Dynamót azért gyűlöli minden vallásos, meg főleg minden bűvész (ők egytől egyig materialisták), mert nem tudják hétköznapi körülmények között utánacsinálni a trükkjeit! - amik nem trükkök, hanem megteremti azokat!

Vallásosok meg hát mind egy féltékeny isten ügynökei!

Dynamo az utóbbi 10-12 évben minden Krisztus-csodát végrehajtott, mégis csak bamba, leesett állak, kacagás meg mérhetetlen irigység lett a tetteinek a következménye - a szkeptikusok meg ezerrel próbálják minden csodáját cáfolni.

Határozottan állítom tehát, hogy Dynamo Krisztus egyik modern megnyilvánulása, hogy sokkolja a begyepesedett vallásos és materialista tudatot!

Hogy mindenkinek természetes legyen! - micsoda is?

Hogy teremt!

Hogy mindenki Krisztus legyen - természetesen.

Hogy ne csak egy darab szakállas fiatalember integessen kétezer év távolából, mikor az emberiség létszáma még csak 200 millió volt, hanem a Vízöntő korszakban mindenki az legyen - na, ez lesz az igazi jó buli!

A teremtés képessége persze a kvantumkölcsönhatáson alapszik, ami most is működik, csak negatívan - mert a legbelső hited azt még nem engedi meg, hogy kilépj a koldus szerepéből, akinek mindig imitálnia kell valamit, hogy pénz dobjanak elébe.

Ám a jó példa ragadós!

Minél többször látod, hogy másoknak sikerül, úgy fog lassan neked is sikerülni!

 

https://www.youtube.com/watch?v=CCanb9ZLzAM

 

Nyilván, ha visszakapjuk önmagunktól (önmagunk engedélyével) a teremtői képességünket, attól a pillanattól leszünk gazdagok, vagyis egyszerűek!

Mivel ha mindent meg tudunk teremteni, végre egyszerűek, azaz tiszták lehetünk!!!

- Egyébként elhiszed ez után, hogy Dynamo a(z egyik) megtestesült Krisztus???

 

https://www.youtube.com/watch?v=EsC-6qr9x18

 

Mi a közös Dynamóban és Uri Geller (Gellér Gyuri) között?

Hogy mindketten fényenergiákkal dolgoznak - bár különböző minőséggel és eredménnyel.

Uri Geller persze már vagy 50 éve híres-hírhedt, mert minden szkeptikus és a hivatalos tudomány csahos kutyái rá szálltak elsősorban, hogy mindenáron megcáfolják a "csodáit", hogy bebizonyítsák, hogy csalt, másrészt Uri Geller, ahogy bement a show-businessbe, sokszor nem kapta meg az erőt a mutatványaihoz, ezért gyakran nevetségessé tette magát, holott általában képes volt a fényerőkkel dolgozni, de nem mindig.

Uri Geller itt most azért jön elő, mert ő a fényerejét a földönkívülektől kapta!

3 éves korában, mikor kint játszott a kertben, és egy földönkívüli űrhajó megállt felette és besugározta!

Ez az űrhajó a Spectra volt, és egy Hoova nevű hiperfejlett civilizációból jött, messzi-messzi egy távoli galaxisból!

A Hoova követei telepatikus úton felvették a kapcsolatot a hetvenes években az amerikai Phyllis Schlemmer nevű kontakt-hölggyel is, akihez éveken át beszéltek (melyből könyv is született), és akinek a ülésein legtöbbször részt vett Gene Roddenberry is, a Star Trek-sorozat kitalálója.

Hoova követei már ekkor elmagyarázták azt, amit 30-40 évvel később már mi is tudunk: a Föld az egyetlen szabadakarattal rendelkező bolygó a világegyetemben, és hogy az a rendeltetése, hogy felemelkedjen, és ehhez ők, a földönkívüliek minden segítséget megadnak nekünk.

Pyhillis Schlemmer 2013-ban elhunyt. Azóta csak Uri Geller marad e szupercivilizáció földi követeként.

 

https://www.youtube.com/watch?v=jaRAKhSXu48

 

Phyllis Schlemmer könyve:

 

http://www.theonlyplanetofchoice.com/?fbclid=IwAR2On4V6FuRMEog51RQmC7CKZ5zoZpZX3OupyNmmFyw2BXMnd58I9SGxJ-A

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...