Új spirituális szemlélet

Szeretnénk újra emlékezetébe idézni néhány fénymunkásnak, csillagmagnak és szellemi keresőnek - azoknak tehát, akik valóban komolyan veszik a Felemelkedés eszméjét, mint egyetlen valódi megoldást hozó realitást - korábban már magyar spirituális honlapokon is megjelent két Sheldan Nidle-cikket, melyek még ennek a szíriuszi kontaktának a korai csatornázásai időszakából valók. Ekkor Sheldan többek között sok tényszerű galaktikus információt is közölt, nem csak a 2007 óta folyamatosan megjelent heti kontakt-szövegeiben készíti fel lelkileg a csoportját az Első Kapcsolatfelvételre.

 

Azt ajánljuk, hogy olvassuk el figyelmesen e két cikket, mert a Felemelkedés gyakorlati részéhez, annak hamarosan bekövetkező tapasztalatához ad kulcs-információkat!

 

Spirituális Hierarchia és a Galaktikus Föderáció

Sheldan Nidle közvetítése

3 Manik, 10 Zac, 1 Caban (2006. február 21.)

 

Selamat Jarin!

 

Újra itt vagyunk kedves Szívek és további felvilágosítással szolgálunk nektek! Az utóbbi üzenetekben a Belső Föld csodáiról beszéltünk és röviden bemutattuk a csodás éteri lényeket, akik segédkeznek a naprendszeretek többi részének fenntartásában.

 

Most pedig szemléljük meg közelebbről a különböző űrhajókat, amiből a mi nagy „első kapcsolatfelvevő” csillagflottánk áll. Ez a flotta folyamatosan cseréli tagjait. Tényszerűen a flotta körülbelül 10%-a minden két hónapban kicserélődik. A csere a szerteágazó FÉNY Galaktikus Föderációjának különböző csillagnemzetségeinek anyahajóit érinti. Ahol a leggyakrabban történik a rotáció ( körforgás ), az az űrhajók külső gyűrűje. Ott elsősorban a Galaktikus Föderáció új tagjai találhatóak. Az emberiség még jelenlegi előítéletei miatt a belső körgyűrűn az emberi ( humanoid ) tagállamok kaptak helyet.

 

A csillagflotta anyahajói speciálisan vannak kiképezve; eddig kevésbé stresszes küldetésekre használták a tudományos és kutatóflották. Szilárd meggyőződésünk, hogy a technológiailag fejlettebb űrhajók, amik általában flottáink élcsapatai, nem szükségesek az első kapcsolatfelvétel-küldetéshez. A legtöbb régebbi űrhajó körülbelül 30.000 és 50.000 év közötti. Sokan közülük visszahúzódtak a galaxis speciálisan elkerített szegletébe, ahol nyugodtan tölthetik napjaikat. A csillaghajóink élőlények, megbecsüléssel és egész élettartamuk alatt tisztelettel bánunk velük, ami kijár az ilyen idős „hölgyeknek”. Ennek a műveletnek az érdekében megkérdeztük őket, hajlandóak lennének-e egy utolsó küldetésre eljönni és megszakítani pihenő fázisukat. Ezek a nagyszerű lények legtöbbnyire igennel feleltek és máris részesei lettek egy anyahajókból álló összetett körforgásnak, akik egymást váltják a mi világaink és a ti csodás világotok között.

 

Mivel sok űrhajó korábban még részben sem volt átalakítva, ezért engedélyt kértünk tőlük, kismértékű átalakításukhoz, hogy a belső körgyűrűbe kirendelt modern kutató űrsiklókat felvehessék a fedélzetre. Ismételten igennel feleltek a visszajelzésükben. A változtatások kivitelezésével az anyahajók felkészültek az első kapcsolatfelvételre. A legénységeknek is szükséges volt némi idő, hogy megismerkedjenek a kipihent szépségekkel. A belső csillagflotta java része ezekből a régebbi űrhajókból tevődik össze. Ha beléptek a fedélzetre, akkor azonnal érzékelhetitek a hatalmas szeretetet és a mélyreható gondoskodást, amit sugároznak felétek. Másként, mint az új modelleknél, ezeket az űrhajókat azért hozták létre, hogy egy specifikus alakzatban maradjanak fenn: vagy szivar alakú burkolattal, ami több száz vagy ezer mérföld hosszú is lehet vagy pedig óriási rombuszformájú, egymással összekötött egységek sorozataként. Ez a két modelltípus probléma nélkül alkalmazkodott az elsődleges követelményekhez.

 

Általában az egy, önmagában zárt törzsű űrhajókat diplomáciai, kapcsolatfelvételi és védelmi célokra használják, a többszörös törzsűek a sokrétű tudományos területek kutatói számára állnak rendelkezésre. Ehhez a két kategóriához rendelték ki az új űrsiklókat. Mivel ezek az űrsiklók nagyobbak és összetettebbek, ezért szükségessé vált a régebbi anyahajókon nagyobb és modernebb dokkoló kapuk kialakítása és felújított kiszolgáló állomásokkal való felszerelése. Az átalakított dokkok úgy lettek kiképezve, hogy az űrsiklók bármelyik különleges küldetéshez átalakíthatóak legyenek.

 

A régebbi anyahajókra való belépéssel először is egy más típusú világítás és a fedélzetek technológiája fog szembe ötleni. A folyosók világítása egy speciális fotokémiai folyamat alkalmazásával történik, ami egy finom, teljes-spektrumú fényt, napfényt hoz létre, de annak közismert keménysége nélkül. Ez a világítás szabályozható és a fedélzeti számítógép mesterséges intelligenciájának segítségével egyéni kívánság szerint testre szabható. A padló nyomásérzékeny anyagból van, ami reagál a módra, ahogyan haladnak rajta, ez olyan érzést kelthet bennetek, mintha az ember a „levegőn” járna. Ez a két technológia modernizálásra került és az újabb verziók személyre szabott holografikus technológiával kombináltak, így bármely otthoni világ reprodukálható, ami nektek is nagy örömöt okoz majd. Így a hajón folyamatosan egy olyan környezetben lehettek, ami úgy lett kialakítva, hogy minden szempontból támogat benneteket és képessé tesz a legjobb kreatív formátokat hozni.

 

A legénység számára kialakított különböző társalgók, termek és a munkarészlegek is szintén optimálisan támogatják a funkciójukat és nyugalmat árasztanak. A flotta anyahajójának fő célja, hogy segítse a legénységet a kirendelt küldetésének teljesítésében. Minden munkarészleg telepatikusan irányítható számítógépes hálózattal és sokféle android asszisztenssel áll kapcsolatban. Minden egyes android egy munkatárs szolgálatában áll. Ezek az asszisztensek segédkeznek a szükséges felszerelés javítási és karbantartási munkálataiban és a tudományos kutató expedíció során gyűjtött adatok kiértékelésében. Minden legénységi tag egy rendkívül jól képzett személy. Már a korai gyermekkorban ismerte mindegyik személy a szakterületét és tudását eszerint gyarapította kitűnően. Az űrhajó androidjai támogatják ezt a szaktudást, amikor segítenek a kijelölt feladat elvégzésnek felgyorsításában. Az ebből származó kooperatív interakció gyors problémamegoldáshoz vezet.

 

Ezeknek az űrhajóknak egyes részlegei fejlett holografikus technológiáknak ad otthont, ahol természethűen még különleges környezeteket is ki lehet alakítani, amiben akár egy kiválasztott dráma aktív szereplőjeként is részt lehet venni. Lehet irodalmi vagy történelmi dráma, ill. közkedvelt elbeszélések vagy epizódok a saját életből vagy egy saját teremtés lejátszása. Ez a fajta szórakozás lényegi része az életnek a hajón, amiben akár egyedül vagy barátokkal, családdal, legénységi tagokkal közösen lehet részt venni. A legtöbb galaktikus emberi lény furcsának tartja világotok filmjeit, játékait és regényeit. Az agresszió és erőszak olyan mértékű bennük, ami társadalmatok primitív és korlátozott társadalmának tükre. Az első kapcsolatfelvétel elsődleges célja, hogy ezek a körülmények pozitív irányba változzanak, és hogy ennek eredményeként keletkezett többlettudást és kiszélesedett látókört képesek legyetek integrálni életetekbe.

 

Az anyahajókon található lakónegyedek a lakóik személyiségét és egyéni ízlését tükrözik. Az ételt, a ruházatot és az ingóságokat egy energiaprocesszor hozza létre szinte azonnal; így az ételek elkészítése és a használt edények elmosogatása sem szükséges! Még a dekoráció és a bútorzat is kedv és tetszés szerint kicserélhető. Ez az élettér pillantok alatt átalakítható nappaliból, dolgozószobává vagy hálószobává. Ebben az életkörnyezetben a lehetőségek határtalanok, mint a képzelőerőtök. Mint ahogy mindenhol az űrhajón, a padló és a világítás mindenki számára az egyéni szükségletek szerint kerül kialakításra. Még arra is van általában lehetősége a legénység tagjainak, hogy a kilátást az ablakukból az otthoni világukhoz igazíthassák!

 

Az anyahajókon található raktárcsarnokok hatalmasak és nagyméretű alkatrészek tárolására alkalmasak, amiket nem lehetne egyszerűen a holografikus fedélzeti eszközökkel előállítani. Ezek a raktárhelyiségek gyakran több mérföld hosszúak. Itt raktározzák a nagy szerelőpadokat, amiket arra használnak, hogy a hajtóműrendszert megszereljék és a különböző navigációs rendszereket karban tartsák. Ezen kívül speciális alkatrészeket is tárolnak itt, amik szükségesek a navigációs rendszer és a mesterséges intelligencia főszámítógépének hálózatához. Ezeknek az óriási számítógéprendszerek központjai több tíz mérföld hosszúságúak! Ezeknek az alkatrészeknek a mozgatását óriási robotok végzik, amik a különböző raktárcsarnokokhoz vannak kirendelve. Ezeket a robotokat, pedig androidok irányítják és figyelemre méltó pontossággal végzik feladataik teljesítését.

 

Ma közelebbről megismertettünk benneteket az anyahajóinkkal, amik az Első Kapcsolatfelvétel-flottánk belső gyűrűjét képezik. Ezek a bámulatos világűrbeli „Hölgyek” kapui nyitva állnak előttetek, miután sor kerül az első kapcsolatfelvételre. Örömmel várjuk a napot, hogy megmutathassuk őket akadályok nélkül, nyíltan és közösen ünnepelhetjük majd szép világotokon hivatalos formában is megérkezésünket.

 

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

 

Selamat Gajun! Selamat Kasijaram! (Szíriuszi nyelven: Legyetek Egyek! Legyetek szeretettel és örömmel áldottak!)

 

Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://paoweb.com

 

 

A spirituális Hierarchia és a Galaktikus Föderáció

Sheldan Nidle közvetítése

10 Ix, 17 Zac, 1 Caban (2006. február 28.)

 

Selamat Jarin!

 

Újra itt vagyunk kedves Szívek és szeretnénk veletek továbbiakat megtárgyalni! A múlt héten beszámoltunk a világotokat körülölelő, belső gyűrűt képező anyahajóinkról. Ezután a középső gyűrű űrhajóiról esik szó, amik a belső és külső gyűrű közé „ékelődtek”. Ide tartoznak javarészt a kommunikációs-, kontroll- és a védelmi-hálózatok. Ezen anyahajók többsége új modellekből áll és különböző jogosultságú, összevont csoportot képeznek. Ezeket a csillagflottákat a mi Marson elhelyezkedő Belső-Világ-Bázisunkból irányítjuk. A Galaktikus Föderáció főhadiszállása a Mars mélyén, a központban helyezkedik el és hasonló elvek alapján működik, mint a főhadiszállás a Belső-Földön, Agarthán. Folyamatos információfolyam köti össze ezt a két intézményt egymással.

 

A legfontosabb anyahajók ebben a középső gyűrűben a diplomáciai és védelmi csapatok hajói. Az ő küldetésük két fő célt szolgál: először, az első kapcsolatfelvétel parancsnoksága által elrendelt stratégia sikeres koordinációjának garantálását; másodszor: a hivatalos akcióval megbízott személyzet teljes biztonságának felügyeletét. A védelmi és diplomáciai anyahajók a Fény Galaktikus Föderációjának 50.000 tagnemzete alkotja, akiket 6 havonta váltanak. Ilyen célra a Galaktikus Föderáció bármely nemzete küldhet delegáltakat. A fő gyakorlati szabály, hogy a diplomáciai kapcsolatokért felelős személyzet kizárólag emberi csillagnemzetekből származhat, ha közvetlenül a Földdel kapcsolatos küldetésekről van szó.Más legénységi tagok tanácsokkal és tapasztalataikat megosztva segíthetik a küldetést, ha ez szükségessé válik.

 

Minden olyan típusú funkciót, amivel a belső gyűrű régi anyahajója nem rendelkezik, késlekedés nélkül átirányítják a második gyűrű újabb anyahajóira. Az újabb anyahajók kora körülbelül 2.000 és 20.000 év közötti. Ezért alakváltó technológiával is felszereltek, ami a legtöbb tudományos és kutató anyahajó sajátja. Általában a diplomáciai anyahajók egy-kettő vagy három törzzsel rendelkező űrhajók. Szüksége esetén, képesek ezen konfigurációk közül bármelyiket felvenni. A diplomáciai anyahajók nem hosszabbak, mint 10 mérföld ( kb. 16 km ) és általában 500 diplomáciai futárhajó van a fedélzetükön. A Galaktikus Föderáció védelmi anyahajói alkalmasak bolygófelszíni és bolygón kívüli bevetésekre. Bevetésük lehetőségei végtelenek küldetésük során. Képesek külső formájukat átváltoztatni hatalmas soktörzsű háromszögekből, hatalmas szimpla vagy duplatörzsű rombuszokká vagy akár bolygóformájú égitestekké. Ezek az anyahajók biztosítják, hogy minden küldetés zavarmentes legyen. Személyzetük jól képzett, jól ismerik a Föld-i bázisokon fellelhető Annunakik maradék bérencei által használt különböző taktikákat és technológiákat. Az első-kapcsolatfelvételi politika azonban megtiltja számukra, hogy a spirituális tanácsadóink jóváhagyása nélkül bármilyen támadó fellépésbe kezdjenek.

 

Az ’első kapcsolatfelvétel’ egy olyan folyamat, ami mélyen összefonódik az átalakulással, ami jelenleg realitásotokra és rátok is nagy hatással van. Ebből az következik, hogy a védelmi-küldetés fontos alkotóelem az egységes első kapcsolatfelvételi műveletnek. Elméletben a világotok fölött kevesebb, mintegy fél óra alatt átvehetnénk a hatalmat, de ez a lehetőség soha nem fog megtörténni. Az első kapcsolatfelvétel mindenekelőtt egy spirituális (szellemi) folyamat, amit a spirituális tanácsadóink felügyelnek. Ne feledjétek, ennek a küldetésnek a Szeretet az alapja!

 

A diplomáciai anyahajók másak, mint amilyen hajókat az utóbbi üzenetben lefestettünk nektek. Mivel ezek a szépségek, elsősorban a galaxisban található nemzeti államok közötti standard kapcsolattartást szolgálják, hatalmas holografikus fedélzettel rendelkeznek. Itt a környezetet az adott résztvevő személyek otthoni világához lehet igazítani. Ezen kívül minden résztvevő számára a megfelelő kommunikációs-rendszer áll a rendelkezésre. A cél, egy biztonságos hely megteremtése, ahonnan az állami teendők gyors intézése biztosított. Hogy bármely potenciális nehézséget enyhítsünk, diplomáciára specializálódott személyzet áll rendelkezésre, akik képzettek az állami ügyekben és minden résztvevőtől jóváhagyásra került személyük. Ezek az emberek büszkék tapasztalataikra és különösen a képességükre, hogy nehéz esetekkel, úgymond ’kockafejekkel’ is boldogulni tudnak a tárgyalások során. Közülük, akik már régóta részesei az első kapcsolatfelvételi procedúrának, a mostani műveletet nagyon hasznos és nagyon tanulságos tapasztalatnak tartják!

 

A védelmi anyahajók egyedülállóak. A Galaktikus Föderáció mindegyik űrflottájának biztonságáról gondoskodnak, ami azt jelenti, hogy alapfelszereltségükhöz halálos és nem halálos technológiák is tartoznak. Ezen felül minden anyahajón léteznek további gyakorlati-részlegek, ahol a hajószemélyzet, űrsiklóikkal egyetemben, tudásuk tökéletesítése céljából minden szükséges manővert végrehajthat. A védelmi-űrsiklók átmérője néhány 100 lábtól több mérföldig terjedhet. Ha beléptek egy anyahajó fedélzetére, ugyanazt a szerető és gondoskodó érzést érzékelitek, amit a legénység is nap, mint nap tapasztal. Megfigyelhetitek, hogy a folyosók általában szélesebbek és minden konferenciateremnek nagyobb a belmagassága. A személyzeti helységek is otthonosabbak, jelentősen nagyobb belmagassággal, mint az űrflotta más anyahajóin.

 

Az anyahajók középső gyűrűje, a belső gyűrű speciális és támogató szerepét játssza. Ez szükségessé teszi, hogy nagyszámú kisméretű védelmi flották legyenek jelen ebben a naprendszerben. Az űrflották ezen gyülekezetébe egy kiemelkedő parancsnoki és utasítást kiadó anyahajó tartozik erre a galaxis-szektorra.- Ezt a leírást azért közöltük, hogy szemléltessük a küldetés iránti magas fokú elköteleződést, amit a Fény Galaktikus Föderációja a sikeres kivitelezés céljából vállalt. A veletek való első kapcsolatfelvétel nagyon különleges és minden az elmúlt évezredekben végrehajtott küldetéstől nagyon eltér. Ezen kívül ez a küldetés olyan elemeket tartalmaz, ami kezdetekben a különböző regionális tanácsaink nem támogattak és engedélyeztek. Ezek a megegyezések további jelei, hogy számunkra mennyire fontosak az égtől kapott dekrétumok. Ez a kezesség-vállalás vezetett minket ide és adta meg a szükséges idővonalat, hogy ez az életbevágó küldetés sikeresen záródhasson le.

 

A különböző űrflottáink nagy űrhajó-technológiai változásaink lenyomatát viselik magukon, ami (az időszámításotok szerint) az elmúlt 50.000 év alatt forrotta ki magát. A legújabb, legfejlettebb űrhajók eddig még soha nem jártak naprendszeretekben. A legnagyobb számú és a legmodernebb űrhajók ennek a Galaxis-szektorának főparancsnokságához és főkontroll-flottájához tartoznak és jelenleg ( 2006! ) a naprendszereteken kívül, 6 fényévnyire állomásoznak. A sokkal idősebb és az űrflotta által ritkábban használatos parancsnoki anyahajók a Szaturnusz és az Uránusz közötti pályán találhatók. Céljuk a flottaegyesülések felülvigyázása, mint utolsó kapocs, a Fény Galaktikus Föderációja és az égiek közötti állomás. A Fény Galaktikus Föderációjának Főtanácsa személyesen dönt a főparancsnokról, a szent feladatot illetően. Emlékezzetek, kedves Szívek: „Együtt vagyunk valóban győztesek!” Ennek az üzenetnek a tartalma arra szolgál, hogy felkészítsünk benneteket arra, ami hamarosan közeledik. Jelenleg sok történés cseng egybe világotokon.

 

Ezek a történések fogaskerékként kapcsolódnak össze, a véleményünk szerint már rég esedékes változásokkal. Földi szövetségeseink szorgalmasan dolgoznak, hogy ezt a nagyon kitolódott szükségességet beteljesítsék. Kiderülnek a sötét erők utolsó tagjainak tervei. A nagy változásból fakadó nyomás kialakulóban és az első kapcsolatfelvétel a fő összetevője az égi műveletnek. De kérünk benneteket, ne keverjétek össze a mi tevékenységünket egy „mentőakcióval”. A ti embertársaitok alakítják ki a kozmikus dráma utolsó fejezeteit. Valóságotok pozitív irányba változik, jobbá lesz. És közös akcióink teszik lehetővé Kedvesek, mindennek megvalósulását. Ez egy Isteni stratégia, ami működik: ez az Isteni terv megszabadít benneteket, gazdaggá tesz benneteket és megajándékoz egy új, teljes valósággal!

 

Ma betekintést adtunk űrflottáink felépítésébe. Már örömmel várjuk a napot, amikor sokrétűségüket személyesen is megmutathatjuk a nyilvánosság számára!  Azon a napon ujjongani fogunk, mert tudni fogjuk, hogy a FÉNY tudatos lényévé válásának metamorfózisa ( átalakulása ) azon a napon új stádiumába lép.

 

Ismét búcsút veszünk. Legyetek áldottak Kedvesek! Tudjátok szívetek mélyén, hogy tiétek az ég örök és végtelen gazdagsága!

 

Selamat Majon! Selamat Kasijaram! ( Szíriuszi nyelven: Örvendjetek! Legyetek áldottak szeretettel és örömmel! )

 

Csatornázta: Sheldan Nidle

Magyar nyelvű fordítás: Scarlett

Forrás: http://paoweb.com