Ez a videósorozat - ahogy ezt az előző cikkünkben is kihangsúlyoztuk - meghatározó lehet a Föld jelenlegi fénymunkás és szellemi kereső népessége tudati szintjének az emelésében. Különösen az első három videó.

 

 

A másik hat már kevésbé, mert azok inkább már a világűrbeli ( 3D/4D-s sci-fis félelem-világegyetembeli ) hüllők és a földi elit megtévesztéseinek panorámaszerű képét adják, melyek magas színvonalon készített jó összefoglalói a szokásos ömlesztve szállított konteós témáknak, amik inkább azoknak a szellemi keresőknek a mindennapi kenyere, akik még tele vannak belső feszültséggel és kételyekkel, mivel az új, Alcyonei Fényvilág értékeit is még a régi ( állandóan ellenséget kereső és találó - azaz a belső problémáikat automatikusan külső okokra visszavezető ) tudattal akarják megragadni.

Ugyanankkor még fel szeretnénk hívni a figyelmet arra a nem elhanyagolható tényre is, hogy ezek a videók a világnyelveken megjelentek után 2-3 hónappal magyarul is kezdtek megjelenni folyamatosan, azaz a 13 kiválasztott nyelv között, melyekkel a világot informálni akarták, a magyar is beletartozott! És ez csak úgy volt lehetséges, ha már a videókészítő csapatban is ( amely mögött minden valószínűség szerint a mexikói Biblioteca Pleyades-csoport áll ) volt egy magyar anyanyelvű vagy legalábbis egy külsős segítő.

( Gondoljuk csak bele : az utóbbi 20-30 év számtalan meghatározó cikke, könyve, videója, melyek különböző ufós/ alternatív tudományos konferenciákról, riportokról, konteós vagy leleplező témákról szóltak főleg angol nyelven, ezeknek a 99%-a mai napig nincs meg magyarul, éppen ezért a magyar anyanyelvű szellemi keresőhöz még most sem jutnak el elsőkézből igazán a nyugati haladó kutatás eredményei, csak az álrendszerváltás óta hivatalosan beiktatott szűrőkön keresztül, melyeket olyan - sok szellemi kereső által is istenített - megmondó emberek képvielnek, akikkel pl. az internetes tévékben is szinte már napi rendszerességgel találkozhatunk.)

Magának a filmek elkészítésének az ideje is nagyon fontos tényező, mivel az első videót spanyolul majd angolul még 2012. december elején tették fel, azaz december 21. előtt! A második és harmadik videót ugyanezeken a nyelveken már januárban, azaz a december 21-i sokk után!

Az első videó ezért hangsúlyozza ki a dimenzióátmenet idejét, a háromnapos sötétséget, mely akkor valóban hiperrealitás volt, és sok millió fénymunkás és szellemileg ébredező ember szerte világon komolyan készült rá, minek is tagadjuk - ahogy az elit is! ( A háromnapos sötétség lehetőségéről a hivatalos magyar média természetesen csak a szilveszteri kabaré szintjén tudott beszélni. )

Ám most is azt történt, amint azt az idősebb fénymunkások már megélték 1999/2000. év fordulóján : a minden spirituális szinten beharangozott óriási változások látszatra elmaradtak. Az első felemelkedés-elmaradást a fénymunkások ugyan még jól tudták tolerálni ( bár a szkepitikusok gúnya csak egyre nőtt körülöttük ), mivel tudták, hogy ez azért történt, mert a Föld egy másik idővonalra tért át 1987-ben a kritikus 1986-os esztendő után, amikor is eldölt, hogy a János jelenések forgatókönyve teljesedik-e be ( 1986-ig az emberiség teljesen a János jelenések idővonalán haladt - pl. "a tengerből feljövő fenevad" hét feje az akkori G7-ek jelentette stb. ), vagy rátér az addig alternatívaként jegelt plejádi-maja idővonalra, mely jóval kisebb emberveszteséget okoz a dimenzióátmenet során!

Mert ez a lényeg, kedves Barátaink! Ez az a kulcs, amelynek segítségével itt és most megérthetjük jelen helyzetünket is, mind személyes, mind kozmikus vonatkozásban! A Teremtő Atya szeretete különleges módon tüntette ki ezt a bolygót, amely példátlan a világegyetemünk eddigi történetében : megengedte, hogy fizikai testben emelkedhessünk fel, azaz nem kell levetni a fizikai ruhát ( meghalni ), hogy asztráltestben átdimenzionáljunk egy magasabb regésszintű bolygóra - mely a multiverzumban rutinszerűen következik be minden olyan bolygónál, mely a saját asztrológiai ciklusát lefutotta, vagyis az adott civilizáció tudati ugrásának a feltétele létrejött.

 

 

E kitüntetett bolygónál, a Földnél mindig is az volt a cél, hogy lehető legkevesebb ember vesszen el, és minél több emelkedhessen fel az isteni Fény világaiba. Ezért vannak itt a földönkívüli testvéreink számtalan ( pozitív ) bolygóról 1945 óta elképesztően nagy számban, mind a Föld körül, mind a Földön, mind a saját lakókörzetünkben úgy, hogy a tökéletes mimikri isteni képességével felfegyverkezve Te sem tudhatod, kedves Olvasó, hogy pl. aki a bolban vásárláskor előtted áll, vagy éppen kiszolgál téged földi vagy földönkívüli-e! Kivéve azokat, akik spirituálisan érzékenyebbek és tudatosabbak, jóllehet azok ezt természetesnek veszik, mert az ilyen fejlett fénymunkás már az emlékezés fázisában van, vagyis egyre inkább felidézi azt, hogy ő is ugyanolyan missziót teljesit a Földön, mind az ideiglenes itt tartozkodó és mimikrit alkalmazó csillagtestvérei!

Azonban hangsúlyoznunk kell, hogy itt pozitív világok lényeiről beszélünk, akikhez mi is hozzá tartozunk. Ugyanakkor ez az alapvetően fontos felismerés adhatja meg végre az életünk értelmét is, melynek keresésével eddig esetleg már évtizedeket is eltöltöttünk.

És aki megtalálta ezt az értelmet, és nagyjából tisztában van a foldi küldetésével is, az bizonyosan nem fog egyetlen negatív földönkívülit sem reklámozni még a vicc szintjén sem! Tehát nem fog állandóan fecsegni - ahogy az internetes tévéműsorokban és youtube-os előadásokon szokásos - "alienekről", vagyis idegenekről sem, mivel tudja, hogy egyetlen szó kimondása is elég sokszor a velük való mágikus kapcsolatra!

Ilyet csak az tesz, aki teljesen tudatlan a spirituális törvényekben, holott lehet, hogy nagy intellektuális képességekkel bír, vagyis nem akarja elfogadni vagy nem akar hinni a finomanyagi vonzás törvényében, mert gyakorlatilag még a hajdani galaktikus háborúk tudati szinjén mozog ( ahogy gyakorlatilag az egész magyar ufó-kutatás is ), ahol a férfias küzdés és hódítás még nem a primitív 3D-s földi keretek között folyt, hanem kozmikus szinten.

Sok magyar konteós, ufós és alternatív honlapnak/blognak pedig már alapszíne tónusából is látszik, hogy a portál szerkesztői milyen tudati színvonalon mozognak. Mert a sokszor alkalmazott éjfekete vagy más sötét alapszín azt mutatja, hogy ott bizony még kemény starwars-világ van, százmillió évekkel ezelőtti szeretet-nélküli hüllővilág, amikor az isteni szeretet nem tudta beragyogni a mi férfias galaxisunk minden szegletét. Ez tehát az a sci-fi-világ, melyet a Földünket eddig irányító hüllők a 20-21. században az ifjúságunknak mint legdinamikusabb elemet, mint fényes jövőt tudott eladni - ahogy az egykor emberáldozati szertartásokra használt metálzenét is!

A tudatos fénymunkás azonban sohasem vonzza be fölöslegesen a negatív erőket, mivel épp elég neki nap mint nap arra figyelni, hogy más emberek negativitását a nem-cselekvéssel ( wu-wei ) semlegesítse! ( Azaz csak megfigyelőként érzékelje a környezetét, de lelkileg ne ítélkezzen, ne legyen benne érzelmileg. ) A földönkívüli testvéreink, akik mimikrit felvéve köztünk vannak, pont ezt csinálják : az Isteni Fény senkit ki nem záró semlegességében élve tudnak kötetlenül élni és cselekedni! És így a közönséges emberi tudat számára érzékelhetetlenül immár évtizedek óta és nap mint nap emelik a földi emberiség kollektív tudati színvonalát. Ezért történhetett meg az 1987-es idővonal-váltás, és ezért történhetett, hogy 2012. december 21-23. között nem a háromnapos sötétség jött el, mikor is az emberiség 98%-a iszonyatos félelem-stresszben vészelte volna át ezt az időszakot, aminek következtében az 5D-be sem tudott volna felemelkedni ( csak a maradék 2% )!

Ám a Galaktikus ( Alcyoni ) Fényszövetség 2012. december 21-én egy újabb mátrixot terített a Föld köré ( ahogy ezt a harmadik videóban kb. 51p-53p között jól ábrázolják ), hogy fenntartsa a földi emberiségnél ( az átlagember rendkívúl fontos rögeszméjét ) a folyamatosság illúzióját. Azaz az történt, hogy tulajdonképpen ezt a három napot nyújtották ki néhány hónappá, max. a 2013. évvé. Az azonban bizonyos, hogy ilyen abnormális állapotot, ilyen vákuumszerű köztes létet nem lehet a kozmikus nyomás miatt sokáig fenntartani!

Éppen ezért most már megérthetjük ennek a kozmikus beavatkozásnak okát is, melynek a belső ösztönzóje az isteni szeretet és bölcsesség : ha az emberiség ezt a rövid átmeneti időszakot nem félelemben és stresszben éli meg, hanem csak a megszokott "rabszolga-üzemmódban", akkor a váltás idején sokkal több ember emelkedhet fel az 5D-s Alcyoni Fényvilágba.

Úgy legyen!

 

(Megjelent: 2013)