Új spirituális szemlélet

Naprendszerünk fényországútjai a Szíriusz felé


Ezen a színesceruza-rajzon ábrázolva látható az a spirituális módon szerzett kozmikus tapasztalat, amely a Naprendszerünk belső bolygóinak és magának a Napnak is kozmikus éter-kapcsolatát mutatja a Szíriusz A csillaggal.


A kép bal felső sarkában a legnagyobb gömbként ábrázolva a Szíriusz A található türkizes alapszínével.

A kép felső részének középen a kis Merkúr található, árnyalattal sötétebb sárgával, mint a Nap.

A jobb felső rész közelében a Nap található.

A jobb alsó részében kék színnel maga a Föld látható.

Az alsó részének a közepén található a Mars, a Földnél halványabb kékkel ábrázolva.

A kép bal alsó részében van a Vénusz lila alapszínnel.

 

A fényországutak számtalan rezgésszinten léteznek a finomanyagi világegyetem(ek)ben. A képen ezekből négy rezgésszintet hangsúlyoztunk ki, melyek négy színnel vannak jelölve :

1. A sárga-fényországút a mi Napunkhoz vezet,

2. A türkiz-fényországút a Szíriusz A-hoz ( A kép főleg ezt a kapcsolatot emeli ki. ),

3. A ciklámen-fényországút Tejút-galaxisunk Központi Napjához, a Nyilas csillagkép felé visz,

4. A lila-fényországút a mi világegyetemünk központi galaxisa, az M 87 felé visz, mely a Szűz csillagképben van.


A magasan fejlett civilizációk anyahajói ezen a fényországutakon közlekednek, a rezgésszint-beállítással egyértelműen kijelölve az utazási céljukat is.

Ugyanakkor hozzá kell még tenni, hogy egy bolygó vagy egy csillag finomanyagi szinten teljesen másként is kinézhet, mint annak a durvaanyagi vetülete! Jó példa erre a Mars, mely a Földről nézve még vörösesnek tűnik, holott asztrális szinten gyönyörű halványkék.

Másrészt minden felemelkedő testvérnek most már tudatosítani kell magában, hogy a csillagok - minden csillag - finomanyagi szinten dimenziókapuk, fehérlyukak, melyek magasabb rezgésterületek felé vezetnek! Így pl. a mi Napunk, mely a 4. dimenzió felső oktávján helyezkedik el, dimenziókapu az 5. dimenzióhoz, elsősorban a Plejádokhoz. A Szíriusz A a 6. dimenzióhoz, az Androméda-galaxis a 7. dimenzióhoz és így tovább.

A kulcsszerepe ebben a rendszerben számunkra a Szíriusz A-nak van, mert az eredeti Isteni Tervet ez a kauzális szint közvetíti galaxisunk alacsonyabb rezgésű naprendszereihez. Ez az Eszmék Világa, melyről Szókratész-Platón is tanított. E tiszta kauzális szintről jut le a isteni mentális forma az asztrális, majd a fizikai naprendszerekbe.

Galaktikus környezetünk magasan fejlett civilizációinak is ezt a szíriuszi csillagkaput kell használniuk, ha az alacsonyabb rezgésű területekről egy magasabb, intergalaktikus szintig el akarnak jutni.