Elhallgatott tények

 

A James Webb űrtávcsőt tehát azért lőtték fel, hogy ha beüzemelik, jobb minőségű képeket kapjunk az univerzum múltjából - legalábbis ezt mondják.

Mert természetesen a távoli galaxisok fénye csakis a nagyon-nagyon távoli múltból jöhet - ez ma már annyira evidencia, mint a kétszer kettő, úgyhogy megkérdőjelezni ezt, egyenlő azzal, mintha tagsági igazolványt váltanék a Lapos Föld-hívők közösségébe!

A magyarázkodás meg itt is teljesen reménytelen lenne, mert a tisztánlátáshoz először is a tudatból mindent törölni kellene, amit az utóbbi 350 évben a fizika címén az emberiségnek eladtak.

Nyilván az első alapvető hiba Galilei-Newtontól kezdve, hogy az univerzumot korposzkulárisnak (szilárd testinek) és nem energia-alapúnak látták, vagyis nem látták.

A sötétség azonban a fizikában sem azonnal köszöntött be, hanem megelőzte azt egy szellemi naplemente, amikor még az eszmei dolgok egy ideig gyengéden világítottak.

Az éter fogalmára egészen a 19. század végéig a fizikának szüksége volt, mert racionálisan nézve nélkülözhetetlen olyan láthatatlan közvetítő közeg, amely az anyagi testek energiáját közvetíti.

Mivel addigra a tudomány ugyan materialista lett, de MÉG nem elmebeteg, hogy azt hirdesse immár 130 éve, hogy a fény és általában az elektromágneses hullámok közvetítő közege a nagy semmi!

És ebben a nagy semmiben, amiben persze az összes sci-fi is játszódik, a fénynek természetesen idő kell ahhoz, hogy eljusson A pontból B pontba.

Minél távolabbról jön a fény, annál inkább - ki merné ezt megkérdőjelezni?

Ám rögtön más a helyzet, ha a világegyetemnek újra visszaadnák az étert! Hogy az közvetítse a fényt és az energiát.

Az étert, az olyan bűnözőknek, mint pl. Einstein, azért kellett eltakarítani az útból, mert az éternek már kvantum-tulajdonsága van, vagyis a benne létrejövő hatás nem függ a tértől és az időtől, csak az éterrezgés minőségétől, amit számokban, színekben, és hangokban is generálni lehet az világegyetem minden pontján.

A Nap sugarai nem 8 perccel korábban jöttek létre a Nap felszínén, hanem azonnal a Föld légterében!

A sok fotonnak nem kellett 8 percig küszködniük a nagy semmin keresztül, hogy elérjék a Földet, hanem közvetlen kvantum-kapcsolat van a Nap és a Föld, épp úgy a Nap és minden bolygója között!

A Földön azért lehetnek meg a feltételei az életnek, mert a Naprendszer minden bolygóján a Nap ugyanolyan feltételeket teremt neki, csak más denzitásokban!

Ezt azonban még mindig képtelenek vagytok elhinni, mert a hazug fizikai világképre épült sci-fi filmek már évtizedek óta mindenki agyát teljesen átmosták. A NASA-fotó-hamisítógyárról már nem is beszélve.

A fénynek, az energiának tehát csakis az éter lehet a közvetítő közege, ami az azonnali kvantumkommunikáció szintjén működik a Multiverzum teremtése óta.

Ez azt jelenti, hogyha felnézel a csillagos égre, nem a távoli múltból üzennek a csillagok, hanem amit látsz, az természetesen most történik!

Épp úgy a 13 milliárd fényévre lévő galaxisnál is.

most azonban nem azt jelenti, hogy az a te mostod csak!!!

Ha felemeled a fejed a csillagos égre, akkor, ha nem is tudatos még, a teljes mostoddal lépsz kapcsolatba!

A mindennapi életben nem véletlen, hogy a szemed fókusza a horizonton van, vagyis a földi kis-éned mostjában vagy!

Ha felemeled a fejed az égre, akkor átváltasz a nagy-éned mostjára!!!

Egy galaxisban átlag százmilliárd csillag van, sok milliárd lakott bolygóval.

Egy világegyetemben sok százmilliárd galaxis van.

Egy szuperuniverzumban sok százmilliárd világegyetem.

Egy hiperuniverzumban...

Ez mind a te nagy-éned!!!

Minden lehetséges múlt, minden lehetséges jelen, minden lehetséges jövő, minden denzitásban, minden dimenzióban, minden variációban a kis-én szerint.

És most a nagy-én szerint.

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2D7jHfitzk