Vízöntő-tudomány

 

A régi gnosztikus filozófia három alapvető emberfajtát különböztetett meg a lelki típusa alapján:

 

1. a szellemi típust ( a pneumatikust )

2. a lelki típust ( a pszichikust )

3. az anyagit ( a hülikust )

 

A szellemi típus már a születésétől kezdve idegennek érzi magát ezen a bolygón, ezen a rezgésszinten, ebben a világegyetemben, ezért állandóan az Örök Fénybe való visszatérés lehetőségét keresi.

A lelki típus idegennek érzi a rosszat ezen a bolygón, mellyel viszont egy vele, annak pozitív oldalával.

Az anyagi típus teljesen eggyé vált a bolygónkat irányító hatalmi tényezők jó-rossz erőivel - ez a tömeg világa, ez a típus-értelmiségiek világa, akiknek már nincsen semmilyen belső, transzcendens viszonyítási alapjuk, ezért 100%-osan a külső jó-rossz tekintélyek határozzák meg a gondolati, érzelmi és cselekedeti életüket.

A szellemi típusból mindig is kevés volt a Földön, bár az évezredek során ez a típus alapvetően befolyásolta az emberek gondolkozását, de megérteni őket természetesen mai napig nem tudták, mivel az általuk átadott tanítások nem csak a tömeg alapvető testi önfenntartási ösztönével mennek következetesen szembe, hanem a lelki típus ezen rezgésszintet ösztönösen paradicsommá változtató késztetésével is!

Ezért az ilyen szellemi tanokat terjesztő prófétákat forgatókönyvszerűen a lelki típus el fogja árulni, aki az utolsó pillanatig, mint legjobb tanítvány csüng a mesterén, várva tőle a minden korok minden szentírásban megígért mennyei világot - a Földön!

A lelki típus tehát a szellemi tanokat ( mert minden eredeti tan szellemi tan ) fokozatosan a saját képére és hasonlatosságára fogja átalakítani, azaz vallást vagy kultuszt csinál belőle, amelynek ő lesz vezetője, guruja, irányítója.

Az anyagi típus így a szellemi tanokat a lelki típus által megszűrve fogja megkapni, vagy morálprédikációként, vagy valamilyen felvilágosító előadásként, vagy éppen keleti/nyugati mágikus-meditációs gyakorlatként - azaz a tömeg tudatának és erkölcsiségének fejlesztéséért, hogy ne legyen automatikusan a negatív erők lefolyócsatornája.

A szellemi típus viszont tudja, mert belső látásából tapasztalja, hogy a lelki típus évezredek óta tartó rendkívüli erőfeszítései, hogy a materialista tömeget morálisan felemelje, teljesen hiábavaló!

A materialista tömeget ugyanis csak egyetlen tényező emelheti fel: a lélektípus is szellemtípussá válik - ezt soha el ne felejtsük!

Ugyanis éppen a lélektípus alapvető szellemi vaksága miatt forog az egész emberiség évmilliók óta a születés és halál kerekének öncélú körforgásában!

A lélektípus ezt persze nagyszerűnek találja!

Ha nem hiszik, nézzenek csak meg bármilyen "alternatív tudományos" előadást, melyekkel tele vannak a videómegosztók: az ősi romok bámulásától kezdve, a spekulatív tudományos ötletek felsorakoztatásán át, a számtalan meditációs technika bemutatásáig, melyeknek természetesen mind az a céljuk, hogy az embert kibékítsék ezzel a természettel!

De a durvaanyagi változások primitív világában ugyan hogyan lehetne béke?

Hát csak úgy persze, hogy esetleg a keleti metafizikai tanokba disszidálunk, ahol aztán rögtön igazolhatjuk is a lélektípus azon rögeszméjét, hogy egyéni megváltás lehetséges!

Így aztán nyugodtan meditálhatunk éjjel-nappal fülig érő mosollyal a legnagyobb társadalmi káosz közepette, a legnagyobb szegénység és nyomor trágyadombjának közepén - vagy úgy gondolják, hogy véletlen, hogy pont abban az országban, ahol a legtöbb jógi és guru él, ott a legelviselhetetlenebbek a szociális viszonyok??!

Közöljük azonban, ami mindig is ismert volt, mivel a szellemi tanok központi elemét képezte: az ego számára nincs egyéni megváltás a halál után sem, csak folyamatos körforgás, mind az egyéni mentális életében, mind a testi inkarnációi során!

Az ego ugyan felemelkedhet a halál után a legmagasabb mennyei szférákig - és fel is emelkedik -, de miután elérte a konkrét gondolati világ határának fényterületeit - ez az a területet, ahol billió évekkel előtt maga az ego is született! -, újra vissza kell térnie más testekben az alacsonyabb rezgésszintekre, mivel az örökkévaló szellemi tudattal még nem rendelkezik.

Éppen ezért: amit manapság legtöbbször tévesen spirituális ébredésnek hívnak, nem más, mint a lélektípusú emberek millióinak korszakunkban oly' szembetűnő folyamatos nyüzsgése és pótcselekvése, amellyel az ember ideig-óráig esetleg elkábíthatja magát, de a földi emberiség kozmoszban is példa nélkül álló szenvedését egy másodpercre sem enyhítheti - sőt!

És az ilyen álezoterikus hozzáállás, ilyen szellemi vakság miatt tolódik folyamatosan egyre későbbi időpontra az emberiség felemelkedése! - mely fogalom persze a legtöbb lélektípusú ember számára teljesen idegen, az anyagi típusúról már nem is beszélve!

A szellemi tudat nélkül ugyanis a lélektudatú ember a kozmikus erőket pusztán olyan természeti erőknek nézi, melyek a földi életet egyensúlyban, azaz örök körforgásban tartják, ezért minden lélektudatú ember előbb-utóbb le fog borulni az őt örök körforgásban tartó eoni és arkhóni teremtői erői, vagyis az asztrális zodiákus-hatalmak előtt!

Pedig valójában az állatövi kozmosz, mely a galaxisunk legmagasabb idea-formáló ereje, még a galaktikus háborúk előtt tisztán szellemi központ volt, mely minden élethullámot a tiszta szellemi fejlődés, azaz a halhatatlanság elérése felé ösztönzött. És ezt az alapvető funkcióját még most is megőrizte a precessziós világhónapok eszmei hatásaiban - ellentétben az állatövi jegyek éves és napi hatásaival, melyek már ehhez a rezgésszinthez kötnek!

A szellemi tudat jelképe pedig 13.000 év óta éppen azért a gizai Szfinx, mert Ő azt példázza: aki fel tudja ismerni az idők jeleit a csillagos égen, aki pontosan tudja, hogy a precessziós világhónapok valójában mit üzennek az emberiségnek, az a múltat, jelent és a jövőt tartja az kezében, olyan kulcsot, amely nem csak a saját inkarnációs szenvedésútjának vet véget, de vele párhuzamosan az egész érett emberiség felemelkedéséhez is vezet!

A szellemi tudatú emberek mindig is pontosan tudták már több ezer évvel ezelőtt is, hogy mi a Szfinx üzenete: 2000 körül az emberiség nagy elválasztásának végbe kell mennie, el kell különíteni egymástól a juhokat a bakoktól, a szellemileg-lelkileg éretteket az anyagias típusúaktól. És ez az elválasztás annál hamarabb megy végbe, minél több lélektípusú ember ébred fel - mivel a szellemtípusúak mindig is tisztában voltak azzal, hogy apokaliptikus korban élnek.

A lélektípusúak viszont nem ébredtek fel annyian sem 1987, sem 1999, sem 2011 után, mint amennyi elegendő lett volna a tömeges felemelkedéshez, bár 2012-13-ra már majdnem elérték ezt a határértéket. Az utolsó dátum pedig, amit még nyilvánosan közölni lehetett: 2013. decemberének vége.

A Felemelkedés eseménye továbbiakban dátumok, figyelmeztetések és előrejelzések nélkül fog végbemenni, mert aki 2013 végén is hitt a Felemelkedésben, az ezután is hinni fog benne, viszont olyan alvó szellemtípusú emberek, akik még most is lélektípusú humanista szerepet játszanak, az ő érdekükben, hogy valóban felébredjenek, nem beszélünk most már konkrét felemelkedési időpontokról, hanem hagyjuk, hogy úgy ébredjenek fel, ahogy Jézus már 2000 évvel ezelőtt megigérte nekik: "Úgy jövök el, mint a tolvaj."