Vízöntő-tudomány

A fenti cím modern mártix-létünk lényegére próbál rámutatni : az vagy, amit gondolsz.

Ám hogy most ne legyen semmi áthallása valami new age-s szentenciának, melyet unalomig hallunk/látunk ismételni ezoterikus honlapokon minden eredmény nélkül, ezért rögtön azt is megállapítjuk, hogy a földi ember általában képtelen kiemelkedni a sajátjának vélt gondolatéletéből.

Ahhoz ugyanis elsőfokon a saját külső világától kellene elidegenedni - másodfokon pedig a saját belső aurikus világától is!

Ekkor lehet ugyanis csak a gondolatokat uralni, vagyis úgy nézni magunkat kivülről, mint minden más külső személyt!

És csak ettől kezdve beszélhetünk önismeretről is : az ember belsőleg feismeri ( Buddha-megvilágosodás első foka ), hogy eddig teljesen egy volt ezzel a karaténbolygó minden jó-rossz eszméjével és rögeszméjével, akkor is, ha okos volt, és akkor is, ha buta; akkor is, ha szent volt, és akkor is, ha bűnöző; akkor is, ha lázadt, és akkor is, ha meghunyászkodott!

A felemelkedés fogalmának eredeti értelme tehát az, hogy az emberiség a Vízöntő-korszakba lépve végleg megszabadul önmagától, önmaga primitív, 3D-s Földhöz kötő, évezredeken át kultikusan gyakorolt minden jó-rossz gondolatától!

Az alapvetően megváltozott, azaz megtisztult gondolkodás pedig automatikusan meghatározza azt a tiszta bolygói létterületet és azt a mindenség-dimenziót is, ahol az emberiség tovább fog élni, mert nyilván senki sem gondolhatja komolyan, hogy az új korszak eljövetele pusztán egy politikai-társadalmi reform lesz, ami abból fog csak állni, hogy az eddig összemocskolt börtöncellánk falait majd újrafestjük és újra kitapétázzuk - ahogy ezzel évezredeken át próbálkozott az emberiség a tudatát folyamatosan elhomályosító önfenntartási ösztöne miatt.

A galaktikus tudatot ugyanis ( a régi teozófikus bölcsesség ezt Jupiter-tudatnak nevezi ), amellyel az emberiség rendelkezni fog, lehetetlen bármilyen 3D-s korlátok közé szorítani, sem fizikailag, sem gondolatilag, éppen ezért az ilyen tudattal rendelkező civilizáció gyakorlatilag már nem kötődik egy bolygóhoz sem, mivel magasabb dimenziós, paradicsomi anyabolygóját is inkább csak kiindulási bázisként használja, viszont a legfőbb motivációja, a végtelen kozmosz felfedezése, megismerése és megtapasztalása miatt ( ezért vannak ilyen minőségű kozmikus lények ismeretlenül mindig köztünk is ) óriási anyahajóikon, milliós népességű mozgó űrvárosaikon állandóan úton vannak, hogy többek között egy adott bolygó felemelkedésénél is segédkezzenek.

Ezért vannak olyan hihetetlenül nagy számban a mi Naprendszerünkben is ezek az anyahajók, és bizonyosnak mondható, hogy a felemelkedő, azaz a régi gondolkozásától örökre búcsút mondó földi emberiség első állomása ezek az anyahajók lesznek, melyeken testileg-lelkileg is átharmonizálják őket az új élet követelményeinek a szintjére.