Vízöntő-tudomány

A felélt jövő

 

A Fenntartható Fejlődés Egyetemközi Kutatócsoport helyzetértékelője Írta: Hetesi Zsolt fizikus, ELTE óraadó, FFEK elemző

 

( A megjegyzések színkiemeléssel )

 

Ebben az írásban megvizsgálunk egy olyan jövőképet, melyet ellenségünknek sem kívántunk volna, mégis ránk vár. ( Ha az emberiség továbbra is azt az helytelen, áltermészettudományos vonalat követi, melyet többek között Hetesi Zsolt munkahelyén, az ELTE-n is tanítanak. ) Ilyen jövő ismerete súlyos terheket ró az írástudóra. Milyen felelősségünk van, mit tehetünk? ( Azt, hogy a szó és tett végre a kutatóknál is egyezzen! ) A kutató tényeket tár fel. Nincs döntéshelyzetben, szavát azonban fölemeli. ( Ha felülről egyáltalán engedik neki. )

 

1. A jövő – mely tulajdonképpen nincs is ( Vagy másképpen : no future - mint a hatvanas évek hippijei életérzésének tudományos köntösben való megfogalmazása 45 év fáziskéséssel )

Nehéz felfogni a mai ember számára, hogy milyen válságos helyzetben vagyunk, milyen nehézségekbe sodortuk magunkat saját életformánk következtében és annak folytathatóságának érdekében. ( A folyamatos csúsztatások kezdete : itt is minden többes szám első személyben van fogalmazva, mint a szokásos fővonalas közgazdasági-politikai elemzéseknél, hogy rögtön elkenjék az elit elsődleges felelősségét a globális válság létrejöttében ) Nemzedékünk meg fogja érni a körülöttünk lévő mesterséges világ fokozatosan gyorsuló, hatványozott ütemű összeomlását. ( Akik a pusztuló 3D-s Földön maradnak, azok igen. ) Ha az olvasó 1960 után született, nagyon jó esélye van rá, hogy erőszak, járványok vagy éhínség végezzen vele. ( A materialista áltermészettudománynak természetesen csakis negatív jövőképe lehet, ahogy egy materialista embernek is. ) Állításom rendkívül merésznek, ugyanakkor félelmetesnek tűnik. Mégis, ha végigjárjuk ennek az írásnak a gondolatmenetét, nyilvánvaló lesz, hogy változás és változtatás nélkül élve a mai társadalom és annak minden jelenlegi tudása, képessége és vívmánya jórészt semmivé lesz, lakóival együtt.

Meglepő gondolataim alátámasztására ( meglepő persze csak a valós tudás elől elzárt tömegeknek lehet, mivel az elit mindig is tudott ezekről a tényekről ) a teljesség igénye nélkül felidézek néhány olyan nehézséget, vagy ha tetszik kihívást, melyek előttünk tornyosulva egyelőre lehetetlenné teszik egy olyan jövő képét, melyet talán elképzeltünk magunknak. Az első ilyen nehézség a bolygó éghajlatának nyilvánvaló változása. ( Ám a nehézség nem a felismert tényben van, hanem abban, hogy pl. azon a csillagászati tanszéken, ahol Hetesi is tanít, elhallgatják a bolygónk globális felmelegedésének valódi okát : egész Naprendszerünk dimenzionális átalakulását. ) Önmagában ez is elég lenne ahhoz, hogy aggodalommal szemléljük jövőnket, még inkább gyermekeink jövőjét, de további, és még megoldhatatlanabb gond az a jelenlegi ésszel fel is alig fogható, és agyonhallgatott erőforrásválság. ( Az erőforrásválság ténye nincs agyonhallgatva, hiszen ezt a nagyon is szakállas témát már a Római Klub első jelentéseitől kezdve ismerjük, csak az erőforrásválság valódi oka van agyonhallgatva - micsoda különbség! ) Ez olyan komoly, hogy tíz éven belül egyre élesebben kirajzolódva rendezetlenségbe taszíthatja társadalmunkat. ( Ahogy a hetvenes évek elején is olyan komoly volt, hogy 2000 körülre akkor mindenki teljes összeomlást jósolt - viszont 2000-re nem teljesedett be az eredeti világvége-forgatókönyv, ezért a tömegek már immunissá váltak az értelmiségi zöld-mozgalmak egyre enerváltabban megfogalmazott emberiséghez szóló kiáltványaival szemben.) A világhatalmi ( hüllő ) sakkjátszma és az ember( hüllő ) genetikai öröksége pedig mintegy megkoronázza az egész jelenségkört. Írásomban röviden ezekre a tényezőkre térek ki.

Alaptétel: A növekvő népesség és gazdaság növekvő erőforrás-felhasználást kíván, mely gerjeszti a népességnövekedést. Ebben a visszacsatolásban áll a lényeg. A felhasználás és a népesség is nő, ugyanakkor a bolygó véges, ráadásul két súlyos nehézség (ebből következően) most egyszerre lép fel.

( Vagy egy kicsit pontosabban kifejtve az alaptételt: a Földet megszálló hüllőnépességnek, mint élősködőnek elemi biológiai érdeke, hogy a gazdasági-pénzügyi kizsákmányolást a végsőkig, a teljes összeomlásig fokozza. A megszállásuk évezredes következményeként növekedik természetellenes módon többek között a Föld lakossága, épp azért, mert a hagyományos természeti erőforrásokat fokozatosan elvonták az emberektől, és így az egyre nincstelenebbé váló tömeg a városokba, megapoliszokba volt kénytelen költözni. E természetellenes ( azaz hüllőkre szabott! ) környezet pszichikai nyomására a civilizált népek kipusztulással ( a fejlett ego a gyermekvállalást elutasítja, ha az állam nem tud biztosítani neki, vagy csak sok áldozattal megfelelő életszinvonalat ), a civilizálatlanabb többség meg túlszaporodással reagál ( mivel fejletlen ego számára értelmezhetetlen olyan fogalom, hogy „állam” és az általa biztosított „rend”, ezért túlélésük egyetlen záloga a sok utód! ) A túlszaporodással pedig természetesen egyre nő a hagyományos erőforrás-felhasználás, amely miatt nő a környezetszennyeződés és a természeti környezet pusztulása is. )

Érdemes megfontolni egy történetet, a Szent Máté-sziget rénszarvasainak esetét. Egy faj, ha olyan környezetbe kerül, ahol nagy bőségben talál táplálékot, akkor komolyabb szaporodásnak indul. A szaporodásnak a táplálék elfogyása vagy a természetes ellenség vet véget. A faj a környezetében olyan változásokat is okozhat, amelyek kipusztulásához vezetnek. A szigetet, amíg nem élt rajta rénszarvas, tíz centiméter vastag rénszarvaszuzmó borította. 1944-ben egy 29 állatból álló rénszarvascsordát telepítettek a szigetre. A csorda szaporodása, mivel bőségesen volt táplálék, exponenciális függvényt követhetett. Az exponenciális függvény szerinti szaporodás azt jelenti, hogy a szaporulat mindig az éppen meglévő létszámmal arányos. 1957-ben már 1350 egyed élt ott, 1963-ban pedig 6000. Addigra lelegelték a zuzmót és 1963-1964 kemény tele végzett a csordával. A tavaszt csak 41 tehén és egy terméketlen bika élte meg. Ez a kipusztulás törvényszerű volt, mivel a rénszarvasok felszabadultak a létszámukat szabályzó hatások alól. Egyrészt nem ritkították őket a ragadozók. Másrészt nem vándorolhattak máshová, ezért a zuzmó nem újulhatott meg. Ha már állatok, akkor La Fontaine, aki meséinek végén mindig egy kérdést tesz fel: moralitè? Azaz: tanulság? Hogy van-e tanulság, remélem, kiderül.

( A tanulság pedig az, hogy álkérdésekre csakis álválasz vagy álmegoldás adható! Mert a fenti példa ugyan jól példázza egy börtönben ( állatkertben, rezervátumban, megapoliszban stb-ben) élő populáció viselkedését, ha szűk és természetellenes környezetbe kényszerítik, vagyis azt, hogy az emberiség fejletlen egoval rendelkező többsége is túlszaporodással reagál ( mint az állatok ), ha mesterséges környezetbe kényszerítik, amely viszont a kipusztulás legbiztosabb előjele! Ám Hetesi megint elfelejtkezik az ősokról, vagy ha úgy tetszik, az „ősbűnről”, mely ezt a természetellenes helyzetet előidézte : valakik a populáció akarata ellenére hozták létre ezt a katasztrofális helyzetet! )

 

2. Éghajlati és erőforrásválság

2.1. Időjáráscsinálók

A cím arra utal, hogy régen az isteneket értették az időjárás irányítóin. ( Nem, a cím arra utal, hogy a cikk szerzője ugyanúgy elhiszi azokat a társadalomtudományos mitoszokat, mint a saját szakterületén lévőket, mivel csak a 17-18. századdal induló materialista szemlélet tekintette a régi népek Földanya-egyistenhitű panteizmusát politeizmusnak, sokistenhívésnek ), Manapság már senki sem hiszi, hogy külön istene lenne az esőnek, vagy a Napnak ( régebben sem ezt gondolták, mivel minden a Föld-anya vagy az Ég-atya megnyilvánulása volt. ), helyette azt gondolják, ( na, vajon kik? ) hogy az időjárás alakulásáért a légkört leíró állapotjelzők (nyomás, sűrűség, hőmérséklet, moláris összetétel, stb.), a besugárzás, a felszín tulajdonságai, a légkör átlátszósága, stb. a felelősek. ( De, ugye, az időjárás alakulásában még véletlenül sem játszanak szerepet a Nap, a Hold, a bolygók és a csillagok? Vagy talán nem éppen ott, a csillagászati tanszéken tagadják leghevesebben, kedves Zsolt, a bolygók és csillagok ilyen irányú hatásait, amivel minden régi nép évezredek óta tisztában volt? ) Nagyon kevesen gondolnak bele abba, hogy az időjárás nagyléptékű alakítói a múlt század ötvenes évei óta mi magunk vagyunk. ( Ez így van, csak itt nincs kimondva, hogy az időjárás alapvető befolyásolói elsősorban nem a hagyományos környezetszennyező emberi tevékenység, hanem

1. a légköri és földalatti atomrobbanások,

2. atomerőművek és azok kiégett fűtőelemeinek nyílt vízekben és lakatlan helyeken való titkos elhelyezése,

3. időjárás-módosító titkos programok,

4. a hagyományos kémia meghajtáson alapuló kamu-űrtechnika + a vele járó számtalan mesterséges holddal és űrszeméttel,

5. a magas légkörbe bevitt kémiai és egyéb fényvisszaverő anyagok, melyek a Nap egyre magasabb hőmérsekletéből következő földi globális felmelegedést próbálják elhárítani. )

6. a chemtrail-mérgezések, melyek a lakosság alacsony tudatossági szintjét próbálják fenntartani. )

A világméretű éghajlatváltozás tény, és most már nem lehet sokáig semmibe venni; ezt valamennyire jelzi Al Gore Nobel-díja is. Az emberi tevékenység következtében a Föld átlaghőmérséklete 0.6 C°-ot emelkedett az ipari tevékenység előtti időhöz képest.3 A légköri CO2 mennyiséget pedig az emberiség jelentősen megemelte; az ipari termelés előtti 280 ppm-hez képest most 380 ppm4 (IPCC, 2007).

Köztudomású, hogy a CO2 üvegházgáz, azaz csekély mennyisége ellenére rendkívül hatásosan megköti a hőkisugárzást a Föld felszínéről a világűr felé.

A légkörmodellek szerint a Földnek ekkora mennyiségű szén-dioxid hatására 2-3 C°-al kellett volna fölmelegednie, de a valóság ennek harmada (Stainforth et al., 2005). Egyre nyilvánvalóbb, hogy ez annak köszönhető, hogy az ősmaradványi erőforrások elégetése rengeteg permetet (aeroszolt) és koromból meg porból álló részecskéket juttat a felsőlégkörbe, mely csökkenti a bejutó napsugárzás erősségét. Sajnos azonban még a por jelenlétében is növekszik a Föld átlaghőmérséklete. Előrejelzések szerint, ha a jelenlegi ütemű CO2- kibocsátás folytatódik (és növekszik), akkor 2050-re a Föld átlaghőmérséklete 2-5 C°-al növekedhet meg. ( Itt a szerző megint azon erőlködik, hogy a szén-dioxid-koncentráció mértékét tegye a globális felmelegedés előszámú okának, holott az elméleti számítások és gyakorlati tapasztalatok jócskán eltérnek egymástól, melyre persze rögtön egy áthidaló elmélet a válasz: a különbséget a fosszilis erőforrások elégetése okozza - azaz mindig az a lényeg, és ez a mai fővonalas tudomány általános őrületére is jellemző, hogy nyilvánvaló kozmikus hatásokat állandóan földi okokra vezetik vissza! )

 

2.2. Az éghajlatváltozás következményei

Jelenleg sokan egyszerűen nem érzékelik a veszélyt, ( mert sem a média, sem a fővonalas tudomány nem tájékoztatja tényszerűen az embereket ) amely az éghajlat változásából keletkezett. Csak röviden térek ki a legfontosabbakra.

A jelenleg a Földön élő fajok mintegy 1/3-a kipusztulhat ha még 2 C°-al növekszik a hőmérséklet. Ez elképzelhetetlen csapással járna bolygónk élő rendszerére (ökoszisztémájára). Az ember fennmaradása egy ilyen környezetben alig biztosítható, ennek egyszerűen az az oka, hogy az ember a tápláléklánc végén foglal helyet, ezért csúcsragadozóként fogható fel. ( De az 1/3-a nem csak ki is pusztulhat, hanem már ki is pusztult, éppen azért, mert a hüllő-elit már a saját képére és hasonlatosságára formálta át az emberiséget : csúcsragadozóként és nem testvérként viszonyul a növényi és állati élethullámokhoz ) Az emberiség túléléséhez 23 nagyrendszer működése szükséges, ezekből 15 jelentősen sérült, többségük visszavonhatatlanul ( Millenium Ecosystem Assesment, 2007 )

Az átlaghőmérséklet növekedtével négy egymástól független csapás is fenyegeti az élővilágot:

1. A hőmérséklet növekedésével biztosan elolvad az Északi-sark jege. Ennek következtében a Golfáramlat előterében felhígul a só sűrűsége, ez pedig magával hozza az áramlat lelassulását, hiszen azt a só sűrűségkülönbsége (gradiense) hajtja. Egész Európa átlaghőmérséklete 4-5 C°-al fog csökkenni, a legrosszabb következmények a világtengerek mentén fekvő országokra várnak ( az atlanti éghajlat szinte eltűnik és a helyét a belső, kemény szárazföldi éghajlat veszi át ). A grönlandi jég elolvadása megemeli a tengerszintet néhány méterrel.

2. A hőmérséklet növekedésével a világtenger is melegszik, és CO2-megkötő képessége ezzel csökken, tovább gyorsítva a felmelegedést.

3. Továbbá a melegedés miatt összeomlik az Amazonas-medence őserdei élővilága, tovább emelve a CO2-szintet, mintegy 150-200 ppm-el, ami akkor szintén gyorsítani fogja a felmelegedést.

4. Ha 5 C°-ot sikerül emelni a bolygó hőmérsékletén, akkor felolvad az összefüggő jégtakaró a föld alatt Szibériában.8 Az ott található jég 10%-ban metánt tartalmaz; a vízmolekulák csapdába zárják a metánmolekulákat (klatrát-szerkezet) (Sloan, 2003). Ha mindez felszabadul (a jelenség Nyugat-Szibériában már zajlik), akkor összesen 450 milliárd tonna metán jut a légkörbe, ami rövid távon annak felel meg, mintha 23-szor annyi CO2 jutna ki. Amikor ez megtörténik a légköri viszonyok annak felelnek majd meg, mintha a CO2 sűrűsége 3900 ppm lenne; azaz a jelenlegi mintegy tízszerese. Ennek következtében több tíz fokos hőmérséklet-növekedés várható.

A nagyvárosok egy részének vízhálózatára csapást jelent a fölmelegedés. Sidney víztartaléka 2 évre elegendő, mert a vízgyűjtőben a szokásos csapadék 45%-a hullik már évek óta.(Australian, 2004). A folyamatos aszályok következtében a Föld gabonatartalékai az 1986-os 100 napról mára 40-50 napra zsugorodtak, a 2004-es kiugró termés ellenére is (a mezőgazdaságra más nehézségek is várnak, ld. később).

( A globális felmelegedés elemi tényével a természeti népek már akkor tisztában voltak, mikor az iparosodott rabszolgavilágban még nem is létezett olyan, hogy környezetvédelem vagy ökológiai gondolkozás. Sőt, azzal is tisztában voltak/vannak, hogy ezek a globális változások mindig egy nagy korszakváltás csalhatatlan előjelei, és nem csak egy buta emberiség felelőtlen szórakozásának a következményei.

A fent felsorolt pontok pedig megint tipikusan megmutatják, hogy egy rosszul feltett kérdésből vagy egy alapvetően meg nem értett természeti jelenség elméleti magyarázatából hogyan vezethető le logikailag ugyan helyes következtetés, de a megoldása ezen katasztrófális helyzeteknek rögtön fényévekre is kerül tőlünk, mivel a valódi megértés hiánya miatt csak tehetetlen szemlélői lehetünk minden önbeteljesítő jóslatunknak! )

 

2.3. Erőforrásválság

Egy ideje egyre többen ismerték fel, hogy az ősmaradványi erőforrásokra épülő mesterséges társadalom nem tartható fenn sokáig ( ezt már több, mint egy évszázada Tesla és Marconi is felismerte ) , mert nem lesz többé olcsó erőforrás (olaj). Óriási teljesítményeink egyszerűen annak köszönhetőek, hogy rendkívül olcsón tudunk erőforrásokat rendszerbe állítani azért, hogy bármit gyártsunk, mozgassunk, vagy hogy kényelmesebben éljünk. ( Pontosabban : rákos daganatként burjánzó ipari civilizációnk működési elve, hogy nagyon olcsó rabszolgabérért tud nagyon környezetszennyező és csak az elit profitérdekeit szolgáló erőforrásokat rendszerbe állítani, melyek csak az ő kényelmüket szolgálják. ) Az USA éves fogyasztása erőforrásokból 3-szor több, mint amit a területén élő növényzet összesen megköt.

Az 1980-as évektől kezdve mind több kutató foglalkozott a készletek kimerülésének gondolatával, ezt nevezikolajhozam-csúcs elméletnek (peak oil theory). A dolog lényege a következő. A Földön a lélekszám növekszik, és legalább ezért növekedni kell az energiatermelésnek is. ( Ez így direkben nem igaz, mert nem azért növekedik az energiatermelés, mert a hatalom bármennyire is törődne az egyre inkább szaporodó és éppen ezért egyre inkább elszegényedő emberiség helyzetével, hanem a fokozott energiaigény a lakosság egyre nagyobb kontrolljához + a számtalan emberiségellenes titkos programhoz szükséges. ) Egyébként már az is igaz, hogy egy ember is többet fogyaszt, mint korábban, így állandó népesség mellett is egyre több erőforrást használunk. Ezek a folyamatok hatványozódó (exponenciális) erőforrás-felhasználást eredményeznek, ám a készletek végesek. Ezért szükségképpen elérünk egy csúcsot, amin túl az olajkitermelés a véges készletek miatt már nem növelhető… ( Nem, nem, alapvető tévedésben vagy Zsolt, mert mindenáron tudománypolitikailag korrekt módon akarod kifejezni magad, ami egzisztenciális okokból ugyan érthető, de így csak a semmi hámozása folyik tovább, mint korábban számos multik által támogatott zöld-filozófusnál, akik a külvilág előtt mindig az emberiség lelkiismereteként vagy nagy humanistaként lépnek fel, ugyanakkor a lényegi összefüggésekről, azaz a nagyon egyszerű okokról mindig hallgatnak.

Mert: a fenti állításban már az sem igaz, hogy az ember egyre többet fogyaszt - nem az „ember” általában fogyaszt többet, hanem az elit és az ő hatalmukat közvetlenül kiszolgáló felső-középosztály, mely az emberiség 1%-t sem teszi ki, míg ettől lefelé, a középosztálytól kezdődően minden társadalmi réteg egyre kevesebbet fogyaszt, azaz egyre szegényedik. - Lásd még ehhez kapcsolódóan a Vénusz Project-kommentárt http://www.spiritufo.ditro.hu/a-venus-project-az-13-toekeletes-joev , melyben arra is utalunk, hogy ráadásul ez az elszegényedés is mesterséges, mivel az elit a korlátlan és tiszta szabadenergia-technikát magának tartja fenn, míg a tömegeknek csak primitív fosszilis erőforrások maradnak ( amelyek biztosították eddig az elitnek a legnagyobb extraprofitot ), melyek a környezetszennyező rablógazdálkodás miatt persze most már egyre inkább kimerülőben vannak - ahogy ezt már mindenki látja. )

…Az olaj adja a villamos áram termelés 40, illetve a közlekedés erőforrásainak 90%-át. Ebből látható, hogy olaj hiányában súlyos ellátási zavarok várhatóak… Emlékeztetünk arra, hogy az 1979-es olajválságot, amikor Nagy- Britanniában 3 napos munkahét volt, az Egyesült Államokban pedig üres autópályák és benzinhiány, valamint áramkimaradások; 9%-os hiány idézte elő. Akkor az OPEC nem volt hajlandó adni olajat, most pedig képtelen lesz majd – ez a válság nem oldódik meg „magától”, mert nem növelhető a kitermelés. ( Csakhogy megint megy a figyelemelterelés arról, hogy a hatalmi elit már az iparosítás kezdetén, a 19. század második felében is jól tudta, hogy mi lesz a következménye annak, ha kőszén mellé a még szennyezőbb kőolajat is az emberiség alapenergia-hordózójává teszi : globális társadalmi válság és halott bioszféra! )

Végül is a helyzet még bonyolultabb és komolyabb, mint ami az eddigiekből látszik. A közgazdászok döntő többsége nincs tisztában a fent ismertetett helyzettel, ezért a gazdasági nehézségekre a folytonos gazdasági növekedés hamis képét ajánlják - sőt erőltetik - megoldásként. ( A vezető sztárközgazdászok pontosan ismerik az igazságot, ezért hazudoznak folyamatosan neoliberális gazdasági modellek jótéteményeiről - ahogy az ELTE csillagászati tanszékén is pontosan ismerik a Naprendszer valódi képét, mégis az ellenkezőjét tanítják! ) Csakhogy a mindenáron növekvő gazdaság veszélye kettős. Az erőforrás- és nyersanyagigény hatványozottan (exponenciálisan) növekszik. A társadalom nyersanyag-felhasználása már így is megegyezik a teljes élővilág nyersanyagforgalmával, a fénymegkötéssel (fotoszintézis) felhalmozott növényi erőforrások felétaz ember hasznosítja. Az erőltetett gazdasági növekedés biztosan a végpusztulásba juttatja a bolygót, akár azzal, hogy megkétszerezi az üvegházgázokat a légkörben és ezzel az élővilág összeomlik, akár (de inkább ezzel együtt) úgy, hogy feléli az összes elérhető olcsó ősmaradványi erőforrást, és az olcsó erőforrásokra épült társadalom összeomlik. ( Zsolt, aki élősködő, annak magyarázd meg, hogy az élősködés helytelen, mert a gazdaállattal fog hamarosan elpusztulni - ez lehetetlen, mert egy élősködő biológiailag úgy van bekódolva, hogy csak rövidtávú érdeket vehet figyelembe! )

A legújabb, egyelőre még csak kevesek által ismert adatok alapján a Föld termelésének harmadát adó négy nagy szaúdi olajmező termelése 2006 januárja óta csökken. Márpedig… 2004 után már csak a közel-keleti kitermelés állt saját csúcsa előtt; azaz, ha a közel-keleti olajkitermelés tetőzik (márpedig ez most bekövetkezett), akkor a bolygó elérte az olajcsúcsot.

Ugyan van még némi szenünk és földgázuk, azonban ezekből is egyre több fogy, ráadásul bányászatuk és szállításuk olajat igényel. Szénből az export csúcsa (azaz a piacon mozgó összes szén mennyiségi csúcsa) 2010-2014 között várható, a tényleges kitermelési csúcs 2018-ban. Gázra ugyanezek az adatok 2012 és 2014. A részletek kifejtése nélkül vizsgáljunk meg néhány következményt.

Az ősmaradványi erőforrások adják a villamos áramtermelés 66%-át (az olaj 7%-a, a földgáz 44%-a, a kőszén 88%-a, a víz- és atomerő 100%-a ide fordítódik). Az ősmaradványi erőforrások kiesése fokozatos áramkorlátozást, illetve teljes kimaradást okoz 5, illetve 10 éven belül. Áram nélkül a mai társadalom nem képes fennmaradni, a városi életforma megoldhatatlan nehézségekbe ütközik. Ha nincs szállítás, az élelmiszer nem jut el a városokba (a szállítás 90%-a olaj alapú); áram nélkül megszűnik a vízellátás, a tájékoztatás és a hírközlés. Mivel a fejlett világ a kapcsolattartásra egyre jobban a világhálót és a hordozható telefon-rendszert használja, ezért ez a terület is komoly visszaesést fog elszenvedni. (Duncan, 2006) 2015-re a jelenlegi kitermelés egyharmadával visszaesik. Ez az áramtermelésben 500 ezer MW villamos teljesítmény kiesését jelenti.

Olaj hiányában a műanyaggyártás (mely az élet egyre több területén kizárólagos, és az anyagforgalom jó részét teszi ki) visszaesik.

Ősmaradványi erőforrások nélkül nem lehet műtrágyákat és vegyszereket előállítani. A gépek is leállnak, mindez együtt a zöld forradalom utáni mezőgazdaság végét jelenti. A termésátlagok a harmadukra-ötödükre esnek vissza.

A növekvő erőforrás-árak miatt pénzromlás lép fel, mely többé nem áll meg. A folyamatot gazdasági válság és munkanélküliség követi, mely a fogyasztói társadalom bukásához vezet; ezzel megszűnik az anyagfölötti vágyak elnyomása, és a társadalom szűk érdekcsoportok általi kihasználása és tudati befolyásolása… ( Nocsak! Lehet, hogy az összeomlás még sem lenne olyan rossz? Lehet, hogy az eddig világrend bukásához vezetne? Lehet, hogy az emberiség 99%-a csak nyerne rajta - minden megfélemlítő jövőkép ellenére? Ugyanakkor itt a cikk szerzője is nyíltan elismeri, hogy a globális válság kialakulásának elsődleges oka a hatalmi elit földi emberiség feletti kizsákmányolása és ezzel összefüggő tudati befolyásolása! )

Az összeomlás sorrendje: az erőforrás-kínálat csökken, a gazdaság zsugorodik, a közegészségügy, mint a legdrágább és legkifinomultabb ágazat, összeomlik, ezt követik a zavargások, járványok és éhínségek. A fejlődő világban a zöld forradalom utáni mezőgazdálkodás megnövekedett termésátlagai a népesség növekedését is maguk után vonták. Amikor ezekben az országokban az erőforráshiány miatt visszaesnek a termésátlagok, továbbá összeomlik a gazdaság, a valószínűségre hagyatkozva egy embernek 1/5=20% esélye lesz élelemhez jutni, és 50-60% esélye lesz túlélni a járványokat és zavargásokat, azaz összesen 85-90% eséllyel nem maradhat életben. Az egész harmadik világ népességére nézve ez mintegy 4-4.5 milliárd ember halálát jelenti majd, körülbelül 2040-ig bezárólag.

A nyugati világ szerencsésebb, mert a megnőtt termésátlagokat nem követte a népesség megugrása, a termelt többletet a haszonállat-állomány eszi meg, ezért van mindennap hús a nyugatiak asztalán. Ezt a közbeeső láncszemet eltüntetve a táplálékláncból, a nyugati világ élelmezése megoldható. Azonban az igények jó részéről le kell mondani, hogy a túlélés biztos legyen. Ez, és az erőforráshiány óhatatlan zavargásokkal jár majd, így nyugaton is számítani kell 50% emberveszteségre, ez mintegy 700 millió fő.

A következmények súlyosságát tekintve ez az eddigi legnagyobb csapás, ami ránk vár. ( Azonban összeomlás valódi sorrendje ilyen lehet ( egy alternatíva ) :

1. A túlszaporodott fejlődő országokban általános, sok milliós népfelkelés/éhséglázadás tőr ki ( ez már elkezdődött ),

2. Ezt a helyzetet a globál-elit már nem tudja kezelni, bármennyire is próbálja politikailag-vallásilag megosztani a nyomor ellen lázadó tömegeket,

3. A hagyományos ’oszd meg és uralkodj’-elv már nem működik, mivel egy általános, kapitalizmus elleni népfelkelés bontakozik ki ( melyet mind hivatalos, mind az alternatív (!) média az utolsó pillanatig politikai szinezetűnek állít be ), amely miatt az eddig ideológiailag-vallásilag-fajilag megosztott tömegek egyre inkább testvérként ismerik fel egymást, azaz ugyanazokért a planetáris jogokért küzdő szabad emberek közösségeként,

4. A népfelkelés kiterjed a fejlett országok klón-társadalmára is ( ott, ahol nagyobbrészt munka-tanulás-ágyútöltelék-robotgépek élnek ). Először a fejlett perifériákon, majd a gazdasági központokban is,

5. Az eddig korlátlanul uralkodó hatalmi elitet, a régi, korrupt világrend bűnöseit letartóztatják,

6. Kinyilvánítják az egész emberiség felszabadulását az évezredes rabszolgasága alól, azaz azonnal bevezetik alanyi jogú alapjövedelmet,

7. A több tízezer eddig eltitkolt szabadenergia-találmányt azonnal nyilvánosságra hoznak, amellyel a földi emberiség energiaproblémája kb. egy hét alatt megoldódik ( figyelsz, Zsolt? ),

8. Az igazság nyílt feltárása ( az emberiség valódi története, a Naprendszerünk valódi története, a kozmosz valódi történe stb. ) elkezdődik, és mindenki alanyi jogon hozzájuthat minden eddig eltitkolt információhoz,

9. Mivel az emberiség megismerte az igazságot, és az egisztenciális félelmei és ezzel összefüggő hatalmi függései is a múlté lettek, most már a Galaktikus Fényszövetség flottája nyíltan, látható formában megjelenhet az emberiség között, és ettől fogva a földönkívüli testvéreink nyíltan fognak köztünk élni és tanítani, hogy a Földet és az emberiséget előkészítsék egy magasabb dimenziós galaktikus fénytársadalom életére!

 

( A kommentárt nem folytatjuk tovább. )