Új spirituális szemlélet

Astar Seran földi emberiséggel való modern kontakta-kapcsolata három korszakra osztható :

1. Az ötvenes évekbeli klasszikus kapcsolata George Van Tassel-lel és néhány más kontaktával,

2. A hetvenes-nyolcvanas években "Tuellával", Thelma B. Terrill-lel,

3. Ivo A. Benda körével 1997-2005 között.

Az első híres kapcsolat George Van Tassel-lel 1952. július 18-án jött létre, mikor is Astar Seran telepatikusan jelentkezett be nála, jóllehet Tassel már azon év januárja óta kapcsolatban volt Astar-flotta különböző tagjaival.

"Üdvözöllek bennetek, a San ( angolosan Shan ) lakóit békében és szeretetben! ( "San" a Föld bolygó Astar-flottabeli elnevezése. ) Az én nevem Astar. A negyedik kozmikus szektor, a Share központi űrállomás és minden ilyen szintű kivetítésnek és rezgésszintnek a parancsnoka vagyok ( a korábban Tasselnél bejelentkezett parancsnokok mind csak egy kivetítésnek és rezgésszintnek a parancsnokai voltak ). Köszöntelek. A Hét Egyetemes Sugár Tanácsa tette lehetővé ezt a kapcsolatot, hogy ezután már a Te belső fényed ösztönözze ( felébredésre ) az embertársaidat. Mert Te halandó vagy, és egy másik halandó is csak azt tudja megérteni, amit a felebarátja is megért, és az egész megjelenésünk oka bizonyos értelemben az, hogy az emberiséget megmentsük önmagától..."

Így kezdődtek hát, akkor, július 18-án Astar Seran első híres mondatai, mely már közvetlenül át is vezettek az akkor nyomasztónak számító atomháború-veszély taglalására és annak alapvető okára, a tudósok felelőtlenségére és erkölcsi nihilizmusára.


George Van Tassel  ( 1910 - 1978 )

Meg kell azonban említeni, hogy Astarnak ezen telepatikus kapcsolatai mellett voltak fizikailag látható kontakt-kapcsolatai is, amikor látható fény tartományára csökkentette a rezgését.

Itt ezért külön ki kell emelni az egyik legnagyobb 20. századi olasz fizikai ufó-kontaktát, Eugenio Siragusát ( 1919 - 2006 ) , aki 1962. április 30-án az Etna oldalában személyesen találkozott Astar Serannal :

Ezen találkozás alkalmával Siragusa Astartól és a mellette lévő másik kozmikus lénytől, Ithakartól egy fontos, a hatvanas évek talán legfontosabb kozmikus ( exopolitikai ) üzenetét vette át, melyet az olasz férfinek a világ kormányaihoz és tudósaihoz kellett közvetítenie, és amelyben megint felszólítják Astarék a világ kormányait és tudósait - ahogy ezt az ötvenes években is folyamatosan tették -, hogy hagyjanak fel az önpusztító egoisztikus törekvéseikkel, mivel így elpusztítják a Földet és önmagukat is, ugyanakkor megint kihangsúlyozták, hogy a Galaktikus Flotta már az ötvenes évek óta itt van, és végveszély esetén be fog avatkozni, mivel minket testvéreknek tekintenek, és ők valójában nem mások, mint az előrehaladott, idősebb, szerető testvérek, akik számtalan csillagrendszer szövetségeként egyesülve vannak itt és figyelik éjjel-nappal a földi életet.

 

Az Astar-kontaktkapcsolatok következő meghatározó fejezete a "Tuella"-kapcsolat, ez két évtizedig tartott, egészen a nyolcvanas évek közepéig.

Szerencsére van egy magyar fordításunk is ebből a korszakból ( a hetvenes évekből ), amely - szinte mondani sem kell - a Föld kormányaihoz szól, mert Astarnak, mint legmagasabb spirituális-kozmikus vezetőnek, előjoga ilyen felhívások közzététele, mivel Általa a Teremtő szól közvetlenül az egész emberiséghez :


Astar Seran üzenete minden államfő számára

Fordította németből  Borosnyay Gábor

 

Nem vagyunk az ellenségetek!

Nem folytatunk háborút hódító értelemben.

Nem nyomjuk el egyetlen bolygó egyetlen emberét, egyetlen emberiségét és egyetlen népét sem.

Nincs jogos cél vagy eszme, melyért fennállna annak szükségessége, hogy akár egyetlen embert is fel kelljen azért áldozni vagy meg kelljen azért ölni.

Mi magunk egy szabad emberiség vagyunk szabad akarattal. Mi is megtehetjük és megengedhetjük azt, amit szeretnénk. Nekünk azonban van egy kötelességünk : nem szabad megengednünk, hogy a hatalmas univerzum Szellemét és Teremtőjét megsértsék, és azt sem szabad megengednünk, hogy az Ő világegyetemét felelőtlen, könnyelmű és gonosz módon megkárosítsák.

A földi emberiség egy kisebbsége évezredek óta arra ragadtatta magát, hogy uralkodjon a földi emberek többsége fölött, ahelyett hogy vezette volna azt. Egy földi ember életét emberi önkényuralom fenyegeti.

Nem a földi emberiség uralkodói adták embertársaiknak az életet, ezért nincs joguk arra, hogy akaratuk szerint elvegyék tőlük azt.

A testvérgyilkosság nem hőstett, nem nemzeti eszme, hanem egyetemes bűntett!

Egy háború egy erőszakos döntés az emberi intelligencia, munkaerő, egészség, szabadság és a fizikai élet kihasználásával.

A mi szemünkben egy háború azon képtelenségnek a megtestesült bizonyítéka, hogy a vezetők szembe mennek azzal, hogy egy bolygón minden ember harmóniában, békében és haladásban éljen.

Aki egy háborút tervez és készít elő, tömeggyilkosságot tervez, tömeges pusztítást és megsemmisítést és az univerzum Harmóniája ellen követ el bűnt. Az ilyen ember alig tud valamit, mert határtalanul istentelen és egyfajta szellemi sötétségben van.

Ha többet tudna, minden ilyen szándékra irányuló gondolata iszonyatot váltana belőle.

A ti bolygótok nem a ti tulajdonotok, hanem kölcsönkapott eszköz és egy élettér, mely egy bizonyos időre szellemi előrehaladásotok céljára van kiutalva számotokra. Ti mindannyian csak vendégek vagytok Isten anyagi házában, mégsem vagytok tudatában ennek a vendégszeretetnek. Ezért romboljátok le a földi világot és károsítjátok e vendégeknek az egészségét és ráadásul még meg is semmisítitek a fizikai életüket.

 

A kormányok mind tudják, hogy figyeljük a bolygótokat. Csak azt nem tudják, hogy ezt miért tesszük!

Ha nálatok valaki kémkedik, akkor azt, mint az állam ellenségét üldözitek és megsemmisítitek. Így ítélkeznek és cselekednek a földi kormányok ősidők óta. De senki sem jut arra a gondolatra, hogy másfajta megfigyelés is létezhet.  – Mi Isten megbízásából folytatunk megfigyelést.  Ő ismeretlen számotokra és nem fogadtátok el uralkodónak. Nem ismeritek az Ő „lobogóit” és az Ő „trónját”. Azt mondjátok, hogy még semmit sem tapasztaltatok az Ő uralmából és nem láttátok azt.  -  Ez egy tévedés !

Az úgynevezett ufók, a mi űrjárműveink és az Ő flottáját képezik!

A pompás fényaurák az Ő jelvényei!

Az Ő hatalma törvényekből áll és sugarakból.

Mi ki-be jártunk a ti védelmi minisztériumaitokban, úgy, hogy ti nem láttatok bennünket! Mi ellenben annál többet láttunk! Ennek ellenére a ti egyetlen egy háborús szakértőtök sem jutott még arra a gondolatra, hogymi legyőzhetetlenek vagyunk. Hozzánk továbbra is ugyanolyan bizalmatlanok az illetékesek, de alábecsülik a megbízatásunkat!.

Üldözhettek bennünket nyugodtan és vadászhattok ránk. Lőhettek ránk és értelmetlenségnek tekinthetitek összes üzenetünket. Népeitek előtt letagadhatjátok az összes megfigyelést, mikor a földi emberek észlelnek bennünket. Ezzel azonban nem fogjátok tudni megakadályozni a mi jelenlétünket! Mert ez a hatalmas tény már a Bibliátokban is benne van! Ez mégsem tartozik nálatok az egyház illetékességéhez, legalábbis ebben a formában nem, hanem csak a hadügyminisztérium alá tartozik!

Ma eltitkoljátok létünket népeitek elől, Missziónkat még inkább. Holnap eltitkoljátok a rátok bízott népek elől a valamilyen világpusztításra vonatkozó titkos szándékotokat!

Tévesen azt hiszitek, hogy az emberiség élete és halála fölötti minden döntés a ti kezeitekben van. – Tévedés!  Ez részben már a mi kezünkben van, mert mi gondoskodtunk arról, hogy az erőszak igazságtalansága ne szabadulhasson el. A ti tudósaitok és műszaki tanácsadóitok mind nagy hibát követnek el, a szemléletmód hagyományos hibáját.

Minket csak olyan embereknek tartanak, akik a ti szándékaitok szerint, a ti hibáitokkal és gyengeségeitekkel élnek és döntenek.

Ugyanakkor irigylik a mi technikai fejlettségünket.

Ki szeretnék csalni tőlünk a titkot, el szeretnék azt lopni vagy rabolni, akár az általatok nagyon kifejlesztett erőszak által.

Ti minket egy idegen népnek tartotok, idegen fajnak, űrhajósok egy olyan utazó csoportjának, akikről azt gondoljátok, hogy nem igazán mernek kapcsolatot felvenni veletek. – Ez is tévedés!

 

Mi már évezredekkel ezelőtt is kapcsolatokat vettünk fel veletek. Mindenesetre nem úgy, ahogy azt tiszeretnétek, nevezetesen, hogy közben ránk támadhassatok és tőrbe csalhassatok minket.

Nekünk volt kapcsolatunk az izraelitákkal.

Volt kapcsolatunk a bibliai prófétákkal.

Volt kapcsolatunk Krisztussal.

Volt kapcsolatunk a rómaiakkal.

Kapcsolatot kapcsolatra halmoztunk veletek. Mi idéztük elő a „fatimai csodá”-t. Ott is volt kapcsolatunk – akkor gyermeki médiumokkal.

Volt veletek kapcsolatunk az első világháborúban. Veletek együtt éltük át a második világháborút.

A lehető legnagyobb tartózkodásra kényszerítettük magunkat, mígnem Japánban az atombomba ledobásakor meg nem láttuk, hogy milyen őrületes bűnökre vagytok képesek! Ezek a bűnök nem egyedül csak a ti történelmetekbe vonultak be, hanem az univerzum kitörölhetetlen archívumába is. Ez a bűn nem Lucifer számlájára íródik, hanem azoknak az embereknek a számlájára, akik a  és a gonosz között teljesen szabad akarattal döntve követték el ezt a gaztettet. Ők nemcsak istentelenek voltak, hanem elképzelhetetlenül tudatlanok is, azt illetően, hogy legalább megsejtették volna azt, ami még rájuk vár.

Ezt az üzenetünket kormányaitokhoz intézzük, hogy elmondjuk ezzel nekik, hogy mi nem olyan emberek vagyunk, mint Ti. Vannak ugyan bizonyos hasonlóságaink veletek, de mögöttünk egy egészen más fejlődés áll.

Számotokra először is az anyag létezik. Ti egész fejlődéseteket annak szentelitek.

Számunkra elsődleges a Szellem. A mi fejlődésünknél ez áll a középpontban, és az anyag alárendelt szerepet játszik.

Csak így tudtuk győzedelmesen leküzdeni a nehéz anyag minket akadályozó tulajdonságait.


( Vége az üzenetnek)

 

Nem folytatjuk tovább Astar Seran földi missziójának történet, mert aki kutat, az különböző honlapokon is utána tud nézni a további részleteknek!

És elsősorban azért nem folytatjuk tovább, mert a fenti, részletesen közölt drámai Astar-felhívás magáért beszél!

Mert aki még ez után is értetlenkedik, és minden pozitív Galaktikus Flotta-üzenetet csak trükknek gondol, ugyanakkor a negatív földönkívüli tevékenységgel továbbra is üzérkedik "ufó-kutatás" címén, azt tartva az egyedüli "objektívnek", az, most már ki kell mondani, a sötétség ügynöke - ahogy mindig is a sötétség hálójában volt a magyar ufó-nemkutatás immár 22-25 éve!

De hogy el ne felejtsük : 2012-re minden le fog lepleződni és minden, tényleg minden napvilágra kerül!