Leleplezés a Marsról

( A Marsgate )

 

…és mindezt az Alternatív 4 új idővonaláért teszik

Írta : Alfred Lembremont Webre

Megjelent : ’Seattle Exopolitics Examiner’- ben

2010. március 28.

 

Egy független marsi kolóniába toborzott Andrew D. Basiago és Laura Magdalene Eisenhower megerősítette a létezését egy titkos emberi túlélő-kolónia létezéséről a Marson. Ezt az Exopolitics Radio-ban közölték, mikor mindketten egy rádióinterjúban Alfred Lembremont Webre-rel beszélgettek.

A 48 éves Mr. Basiago Cambridge-ben végzett ügyvéd, aki Washington államban folytat jogi gyakorlatot, gyermekként részt vett a Project Pegasus ( 1968 -72 ) nevű időutazást kifejlesztő programban, mely a DARPA keretei között folyt, :

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/DARPA

 

és később, 1981-ben kétszer is teleportálták egy USA-bázisról a Marsra.

A 36 éves Laura M. Eisenhower, aki a volt amerikai elnök, Dwight D. Eisenhower dédunokája, egy bonyolult kísérlet alanya volt 2006-ban, melynek az volt a célja, hogy a lányt egy titkos Mars-kolóniába vegyék fel, de ő ellenállt ezeknek a mélyen gyökeredző manipulációknak, és szabad elhatározásból otthagyta a kísérleteket, mert úgy döntött, hogy az életét a Földön folytatja tovább.

Ebben az interjúban ők elmondták, hogy hogyan hozták létre a katonaság és a titkosszolgálatok fekete költségvetéséből ezt a titkos Mars-kolóniát, mely az emberi génállomány túlélőbázisaként szolgál, arra az esetre, ha a Földön a napkitörések, nukleáris háború vagy más kataklizmák véget vetnek az emberi életnek.

E hosszú, háromórás interjúban Mr. Basiago az egész Mars-kolónia eltitkolást „Marsgate”-nek nevezte és a marsi amerikai jelenlét kongresszusi kivizsgálására szólított fel; hangsúlyozta továbbá, hogy az USA ott inkább nyílt katonai agressziót követ el, mint sem az őshonos marsi humanoid társadalommal, mely a Mars-felszín alatti földalatti városokban él, diplomácia szinten felvegye a kapcsolatot!

Laura Eisenhower kijelentette, hogy az „Alternatív 3” - terv értemében dollár trilliárdokat költenek úgymond az emberi élet védelme érdekében, hogy azt áthelyezzék a Marsra, de inkább az „Alternatív 4”-nek kellene szabad utat biztosítani, azaz hogy az emberiség jelenlegi tudati ébredése következtében magán a Földön valósítsuk meg a fenntartható civilizációt.

A Marsgate-ről tartott és történelmi visszatekintést is tartalmazó beszélgetés az Exopolitics Rádióban kettőjük személyes tapasztalatán alapult.

Mert Mr. Basiago két marsi utazást is tett 1981-ben. Akkor, 19 évesen, ott sétált a Mars felszínén, miután egy CIA létesítményből ( El Segundo, Kalifornia ) odateleportálták.

Aztán Laura Eisenhower is megtapasztalta azokat a titkos erőfeszítéseket 2006-ban, 33 éves korában, hogy befolyásolják a személyes életét és felvegyék egy titkos Mars-kolónia tagjai közé. Tehát felvették egy olyan misszióba, melynek a Mars-utazás volt a célja és ahol megismertették vele, hogy ez a folyamatosan fejlesztés alatt álló kolónia ott már évtizedek óta fennáll.

Laurának nem tartott sokáig, míg felismerte az összefüggést a misszió és a kolónia között. És az a mód, ahogy bemutatták neki, jelentőségteljes volt.

Az interjú során a Disclosure Movement ( A titoktartás feloldását követelő társadalmi mozgalom ) e két egyre prominensebb személyisége beszámolt azokról a tényezőkről, melyek bennük ellenállást fejtett ki a titkos marsi kolóniával szemben.

Ezek közé a visszatetszést keltő tényezők közé tartozott számukra a megfélemlítés, a titkolózás, a misszió tagjainak lelki manipulációi, a titkos kvantumtechnológiával való visszaélés és egyéb rejtett módszerek, melyeket a kolónia potenciális tagjai egyáltalán azonosítani tudtak.

Ugyanakkor Mr. Basiago feltételezi, hogy a Mars-kolónia állandó személyzetét azokból az emberekből állítják össze, akik egy speciális árja vérvonalat képviselnek, vagyis akik egy bizonyos marsi génállománnyal rendelkeznek. Az ilyen típusú emberek tehát nem képviselik az egész emberi faj genetikai sokféleségét.

Laura Eisenhower, egyetértve Basiagoval, elmondta, hogy ő is ilyen módszereknek volt kitéve, és már akkor megértette az egész személyválogatás ősi faji szempontjait és annak jelentőségét. Majd mindketten hozzátették, hogy ezt a politikát felül kell vizsgálni.

Mind Ms. Eisenhower és Mr. Basiago, mind a riporter, Alfred Lembremont Webre is támogatta egy földi és marsi társadalom közötti szerződés megkötésének az ötletét, melynek az lenne a célja, hogy a Marsot protektorátussá nyilvánítsák és azt törvényes keretek között diplomáciailag ismerjék el, épp úgy az emigrációt is a két bolygó között.

Az interjút követően Mr. Basiago és Ms. Eisenhower kiadott egy közös nyilatkozatot, mely más bolygók emberi túlélő-koloniáiról szólt:

„Jóllehet pozitív dolognak tartjuk, ha az emberi faj túlélő-kolóniákat létesít más bolygókon, mivel a Földet már számos kataklizma sújtotta a múltban, és így megvédhetjük az emberi génállományt azáltal, hogy emberi településeket más égitesteken is létesítünk, mégis az ilyen projekteknél vele jár az a mindent átfogó titkolózás is, mely arra csábítja a kormányzatot, hogy megfossza az ebben részvevő egyéneket a szabad akaratuktól és az emberiességi szempontokat, melyen az egész emberiség jövője múlik, figyelmen kívül hagyja.

Így ha ez a fontos emberiességi szempont hiányzik, akkor az egész bolygó sorsa megváltozik, és katasztrofális irányban fejlődik tovább. A szabad emberek lelkiismerete viszont megköveteli, hogy ilyen projekteket csak a nyilvánosság bevonásával, és tiszta, átlátható körülmények között végezzék, nem pedig a katonai-ipari komplexum sötét módszereivel”

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...