Minden rakétaindítás egy jelkép!

Egy ébresztő-jelkép kómában élő lélekembereknek!

Nem emlékszel, mikor maja voltál???!!!

Akkor is egy hatalmas űrhajó indult!!!

Itt hagyva mindent!

Az összes maja várost, az évezredes múltat, az egész kultúrát!

Igen, akkor meg merted tenni! Nem voltál beszarva, nem hivatkoztál valami küldetésre, hogy tovább rohadj itt a hülyék között!

Mindenki nagyon boldog volt akkor, hogy mehet, hogy beszállhat ebbe az űr-noé-bárkájába!

És abban a pillanatban megszületett az Egység, ami itt a Földön sohasem lehetséges - csakis a búcsúzás örömteli pillanatban, mikor már az agyad is kiürül!

És hogy hívták ezt a nagy űrhajós-isten parancsnokot, aki akkor az egész népét elhajózta a Plejádok egyik paradicsomi csillagrendszerébe?

Pakal Votannak hívták!

Akit 1952 óta a világ Astar Serannak hív!

 

 Rakéta indítás video:

https://www.youtube.com/watch?v=5rARTOhbLDg

 

Pakal Vokan sírját 1952-ben fedezték fel Palenquéban, miután 4 évig kellett ásni, hogy a piramisban eltakarítsák az évezredes törmelékeket:

https://www.youtube.com/watch?v=4SNjR2HAJ6A

 

Ugyanez magyarul: (a videóban kb. 6p 40 mp-től 11p 15 mp-ig)

https://www.youtube.com/watch?v=krYvCtgZqH0&t=1484s

 

 

 

Ha emlékeznél, hogy minden valódi váltás egy pillanat alatt jön el, és nem lassú fejlődéssel, és főleg nem véletlenszerűen, teljesen érthetetlen módon, akkor ennek a tudata azonnal üzenne a jelenben is: most is ez következik!

A Himalája nem szépen, lassan, 60 millió év alatt emelkedett India főlé, hanem egy perc alatt Atlantisz pusztulásakor.

Tiahuanaco egykor Lemúria keleti partjának kikötővárosa volt, amely egy perc alatt 4500 méter magaságba került, mikor 25.000 évvel ezelőtt Lemúria elsüllyedt.

Vele együtt a mai Bolíviai-fennsík szintjére került a Titicaca-tó is, mint az egykori Amazonas-beltenger maradványa, amely sokáig Tiahuanacoig ért, most viszont, az általános kiszáradás miatt, kilométerekre került tőle.

Lemúria idején minden három szinten ment!

Anyagi, asztrális és lelki szinten!

Semmi nem volt pusztán praktikus dolog, hanem egyben a lelket is szolgálta.

Egy kikötő Lemúria idejében a lélek kikötője is volt!

Vagyis ahol a beavatásokat végezték.

Ezt a rendszert vette át a prehisztorikus Egyiptom is, mikor a piramisok környéke konkrét kikötők voltak.

Azonban nem csak a földrajzi változások történnek pillanatok alatt, mikor egy mamutbébinek annyi ideje sincs, hogy lenyelje a falatot, hanem az emberi fajok kialakulása is!

A sátán nyilván a modern természettudományos világkép által folyamatosan trükközik, hogy minden lényeges változást milliárd évekre tolja ki, melyeknek persze a fő mozgatórúgója a vak véletlen, ami mégis lényegileg semmiben sem különbözik a korábbi teológiai világképtől, mert a jelenlegi csak a korábbinak az anti-tézise!

Ráadásul a sátán inkarnációs vonala is folyamatos: akik korábban embereket égettek el az új tudományos meggyőződésük miatt, most az akadémiák elnökei vagy vezető sztártudósok, akiknek minden szava szent.

Mormon könyve leírja, mikor Kr. e. 600-ban két izraeli törzs Amerikába ment, ott jókra és gonoszra szakadtak, és egymás ellen is el kezdtek harcolni.

A gonoszokat azonban az Úr-Jehova azzal büntette, hogy egy perc alatt sötétbőrű indiánokká változtak!

Ergo: indiánnak lenni, a bűn pecsétje, hogy elfordultak Jehovától!!!

És persze Jehova hetedíziglen büntet, ahogy ez a törvény már Mózes idejében megszületett, és így a 17. században Amerikában újra partra szálló fanatikus angol protestánsok, akik természetesen az egykori Izrael elveszett törzseinek az inkarnációi voltak, különös kegyetlenséggel kezdték irtani a Jehova-tagadókat! Amit persze a hivatalos kamu-történetírás megint a fehér faj gonoszságának számlájára ír!

(Egyébként az egész angolszász faj inkarnációsan a valódi zsidó nép, míg akik ma zsidóknak mondják magukat, azok 3/4-részben hun, és csak 1/4 részben vándorló zsidók leszármazottjai - ez a különbség a tágabb lélek- és a szűkebb véralapú szemlélet között!)

30 éve felhangzott egy nagy ígéret egyes orosz channelingektől, de azóta sem:

A világegyetem Legfőbb Értelme (a kauzál-szintnél is magasabb terület), akkor kinyilatkoztatta, hogy emberiség azon része, akik valóban emberek, egy pillanat alatt egységesülni fognak, és egy tökéletes testű, halhatatlan isteni fajjá fognak változni!

Egyben a környezetük is - azonnal!

Így az Új Gaia egy isteni civilizáció szintjére kerül, vagy még magasabbra.

Ez azonban mostani jelenünkből természetesen sohasem következik, hanem csak abban a lelki pillanatban jön el, mikor egyszerűen emlékszel erre a jövő-jelenre, mint egyetlen normális létállapotodra, és akkor váltani is tudsz ugyanolyan természetességgel, mint ahogy most a mindennapi dolgaidat végzed.

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...