A spirituális tudatfejlődési szint mai állapotáról szeretnénk néhány megjegyzést tenni.

Azoknak a nyugati ezoterikus filozófiáknak és tanoknak - melyek kb. 23 éve hazánkban folyamatos publicitást kapnak, ( legalábbis a nem-fővonalas médiában és könyvkiadásban ) - a magyar ezoterikus tekintélyek és tanítók szinte kivétel nélkül azon részüket vették át és azon elemüket építették be a saját tanításukba, melyek jelentéktelen kozmikus, geológiai és társadalmi változásokkal számolnak a mostani Halak-Vizöntő korszakváltás folyamán.

És ahogy már azt az előző cikkünkben is megállapítottuk : az emberiség 98%-a még spirituális értelemben alszik, holott a (humanoid ) emberiség legalább az 50%-nak már 1998 táján ébredezni kellett volna!

Tehát többszörös fáziskésésben vagyunk, nemcsak 2011-2012, hanem 1998-1999-2000 elmaradt alapvető változásai miatt is.

Persze ennek a tragédiának a mély megértéséhez eleve feltételezni kell egy bizonyos belső bölcsességet és megvilágosodott intelligenciát, amelynek a forrása bizonyosan nem a keleti metafizika ( melyből a nyugati ezoterikus tanok 90%-a is származik ), sem az olyan csillagnemzetek ismeretei, akik ennek a világegyetemnek a lakói!

Az emberiség valós helyzetének megértéséhez ugyanis egyetemes fényintelligencia kell, a kauzálsík vagy még magasabbról jövő ismeretek, melyek a mulandóságon túli területekről jönnek.

Ideje tehát szembe néznünk végre azzal ténnyel ( mikor, ha nem most ) : ennek a világegyetemnek sem a fényangyalai, sem a kozmikus űrlényei, akármilyen szeretet-teljesek is, nem tudnak teljesértékű megoldást találni a földi emberiség mélyen gyökerező tudati válságára! Azért nem, mert a humanoid emberiség nagy része eleve magasabb minőség ( azaz magasabb területekről jött ), mint azok, akik most megpróbálnak kívülről segíteni neki!

Minden ezoterikus-okkult fecsegés viszont, amely olykor szerény, de megbizható egzisztenciát is nyújthat egyes mestereknek/tanítóknak, mind ennek a világegyetemnek a bölcsessége, amely ráadásul többezer éves és sokszor Atlantisz koráig nyúlik vissza, vagyis egy teljesen más embertípus bölcsességét, teljesen más energetikai alaprezgéssel próbálják, különösen itt Magyarországon, egyetlen bölcsességként eladni.

És a legősibb bölcsesség elsőfokon természetesen az asztrológia, amely az embert azonnal a régi asztrális világegyetemhez köti, hogy kiegyezést és szövetséget kössön azokkal eoni-arkhóni hatalmasságokkal, akiknek természetesen elemi érdekük, hogy az emberiség örökre a születés és pusztulás ciklusaiban keringjen. A keleti metafizika minden vallásfilozófiai gondolata, de épp úgy mágikus gyakorlata is ebből a szemléletből magyarázható: a keleti bölcs vagy aszkézissel, vagy aktív jó cselekedetekkel visszatér ennek a világegyetemnek eoni szintjére, ahol vagy maga is eon lesz ( ennek a világegyetemnek a fenntartója ), vagy újra inkarnál, ki tudja még hányszor.

Ezért nagyon fontos a régi energiák fenntartása érdekében a meditáció is! Mert figyeljenek csak fel ( most egy újabb ezoterikus tabu felé közeledünk, melynek jótéteményét minden ezoterikus tanító és égi lény különösen kihangsúlyoz! ): aki megvilágosodott értelem nélkül kezd el meditálni, legalábbis oly módon, melyeket az eonok ügynökei ( a keleti guruk/nyugati mesterek ) tonnaszámra ajánlanak, az bizonyos, hogy a régia sztrálvilág lényeivel veszi fel vagy tudatosan, vagy tudatalatt a kapcsolatot!

Pedig éppen száz éve már annak, hogy az egyik klasszikus nyugati ezoterikus tanító, Rudolf Steiner felhívta figyelmet arra, hogy a nyugati embert nem lehet büntetlenül összekötni a keleti mágikus praxissal. Azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy ha egy nyugati embert még ha meg is tanítunk meditálni, az önmagában semmit sem jelent az igaz tudás szempontjából, mert az eredmény csupán az lesz, hogy ez az ember legfeljebb nagy önfegyelemmel megtanul magában kotlani, önmaga asztrálvilágába bámulni, és legfeljebb, ha nagyon halad, akkor ugyanolyan cinizmussal fogja nézni a fizikai létet, mint azok a jógik, akik a legnagyobb nyomor, bűn, piszok és társadalmi káosz között üres szemekkel tudnak álmodozni!

Ez azonban nem a nyugati ember útja, legalábbis nem azoké, akik az Eredeti Fény világegyeteméből jöttek, nekik ugyanis mindig a Gnózis volt az útmutató, olyan magas szintű tudás, melynek semmi köze sincs ennek a világnak a bölcsességéhez!

A honlapunk ezért támogatta mindig a maga módján Georgi Stankovot, aki korszakunk egyik legnagyobb gnosztikus tanítója, Hermész Triszmegisztosz, Ekhnaton, Jézus Krisztus, Tiannai Apollós, Mani, Mirdad méltó örököse - holott egyáltalán nem arról van szó, hogy egy személyt bálványozunk, mivel természetesen Stankov sem értheti igazán azokat a speciális magyar-gnosztikus vonatkozásokat, melyeket a 6D-s szíriuszi energiák kódolnak, de nem ebből a világegyetemből származnak. ( Éppen ezért minden nem-6D-s szíriuszi kód/üzenetet/energia már nem teljesen tiszta információ. )

Stankov tehát mai napig folyamatosan a kauzálsíkról hozza az információkat, kikerülve az eonok torzításait, és arra a pillanatra vár, hogy a felemelkedő tömeg kritikus létszáma végre összejöjjön, azaz egy magasabb dimenzionális szinten elkezdődjön, a ciklikus születés-pusztulástól örökre megszabadulva, egy halhatatlanság felé vezető emberiség-fejlődés.

A magyarországi ezoterikus tanítók pedig majd' kivétel nélkül épp olyan értetlenül állnak a "dimenzióváltás" vagy az "idővonal-elágazás" fogalma előtt, mint ahogyan kultikusan megtagadták 2012 jelentőségét is, éppen azért, mert ők az eonok régi fénybölcsességének a képviselői, azaz : szívük középpontjában még a régi és nem az új Föld áll!

Mégis ami közös bennük, hogy mi mindannyian aggódunk az emberiségért, és az is, hogy tenni akarunk érte, ám ami még elválaszt, hogy mi tudjuk : minden nap a megváltás napja, minden nap a felemelkedés napja lehet, amely a legmagasabb mennyekből, mint egyetlen értelmes lehetőség, jön hozzánk már 1998 óta; épp úgy most is, amikor hét 4D-s idővonal képében használhatjuk ki ezt a lehetőséget.

Vagy Önök még várni akarnak egy újabb lehetőségre? Ezt persze megtehetik! - Mert talán még nem szenvedtek eleget? Vagy arra várnak, hogy bevezessék a levegőadót is? Vagy arra, hogy Magyarország Fekete-Afrika szintjére süllyedjen? - Pedig mindenki érzi és tudja, hogy ezen a 3D-s pusztuló Földön minden egyes nappal egyre rosszabb lesz, amit hagyományos, korábban bevált módszerekkel már nem lehet megakadályozni!

Vagy inkább még mindig a nyugati jólétben lubickoló Cobrával és Fulforddal meg a milliomos amerikai szuperkontaktákkal akarják kábítani magukat? - Ezt is megtehetik, hiszen minden ezoterikus portál csakis velük van tele. És talán addig, amig a kompressziós nyomás valamikor majd lapossá nem nyomja elitet, minden számlájukat is állni fogja a földalatti felszabadító hadsereg? És közben az éhhalál és kilakoltatás ellen meditálhatnak is, amennyit csak akarnak, hiszen apák és anyák fizetéséből vagy nagyapák és nagyanyák nyugdíjából eddig is sok millió spirituálisan ébredező munkanélküli fiatalt tartottak el!

Látható tehát, hogy mennyire tragikomikus az emberiség mai helyzete? Látható, hogy ezt a világegyetemben egyedülálló válságot semmiképpen sem lehet már hagyományos ezoterikus, sem hagyományos fizikai módszerekkel megoldani?!

Ez egyébként már Jézus Krisztus idejében is nyilvánvaló volt. Ezért volt mindig az egyetlen - éppen ezért folyamatosan visszautasított és üldözött - megoldás a Gnózis következetes spirituális radikalizmusa, mint egyetlen realitás, azaz az itt és most istenné válás!