Evo Morales, bolíviai elnök beszéde az ENSZ-közgyűlés 67. ülésszakán 2012. szeptember 26.-án

 

( kivonat a beszéde utolsó részéből )

 

A természeti erőforrásoknak, az olajnak, a gáznak vajon állami vagy magánkézben kellene lennie? ... Én ezzel kapcsolatban azt javasolom, testvérek, hogy természeti erőforrásokat államosítsák. A természeti erőforrások nem tartoznak a transznacionális vállalatokhoz, hanem azok a világ népei államigazgatásai alá tartoznak ... Mi garantáljuk ezeket az alapvető szolgáltatásokat, mint alapvető emberi jogokat - ezek nem lehetnek magánkézben - ez állami feladat. A világítás, a víz, a villany, a kommunikáció - mi államosítottuk őket és az emberi jogok részeivé tettük. Ezek a nagyon fontos alapvető szolgáltatások tehát emberi jogokká lettek...

Szeretném meghívni Önöket egy nemzetközi találkozóra ez év december 21-én. Egy olyan meghívás ez, mely egy új ciklus kezdetéről, a Földanya új, harmonikus ciklusának fogadásáról szól. Ám az túl sokáig tartana, hogy Önöknek Mexikó, Guatemala, Bolívia, Ecuador őslakos indiánjai ezen tudásáról beszéljek, de mi ezt a meghívást közzétesszük, hogy mind virtuális formában, mind személyesen a következő témákat vitassuk meg:

1. A globális kapitalizmus válsága

2. A civilizáció válsága - világkormány, kapitalizmus, szocializmus, a közösség, az élet kultúrája

3. Klímaválság - az ember kapcsolata a természettel

4. Energia - közösségi energia – új energiafajták

5. Földanya-tudatosság

6. Ősi szokások újraéledése ..., természetes kozmikus naptár használata,

7. Az élet érdeke, valamint a globális válság megoldása, és mi megerősítjük újra, hogy az élet érdeke fontosabb, mert mi csak akkor tudunk jobban élni, ha nem fosztjuk ki a természeti erőforrásokat. Ezzel kapcsolatban egy mélyreható vitát szeretnék folytatni a világ többi részével.

8. Az élelmiszertermelés függetlensége - biztonság az önellátó élelmiszertermeléssel

9. Integráció, testvériség, közösség, gazdaság, egymást kiegészítő rendszerek, kommunikáció joga, közösségi tanulás, az új emberi lény, a holisztikus szemlélet, a patriarchális szemlélet vége, önismeret, öntudatra ébredés, és természetesen : az egészség témaköre - ami nagyon fontos.

És azt szeretném mondani, hogy a maja naptár december 21-t az idők végének és az időnélküliség kezdetének jelzi. Ez a „Macha” vége és a „Pacha” kezdete. Ez lesz az önzés vége és a testvériség kezdete. Ez lesz az individualizmus vége és a kollektív szemlélet kezdete ... tehát ebben az évben, december 21-én.

A tudósok nagyon jól tudják, hogy ezek egy antropocentrikus élet végének és egy biocentrikus élet kezdetének a jelei. A gyűlölet vége és a szeretet kezdete. A hazugság vége és az igazság kezdete. A szomorúság vége és az öröm kezdete. Az elválasztottság vége és az egység kezdete. Mert ezek azok a témák, amelyről beszélnünk kell, ezért ... mi meghívjuk Önöket – azokat tehát, akik bizalommal vannak az emberiség iránt; meghívjuk azokat, akik a tapasztalataikat megosztják egy jó és igaz emberiség születése érdekében ...

Nekünk, mint választott vezetőknek, most már el kell gondolkoznunk azon, hogy ki milyen módon vállalhat társadalmi felelősséget, és ez azt jelenti, ... hogy véget kell vetni hatalomgyakorlás régi formáinak, mert már nem az az időszak van, mint egykor, hogy a hatalmat folyamatosan dicsérni kellett. Mi már az emberek, a szabad emberek korszakában vagyunk, akik állandóan keresik egymás között a gazdasági és szociális egyenlőség megvalósulásának lehetőségét. És ez lesz az az új korszak, mely visszaállítja az eredeti rangjára és méltóságára minden földi lakost ...

Szeretném a figyelmükbe ajánlani azokat az állásfoglalásokat, amelyek kétségbe vonták mind a katonai bázisok létesítését, mind a fegyveres erők beavatkozásának létjogosultságát. Mert itt csak akkor lesz társadalmi béke, ha megváltoztatjuk az egész gazdaságpolitikát és felszámoljuk a katonai bázisokat és a velük összefüggő katonai intervenciókat. Ezért tiszteletem és elismerésemet fejezem ki azoknak, akik ellenállnak a különböző hatalmak katonai beavatkozásának. Ez a módszer nem megoldás – ezt már jól megtanultuk. Mégis reméljük, hogy ezek a viták arra fognak alkalmat adni, hogy az emberiség eljövendő életéről gondolkodjunk.