Új spirituális szemlélet

- 2003 ( folytatás ) Felgyorsulnak az egykori sivatagos területeken az új ökocsaládiház-övezetek kiépülése, mivel ettől az évtől a Naprendszerünk testvércivilizációi nyíltan segíthetnek a nagy lakóövezet-kialakitási munkálatoknál, főleg a gyors terraformálásnál.

Ez azt jelenti, hogy néhány hónapon belül olyan nagyságú sivatagi területeknél, mint a Szahara, Namíbia, az Arab-félsziget, Közép-Ázsia vagy az ausztráliai sivatagok, természetes növénytakarót alakítanak ki millió négyzetkilométereken változatos formában, megteremtve emellett természetesen a szükséges vízforrások, artézi kutak, tavak, patakok és folyók, mesterséges csatornák egész földrészeket átfogó hálózatát.

A földönkívüli testvéreinknek ebben nagy gyakorlatuk van, mivel számtalan más bolygónál is végeztek hasonló feladatot, így ez számukra már rutin tevékenység.

( Különösen a marsi testvérbolygónk mérnökei segítenek sokat az új csatornahálózat kialakításában, mivel nekik nagy tapasztalatuk van ebben; náluk néhány ezer éve kezdődött el az egész bolygót átfogó csatornahálózatnak a létrehozása. A viszonylag száraz Marson nincsenek tengerek csak néhány tó, melyeknek vize kevés a lakhatósági zónák vízellátásához, ezért a marsi sarki területek olvadt vízét egy óriási csatornahálózaton keresztül szállítják mind a mai napig a központi lakott területekhez - ugyanakkor a földiek által 1877-ben felfedezett marscsatornák létezésének elhallgatása a nem-humanoid elit érdekeit szolgáló régi tudomány részéről a tudománytörténet egyik legsötétebb fejezete: az 1920-as évektől nemcsak a csillagászok napi észleléseinek publikációit tiltották le a Marssal és más bolygóval kapcsolatban, hanem a hatvanas évektől az űrszondák adatait és felvételeit 100% -ban (!) meg kellett hamisítaniuk, mind a bolygói paraméterekre vonatkozóan, mind a közvetített képekkel kapcsolatban, hogy a Marsnál - meg minden hasonló bolygónál - egy kihalt, hideg, levegő nélküli, száraz, élettelen sivatagos táj képét hamisítsák be. )

Éppen ezért a Gaia-terraformálásban részt vevő földi mérnökök tízezrei sok-sok közös munkacsapatot alakítanak ki a Fény-testvérek ( ez ekkor már a földi elnevezésük ) speciális mérnöki tagjaival a telepítést segítő óriási anyahajókon, melyen hatalmas antigravitációs csatornaásó és erdőtelepítő földmunkagépek is vannak.

Mintegy 1000 ilyen géppel, ha pontos tervrajz is van hozzá, 3 hónap alatt paradicsomi tájat lehet varázsolni egy szaharányi ( kb. 9 millió négyzetkilométer ) sivatagos területen, majd ezután rögtön elkezdődik a sok millió gömbszerű lakóotthon felépítése, melyeknek az elemeit már kisebb antigravitációs szállítógépek viszik a betelepített erdőségek tisztásaira.

Minden család 10.000 különböző szín- és formavariációból választhat az automatikus összeszerelés előtt ( mely kb. 2 órát vesz igénybe ), majd kialakításra kerül mind a lakóotthon körüli Feng Shui-kert ( szintén az egyéni igényeket figyelembe véve ), mind pedig a lakóotthonokat összekötő viziutak, sétányok és gyalogösvények szakrálisgeometriai rendszere.

Két lakóotthon közötti átlagos távolság mintegy fél tengeri mérföld ( kb. 900 m ) körül mozog, melyeket legtöbbször sűrű erdőségek, ritkábban ligetek választanak el egymástól. A gömb-lakóotthon nagysága is változó lehet az egyéni igények szerint, a kisebb 9 (tengeri)méteres átmérőtől egészen a 18 méteres átmérőig.

12 lakóotthon képez egy lakókört, mely most már Gaia új, magasabb tudatosságú társadalmi, családi és egyéni életének a legfontosabb alapját képezi.

A lakókör teljes életegységként működik, mint Gaia élő sejtje, melyre minden más társadalmi, családi és egyéni tevékenység alapszik. Egy igazi mikrokozmosz, melynek csak sokszoros tükröződései a magasabb településszintek.

A 12 lakóotthon, melyek mindig egy körív mentén helyezkednek el, geometriai középpontjában található 13.-ként a lakókör közösségi épület-komplexuma, mely két jól elkülöníthető részre oszlik: felnőtt közösségi épületekre és az új Gaia-oktatás alapját képező csoportházra, ahol a gyermekek önállóan élnek, játszanak, alkotnak és tanulnak.

A felnőtt közösségi épületek egy könyvtárból, információs szobákból, alkotó- és elmélyülő helyiségekből, technikai műhelyekből, konyhából, étkezőből, tanács- és színházteremből állnak, épp úgy, mint a gyermekek csoportháza.

A lakókör felnőtt tagjai pedig sokszor felváltva látják el a mentori feladatot is a gyermekeikkel kapcsolatban, jóllehet legtöbbször egy szakértő mentor is jelen van.

A leglényegesebb szempont azonban az, mely már teljesen különbözik a régi szemlélettől, hogy a lakókör felnőttjei kezdik minden egyes tag gyermekét közös gyermeküknek tekinteni, mely rendkívül fontos állomás az emberiség számára a galaktikus társadalmi tudat megteremtése felé vezető úton.

Ekkor válik teljesen világossá, hogy pl. Platón Állama is egy galaktikus társadalom megteremtéséről szól ( bár természetesen még ókori nyelvezeten ) és egyáltalán nem egy materialista-diktatórikus állam önkényuralmáról - ahogy ezt a művet évszázadokon át félreértelmezték.

A lakókör fokozatosan kialakuló egységes tudata ugyanis semmi más, mint a régi törzsközösségek egységtudata, csak magasabb oktávon!

Ez is azt mutatja, hogy a harmonikus tudati fejlődéshez a legprimitívebbnek ( régi nézőpont szerint ) és legfejlettebbnek ( szintén a régi nézőpont szerint ) mindig egységet kell alkotnia, vagyis egyáltalán nincs olyan, hogy „legprimitívebb” meg „legfejlettebb”, mert annak a társadalomnak, amely harmonikusan akar fejlődni, el kell fogadnia a mi Univerzumunk alapvető dualitását!

Vagyis túl kell lépnie az elmén, mely főbűnöse a szokásos címkézéseivel és ítéleteivel, hogy minden jelenségnek csak az egyik, az éntudat számára pillanatnyilag előnyösebb változatát hangsúlyozza ki! ( Ez azt is jelenti, hogy az éntudatú ember létével mindig tagad is valamit, és minél erősebb, minél edzettebb az elme, annál inkább bezárja magát egy börtönvilágba, mint „egyetlen realitásba”, melyből már saját erejéből nem tud kitörni. )

Maga az éntudat is egykor ebből az egyoldalú szemléletből született. Így a galaktikus társadalom megteremtésének a kulcsa nem más, mint az éntudat folyamatszerű leküzdése és lecserélése egy magasabb dimenziós lélektudatra.

A lélektudat csoporttudat, de olyan tudati egység, mely már nem a véren, a fajon és az önfenntartás érdekében kialakított csoportérdeken nyugszik, hanem Isten szeretetén, mely most már nem elméleti kérdés, mivel a lélektudat új, közös, 5D-s fény-étertest kialakulásával is együttjár, azaz a lélek-csoporttag elsőkézből tapasztalhatja meg ( ezredévek 3D-s elméleti teológiai spekulációi után ) Isten szeretetét, örömét és bölcsességét a lakóköre életének minden másodpercében!

Ezért felhívjuk a figyelmet, hogy a Gaia további eseményeit egyre nehezebb pusztán az éntudattal nyomon követni, ha nem rendelkezik az olvasó legalább a lélektudat felé mutató intuícióval, mivel a régi tudat vagy egyre több ellentmondást fog találni ( azért, mert maga az éntudat az ellentmondás ), vagy egyből a mesék birodalmába fogja utalni a leírtakat ( mivel az én a saját mentális börtönvilágán kívül mindent mesének tekint ).

 

A GKT bejelenti, hogy ez év 8. hónap 23. napjától ( régi naptár szerint november 8-tól ) megkezdődik a Gaia átdimenzionálásának a folyamata, mely 2012. 10. hónap 6. napjáig ( december 21-ig ) tart.

Ez azt jelenti, hogy a 3D-s fizikai test mellett egyre inkább az 5D-s fénytest is tudatosodni fog minden olyan Gaia lakos számára, akinek a Belső Énje engedélyt ad az emelkedésre. Ez az átalakulási folyamat harmonikusan fog végbe menni azok számára, akik emelkedni fognak, és azok számára is, akik még nem fognak emelkedni.

E 9 év alatt ( 2003-tól 2012-ig ) mintegy 500 millió fő fog tudni előreláthatóan felkészülni arra, hogy 2012 végén felemelkedjen az 5D-s Új Földre, míg az ebben a folyamatban részt nem vevő kb. 4,5 milliárd ember már most két részre vált:

- az egyik csoportot, mintegy 2,5 milliárd főt, 1995-2003 között regeneráló, gyógyító bolygókra szállították át, mivel ezek az emberek a Föld sok évezredes sötét elnyomása alatt lelkileg is károsodtak, vagyis nem tudnak minden további nélkül szabad, kreatív, tekintélyektől mentes alkotó életet élni; ők már megszokták, hogy rabszolgák és engedelmes parancsvégrehajtók. Azokon a bolygókon pedig, melyekre a gyógyulásuk érdekében érkeznek, egy középkorihoz hasonló társadalmi és technikai környezet vár rájuk, csak minden negativitás és elnyomás nélkül. Így nagyjából középkori technikai színvonalon ( egy-két high-tech szerkezettel feljavítva ) és érintetlen, csodálatos 3D-s természeti környezetben minden lehetőségük meg lesz arra, hogy néhány ezer év alatt lelkileg teljesen meggyógyuljanak és végül újra csatlakozzanak ahhoz az emberiség-csoporthoz, amely 2012 után is a régi, bár már átalakított Földön marad.

Ennek a csoportnak az átszállítása teljesen harmonikusan ment végbe, mivel a nagyvárosok lebontásával és a milliárdos lakosság-áttelepítésekkel párhuzamosan zajlott le.

- a másik csoport, mintegy 2 milliárd fő, 2012 után is a 3D-s Gaián marad és egy kb. 200 éves harmonikus fejlődési periódus alatt fokozatosan felemelkedik egy 4. dimenziós galaktikus társadalom színvonalára, majd további 2000 év alatt eléri az 5. dimenziós fény-civilizációs szintet.

Ugyanakkor a mostani ( 2003-as évi ) 3D-s nagy Gaia-átalakítási munkálatok természetesen továbbfolytatódnak, mivel ez az alapja, mind 2012-től leváló 5D-s Gaianak, mind a 3D-ből fokozatosan 4D-be alakuló jelenlegi Gaiának is.

Az 5D-s Gaián ( Gaia A ) 2012 után nagyjából megmarad az az új társadalmi szerkezet – az új településszerkezetével együtt -, melyet itt a 3D-s Gaián 1987-től kezdtek létrehozni egy új galaktikus tudatú társadalom megvalósítása érdekében. Azonban a magasabb dimenzionális viszonyoknak köszönhetően ott már sokkal gyorsabban fog tudni a meglévő alapokról a társadalom továbbfejlődni és galaktikus társadalommá válni. Az 5D-s szinten ugyanis már nem létezhet negativitás, még elméletben sem, ezért a paradicsomi létfeltételek ott természetesen adottak, mint a magasabb tudati fejlődés egyetlen valós kiindulási pontja.

A mostani 3D-s Gaián ( Gaia B ) is meg kell teremteni ezeket a paradicsomi létfeltételeket, csak természetesen hosszabb idő alatt és sokkal több áldozatos munkával, ám ha ez teljesen megvalósul, mintegy 200 év alatt, akkor már itt is egy magasabb, 4D-s szintű társadalom jön létre, mely további 2000 év alatt egy 5D-s szintű társadalomra tud átváltani.

Azaz akármilyen Gaia-fejlődési irányt is nézünk, végül is mindegyik emberi közösség ugyanoda tart: a halhatatlan életbe, a Fény galaktikus közösségébe.

Összefoglalva tehát 1987 és 2012 között a népességszerkezetben bekövetkezett változásokat:

1987-ben, a Harmonikus Konvergencia idején mintegy 5 milliárd fő volt a Föld lakossága ( pontosan: 5.045.315.871 fő )

1991-ben, a Keleti Szövetség megalakulása és nem-humanoid elit letartóztatása kezdetén a lakosság száma 5,4 milliárd főre emelkedett ( pontosan: 5.408.908.724 fő volt )

1995-ben pedig a teljes lakosságszám elérte volna az 5,7 milliárd főt, ha közben már 1991-1995 között el nem távolítják a mintegy 15%, azaz kb. 800 millió nem-humanoid részt, így 1995-re ténylegesen 4,9 milliárd fő marad az emberiség létszáma, melyet 1996. január 1-től radikális népességszabályozásnak vetettek alá.

1995 - 2003 között mintegy 2,5 milliárd főnyi népességet telepítettek át a regeneráló, gyógyító bolygókra.

2003-ra így kb. ugyanannyi, 2,5 milliárd fő maradt itt a 3D-s Gaián.

2012 végén 500 millió spirituálisan érett földi lakos fog felemelkedni az 5D-s Új Gaiára.

2012-től 2214-ig ( a régi időszámítás szerint ) a 3D-s Gaián maradt 2 milliárd fő fog felemelkedni a 4. dimenzióba.

- 2004 A GKT a GNSZ-szel egyeztetve, bejelenti egy új időszámítás bevezetését, mely jobban kifejezi a kozmikus tudatidő azon korszakait, melyeken az emberiség ciklikusan keresztülmegy.

Ezért ettől az évtől kezdve a 2004. év így írandó: Vízöntő 44. éve, mely arra utal, hogy a GKT hivatalosan a Vízöntő korszak kezdetét az 1961. évre teszi, mégpedig több okból is:

1. 1960-ban járt le a szíriuszi eredetű sámán-időszámítás 6000 éves ciklusa, ezért 1961-gyel egy új ciklus kezdődik,

2. A Halak korszak 2160 éve is 1961-ben járt le szintén a szíriuszi időszámítás szerint ( a Szíriusz-rendszer őrzi a galaxis időkódjait, mint az „Idő Ura” ),

3. az 1962 februári nagy Vízöntő-együttállás asztrálisan mindenképpen egy új korszak kezdetét jelezte, melynek 2 x 25 éves időszak alatt ( 1987-ig és 2012-ig ) először éteri majd anyagi szinten is meg kell nyilvánulnia,

4. Az új időszámítás is természetesen az 1-essel kezdődik, mely a régi időszámítás utolsó számjegyével kell megegyeznie a könnyebb átválthatóság kedvéért. ( Például: Vízöntő 1. éve = Kr. u. 1961, Halak 2147. éve = Kr. u. 1947, Halak 416. éve = Kr. u. 216, Kos 2013. éve = Kr. e. 347, Bika 651. éve = Kr. e. 3869, vagy Vízöntő 254. éve = Kr. u. 2214 stb. )

Az új időszámítással tehát véget ért az az évezredes bevett gyakorlat, hogy minden vallási csoport vagy törzs az időszámítás kezdetét mindig valamilyen történelmi eseményhez, különleges képességű hőshöz vagy isteni küldött születéséhez kösse, mivel ez már önmagában is az emberiség megosztásához vezetett.

Ez azt jelenti, hogy

1. minden abszolút időszámítás-kezdet ( azaz nem ciklikus, hanem lineáris időfelfogás ) végletesen kettévágja az időkeretet egy időszámítás előtti vélt negatív és egy időszámítástól induló vélt pozitív korszakra, mely általában az isteni hős születésétől vagy valamilyen cselekedetétől indul, ezért

2. minden ilyen időszámítás előtti kultúra, eszmény, világfelfogás démonizálva lesz, mivel ezek a felmagasztalt történelmi esemény vagy az isteni hős élete előtt keletkeztek, így

3. az abszolút időszámítást bevezető kultúráknak az első dolguk lesz, hogy megsemmisítsék vagy elnyomják a saját időszámításuk előtti kultúrákat, ezzel azonban önmagukat is elpusztítják, mivel az élet - minden élet - ciklikus folyamatosságon alapszik, mégpedig a spirál-mozgásszerű folyamatosságon és nem a linearitáson, melynek a gondolata csak sötét erők által a Kos korszak végén kialakított első tiszta elme-szintű görög-latin demokráciákban jelent meg, melyhez később még a sémi vallásos fanatizmus is járult.

- A Gaia új közlekedési rendszere is kezd kialakulni, mely teljes harmóniában van az új településszerkezettel és az emberek egyre spirituálisabb életmódjával.

Mivel a Gaián lévő társadalmi élet alapja a lakókör, mely már teljesen az őstermészet része, ezért valójában a lakosok mindennapi közlekedése legtöbbször nagyon egyszerű: gyalogosan közlekednek, sőt, ha lehet, mezítlábasan gyalogosan! ( Megint hangsúlyozva, hogy a legprimitívebb és a legfejlettebb állandóan jelenlévő dualitását egy magasabb tudatosságú, azaz elmén túli társadalom tabuk nélkül, mindig természetesen tudja kifejezni. )

Rendszerint gyalogosan történik a közlekedés akkor is, ha más, közeli lakókört vagy tudományos/kulturális centrumot keresnek fel. Ha egy-két tengeri mérföldnél messzebb akarnak ellátogatni, akkor már kis antigravitációs robogót, talaj felett lebegő, egy-két személyes, hangtalan kis motor- vagy bicikliszerű járművet használnak, amellyel elérhetik a 90 tengeri mérföld/ óra ( 167 km/ óra ) sebességet is ( Gaián 1995 óta már a tengeri mérföld és az ebből származtatott ezred része, a tengeri méter az alapvető hosszúság-mértékegység ).

Az antigravitációs robogók gyártása már a kilencvenes évek végén tömegesen beindult, párhuzamosan az antigravitációs autók sorozatgyártásával, mely utóbbival viszont 2003-tól teljesen leálltak, mert az új településszerkezet és az új életmód ezt fölöslegessé tette. A lebegő kocsik csak addig voltak szükségesek, míg a régi, milliós városokat teljesen le nem építették, és amíg ott ez nem történt meg, addig ideiglenesen kellett egy új, korszerű közlekedési eszköz. Ám amikor a lakókörök hálózata elkészült, ez a gépkocsitípus is fölöslegessé vált, mivel a lakókörök és kultúrcentrumok közötti nagyobb távolságokat most már vagy robogóval, vagy lebegő buszokkal, vagy utazógömbbel, a „gömböccel” teszik meg.

Minden nagyobb kultúrcentrumot most már menetrendszerű lebegő-buszjáratok is összekötik, melyek igény szerint akár percenként is indulhatnak. De ez mindig az adott helyzettől függ. Ez azt jelenti, hogy a lebegő buszokat vezérlő központi számítógép mindig kiértékeli a pillanatnyi helyzetet, hogy pl. mennyi utas akar éppen utazni, hova akar menni, milyen távolságra, meg akar-e az utas állni valahol stb.; ezeket az információkat a buszt vezérlő számítógép pedig onnan tudja, hogy minden utasnak a lebegő buszok megállójánál elhelyezett információs pultnál először be kell írnia az utazási paramétereit, így a lebegő buszokat tároló közlekedési központ néhány másodpercen belül annyi buszt küld, és olyan sűrűen, amennyire pillanatnyilag igény van.

A buszközlekedés teljesen automatizált, nincsenek forgalomirányítók, buszvezetők, jegyellenőrök stb-k. Ez vonatkozik a másik alapvető közlekedési módra, az utazógömbre is, mely még csak most fog általánosan elterjedni.

Maguk a lebegő buszok nagyon gyorsak, elérhetik, ha van rá igény, a 3600 tengeri mérföld/ óra ( 6667 km/óra ) sebességet is, mely gyorsaságot inkább kontinens közötti járatoknál használnak. Mégis a legtöbb buszjárat általában csak néhány tíz, vagy néhány száz tengeri mérföldet hidal át; a fák fölött 50-100 méterre közlekedve hangtalanul siklanak, minden pillanatban pontos helyzetértékelést adva a központi vezérlő-számítógépnek. Így balesetek sem történhetnek.

Már csak azért sem, mivel minden lebegő jármű, legyen az robogó, busz vagy utazógömb, fel van szerelve egy érzékelővel, mely a robogónál 100 t.m. ( tengeri méter ) (185,2 m) , busznál 1000 t.m. ( 1,852 km ), utazógömbnél 10.000 t.m ( 18,52 km ) távolsággal előre jelzi az útjába kerülő vagy kerülhető pillanatnyi akadályokat.

Ez az érzékelő szintén össze van kötve egy globális közlekedést ellenőrző szuperszámítógéppel, amely minden pillanatban érzékeli, regisztrálja, irányítja vagy javaslatokat tesz a Gaia sok százmillió közlekedési eszközének ( melyeken szintén fel vannak szerelve számítógépekkel - kivéve a robogókat ), hogy milyen útvonalakat válasszanak a legoptimálisabban.

A globális közlekedési ellenőrzési rendszer tehát eleve kizárja a baleset lehetőségét, de nem csak az ütközéses baleset lehetőségét, hanem a műszaki hiba okozta balesetekét is, mivel a közlekedési eszköz minden alkatrészének, minden csavarjának az állapotáról is küld folyamatosan jelentéseket a központba.

Az ütközéses baleset 0%-os valószínűsége pedig még azzal is be van biztosítva, hogy minden jármű körül egy speciális taszító erőtér is azonnal létrejön, ha egy másik jármű, akadályozó tárgy vagy nagyobb élőlény belép a közlekedő jármű biztonsági zónájába.

A globális közlekedési ellenőrzési rendszer azonban csak egy része a Gaia nagy központi logisztikai rendszerének, melynek az egyik fő területe az alapellátást biztosító központi elosztó, irányító, koordináló központ.

Ez magában foglalja az alapanyagok, nyersanyagok kitermelését, feldolgozását, gyártásra előkészítését, majd magának a konkrét terméknek a gyártását, vásárló központokba való szállítását, és végül a termék maradékának tökéletes hulladékfeldolgozását is, mely azt jelenti, hogy újra gyártásra előkészített alapanyag lesz.

A Gaián ( meg minden más magasabb bolygón ) a tökéletes koordináció csupán számítógépes kapacitás és gyorsaság kérdése, mely már az új kvantumtechnológián alapszik, vagyis egy élő rendszerről van szó.

De nem csak a közlekedési rendszer vagy az alapellátást biztosító rendszer minden eleme koordinált és ellenőrzött, hanem harmadik fő csoport, az oktatás és a tudományos kutatás is.

Ez viszont nem jelenti, hogy a kulturális területen bármiféle önkény vagy vélemény-diktatúra alakulna ki, hanem csak azt, hogy az új, szabad, Gaia-oktatási rendszer folyamatosan igényli a mentori alapellátáson kívül a speciális tárgyi, személyi és egyéb tényezők meglétét is, melyeket a központi elosztó rendszer azonnal szállítja, mihelyst észleli ezeknek a szükségességét.

Másrészt a tudományos kutatás is igényli a napra készséget, mind a friss információk, mind új kutatási lehetőségek, mind a már meglévő kutatási projektekhez való csatlakozás területén.

Az egész Gaián kialakuló kultúrcentrumok, kutató központok ( a régi egyetemi campusok átépítésével ) és a Tudomány Templomainak óriási hálózata már szinte egy lényként működik, mivel minden részkutatási terület tökéletesen kiegészíti a másikat, ezért olyan az egész rendszer, mint valami élő test; ráadásul az új oktatási rendszerből most kezd kijönni folyamatosan az első nemzedék, amely rendkívül mély tudással, ugyanakkor hihetetlenül magas kreativitással, empatikus és szociális érzékenységgel is rendelkezik.

Ilyen alapokon 2004 végén megindul egy teljesen új elméleti és gyakorlati tudomány oktatása a tudományos centrumokban, melyet bolygómérnökségnek neveznek.

Ezt a tudományt kezdetben még csak a naprendszerbeli testvéreink tanítják, mivel nekik van meg még ehhez a kellő elméleti és gyakorlati tudásuk.

A bolygómérnökség lényege, hogy miképpen lehet jobb feltételeket teremteni a saját bolygónknak vagy egy másik planétának, mind a földrajzi, mind a légköri, mind a bioszférikus viszonyok területén.

Ez azt jelenti, hogy egy átfogó terv szerint tudatosan megváltoztatjuk, mint teremtők, egy bolygó csillagászati, fizikai, kémiai, földrajzi, légköri és biológiai paramétereit pozitívebb irányba, mely összhangba van az adott naprendszer és galaxis isteni átváltoztató tervével.

- Vízöntő 45. éve ( 2005 )

Ezért újévkor, a tavaszi napéjegyenlőség napján a gízai piramisok mellett álló GNSZ Konferencia-palotában a GKT bejelenti, hogy a Gaia emberisége ettől az évtől egy új fejlődési szakaszba lépett, mivel a 12 bolygó Naprendszeri Tanácsa engedélyezte, hogy a Gaián a bolygómérnökség tudományát taníthassák, annak gyakorlati alkalmazásával együtt.

A Naprendszeri Tanács nem csak a Gaia külső tényezőinek az átalakítását engedélyezte, hanem a Holdénak is.

A GKT külön kihangsúlyozta, hogy a legalapvetőbb átalakításokat 7 év alatt, a Vízöntő 52. évéig ( 2012-ig ) végre kell hajtani, mivel

1. a Gaia ekkor két külön bolygóvá fog alakulni, Gaia A-ra, Gaia B-re, melyek azonban azután is kapcsolatban lesznek egymással, és a Gaia A folyamatosan segíteni fogja a Gaia B-t, mint egy szerető testvér;

2. a GBM  ( most már Gaia Bolygói Mérnökség-ként, mint külön mérnöki irányító szervezet ) így három külön tervezői szinten kezd el dolgozni: Gaia A-, Gaia B- és Hold-tervezőcsoportként;

3. a Gaia A-tervezőcsoport asztrális szinten tervez, a Gaia B éter-anyagi szinten;

4. különösen nehéz feladatuk lesz a Hold-tervezőcsoportnak, mivel a Hold el fog szakadni a Gaia B-től, mielőtt még a bolygónk a 4. dimenzióba emelkedne, így a szeretett Holdunkat valójában csak útjára készítjük elő, azaz begyógyítjuk a sebeit, hogy Ő is egy magasabb kozmikus osztályba ( bolygói szintre ) lépjen, miután sok millió évet szenvedett más naprendszerekben, mint a negatív erők katonai bázisa.

A GKT bejelentése után nem sokkal a Gaia B-tervezőcsoport már be is nyújtja a GTTT-nek ( Gaia Tudományos Tanácsadó Testület ) és a GKT-nak az első nagy tervjavaslatát, mely a Gaia új éghajlati övezeteinek és természetes növénytakarójának kialakításáról szól.

A tervezőcsoport azt javasolja, hogy 0. és 20. szélességi fokok között, mind északon, mind délen, őrizzük meg eredetiben az esőerdő-övezetet, úgyhogy itt ne legyenek állandó települések, csak esetleg tudományos megfigyelő és üdülő központok. Ez az óriási, együttesen 40 foknyi esőerdő-övezet-sáv a bolygó körül ( mely így gyakorlatilag egyenlő lesz a szoláris trópusi éghajlati övvel ) az egyik biztosíték arra, hogy a légkörben mindig 21% maradjon az oxigén koncentrációja, mely a 20. század vége felé a felelőtlen erdőirtások következtében  már 15% alá csökkent.

Másrészt mindig az esőerdő-övezet volt az, amely a legtöbb növény- és állatfajnak adott otthont, és emiatt a Gaia mai napig a galaxisunk egyik legfontosabb élő génbankjaként szolgál, így rendkívüli felelősségünk van azért, hogy ezt a különleges génbankot meg is őrizzük, sőt továbbfejlesszük, hogy a földönkívüli testvéreinknek, akik az isteni terv szerinti aktuális terraformálásokat végzik folyamatosan különböző galaxison inneni és túli bolygóknál, segítséget tudjunk nyújtani a gazdag génállományunkból.

A 20. és 50. szélességi körön belül kell maradni, mind északon, mind délen, a Gaia teljes  lakóövezet-hálózatának, vagyis a teljes lakhatási zónát erre a területi sávra kell redukálni, amely mégis a bolygónk legnagyobb szárazföldi területét teszi ki, így bőségesen elegendő a teljes emberi populáció befogadására ( amely 2012 után már amúgy is csak 2 milliárd főt fog számlálni. )

Érdekes ugyanakkor, hogy a Gaián az utóbbi 10 évben elkezdődött nagy településszerkezet-átalakító munkálatok teljes összhangban vannak a mostani éghajlati övezetességet átformáló javaslatokkal, mivel a sivatagi területek lakhatóvá tételét mind az északi, mind a déli szélességnél a 20. szélességi körökig végezték el, vagyis az esőerdő-övezet javasolt határáig.

A lényeges változás azonban az lesz, hogy az északi és déli 20. és 50. szélességi kör között egységes lesz az éghajlati övezet is: meleg-mérsékelt mediterrán éghajlat válik általánossá a teljes lakhatósági sávban, melynek egy része már most is botanikus kertekkel körülvett paradicsomi lakóövezet, és javaslat csupán kiterjeszti ezt - egységes éghajlati viszonyokat teremtve - a 20. és 50. szélességi körök irányába.

Az 50. és 70. szélességi körök között fog húzódni a mérsékelt éghajlati övezet, mely itt már teljes egészében nedves kontinentális lesz, azaz legoptimálisabb csapadékeloszlású, mérsékelt, négy évszakos éghajlati öv. A természetes növénytakarója is a hagyományos lombhullató erdő marad, de terjedelmes füves síkságokkal megszakítva, ahol a nagyobb patás növényevők csordái szabadon vándorolhatnak.

A 70. és 90. szélességi körök között, tehát a sarkokig lesz megtalálható a mostani szubarktikus tajga-övezet a maga jellegzetes növénytakarójával, az óriási tűlevelű erdőségekkel.

Ezt a fenyőfa-ősrengeteget, melynek az állatvilága is annyira jellegzetes, csak itt-ott fogja megszakítani egy-egy nagyobb tó.

Összefoglalva tehát azt lehet megállapítani, hogy a Gaiának négy alapvető, egymástól élesen eltérő éghajlati öve lesz ( a mostani két hideg, hét mérsékelt és négy forró égövivel szemben ):

1. Trópusi esőerdő-övezet ( egyenlítői éghajlati viszonyok ).

2. Meleg-mérsékelt mediterrán övezet ( ez a Gaia lakhatósági zónája, a növénytakarója változatos: pálmafák, őshonos mediterrán fák, de épp úgy valamennyi mérsékelt övi fás szárú növény is, melyek jól viselik ezt az éghajlati övet.

3. Nedves kontinentális övezet lombhullató erdőségekkel és füves sztyeppékkel.

4. Tajga-övezet egységes, cirkumpoláris ( a sarkokat körülövező ) tűlevelű erdőségekkel.

A Gaia B-tervezőcsoport javaslatát a GKT azonnal elfogadja, GTTT viszont csak részben, mivel nem ért egyet, hogy a tajga-övezetet a 90. fokig, a sarokig terjesztik ki. A GTTT azt a módosítást javasolja, hogy a tajga-övezet csak a 80. fokig húzódjon, és 80. és 90. fok között maradjon meg a poláris jégtakaró.

A GKT nem avatkozik be ebbe a vitába, bár elvileg mindenben vétójoga van és minden döntést felülírhat, de nagyon ritkán alkalmazza, csak ha Gaia létének kardinális kérdéseiről van szó, és ha a vitatkozók semmiképpen nem tudnak megegyezni; itt viszont nem erről van szó, mivel a terv bármilyen variánsa is győz, mind a bolygó, mind a lakosai jól fognak járni.

Végül úgy döntenek, hogy a GNSZ szavazza meg ( egyébként is ezt a fajsúlyos ügyet az GNSZ elé kell terjeszteni ), hogy melyik változat valósuljon meg.

A szavazás előtt több napig tart a megbeszélés és a vita a gizai GNSZ-palotában. ( Bár ezt nem lehet összehasonlítani a régi parlamentbeli vitatkozással, mivel pl. minden felszólalás előtt öt perc elmélyedési szünet van, mely azért kell, hogy mind a felszólaló, mind a hallgatóság személytelenül a témára összpontosítson, és ne arra a személyre, aki előadja, vagy ne azokra a képviselőkre, akik hallgatják az előadót. )

A vita közben merül fel az is, és ezt a képviselők egy kisebb csoportja azonnal támogatta, hogy egy külön szavanna-övezetet kellene hagyni még a 15. és 20. szélességi fokok között, főleg az afrikai nagyvadak számára.

A vita lezárásaként a Gaia B-tervezőcsoport vezetője is felszólalt, és előadásában részletesen válaszolt minden felmerülő kérdésre és javaslatra.

Kifejtette, hogy a poláris jégtakaró megtartására csak akkor lenne szükség, ha

1. az Északi-sarki-óceán továbbra is megmaradna, mivel akkor a tajga-övezet eleve nem is érhetne odáig, viszont most, az éghajlati övezetek átrendezésével párhuzamosan, a kontinenseket is átformálják, és mind Szibéria, mind Észak-Amerika szárazföldjét tovább-bővítik az Északi-sarkig.

2. A jellegzetes sarkvidéki állatok csoportlelkeinek mindenképpen befejeződött ezen a bolygón az inkarnációs ciklusa, mivel a felmelegedés folyamatos, és különösen a bolygó forgástengelyének kiegyenesítése után, a sarki jégtakarót amúgy sem tudnánk sokáig fenntartani.

3. Régebben a sarki jégtakarók elsődleges szerepe abban volt, hogy lezárta a bejáratokat a Belső és a Külső Föld között, mintegy természetes védelmet biztosítva Agartha Birodalmának. Most azonban, az Első Kapcsolatfelvétellel párhuzamosan, megnyíltak a Belső és Külső Föld közötti járatok a bolygó számos pontján, így a saroknál is. Kezd kiépülni a gyorsvasúthálózat, mely mindennapossá teszi a két Gaia-birodalom közötti kapcsolatot.

4. Régen akár a 65. szélességi fokig lehúzódó sarki jégövezet már önmagában is negatívan befolyásolta főleg az északi félteke időjárását, ahol a legtöbb ember lakik. Ha a földönkívüli testvéreink Atlantisz elsüllyedését követő utolsó jégkorszak végén nem indítják be a Golf-áramlatot, akkor Európában egyáltalán nem alakult volna ki semmilyen civilizáció, hanem rég áldozatul estek volna az ott lakó emberek a folyamatosan északnyugati irányból érkező sarki hideg légtömegeknek.

5. A tajgaövezet kiterjesztésével viszont, mely a szárazföld kiterjesztésével párhuzamosan megy végbe, konszolidálni tudjuk az egész északi félteke időjárását, és így gyakorlatilag az egész Gaia időjárását is, melynek működésében az északi félteke domináns szerepet játszik.

6. Az Északi-sarki régiót ezért olyanná szeretnénk átalakítani, mint a Déli-sarkit: az Antarktisz kontinense önmagában biztosítja a jó terraformálási lehetőséget, vagyis azt, hogy ott a déli szélesség 70. fokáig egy összefüggő tajga-övezetet hozzunk létre.

Majd a Gaia B-tervezőcsoport-vezető így folytatta:

„Már az éghajlati övek megtervezésének kezdetén gondoltunk arra, hogy külön szavanna-övezet alakítsunk ki a jellegzetes afrikai állatok nagy tömege számára. És ez bizonyos módosított, nem szavanna-övezeti formában meg is történt, mivel benne van a tervben, hogy az esőerdő-övezet nem lesz homogén, hanem olykor több százezer négyzet t.mf. ( tengeri mérföld ) fennsíkok fogják megszakítani, főleg a 15. és a 20. szélességi körök között, épp ott, ahol ezt egyes képviselő testvérek már javasolták.

Ezek a fennsíkok nagyon fognak hasonlítani pl. az ismert Serengeti fennsik vadrezervátumára, ám legalább tízszer nagyobbak lesznek, változatosabb állat- és növényvilággal és egyenletesebb csapadékeloszlással.

A fennsíkoknak és hegységeknek egyébként is kiemelt szerepük lesz a nem-lakóövezeti területeken, hogy helyt adjanak üdülőhelyeknek, csillagászati kvantum-obszervatóriumoknak ( tértől és időtől független csillagászati megfigyelés ), tudományos- és művészeti központoknak és főleg az új Gaia-oktatásnak.

A négy alapvető éghajlati övre redukált bolygói klímával az volt a célunk, hogy a Vízöntő korának eszmei követelményei, mint a világosság, egyszerűség, áttekinthetőség a szeretett Gaiánk klimatikus viszonyaiban is tükröződjön, mely azonban nem zárja ki, mint ahogy már említettem, hogy több más éghajlati övezet és biom életközösség nagyobb földrajzi területen vagy éppen mikroklimatikus szinten kifejezésre ne jusson.”

A vezető felszólalása után, miután magyarázataival sokakat megnyugtatott, végül az GNSZ nagy többséggel megszavazta a Gaia B-csoport eredeti tervét.

A szavazás azonban csak azért zajlott le simán, mert egy korábban ellenvéleményt képviselő csoport még biztosítékot kért arra, hogy a szeretett sarkvidéki állataink csoportlelkei továbbra velünk maradnak, azaz biztosítani kellene nekik a Gaián egy új inkarnálási lehetőséget. Ehhez viszont egy teljesen új munkacsoportot ( a csoportlélek-mérnökséget ) is fel kellene állítani, mellyel eddig még nem rendelkeztünk.

A tervezőcsoport-vezető azonnal jelezte ezt az igényt GKT-nek és GTTT-nek, akik rögtön engedélyezték is, hogy létrejöjjön egy állati-csoportlélek-tervező iroda.

Közben a Bolygóközi Kapcsolatok Tanácsától jelzés jött, hogy a Korendor bolygóról jövő testvérek szívesen elvinnék a tervezőcsoportot, a képviselőket meg mindenki más érdeklődő Gaia polgárt néhány napra tanulmányútra a 411 fényévre, a Bootes csillagképben lévő otthonukba, hogy megmutassák, náluk hogyan működik a bolygótervezés, és milyen eredményeket értek el általa.

 

Folytatás a 4. részhez: https://spiritufo.hu/valodi-ufo-kutatas/uj-spiritualis-szemlelet/50-idovonalunk-csodje-es-egy-megoldas-4-resz