnert. Minderre azért van szükség, hogy a születés a faj fejlődésének irányába mutasson.

A természetes szelekció tehát megszűnt az UMMO-n. Azonban amiről most szó van, azoknak vannak elméleti feltételezései. Talán megértjük, hogy minden génekhez kötött kór miért szűnt meg náluk, amely a Földön a szabad populációban jelen van. Mi már felismertük, hogy a géneknek nagy szerepe van a betegségek kialakulásában, és ha ebben az irányba haladunk, hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez, ugyanakkor halálos fegyverként is felhasználhatjuk magunk ellen.

A pénzt nem tekintik értéknek, mivel a bőséges termelésük eleve meghaladja a keresletet. Az energiakérdés náluk ugyancsak megoldott probléma, mert az energiát antianyagból nyerik. Amikor valamilyen termék legyártása a cél, legyen szó egy űrhajóról vagy bármi másról, nincs szükség a kezek használatára.

Az ummita kommunikáció

A legjellegzetesebb anatómiai különbség köztünk és az ummiták között, hogy náluk pubertáskorukban mindkét nem hangszálai olyan változásokon mennek át, amely lehetetlenné teszi számukra a beszédet. Ettől a kortól kezdve telepatikusan kommunikálnak egymással. Mivel hangképző szerveik felnőtt korukra elcsökevényesedtek, nyelvük a hangokra épül, amely számunkra teljesen tökéletlen. Vegyük például ezt a mondatot: „do Ummo do do Ummo Ummo do do do”, amely annyit jelent, hogy az Ummo bolygóról jöttünk, hogy leszálljunk hajónkkal Dél-Franciaországban.

Az ummitáknak nincsenek kifejlett hangszálaik, garatjuk elcsökevényesedett. A hangképzést úgy oldják meg, hogy egy erősítő szerkezetet operálnak a nyelvük alá. Ennek van egy szenzora, amely felerősíti a hangszálakból jövő jelet és hallható jeleket ad. Ezt általában nyakláncként viselik. Mély hangokat akkor adnak, amikor beszélgetnek. A magasabb hangokat gyakran ultrahangként adják ki, ilyen módon kommunikálnak például a számítógépeikkel vagy háztartási berendezéseikkel. Hangképzésük tökéletlensége miatt leginkább olyan személyeket küldenek a Földre, akik nem szenvednek annyira a hangszálak elcsökevényesedésében. Ugyanakkor vigyázniuk kell arra, hogy ne hozzanak magukkal túlságosan fejlett high-tech technológiát, mert könnyen lebukhatnak. Volt már olyanra példa, hogy valamilyen készüléket vissza kellett vinni az UMMO-ra, hogy további módosításokat végezzenek rajta.

A verbális kommunikáció kontextusában szavak kódolt ismétlésével beszélnek. A szavak szerkezete logikai koncepciókon alapul. A hangok és a szavak egyedinek számítanak minden beszédhelyzetben.

Néhány kifejezésük:

OA DO DO IA KAAWAEA UMMO UMMO. azért jöttünk ide, hogy tanulmányozzuk kultúráitokat. Az UMMO-ról jöttünk és nincs semmiféle negative szándékunk.

AYIIO NOOXOEOOYAA DOEE USGIGIIAM. Ez a zöld bolygó ragyog az űrben

AIOOYA OEMII. Az ember 3 dimenzióban létezik

AIOOYA AMMIEE WOA. Az Isten létezik az Univerzumon kívül is

AIOOYA AMMIEE BUUAWA. A lélek létezik az Univerzumon kívül is

Az ummita technológia

Számítógépes állományuk memóriái tartalmazzák az űrhajó felépítésének minden részletét. Ezeket az adatokat azonban ők táplálták be. Szilicium alapú memóriák helyett ők titán kristályokat használnak. Egy kockacukor méretű kristály több terabyte méretű adatot képes tárolni. Ezeket a kristályokat az abszolút nulla fok (-273) hőmérsékletén tárolják. Erre az alacsony hőmérsékletre azért van szükség, mert így szinte végtelen lesz a kristályok élettartama. Az adatok tehát az atomok szintjén tárolódnak. Az ummiták képesek ezeket a kristályokat atomról-atomra, molekuláról molekulára lemásolni, tehát nem csak hogy ugyanazt a kristályt kapják, ugyanazok az adatok is szerepelnek benne.

Az ummiták szerint a hangok, a színek és a formák alakításának mesterei a földlakók. Az ummiták viszont elsősorban nem a saját bolygójuk architektúrájára, hanem annak funkcionalitására törekszenek. Éppen ezért nem igazán értik, mi az a művészet. Felfogásuk szerint művészetre azért nincs szükség, mert az nem fejleszti bolygójukat. A művészet teljesen érthetetlen és misztikus dolog számukra. Az egyedüli művészetnek nevezhető tevékenység náluk a különböző illatokkal való manipulálás, ezek kombinálása. Szaglások olyannyira tökéletes, hogy több ezer szagot meg tudjanak különböztetni egymástól. Az illatok e tetszőleges variálása hozzájárul kultúrájuk sokszínűségéhez.

Kezdetben ők is a kezeiket használták szerszámkészítéshez, akárcsak őseink. Később aztán ahogy megjelentek a különböző találmányok, már nem volt annyira szükség a kéz használatára. Ugyanakkor ők is megtanulták, hogyan kell fát vágni és tüzet rakni, hogyan kell ruhát varrni. Később felfedezték az energiaforrásokat, majd a fém megmunkálását. Az ummitáknak is voltak primitív, barbár időszakai. Az első ummiták föld alatti búvóhelyeken éltek és csak a sötétben jöttek ki, nappal aludtak. Bolygójuk nappal annyira szeles volt, hogy lehetetlenné vált az útépítés a felszínén. Előfordult, hogy megfulladtak a homoktól. Feltehetjük a kérdést, hogy akkor hogyan utaztak mielőtt a tér-idő mestereivé váltak?

Például több lábon járó járművel.

 

 

A jármű első pillantásra viccesnek tűnhet. De ha közelebbről megnézzük láthatjuk, hogy a mesterséges térdek mint ötlet nem is annyira rossz dolog, hiszen az utasok könnyen be és ki tudnak szállni. A jármű könnyen irányítható, alkalmazkodik bármilyen terephez és ráadásul nem is olyan lassú. Technológiai evolúciójuk során tehát nem merült fel az út kérdése. Ehelyett különböző alkotóelemekkel töltötték fel a földeket, bizonyos anyagokkal fedték le a területeket, módosították a talaj geometriáját. A mesterséges felszínformálás mellett a bolygó lakói úgy döntöttek, komplex hálózatokat alakítanak ki a felszín alatt is elsősorban a nyersanyagok bányászata miatt. Mára az UMMO felszínén rengeteg mesterséges csatornát találunk, melyek a nyersanyagok szállítását és a késztermékek szállítását szolgálják. Ez egy teljesen logikus megoldás arra az esetre, ha a bolygó időjárása zord.

Az ummiták később észbe kaptak és rájöttek, hogy nem szabad beavatkozni a bolygó természetes közegébe, ezért felhagytak a természet pusztításával. A bolygót újjáépítették. Visszaalakították a korábban mesterségesen átformált természetes környezetet, újra erdősítették a kiirtott erdőket, a mesterségesen kialakított folyókat pedig betemették, szabályozásukat az eredeti séma szerint visszaalakították és elrendelték az állatvédelmet. Az ummiták a mai technológiájukat a századok során érték el. Fejlettségük eljutott odáig, hogy nincs náluk környezetszennyezés, nincs nukleáris energia. A hulladékot át tudják alakítani olyan semleges anyaggá, mint például a hélium. Ha valamilyen anyagra van szükségük, azt mesterségesen állítják elő, nem veszik el a természetből.

Az ummiták megszállottjai a számítógépeknek. Bolygójuk egészét behálózzák a számítógépek, mintegy szociális hálóként, amely hasonlít a mi internetünkhöz. Technológiai eszközeik kristály alapúak, és képesek tárolni adatokat például titán-kristályokban. Titánt használnak számítógépes rendszereikhez is. Az űrhajóik átmérője körülbelül 13 méter. Földet éréskor lábak emelkednek ki a hajó testéből, melyeken talpak vannak. Ez egyrészt stabilizálja az űrhajó testét, amikor leszáll, másrészt ha az űrhajó túlságosan puha, mocsaras talajra szállna le, akkor először nem a hajó teste, hanem a lábai süllyednek le, így az űrhajó még helyet változtathat.

 

 

Az energiaforrás antianyagot tartalmaz,

 

 

melyet egy üzemanyag tartály tartalmaz Az utasfülkék és az űrhajó külső fala közötti tér trixotóp zselével van kitöltve. Ez egy olyan zselés anyag, amelynek feszültség hatására csökken a viszkozitása, de később ezt visszanyeri. Tehát minél gyorsabban és minél többet van mozgásban az űrhajó, annál hígabb lesz a zselé. Amikor az űrhajó mozdulatlan, az anyag szilárd lesz.

 

 

Repülés során a tixotropikus zselé, mellyel az egész utastér ki van töltve, megvédi az utast a gyorsulástól

Hogy az űrhajó utasai elkerüljék a hihetetlen gyorsulás nem kívánt mellékhatásait, a hajótest szupravezető rétegből készült. Ezzel azonban nem csak a hajó utasait, hanem az érzékeny berendezést is védik. A műszaki berendezések nem elektromos alapúak. Ez akár meg is zavarhatná a mágneses erőtér és a szupravezető réteg kölcsönhatását. Az adatok továbbítására nem elektromos vezetékeket, hanem például optikai szálakat használnak.

Az átlagos utazási idő az UMMO és a Föld között három hónap. Az űrhajó belsejében azonban maximális a kényelem. Az egyik kényelmi szolgáltatásuk egy speciális ruhából és egy sisakból áll. A sisak belsejében adattároló eszköz van, amely többféle három dimenziós teret vetít a szemük előtt lévő nagy felbontású képernyőre, így utazás közben lehetnek akár egy hotelszobában, egy belvárosban, vagy akár hegyekben.

Utazásuk során átlépnek az iker-univerzumba is. Az iker-univerzumban történő utazás gyorsabb, mint a mi univerzumunkban. Amikor a hajó dimenziót vált, számára még mindig érzékelhető ez a valóság, de egy idő után láthatatlanná válunk számára és az űrhajó is a mi számunkra. Ebben az esetben a Föld válik taszítóvá. A két Univerzum között az űrhajóra ekkor két erő hat: vonzás és taszítás. Az átmenet rövid ideig tart, mindössze 1-2 másodperc. A két erőhatás felerősíti egymást és a jármű az iker-univerzumba kerül át. Ugyanez a folyamat megismételhető fordítva is.

 

 

A jármű a 3D-s Univerzumban. A tömegére gyakorolt gravitációs hat rá

 

 

A jármű eltűnik az iker-univerzumba. Egyre láthatatlanabbá válik a földi megfigyelő számára, majd a másik Univerzum anti-Földje beszippantja.

 

 

Ugyanez a helyzet az iker-univerzumban is. Itt a Föld láthatatlan és taszító hatást gyakorol a járműre.

Az űrhajóik oldalfalán 4000 nagyon bonyolult elem található minden cm2-en. Ezek az elemek folyamatosan rögzítik a környező környezet minden információját a különböző frekvenciák széles skáláján. Ez a struktúra önjavító. A vezérlés automatikus. Repülés közben előfordulhat, hogy néhány kisebb meteor éri a járművet. Így amikor a központi számítógép, a XANMOO sérülést észlel, új alkotóelemeket transzportál a sérült elemek helyére, hogy kicserélődjenek azok. Az elemek egy az egész járművet behálózó zseléréteg apró csatornáin át jutnak el.

A szociális, gazdasági, és bírói szervezeteik is az ummitáknak egy számítógépes hálózat kontrollja alatt vannak, olyan szerepet betöltve, mint a test idegrendszere. De ennek a rendszernek a szerepe messze túlnő az alapfunkcióin. A törvények metafizikai modell alapján jöttek létre. Ennek betartását és joggyakorlását azonban intelligens informatikai rendszerre bízták, amely képes önmagát is programozni. Ez a rendszer szabályozza a demográfiát, a házasságokat, optimizálja a biológiai evolúciót.

Ez viszont nem jelenti azt, hogy az egész ummita társadalom egy fantasztikus számítógépes rendszer irányítása alatt áll. A rendszer nem gondolkodik helyettük. A gépezet csupán egy sor döntési lehetőséget kínál, melyet a kormány hozott és a törvényeket ők felügyelik. Mielőtt bármilyen döntésnek meg kellene születnie, az ummiták igénybe veszik a számítógépeiket, mert nem hoznak azonnali döntéseket a megkérdezésük nélkül.

Mivel a számítógépes rendszerük képes programozni magát, bizonyos autonóm intelligenciával rendelkezik. Azonban ahhoz, hogy ez a rendszer naprakész legyen, programozóinak folyamatosan frissítenie kell. Az alaptörvényeket azonban, melyeket egyszer meghoztak, soha nem módosítják, azok a szoftver alapjait képezik. A számítógépes rendszerük időszakos optimalizálása tehát szükségszerű, hogy folyamatosan biztosítsa a szociális ítélkezést, a demográfiai stabilitást és hogy szabályozza az egészségügyet.

Az egyedüli hátrány a mentális függetlenség hiánya. A szimbiózisuk ugyanis a különböző szituációk kezelését gépekre hárítja. A központi számítógépnek tehát szerepe van, mint a bolygó élő agya, amely egyben közgazdász, ügyvéd, szociológus, biológus is, egyszóval egy nagymennyiségű tudással rendelkező integrált mesterséges személy. Az ummiták olyan szoros szimbiózisban élnek a hálózattal, hogy az egyben segítőjük, gondviselőjük, tanácsadójuk, ugyanakkor gondolkodásuk ellenőrzője is. A rendszer minden adatot integral, analizál és végrehajt az interpretációs model alapján.

Ugyanakkor kérdezhetnénk, hogy a Földre látogatásukkal kapcsolatban kértek-e tanácsokat a számítógépüktől. A válasz igen. A kontakták jelentése szerint ugyanis amikor a Földre jöttek, minden begyűjtött anyagot, beleértve evolúciós törvényszerűségeinket, geográfiai adatainkat betápláltak számítógépükbe és a központi agy kedvező feltételeket ítélt meg az ummiták számára a Földdel kapcsolatban. Szervezetüket, testük felépítését kompatibilisnek találta a földi életformákkal és környezettel. Ennek tudatában szabadon mozoghattak atmoszféránkban.

A kutatások kimutatták, hogy 1950-65 között az ummiták meglehetősen csendes tevékenységet folytattak a bolygónkon. 1973-ban azonban a nukleáris fegyverkezés miatt elhagyták a Földet, hogy egyedül járja a sorsát. ( Megj : mint később kiderült, még sem hagyták el. ) Az ummiták bolygónkon mindössze adatgyűjtők voltak. Először nyelvi adatokat gyűjtöttek be, hogy el tudják kezdeni társadalmi problémáink felderítését. Az emberi nyelv sematikus elemzésére azért volt szükség, hogy megértsék kommunikációnkat ugyanis ez a legjobb ismeretforrás. Telefon és rádióadások lehallgatása rengeteg használható információt tartalmazott, de a különböző újságok, könyvek szintén jó tudásalapot biztosítottak nekik. Az ember pszichikai természetét tehát a kommunikáció alapján elemezték ki, amely magába foglalta a beszédet, és az írást is. Az egész bolygónk jellemzőit így számítógépes rendszerük térképezte fel. Az ismereteik begyűjtése itt a Földön viszont nem úgy történt, hogy kontaktákkal vették fel a kapcsolatot, hanem a kommunikációs rendszereink lehallgatása révén.

Az ummiták történelme

A természeti adottságaik gyors politikai központosítást eredményeztek a bolygójukon. Amíg Földünk társadalma etnikailag erősen tagolt, addig az UMMO lakossága a bolygó minden területén ugyanazt a nyelvet, technológiát és kultúrát használta. A bolygónak mindössze egy diktatúrája volt, melyet két nő vezetett. Az egyik IE 456, a másik lánya, WIE 1 volt. Mivel családi viszony állt fenn, a hatalmi viszonyok örökölhetők voltak lánya számára is. Mindketten pszichikai nyomást gyakoroltak a lakosságra, ahol az emberek elvesztették saját individualitásukat, az egyén, a személyiség alulmaradt.

Annak oka, hogy miért szorult hátrányba az ummiták körében az egyén szerepe, ennek az időszaknak a következménye, ami fennmaradt az évezredek során. Ez az időszak tehát kulcsfontosságú az UMMO bolygó történelmében. A két diktátor szerepe mély változást hozott a lakosok szociális struktúrájában. A korai időkben a bolygó társadalma elkülönült etnikai csoportokra volt felosztva, akik maguk választották meg vezetőiket. Később ezek klánok elvesztették szerepüket és egységes kormánnyá centralizálódtak, melynek egy tanács volt az irányító testülete.

Mint korábban említettük, az ummitáknak soha nem alakult ki vallása, nem voltak Istenségei, sem dogmái. Ehelyett a világ kérdéseire mindig metafizikai magyarázatokat kerestek, hol abszurdat, hol meglehetősen racionálisat. Abban biztosak voltak, hogy van valami, ami az egész Univerzumot irányítja, de ez számukra felfoghatatlan volt. Talán ezért volt olyan könnyű IE 456-nak átvennie az irányítást felettük, mert jó intellektuális képességei voltak.

Mielőtt átvette volna a hatalmat, a bolygót csak egy kormányzó irányította, aki messze állt a zsarnokságtól. Neki 20 tanácsadója volt. Amikor meghalt, a tanácsadó testület IE 456-ot választotta meg kormányzónak. Ő olyan filozófiát terjesztett, mely kimondta, hogy nem létezik más világ az UMMO-n kívül. Amikor egy tudós felfedez valamit, az csupán saját képzeletének a szüleménye, mert az, amit felfedezett, csak attól a pillanattól kezdve létezik, hogy felfedezte. Éppen ezért minden tudományos felfedezést kételkedve kell fogadni. A filozófiájának másik fő gondolata, hogy az Univerzumban csak ummiták élnek. Ezt a fajta felfogást ummocentrizmusnak is nevezhetjük. IE 456 saját magára és a bolygójára mint az Univerzum központi magjának tekintett, aki átveszi mindenki felett az uralmat, gondolkodik mások helyett, élet és halál ura, a kozmosz központi koordinátora stb.

Ez az a jelenség, amikor egy vezető saját tanainak terjesztésével befolyásolni képes az embereket és ez által korlátlan hatalmat kap. Az emberek ekkor két csoportra lettek osztva.

Az egyikük csoportba azok tartoztak, akik jó intellektuális képességekkel rendelkeztek. Nekik dolgozniuk kellett az újabb és újabb tudás felfedezéséért. A másik csoport tagjai, akik nem rendelkezett jó képességekkel, szolgaként funkcionáltak és elvesztették humán jogaikat, ezenkívül tudományos kísérleteknek vetették alá őket.

Ilyen jellegű kísérletek voltak például az agykutatások, melyek során nem ritkán érzéstelenítés nélkül nyitották fel az alany koponyáját, hogy elemezzék az agy működését. IE 456 uralkodása során személyi kultuszt vezetett be. Az őt körülvevő eminens tudósok is csak korlátozott jogkörrel rendelkeztek. A diktátornak személyes szolgái voltak, akik lesték uralkodójuk minden kívánságát. IE 456-ot 30. életévében meggyilkolták, 17 évnyi uralkodás után. A gyilkosság máig tisztázatlan. Házát felrobbantották, épp amikor otthon tartózkodott. Egyes magyarázatok szerint az egyik professzora végzett vele.

A IE 456 rendőri szerve folyamatosan ellenőrizte a kommunikációt. Ugyanakkor megalakult egy lázadó csoport is, akik 17.000-en voltak, menedékük egy vulkanikus környéken volt. A lázadók vezetője YIIXEE 87 nevű asztronómus volt. Uralkodása alatt IE 456 a hatalmát lassan átadta lányának, aki már 12 éves korában hatalomra is jutott. A lány az anyjától rengeteg szadista praktikát elsajátított el. Ez a fiatal lány igencsak el volt kényeztetve, már korai éveiben parancsolgató viselkedést mutatott és elvárta, hogy mások szolgálják.

Rezsimjét azzal kezdte, hogy kivégeztette a hadsereg vezérét, és mivel keveset értett a tudományokhoz, a tudósokat arra kényszerítette, folytassák anyja tudományos projektjeit. Olyannyira elvetemült volt, hogy parancsba adta alattvalóinak, hogy egyék meg a székletét. Szolgálói óvatosan elmagyarázták, hogy annak elfogyasztása akár fertőzéseket is elindíthat a bolygón és az végzetes hatással lenne a lakosságra. Mivel ez a magyarázat nem tetszett a diktátornak, azt a köztes megoldást találták, hogy belekevertek egy nagyon kis mennyiséget a vízhálózatba. Egyik kedvenc szórakozása volt, hogy kiment az egyik vulkán lábához, leült egy IXXISOO (egy többlevelű növényfaj) árnyékába, és megparancsolta a tömegnek, hogy kenjék be magukat EYOUGII-val (egy gél, melyet a bőrre rákenve iszonyúan éget). Élvezettel nézte, ahogy az emberek szenvednek tőle. Utasítására a rendőrség kilakoltatta a földalatt élőket, otthonaiktól megfosztották őket, majd kiterelték a felszínre a tömeget. Ott a tisztek véletlenszerűen kiválasztottak embereket, elvették ruháikat és többlábú járművekbe irányították őket, melynek úti célja munkatáborok voltak. Az utazás alatt homlokukba és hátukba égetett számokkal jelölték meg őket, majd rabruhát kaptak. Az egyik ilyen rabszolga volt Ummowoa 57, aki csatlakozott ahhoz a munkacsoporthoz, akiknek egy hatalmas napelemet kellett felépíteniük. A napelem célja az volt, hogy összegyűjtse az IUMMA sugarait és igen jelentős mennyiségű energiát termeljen.

Ummowoa 57 szüleiről nem sokat tudunk. Apja világítástechnikus volt, anyja zoológus. Nővére gyári munkás volt, testvére eltűnt a családjának szétválasztása során. Apja neve SOOAII 41 volt. A napelem olyannyira sikeres lett, hogy terveit tanítani kezdte. Ötletei igen gyorsan elterjedtek a bolygón, tekintettel a telepatikus kommunikációra. Szakértelme miatt hamarosan tisztelni kezdték. Azonban elsősorban nem emiatt tettünk róla említést, hanem mert ő volt a diktatórikus időszak nagy történetírója. Ezek az információk is tőle származnak.

WIE 1 diktatúrája sok lázadást keltett, melyekben több briliáns elméjű tudós is részt vett. A rendőrség brutális módszerekkel vetett véget a lázadásoknak, megölve több ezer ártatlant, akik közül pár ember fejét levágták és kitűzték a nyilvánosság elé megfélemlítésként. Ummowoa 57 úgy vélte, hogy WIE 1 valamilyen elmezavarban szenvedett és valószínűleg nem volt teljesen tudatában tetteinek. A diktátort szolgálói meggyilkolták. A hír hallatán az emberek felgyújtották a laboratóriumokat, a könyvtárakat, mely a diktatúra alatt felhalmozódott tudást tartalmazta, ezzel fejezték ki, hogy véget ért ez a sötét időszak. Ám a laboratóriumok, könyvek, feljegyzések elpusztítása a tudás recessziójának hosszú időszakát vonta maga után. Az ummiták ezt követően elgondolkodtak azon, hogyan alapozzák meg az új tudást. Ekkor döntötték el, hogy a kiskorú gyermekeket új szabályok és törvények alapján izolálni kezdik több generáción keresztül egészen addig, amíg meg nem születik az új humanizmus, amely alapja a mai szociális szerveződésüknek.

Az ummiták tudománya

Mélyen vallásosak. Hisznek a Teremtőben (WOA). Rendelkeznek tudományos megállapításokkal a lélek létezésére. Szerintük a lelket és az agyat a kriptonatomok egy bonyolult szerkezete kapcsolja össze. Az ummiták állítása szerint fizikai tudásunk a világról meglehetősen szegényes, habár fizikusaink megkezdték a negyedik dimenzió vizsgálatát, ez az ismeretszint még mindig gyermekjátéknak számít az ummiták számára, akik mindennapi gyakorlat szintjén használnak tízdimenziós tereket, és már jó néhány további dimenzióról is tudomásuk van. Állítják, hogy fizikusaink kutatásai a mind újabb és újabb szubatomi részecskék után puszta illúzió.

Lényegében ezek a részecskék mindössze egyetlen alapvető részecske különböző megnyilvánulásai, és ezek az eltérő megnyilvánulások mindössze a vizsgálati körülményekből, és az alkalmazott energiavektoroktól függenek. Az Ummo-kéziratok minderről részletes információkat tartalmaznak, gondolatébresztő állításokat, ezek sajnos meglehetősen képtelenségnek hangzanak ahhoz, hogy tudósaink a saját hitvilágukat félretegyék az igazi világkép kialakítása érdekében. Vajon meddig még? Meddig táplálhatják még a tudományunkat az illúziók?

Példának okáért : Az ummiták rendelkeznek azzal a számunkra elképzelhetetlen tudással, ami által biztonsággal ki tudják használni a fizikai tér − számunkra teljesen ismeretlen − bizonyos tulajdonságait, felhasználván az energiasűrűsödési pontok, illetve a térzavarok energiaviszonyait, így rendkívüli mértékben le tudják csökkenteni a térben ténylegesen végrehajtott utazásaik hosszát.

A most következő sorokban nagyon röviden áttekintjük a tudományukat, hogy lássuk, milyen módon gondolkodnak. Tudományukról egész könyvtári anyag született, melynek áttanulmányozásához több évre lenne szükség. A most következő információ csupán porszemnyi mennyiség az általuk közvetített tudásanyaghoz képest.

Alapfogalmak

WAAM

A látható Univerzumunk

U-WAAM

Az anti-Univerzumunk vagy antikozmosz

WAAM-U

WAAM-B

B UAWA WAAM

Az élőlények Univerzuma

WAAM-OU

WAAM-BB

BUAWA BIAEI WAAM

Az entitások kollektív Univerzuma

WAAM-WAAM

A többi Univerzum rendszere

WOA

Koegszisztens végtelenség, amely létrehozza a WAAM-WAAM-ot. Kozmikus információforrás. Az információt anyagként materializálja a WAAM-ba.

A AIUUBAHAYII Élőlények hálózata

B.B. BUUAUWEE BIAEII

(BUAUE BIAEII) Kollektív mentális struktúra

I.U IBOZOO UU A tér, az Éter

B.I BAAYODUHU A B.B és a fizikai létformák egyesítő faktora

O OEEMBUUAW Kripton atom aktivitás az agyban

U WAAM-U A lélek otthona

OR WAAM-OU A kollektív Univerzumba integrálódott entitás

Ha két dolog szimmetrikus egymással, azt mondjuk rájuk, hogy mindkettő INNUO VIAAXOO, azaz eniantiomorfikus. Mindkét tárgy tehát morfológiailag azonos. Erre számtalan példát találhatunk itt a Földön is. Például jobb és bal cipő, jobbra forduló és balra forduló csavar, stb. Sok tárgy tehát INNUO VIAAXOO, vagyis morfológiailag szimmetrikus. Bármilyen test, amely kettéválasztható még egy szimmetrikus párra, arra azt mondjuk, AA INNUO. Erre találunk példákat az emberi testen, vagyis az OEMII-n is. A valóság rajtunk kívül van, amely folyamatosan stimulálja az agyat és hatással van a mentális folyamatokra. Ezt BUAWAIGAAI-nak nevezzük. Ugyanazok a külső valóságok különböző illúziókat hoznak létre. Az űr is egy illúzió érzékszerveink számára. A WAAM nem úgy néz ki, mint ahogyan azt érzékeljük. Egyedül az OEMII az egyedüli tényező, mely korlátokat állít fel a WAAM valódi észlelésére.

Logikai meghatározások:

- AIOOYAA (Igaz)

- AIOOYEEDOO (Hamis)

- AIOOYA AMMIE (igaz, de csak a konvencionális Univerzumban)

- AIOOYAU (nem igaz, de csak más valóságokban)

 

Elméletük az UXGIIGIAM WAAM-ra (űrre)

: N számok az N tér bármelyik pontjába kiterjedhetnek:

( Megj : ez a Pitagorasz-tétel kiterjesztése )

 

 

ahol A és B két pont az N térben, X és Y koordinátapontok. N tér 6 dimenzióban:

 

 

A kozmosz külső modellje, melyben a galaxisok is vannak:

 

 

A WAAM az IBIZOO UU hálózatának egy része, melynek pontos helye nincsen, nem lehet meghatározni, anyag nélküli tér. Ezenkívül nem az időben létezik, mert maga az idő, az idő örökké tartó intervalluma. Ha egy adott szögből akarjuk meghatározni az IBIZOO UU-t, az nem fog geometriai értéket adni. Azonban ha összekapcsolunk több IBIZOO UU-t, azok OXOOIAEE-ket, azaz lehetséges láncokat adnak:

 

 

Ha adott egy egyenes, melynek rádiuszvektora olyan IBIZOO UU-láncolata, melyek szerves részei a WAAM-nak, akkor az egyenes rádiuszvektora szükségszerűen a hipertér minden irányába fog mutatni. WAMM úgy van kialakítva, hogy érzékszerveinknek megfelelően küldje az ingereket a különböző erőterekkel kapcsolatban. Az IBOZOO UU koordintapontjai soha nem kereszteik egymást. A hipertér függ az IBOZOO UU-tól. Az IOWAOO két IBOZOO UU által bezárt szög. Az ebből leképezhető egyenesek neve OOWAOO.. Az elemi részecskék (proton, neutron, elektron, stb…) szinzén az IBOZOO UU megnyilvánuulásai.

Metafizikai koncepciók

A léleknek nincs dimenziója, nem létezik időben sem, mert multidimenzionális természetű. Az OEEMBUUAW egy olyan köztes elem, amely köztünk és a hozzánk legközelebb eső Univerzum vagy dimenzió között van. Ez egy átmeneti szint, amely kripton atomok sajátos halmaza. A lélek különböző csatornákon keresztül kapcsolódik a kollektív entitáshoz, melyen keresztül megnyilvánul. Az onnan kapott információkat a neuronok dekódolják. A WAAM nem tárol érzelmeket, sem gondolatokat. Az Univerzumoknak végtelen számú párjaik vannak. Két Univerzum között nagyon nagy a tér gyűrődése a közöttük lévő interakció miatt.

Evolúciós elméletük

Az evolúció során az élő szervezetek információkat küldenek a WAAM BB-be, amely feldolgozza az adatokat és ennek megfelelően irányítja az evolúciót. Az Isten (vagy Teremtő, vagy Minden Létező) nem tudott volna létrehozni élőlényeket, ha nem hozta volna létre a WAAM BB-t, mert eleve ebben van a végtelen anyag és antianyag amelyből az élet is kifejlődött.

 

 

Halál során a kripton atomok hálózata felbomlik, az agyi idegtevékenység felborul. A lélek a halál során a WAAM BB-n keresztül kapcsolódik a kollektív pszichéhez, és ezen keresztül történik a halottakkal való kommunikáció is. LEEIIYO WAAM: határ-effektus, amikor olyan esemény történik két kozmosz membránja (XOODII) mentén, mely hatással van a két kozmosz működésére (gigantikus energiamennyiséget produkáló szupernóvák)

Szabad akarat koncepciója

Egyedül az OEMII determinált, lélek nem. A kvantumenergiákra ugyanis nem érvényesek a fizika törvényei, az ember csak mint háromdimenziós testként van előre determinálva.

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...