A James Webb űrtávcsőt tehát azért lőtték fel, hogy ha beüzemelik, jobb minőségű képeket kapjunk az univerzum múltjából - legalábbis ezt mondják.

Mert természetesen a távoli galaxisok fénye csakis a nagyon-nagyon távoli múltból jöhet - ez ma már annyira evidencia, mint a kétszer kettő, úgyhogy megkérdőjelezni ezt, egyenlő azzal, mintha tagsági igazolványt váltanék a Lapos Föld-hívők közösségébe!

A magyarázkodás meg itt is teljesen reménytelen lenne, mert a tisztánlátáshoz először is a tudatból mindent törölni kellene, amit az utóbbi 350 évben a fizika címén az emberiségnek eladtak.

Nyilván az első alapvető hiba Galilei-Newtontól kezdve, hogy az univerzumot korposzkulárisnak (szilárd testinek) és nem energia-alapúnak látták, vagyis nem látták.

A sötétség azonban a fizikában sem azonnal köszöntött be, hanem megelőzte azt egy szellemi naplemente, amikor még az eszmei dolgok egy ideig gyengéden világítottak.

Az éter fogalmára egészen a 19. század végéig a fizikának szüksége volt, mert racionálisan nézve nélkülözhetetlen olyan láthatatlan közvetítő közeg, amely az anyagi testek energiáját közvetíti.

Mivel addigra a tudomány ugyan materialista lett, de MÉG nem elmebeteg, hogy azt hirdesse immár 130 éve, hogy a fény és általában az elektromágneses hullámok közvetítő közege a nagy semmi!

És ebben a nagy semmiben, amiben persze az összes sci-fi is játszódik, a fénynek természetesen idő kell ahhoz, hogy eljusson A pontból B pontba.

Minél távolabbról jön a fény, annál inkább - ki merné ezt megkérdőjelezni?

Ám rögtön más a helyzet, ha a világegyetemnek újra visszaadnák az étert! Hogy az közvetítse a fényt és az energiát.

Az étert, az olyan bűnözőknek, mint pl. Einstein, azért kellett eltakarítani az útból, mert az éternek már kvantum-tulajdonsága van, vagyis a benne létrejövő hatás nem függ a tértől és az időtől, csak az éterrezgés minőségétől, amit számokban, színekben, és hangokban is generálni lehet az világegyetem minden pontján.

A Nap sugarai nem 8 perccel korábban jöttek létre a Nap felszínén, hanem azonnal a Föld légterében!

A sok fotonnak nem kellett 8 percig küszködniük a nagy semmin keresztül, hogy elérjék a Földet, hanem közvetlen kvantum-kapcsolat van a Nap és a Föld, épp úgy a Nap és minden bolygója között!

A Földön azért lehetnek meg a feltételei az életnek, mert a Naprendszer minden bolygóján a Nap ugyanolyan feltételeket teremt neki, csak más denzitásokban!

Ezt azonban még mindig képtelenek vagytok elhinni, mert a hazug fizikai világképre épült sci-fi filmek már évtizedek óta mindenki agyát teljesen átmosták. A NASA-fotó-hamisítógyárról már nem is beszélve.

A fénynek, az energiának tehát csakis az éter lehet a közvetítő közege, ami az azonnali kvantumkommunikáció szintjén működik a Multiverzum teremtése óta.

Ez azt jelenti, hogyha felnézel a csillagos égre, nem a távoli múltból üzennek a csillagok, hanem amit látsz, az természetesen most történik!

Épp úgy a 13 milliárd fényévre lévő galaxisnál is.

most azonban nem azt jelenti, hogy az a te mostod csak!!!

Ha felemeled a fejed a csillagos égre, akkor, ha nem is tudatos még, a teljes mostoddal lépsz kapcsolatba!

A mindennapi életben nem véletlen, hogy a szemed fókusza a horizonton van, vagyis a földi kis-éned mostjában vagy!

Ha felemeled a fejed az égre, akkor átváltasz a nagy-éned mostjára!!!

Egy galaxisban átlag százmilliárd csillag van, sok milliárd lakott bolygóval.

Egy világegyetemben sok százmilliárd galaxis van.

Egy szuperuniverzumban sok százmilliárd világegyetem.

Egy hiperuniverzumban...

Ez mind a te nagy-éned!!!

Minden lehetséges múlt, minden lehetséges jelen, minden lehetséges jövő, minden denzitásban, minden dimenzióban, minden variációban a kis-én szerint.

És most a nagy-én szerint.

 

https://www.youtube.com/watch?v=x2D7jHfitzk

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...