Leleplezés a Marsról

( A Marsgate )

 

…és mindezt az Alternatív 4 új idővonaláért teszik

Írta : Alfred Lembremont Webre

Megjelent : ’Seattle Exopolitics Examiner’- ben

2010. március 28.

 

Egy független marsi kolóniába toborzott Andrew D. Basiago és Laura Magdalene Eisenhower megerősítette a létezését egy titkos emberi túlélő-kolónia létezéséről a Marson. Ezt az Exopolitics Radio-ban közölték, mikor mindketten egy rádióinterjúban Alfred Lembremont Webre-rel beszélgettek.

A 48 éves Mr. Basiago Cambridge-ben végzett ügyvéd, aki Washington államban folytat jogi gyakorlatot, gyermekként részt vett a Project Pegasus ( 1968 -72 ) nevű időutazást kifejlesztő programban, mely a DARPA keretei között folyt, :

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/DARPA

 

és később, 1981-ben kétszer is teleportálták egy USA-bázisról a Marsra.

A 36 éves Laura M. Eisenhower, aki a volt amerikai elnök, Dwight D. Eisenhower dédunokája, egy bonyolult kísérlet alanya volt 2006-ban, melynek az volt a célja, hogy a lányt egy titkos Mars-kolóniába vegyék fel, de ő ellenállt ezeknek a mélyen gyökeredző manipulációknak, és szabad elhatározásból otthagyta a kísérleteket, mert úgy döntött, hogy az életét a Földön folytatja tovább.

Ebben az interjúban ők elmondták, hogy hogyan hozták létre a katonaság és a titkosszolgálatok fekete költségvetéséből ezt a titkos Mars-kolóniát, mely az emberi génállomány túlélőbázisaként szolgál, arra az esetre, ha a Földön a napkitörések, nukleáris háború vagy más kataklizmák véget vetnek az emberi életnek.

E hosszú, háromórás interjúban Mr. Basiago az egész Mars-kolónia eltitkolást „Marsgate”-nek nevezte és a marsi amerikai jelenlét kongresszusi kivizsgálására szólított fel; hangsúlyozta továbbá, hogy az USA ott inkább nyílt katonai agressziót követ el, mint sem az őshonos marsi humanoid társadalommal, mely a Mars-felszín alatti földalatti városokban él, diplomácia szinten felvegye a kapcsolatot!

Laura Eisenhower kijelentette, hogy az „Alternatív 3” - terv értemében dollár trilliárdokat költenek úgymond az emberi élet védelme érdekében, hogy azt áthelyezzék a Marsra, de inkább az „Alternatív 4”-nek kellene szabad utat biztosítani, azaz hogy az emberiség jelenlegi tudati ébredése következtében magán a Földön valósítsuk meg a fenntartható civilizációt.

A Marsgate-ről tartott és történelmi visszatekintést is tartalmazó beszélgetés az Exopolitics Rádióban kettőjük személyes tapasztalatán alapult.

Mert Mr. Basiago két marsi utazást is tett 1981-ben. Akkor, 19 évesen, ott sétált a Mars felszínén, miután egy CIA létesítményből ( El Segundo, Kalifornia ) odateleportálták.

Aztán Laura Eisenhower is megtapasztalta azokat a titkos erőfeszítéseket 2006-ban, 33 éves korában, hogy befolyásolják a személyes életét és felvegyék egy titkos Mars-kolónia tagjai közé. Tehát felvették egy olyan misszióba, melynek a Mars-utazás volt a célja és ahol megismertették vele, hogy ez a folyamatosan fejlesztés alatt álló kolónia ott már évtizedek óta fennáll.

Laurának nem tartott sokáig, míg felismerte az összefüggést a misszió és a kolónia között. És az a mód, ahogy bemutatták neki, jelentőségteljes volt.

Az interjú során a Disclosure Movement ( A titoktartás feloldását követelő társadalmi mozgalom ) e két egyre prominensebb személyisége beszámolt azokról a tényezőkről, melyek bennük ellenállást fejtett ki a titkos marsi kolóniával szemben.

Ezek közé a visszatetszést keltő tényezők közé tartozott számukra a megfélemlítés, a titkolózás, a misszió tagjainak lelki manipulációi, a titkos kvantumtechnológiával való visszaélés és egyéb rejtett módszerek, melyeket a kolónia potenciális tagjai egyáltalán azonosítani tudtak.

Ugyanakkor Mr. Basiago feltételezi, hogy a Mars-kolónia állandó személyzetét azokból az emberekből állítják össze, akik egy speciális árja vérvonalat képviselnek, vagyis akik egy bizonyos marsi génállománnyal rendelkeznek. Az ilyen típusú emberek tehát nem képviselik az egész emberi faj genetikai sokféleségét.

Laura Eisenhower, egyetértve Basiagoval, elmondta, hogy ő is ilyen módszereknek volt kitéve, és már akkor megértette az egész személyválogatás ősi faji szempontjait és annak jelentőségét. Majd mindketten hozzátették, hogy ezt a politikát felül kell vizsgálni.

Mind Ms. Eisenhower és Mr. Basiago, mind a riporter, Alfred Lembremont Webre is támogatta egy földi és marsi társadalom közötti szerződés megkötésének az ötletét, melynek az lenne a célja, hogy a Marsot protektorátussá nyilvánítsák és azt törvényes keretek között diplomáciailag ismerjék el, épp úgy az emigrációt is a két bolygó között.

Az interjút követően Mr. Basiago és Ms. Eisenhower kiadott egy közös nyilatkozatot, mely más bolygók emberi túlélő-koloniáiról szólt:

„Jóllehet pozitív dolognak tartjuk, ha az emberi faj túlélő-kolóniákat létesít más bolygókon, mivel a Földet már számos kataklizma sújtotta a múltban, és így megvédhetjük az emberi génállományt azáltal, hogy emberi településeket más égitesteken is létesítünk, mégis az ilyen projekteknél vele jár az a mindent átfogó titkolózás is, mely arra csábítja a kormányzatot, hogy megfossza az ebben részvevő egyéneket a szabad akaratuktól és az emberiességi szempontokat, melyen az egész emberiség jövője múlik, figyelmen kívül hagyja.

Így ha ez a fontos emberiességi szempont hiányzik, akkor az egész bolygó sorsa megváltozik, és katasztrofális irányban fejlődik tovább. A szabad emberek lelkiismerete viszont megköveteli, hogy ilyen projekteket csak a nyilvánosság bevonásával, és tiszta, átlátható körülmények között végezzék, nem pedig a katonai-ipari komplexum sötét módszereivel”