Sok spirituálisan fejlett személy még néhány évvel ezelőtt is úgy gondolta, hogy az emberiség szétválasztásával fog megkezdődni az emberiség pozitív részének a felemelkedése, addig viszont még együtt kell élnünk a régi "realitásokkal", a nem-humanoid elit ránk kényszerített primitív rabszolga-mátrixvilágával.

Ez bizonyos szempontból még most is így van, ám a "szétválasztás" első és második fázisán, úgy látszik, már túl vagyunk, azaz lehet, hogy fizikailag még egy kis ideig együtt kell élnünk azzal a tömeggel, amely ebbe a mátrixvilágba tízkörömmel kapaszkodik, mégis pszichikailag az emberiség felemelkedő része már régen elvált nem csak a tömeg megsemmisülésbe rohanó életétől, hanem mind a hivatalos, mind az "alternatív" okoskodók realitásmezőitől.

Nem figyelték meg, hogy gyakorlatilag szinte senkivel sem tudnak már normálisan kommunikálni, hiszen mind gondolatilag, mind érzelmileg fényévekkel és dimenziókkal távolodtak el a környezetük "normális" életétől?! - Persze itt azokról van szó, aki valóban magasabb bolygói lét után vágyakoznak, és nem azokról a "megvilágosodott" gurukról, alternatív tudományos kutatókról és ezós internetsztárokról, akiknek a gondolkozása még mindig a Föld asztrális mezejében van bezárva - ahogy minden vallásos embernek is!

Ezért kell elutasítanunk az állandó Földanya- és bolygómegmentő ötleteket, az Anasztáziázást, a békeszeretet-meditációk és konferenciázgatások végtelen sorát, melyek - a meghírdetett céljával ellentétben - még inkább bezárják az emberi érzelmet és gondolkozást a Föld magasabb finomanyagi területeire, abba az ál-mennyországba, amely már eddig felelős volt az emberiség elképeszően nagy nyomoráért és szenvedéséért!

Miután tehát a megvilágosító gnózis, az eredeti kereszténység fényében tisztáztuk az alapokat, nézzük meg, hogy az utóbbi évtizedekben itt Magyarországon vajon a hivatalos és/vagy alternatív média megjelenített-e valamit is abból az pszichikai elválási folyamatból, mely manapság már teljesen kettéosztotta az emberiséget.

Mi mással kezdhetnénk először, mint magával az ufó-témával, amely a hivatalos médiában, elsősorban a kereskedelmi tévékben nagyjából 1997 - 2007 között olykor-olykor néhány perces bulvár hírként jelent meg a szokásos pandaszületés és katasztrófahírek között.

Ám a magyar elektronikus médiatörténet eddigi leghosszabb ufó-tematikájú adását - hogyan is lehetne ez másképp -, a Mónika Showban láthattuk eddig:

 

https://www.youtube.com/watch?v=0aBT5o2qOn8


https://www.youtube.com/watch?v=t_4hKUzKD04

 

A fenti 2001-ben készült adásban már jól megjelennek azok az áthidalhatatlan tudati szakadékok, amely a spirituális megközelítés ( mely mögött valós átélések vannak ) és szokásos tudományos és tömegemberi szkepszis között tátongnak, sőt még egy harmadik, átmeneti tudatállapot is megjelenik, amely akkor még úgy látszott, hogy végül spirituális megértés szintjére fog jutni - na, ez volt a naivitás, mivel azóta az alternatív kutatók, de épp úgy a viszonylag nyitott gondolkozású műszaki értelmiség is ( tisztelet a kivételnek ) nagyrészt megtagadta a szellemi fejlődést, azaz a földi gondolkozásból való kitörést, és megmaradtak valami átmeneti állapotban, mivel képtelenek a hivatalos tudományos világképtől teljesen elszakadni.

Ám felhívnánk a figyelmet, hogy éppen ezen harmadik, átmeneti tudatállapotú emberek döntésképtelensége miatt késlekedik az emberiség alapvető szétválasztása és az ezzel járó földi társadalmi és természeti átalakulások elindulása!

Az átmeneti tudatállapotú embereknek ezért még számos csalódáson és összeomláson kell még keresztülmenniük, hogy a világképük annyira "felpuhuljon", hogy felfedezzék azt a hazugságmátrixot körülöttük, amelyet szinte tökéletesnek kell nevezni, mivel már legalább 200 éve a Föld teljes természeti és társadalmi területeit uralja, mint valami Truman valóságshow.

Ilyen fontos hazudságmátrix-elem a mi korunkban pl. a Holdra szállás hivatalos meséje is, melyről már - mint 9/11-ről is - számos leleplező videó készült, és amelyek közül egyre egy korábbi cikkünkben mi is felhívtuk a figyelmet:

https://www.youtube.com/watch?list=UULh-z1fPEa_OetNINz824AQ&v=XHKJn6Je3wg

Ugyanakkor a fenti videó mondanivalóját vessék össze egy aktuális radióműsorban elhangzottakkal:

https://www.youtube.com/watch?list=UULh-z1fPEa_OetNINz824AQ&v=HXdv0x-MPZE

A mátrix feldezése közben persze sok érdekes, sőt megdöbbentő felfedezést is tehet az ember, a fenti radiómúsorral összefüggésben pl. szembesülhet azzal az elemi ténnyel, hogy a magyar hivatalos tudomány világában gyakorlatilag 50 év óta semmi sem változott: most is ugyanaz az "áltudományok" és összeesküvés elméletek elleni boszorkányüldözés folyik, mint a szocialzmusnak mondott szellemi nihilben.

Nézzék csak meg egy 1964-es Delta adásban azt a "csillagászati szakértőt", aki teljesen "véletlenül" azonos a fenti 2014-es rádióinterjúban a hivatalos hazugságverziót védő csillagásszal:

https://www.youtube.com/watch?v=bbKO4vrog1E

A fenti a 1964-es Delta műsor pedig olyan, mintha egy kronovizorba tekintenénk bele, hiszen teljesen leleplezi a hivatalos tudomány és technika folyamatos porhintéseit nem csak abban a tekintetben, hogy azt akarta már 50 éve is elhitetni, hogy hamarosan tudományos bázisokat fogunk létesíteni a Holdon, hanem abban is, hogy a ( a tömeg rendelkezésére bocsátott ) technika fejlődése töretlen lesz, igy már hamarosan pl. 3000 km/h-s sebességgel is repülhetünk.

Ellenben mi történt valójában a tudomány és a technika terén ( hivatalosan )? Mi változott pl. 1964-es párizsi autószalonon kiállított szuperautók motorikus meghajtása és a 2014-esen kiállítottak között? - Nézzenek csak utána: semmi!

Éppen ezért adunk még néhány szempontot, hogy mindenki eredményesebb téphesse szét maga körül a mátrixot:

https://www.youtube.com/watch?v=A4vE_vpkr90

Mit gondolnak, mióta van az elit birtokában ez a lebegő technika, talán az 1989-es Back to Future II-es film óta?

Természetesen nem, hiszen a holdkomppal fel sem tudtak volna szállni, mivel a Holdnak nem 1/6 a gravitációja ( ezt már jól tudjuk ), hanem a földinek a 64%-a! A holdkompnak tehát rendelkeznie kellett egy antigravitációs teret generáló szerkezettel is - ahogy ezt már évtizedekkel ezelőtt is sok kutató kimutatta.

Aztán:

https://www.youtube.com/watch?v=3WyoenjZAZw

Ne higgyék azonban, hogy a fenti jézusi képesség csak egy-két kiválasztott embernek adatik meg, hanem most már természetesen az egész felemelkedő emberiség is rendelkezni fog a nehézségi erőtől való megszabadulás alapképességével, ahogy az aura- és gondolatolvasás képességével is:

https://www.youtube.com/watch?v=Szxg89-3yj4

Ha mindezek tényleg tudatosodtak bennünk, akkor széttéptük a hazugság és rabszolgaság mátrixát körülöttünk, és valóban szabad emberek, a Vízöntő korszak polgárai lettünk!