Vízöntő-tudomány

A tudat fejlődésének van egy átmeneti időszaka, mikor a szellemi értékeket kereső ember már kezd leválni ( elidegenedni ) a régi érzékszervi világától, de nem mer belépni igazán az újba sem, mivel számtalan tudatalatti impulzus még a régmúlthoz, azaz a 3D-s világhoz köti.

Sőt, ki lehet jelenteni, hogy senki sem tudna egy másodpercnél tovább élni a 3D-s világban, ha valami rögeszmét, valami illúziót nem tartana meg, ha nem ragaszkodna olyan valótlansághoz, mind a világnézete, mind a személyes anyagi léte területén, amely legalább egy kis felmentést vagy kibújót ad ( gondolatban vagy érzelmileg ) az anyagi világegyetem könyörtelen törvényei alól!

Ezért létfontosságú a mindennapi kábulat a földi embernek, mivel másképpen nem tudná elviselni ezt az alacsony rezgésű életet, mely szintet kezdetben eleve nem a humanoid civilizációknak teremtették.

A szellemi kereső ember mindennapi kábulata pedig a féligazságok világa, melyet most a internet segítségével egy non-stop 24 órás kábulatig tud fokozni. És ehhez elég, ha csak a videómegosztókat, facebook-oldalakat és blogokat bámulja folyamatosan, várva megváltó híreket a felszabadulásunkról - arról a felszabadulásról, mely akkor jön el, amikor már nem lesz internet, legalábbis nem ilyen illuminátus-formában...

A féligazságokból viszont sohasem lesz teljes igazság, mert a teljes igazsághoz magának a befogadó személynek a teljes lénye is szükséges! Vagyis az, hogy a szellemi kereső ember/ csillagmag teljes egészben akarja az újat - ehhez viszont minden régit el kell hagynia - ez egy alapvető törvény.

Aki tehát be akar lépni az új, Vízöntő-korszakba, az nem alkudozhat tovább, nem kereshet kiegyezést a múlttal sem, akármilyen dicsőségenek látszik ez most az emlékezés megszépítő távolából.

A szellemi keresőt érő információk viszont, melyek az ilyen tudati szintű embert interneten keresztül folyamatosan bombázák, igazából sohasem tudnak átlépni egy olyan határt, hogy az elméletet élő gyakorlatra változtassa, főleg azért nem, mert maga az elmélet is legnagyobb részt spekuláció, innen-onnan összeszedett/ összelopkodott féligazságok halmaza, melynek a hatása, azaz kábulata pont addig tart, míg azt a szellemi kereső nézi vagy olvassa!

Itt Magyarországon pedig mi különösen jeleskedni tudunk olyan személyekből immár három évtized óta, akik pont ezt az intellektuális kábulat-szinvonalat hozzák sokszor mesteri módon.

A magyar lélek turáni átka 1500 év óta pedig éppen az, hogy egy szellemileg fogékony, lelkileg érzékeny ember, aki éppen ezért keresi a helyét a világban, azonnal rajongásig elkezd bálványozni egy olyan "mestert" vagy "tanítót", azaz egy olyan megélhetési prófétát, aki a háttérhatalom egyhe vagy erős hátszelének támogatásával betölti az adott időpontban ezt az intellektuális kábulat-szerepet!

Ám kérdezzék csak meg Önmaguktól : bármely youtube-os vagy egyéb film/előadás/ szenzációs cikk után akár csak egy óra múlva is tisztább lett-e a tudatuk, vagy szeretet-teljesebb lények lettek-e, vagy kiegyensúlyozottabb, nyugodtabb emberekké váltak-e, melyek segítségével jobban megtudnák oldani a mindennapi problémáikat?

A probléma-megoldáshoz ugyanis teljes lény kell, teljes igazság, az, amit a Lélek belülről ismer fel igaznak, sőt, feltétlen hitnek, olyan hitnek, aminek semmi köze sincs a külső dolgokba kapaszkodás természetösztönéhez, hanem egy olyan mély belső fájdalmas vágyakozással együtt járó hitről van szó, amely miatt az ilyen ember folyamatosan egy magasan feljlett, megszentelt, magasabb dimenziós társadalom megvalósulása után vágyakozik.

Hangsúlyozzuk még egyszer tehát : az új társadalomba semmit, abszolút semmit sem lehet átvinni a régi gondolati és érzelmi energiákból. Éppen ezért kizárt dolog, hogy a régi keleti vagy nyugati mágikus technikákból bármit is át lehetne menteni, ahogy ezt pl. a "new age"-próféták is csinálják folyamatosan a hatvanas évek óta, főleg a hindu ( de atlantiszi eredetű ) rituálék importálását a természetgyógyász vagy a meditatív technika területére.

De épp úgy kizárt, hogy át tudnánk menteni azt az "ősmagyar világot", mely legtöbbször ilyen formában csak a megélhetési próféták képzeletében létezik, miiközben nagyon is tudatosan tagadják meg a valódi Arvisura-történetet!

A féligazságok jelenlegi dömpingszerű megjelenése a szellemi keresőknél/ csillagmagoknál és azok sokszor rajongásszerű befogadása pedig azt mutatja, hogy még a szellemi keresők/csillagmagok legnagyobb része sem mert még teljes mértékben szakítani a múlttal, azaz a Halak-korszak jó-rossz eszményiségével.

Ezért keresnek állandóan kiegyezéseket, kompromisszumokat, mely az életmódjukban és a gondolkozásukban is jól látszik. Mivel majdhogynem lehetetlennek tűnik, hogy pl. egy olyan műszaki értelmiségi, aki 25-30 évet eltöltött a hivatalos tudományokban való hitben, de aztán az idők szavára hallgatva végre kezd ébredezni, azaz az alternatív tudományos elméletekre és gyakorlatokra is olykor odafigyel, az egyből elvesse a materialista hazugság-tudomány minden dogmává merevedett alaptételét. Neki még esetleg évtizedek kellenek, és sokszor személyes emberi összeomlás/tragédia is, hogy a lelke elég érzékeny legyen az igazság befogadására, mivel addig, ebben az átmeneti állapotban csak folyamatos kiegyezéseket keresett. - Ez törvényszerű.

Ám ami nem törvényszerű, hogy szintén ilyen átmeneti emberek adják meg az alternatív tudomány alaphangját, főleg Magyarországon! Azaz ők foglalnak el minden alternatív hírportált, youtube-os videót, internetes tévét stb., melyen ők feltétlen tekintélyként jelentetik meg a cikkeiket, riportjaikat, beszélgetéseiket, előadásaikat, filmjeiket, még akkor is, ha a nagyobb népszerűség kedvéért ( mint a politikusok ) olykor eljátsszák az esendő átlagembert is.

Mert csak Magyarországon lehetséges, hogy pl. 9 éve még nyilaskeresztes vezérnek mondott provokátor mára a haza egyik legnagyobb ősmagyar bölcse lehet, akit csakis ájult tisztelettel lehet nézni bármelyik "hun-magyar" internetes tévén non-stop 24 órában; vagy : egy "hun-egyház" alapító főrabbi többórás heti szózataival és spekulációival van már tele a youtube, akinek a magyarázatainak a minősége és az előadásainak stílusa leginkább a rádiókabaré szinvonalának felel meg; vagy: a két nagy ufólapkiadó-tábor egymás közötti belháborúinak eredőjeként esetleg még olyan is van, hogy magyar ufó-kutatás, amely 20-25 év után is kutatásainak "mélysége" abban merül ki, hogy vészjóslóan közli : Földünket valószínűleg megtámadtak az "alienek", de rögtön sejtelmesen hozzá teszi azt is, hogy pártunk és kormányunk ( azaz a NASAnak meg az összes földi kormánynak az Armageddon meg a Függetlenség napja c. filmhez hasonlóan természetesen azt a legfőbb gondja, hogy az emberiséget megvédje ) harcban áll az idegenekkel, ám sajna a csúnya háttérhatalmi titkosítás miatt nem lehet beszélni erről dícső emberiségmegszabadító supermanes-csillagháborús-földalatti-X-aktás harcról - lásd pl. Keviczky Kálmán összes inkarnációját/ követőjét egy átlagos magyar ufó-kongresszuson!

A bizonytalanságban tartás és az állandó félelemkeltés tehát a szellemi kereső emberek számára folyamatosan biztosított éppen az állandó féligazságok lebegtetésével, melynél manapság már egyre inkább az amőbaként osztódó enigma/enigmák/hihetetlen-adások viszik el a pálmát, melyek lassan már sok szellemi kereső félretájékoztatásában is vezető szerepet játszanak!

Mert mi az a szint, mi az a határ, amit a fél/negyedhivatalosan terjesztett magyar alternatív tudomány az eddigi 20-25 évben sohasem lépett át :

1. Nem szakadt el radikálisan a klasszikus newtoni mechanikus világképtől,

2. ezért hisz valamilyen fokon még a hivatalos űrkutatásnak, melynek bizonyos részeit ugyan birálja, de nem az egészét,

3. éppúgy elfogadja a newtoni mechanikára épülő kamu-csillagászat "eredményeit" is szinte kritika nélkül,

4. elfogadja a világegyetem-, naprendszer- és bolygókeletkezési elméleti blöfföket,

5. ezért az üreges Föld vagy az üreges Nap hiperrealitásának ténye előtt is értetlenül áll, mint a hivatalos tudomány,

6. a világegyetemben megjelenő értelmes élet még mindig elméleti jelentésű számára, amely a hivatalos elképzelésekhez hasonlóan csak ritka kivételként és nem-emberszerűen jelenik meg számára,

7. és ami a legfőbb hiba : képtelenek különbséget tenni a pozitív és a negatív földönkívüli fajok között, ezért automatikusan a negatív fajok hatásait vonzák be maguknak, arra figyelnek oda, azt veszik komolyan ( lásd : emberrablások ), míg a kulcsinformációt hordozó fizikai/telepatikus kontakták tapasztalatait negálják,

8. ezért a magasan fejlett spirituális társadalmak léte, főleg azok megszámlálhatatlan mennyiségű fényvilágai, de épp úgy a pozitív fajok segítőként való láthatatlan beépülése a mi társadalmunkba, teljesen idegen szemlélet még a magyar alternatív tudomány számára, éppen azért, mivel az ilyen kutatók még önmagunk isten eredetét és létét sem akarják megismerni, sőt, menekülnek az ilyen információk elől!

Igy a magyar alternatív tudomány sóbálványként áll korszakunk valódi történései előtt, mind kozmikus, mind társadalmi, mind személyes szinten is - épp úgy, ahogy a hivatalos tudomány, mind pedig a történelmi és a szektás egyházak.

A kozmikus változás azonban elkerülhetetlen - ezt minden többé-kevésbé spirituálisan érzékeny ember érzi és tudja, de azt is, hogy ez nem közönséges korszak-átmenet lesz, hanem a világegyetemünk egyik meghatározó eseménye, amit nem lehet pusztán a hindu juga-rendszerből, sem más ciklikus asztrológiai korszakokból levezetni, melyre viszont oly szívesen hivatkoznak a mi magyar internetes gurujaink is, amikor polgárilag jólfésült, egzisztenciájukat nem érintő átmenetről álmodoznak.

Mert ha csak egyszerű korszakátmenet idejét élnék, mint korábban, akkor bizonyosan nem lenne ( szó szerint ) olyan nagy harc a mennyekben, nem kellene a Galaktikus Fényszövetségnek állandó harcot folytatnia a sötétség hajóival a Naprendszerben (is), hogy végre azt az alacsony tudatosságot hordozó mátrixot szétzúzza a Föld körül, melynek fölöttünk már legalább 13-14 éve meg kellett volna szűnnie.

És mivel sem az alternatív tudomány, sem a hivatalos mit sem akar tudni az élő jelen valódi történéseiről, másrészt pedig ezek az internetes próféták megelégszenek pusztán álokoskodó fecsegéssel, azaz kábulattal, hogy a 3D-ben raboskodó földi ember a régi, korrupt és igaztalan életét még néhány napig továbbvonszolhassa, ezért nekik a büntetésük, vagyis a jutalmuk az lesz, hogy hamarosan szembesülni fognak a hihetetlen valósággal ( a valóság ugyanis mindig hihetetlen, ellentétben a hazugsággal ), mind kozmikus, mind társadalmi, mind személyes szinten!

A mi honlapunknak is ez az egyetlen célja!