Új spirituális szemlélet

 

Nehezen lehetne még most sokak számára ténylegesen bizonyítani azon a régi bölcsességen alapuló egyetemes igazságot, hogy amit keresel, mindig ott van előtted!

Ahhoz először a tudat és a lélek valódi működését kellene megérteni - ami nem kis idő, nem kevés tapasztalatok sora.

Viszont felgyorsul a megértés és főleg a megvalósulás folyamata, ha már hiszel a fent említett igazságban, mert akkor már félig nem ennek a bolygónak a lakója vagy - ha még nem is világos teljesen, hogy hogyan lehetséges ez a csoda!

Magam az elmúlt 33 évben a különböző ufó-történetek megismerésével jutottam el oda, hogy ez az igaság már magától értetődő számomra.

Az egész földi társadalom mindig valamit keres - elsősorban pénzt természetesen, ezért szegény a Föld lakosságának 90%-a, de 100% boldogtalan.

Ám senki se indulna keresni valamit, ha tudatában lenne annak, hogy már rendelkezik vele - csak az elmebetegek.

Az érzékszervi vakság miatt nem látod soha azt, ami keresel, sőt, éppen azzal, hogy keresed, akadályozod meg azt, hogy meg is találjad!

Ne mondd, hogy ez veled még soha nem fordult elő, hiszen ez egy hétköznapi tapasztalat!

Mégsem vont le ebből senki általános következtetést!

Mert ha levont volna, akkor tudatilag rögtön vége lenne a rabszolgaságnak, testileg meg néhány héten belül!

Először is:

a kereső és a keresett között mindig kvantum-kölcsönhatás van!!!

Ha "keresel", akkor tagadod a vele való egységedet!

Ez mind szép! - mondhatnátok, de ha mondjuk indulás előtt vagyok és nem találom a pénztárcámat vagy a slusszkulcsomat, mi mást tehetne az ember, mint hogy őrült módon keresni kezd?

Azt, hogy azonnal leállsz a kereséssel!

Amire most még nem vagy képes!

Mert nem hiszel a kvantumkölcsönhatásban, mert nem hiszel magadban! Vagyis nem hiszed, hogy tőled független események nincsenek!

Ezért nem hiszed még most sem, hogy valójában te állsz, és az út megy alattad... de ha hinnéd, akkor...

a keresett pénztálca menne hozzád!!!

Az által, hogy leállsz a kereséssel!

Ami egyébként szintén mindennapi tapasztalat, mivel sokszor előfordult már, hogy amit bosszankodva egész nap nem találtál, másnap ott áll előtted, hogy majd kiszúrja szemed, nem?

Ám ez a kvantumtörvény egyetemes, nem csak a tárgyak megtalálására vonatkozik, hanem főleg az emberi és kozmikus kapcsolatokra!!!

Így világos az is, míg keresed az ikerlángodat, sohasem fogod megtalálni! Hiszen ezzel önmagadat tagadod!

Az meg már régen kozmikus vicc, hogy minél jobban keresi a hivatalos tudomány az "idegeneket", annál inkább ott vannak előttük!

Ez a büntetése, önbüntetése a földi embernek addig, míg tagadja a kvantum-összefonódást, ami mindig szegénységgel, boldogtalansággal és főleg tudatlansággal jár együtt.

Ha viszont már elfogadja, azonnal 180 fokos fordulatot vesz mind az egyén, mind a társadalom élete.

Akkor a boldogságot már nem kell elérni, hanem a boldogság szó szerint kétlábon odamegy hozzá!

Tulajdonképpen ez a teremtés képességével egyenértékű, mert ha már van képességed bevárni a dolgokat, hogy odamenjek hozzád, akkor át is tudod alakítani őket!

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yd1OYeQvCv0

 

........

Minden szokványos reggel a saját teremtő képességed szembeköpése!

Minden "kell" a tudat egyetemességének tagadása:

Ez a Föld!

A háromszoros börtönből, ami körülvesz, a legaljasabb a kozmikus börtön.

Mert ha egyénileg el is tépted volna a rabláncokat, és amerikai spiri-módra megfejtetted volna Neville Goddard óta a nagy titkot, és megteremtetted magadnak a kötelező floridai nyaralót, a szuperállást, szuperautót meg a szuperférjet/szuperfeleséget, akkor is még rab vagy, maradsz akkor is hülyék közé bezárva, hiszen maga a gazdagságod is a hülyék gazdagsága!

Ahogy legfőbb elit kb. 100.000 milliárd dolláros vagyona is az elmebetegek gazdagsága.

Melyik normális bolygón örülnének annak, hogy van ezer olajkutad?

Vagy van egy olyan multicéged, amivel jól át lehet baszni az embereket? Hogy a nagy semmiért fizetik neked a havi 20-30.000-es sárgacsekkeket?

Ezt csak a hüllők élvezik, de azok közül is a legelmebetegebb része:

ez a Föld!

Azonban most már ők is szarban vannak, mivel eddig azt hitték, hogy a Földdel is meg lehet tenni azt, amit eddig minden más bolygóval megtettek:

megjelenni egy tiszta bolygón, majd fullosan leamortizálni, végül továbbállni!

Most viszont már ők sem tudnak továbbmenni! Hiába építették ki már évtizedek óta más holdakon és bolygókon a túlélőbázisaikat, végül szembesültek vele, hogy a váltás az egész Naprendszert, sőt, az egész galaxist is érinti fogja.

Most még pillanatnyilag patt-helyzet van: a látszat-mindennapokban még mindig a hüllő-mátrix baromságaival kezdjük: a reggeli kávéfőzéstől, a munkába menetelen át egészen a nem létező holnapért való aggódásig.

Egészen addig, míg Krisztussá vagy Mária Magdolnává nem válsz!

Bár ezek a nevek is a régmúltra utalnak, vagyis nem korszerűek, de hát az utolsó pillanatig olyan nagy a tekintélytiszteletet, vagyis a múltnak bámulása, hogy még nem írhatom le, hogy galaktikus istenné vagy istennővé válsz.

Még egyszer összefoglalva:

Ebben a kozmikus patt-helyzetben emberi erővel sohasem lehet felszabadítani a Földet, az emberiség összefogása meg eleve lehetetlen a gonosz ellen, mert annyi fajra, kultúrára és vallásra van osztva. A solar plexus-központú élet meg mindig is = a saját fajod, kultúrád és vallásod szolgálatával!

A megoldás azonban most már egyszerű! - nekünk.

Krisztussá vagy Mária Magdolnává válsz, és mágikus erővel újrateremted először a mindennapjaidat, majd a társadalmat, majd az egész bolygót, amik valószínűleg majdnem egyszerre fognak történni.

Egy Krisztus, egy Mária Magdolna, de minden bizonnyal sok százezer testben!

Ilyen egyszerű!

Ezek a videók meg, amiket beteszek, épp azért vannak, hogy szokjad ezt az állapotot! Mint egyetlen normálist!

Hogyha most már felnézel a mű-égre, azt valóban annak lássad, ami, átverésnek:

 

https://www.youtube.com/watch?v=xCdtv5f6e94

 

.......

A vagy-vagy tudatú földi ember képtelen mágikusan is hatni, mert ahhoz is-is tudat kell!

Ezért sem ismerheti meg azt a mágikus világegyetemet valódi működésében, ami körülveszi.

Korábban e bolygón azt hitték, hogy a Nap kering a Föld körül - mely részigazság!

Most azt hiszik, hogy a Föld kering a Nap körül - mely részigazság!

A kettő egyszerre igaz!!!

Üdvözlöm tehát minden olvasót az is-is tudatúak klubjában!

De tudnál-e ilyen tudattal tovább a hétköznapokban élni?

Hiszen a hétköznapok = hogy komolyan veszed azt, ami nincs!

Halálosan komolyan.

Tudna egy modern materialista társadalom egy percig is létezni, ha nem venné komolyan azt a természettudományos világképet, amit tanítottak neki?

És persze erre nem az a megoldás, hogy az egyik résztudatból visszadisszidálunk egy másik résztudatba, a Lapos Földre! A vallásosok meghitt birodalmába.

Hanem mágikusan... pontosabban multidimenzionálisan kiterjesztjük a tudatunkat!

Ez azt jelenti többek között, hogy egyszerre anyagi és asztrális a szemléleted - na, ilyen tudattal már átláthatsz minden hazugságon, de addig nem!

Anyagban mindig egy nagy senki, egy gagyi statiszta vagy, soha nem lehetsz központ, mindig neked kell keringeni egy nagyobb gravitáló tömeg körül - ami tragédia.

Asztrálisan mindig te vagy a király/királynő, az egész világegyetem érted működik, és minden égitest körülötted kering - ami öröm.

Akkor? Az anyag gonosz?

Nem! Az anyagban is lehet örömteli élet, ha már a tudat is-is alapú, mert akkor örömtelien ismeri fel minden anyagi jelenség mögött azt a folyamatos trükközést, hogy elrejtse a valódi isteni lényedet!

Amit akkor már nem tud elrejteni, mivel is-is tudattal mágikusan hatni tudsz rá, és így téged fog szolgálni, mint egy mágust a kisinas!

Is-is tudat elsősorban az asztrálisból nézi az anyagot és így tud hatni rá, vagyis nem tagadja meg, hanem illúziómentesen nézi!

Józanul nappali tudatban.

Ez a Vízöntő kor emberének tudata.

Ez az a korszak, amikor a hiperfejlettség és legnagyobb mesék és csodák együttléteznek.

 

https://www.youtube.com/watch?v=4zmxUuHQcbw

 

.......

Az isteni valóság, ami hív minket folyamatosan, egy is-is állapot, és nem vagy-vagy, amiben most vagyunk.

Erről már sokszor volt szó!

Egy magasabb intelligencia is-is intelligencia, amit egy vagy-vagy intelligencia, akinek az agya binomrendszerben működik, sohasem érthet meg!

De most még ennél is rosszabb a helyzet, mert a vagy-vagy intelligenciánkat a bolygónkkal együtt egy negatív is-is intelligencia uralja, aki ugyan egykor elsajátította az isteni értelmet, de azt később saját maga javára használta fel, ezzel egyben uralva minden alacsonyabb tudati szintet is, ami mindig vagy-vagy.

Jelenlegi sötét Földünket tehát egy dialektikus intelligencia uralja, ami azt jelenti, hogy ellentétek folyamatos fenntartása és trükközése révén tartja fenn a hatalmát.

Amit egy vagy-vagy intelligencia sohasem láthat át!

Korábban, a 19.-20. századi kommunista ideológia dialektikus materializmusnak nevezte a legfőbb hatalmi tanát, amit persze senki sem értett, csak aki kitalálta: Marx! - Meg aki Marxot pénzelte!

A lényege viszont nagyon egyszerű, csak hát, mint mindent, egy bonyolult filozófiába rejtették:

Mindig az ellenkezőjét kell mondanod, mint amit valójában tenni akarsz!

Így ez a sötét világrendünk, különösen az utóbbi 300 év óta, csakis a színészekről szól!!!

A tehetséges színész a kulcs már nagyon régóta, hogy a vagy-vagy tudatú plebsnek eladják ezt a sötét világrendet!

Tehát ezt a világot elsődlegesen a színészek közvetítik a mindennapokban a tömegekhez, de természetesen más képezi ki őket, más írja a forgatókönyvet, más fizeti őket, és főleg más a rendező, aki persze a színészek főnöke is, de aki mindig láthatatlan, épp úgy, mint egy színházban!

Ha sikeres akarsz lenni, akkor csinálj éhező, szenvedő kisállatokról vagy kisgyerekekről filmet, nem???

Ha minden ember szívébe be akarod lopni magad, akkor színészként játssz elnyomott, egyszerű embert, melóst, de leginkább csavargót!

Láttál már néma filmet?

Nem tűnt fel, hogy a filmek első sikeres korszakában a főszereplők mind csavargók voltak???

És milliárdosok lettek vele!!!

Na, ez a dialektika! Amiről már lassan te is sejted, hogy miről van szó: a hatalom megragadásának és meggazdagodásának a tudománya a vagy-vagy tudatú plebs szeme előtt és az ő jóváhagyásával!

Így ők, a színészek, minden mozijeggyel gazdagabbak, te pedig szegényebb leszel!

Láttál már olyan parodistát, aki gazdag embernek adja ki magát???

Nem!!! Soha!!! Ő mindig a nép hangja! Egy melós, egy egyszerű hétköznapi ember, aki csetlik-botlik a hétköznapokban, amit a szóhasználata is mutatja.

Hofi csakis melós öltözetben és szerepben olvashatott be a hatalomnak, nem?

ÉPPEN EZÉRT Hofi volt már a hetvenes években az első igazi milliomos is Magyarországon!

A 17. századtól kezdve a királyságok megdöntése a nép nevében történtek, nem?

Hogy a szegények fellázadtak a gazdagok ellen - legalábbis a történelem könyvekben ez áll, de valójában épp fordítva történt: a gazdagok lázadtak fel a szegények ellen!

Nem tűnt fel nektek, hogy egyetlen vezető politikus sem dolgozott soha??? - ahogy korábban a forradalmárok sem!

Miközben az életrajzukban mindig a nyomortelepről másznak ki, és a nép fiaként keményen kellett dolgozniuk, és még most is csak egy Trabant meg egy panellakás boldog tulajdonosai - legalábbis az éves vagyonnyilatkozatuk szerint.

Tehát: ha milliárdos akarsz lenni, játssz mindig szegényt!

(Ha sok pénzt akarsz keresni, légy jó koldus!)

Ha uralni akarod a Földet, játssz humanistát!!!

Elsősorban orvost, aki az embereknek segít.

Ha egy ördögi diktátort akarsz hatalomra juttatni, egy megfontolt, higgadt politikus szerepét kell eljátszania.

Ha meg akarod ismerni az igazságot bármiről, először az ellenvéleményeket olvasd el - de azok sem igazak!!!

Mert vagy-vagy tudatban soha sem ismerheted meg az igazságot!

A felszínes állítások bármilyen titkos dologról csak a facebookon mutatnak jól, de sohasem léphetik át a féligazság kategóriáját!

Mivel épp a vagy-vagy tudat az a legfőbb gravitációs vonzóerő, ami a Földhöz köt!

Is-is tudattal viszont egyből elszállnál innen, szó szerint!

 

https://www.youtube.com/watch?v=_iA2nmBe4Ok

 

Is-is tudatban.

1. lecke:

Mindig neked kell meghatározni azt, hogy amit látsz, mihez viszonyítod!!!

Ha mindig a Földhöz (talajhoz) viszonyítod, akkor a rab vagy! Akkor a kollektív tudat ejtett fogságba!

Az élmény öröme akkor fog elkövetkezni, ha nem a Földhöz, a talajhoz viszonyítod!

 

https://www.youtube.com/watch?v=BjFXSpW0SOk

 

2. lecke

Is-is tudatban (Ízisz-tudatban) minden vonatkozási rendszer egyenértékű!

Az lesz a pillanatnyi viszonyítási pontod, amit éppen jónak látsz!

Vagy-vagy tudatban (vak-vagy tudatban) viszont a Föld rabszolgája vagy, mert mindig a talaj a viszonyítási pont.

 

https://www.youtube.com/watch?v=oKWcNY5uhDU