( Egy hazugság-társadalom utolsó órái )

 

Már több cikkben utaltunk arra, hogy a Naprendszerünkben/ Kozmoszunkban végbemenő gyors, drámai változások hiperrealitása már az egyszerű emberek számára is teljesen nyilvánvalóak a nyolcvanas évektől kezdve - legalábbis azok számára, akik még nem vesztették el teljesen a kapcsolatot a Lelkükkel, és olykor a belső megérzéseikre, sugallataikra is hallgatnak.

Akik viszont már elvesztették ezt a belső kapcsolatot önmagukkal, azok természetesen 100%-ig csak a külső érzékszervi világtól és azok társadalmi/ tudományos tekintélyeitől függnek - azaz az ókori-középkori testi rabszolgaság időszaka után, eljött számukra a teljes tudati rabszolgaság korszaka, amelyet persze az egyéni szabadság és társadami igazságosság kiteljesedésének a korszakának neveznek hivatalosan.

( Talán nem véletlen, hogy a földönkívüli testvéreink, mikor először idejönnek hozzánk, mindig a teljes megdöbbenésünknek adnak hangot, mivel ilyen bolygóval, mint a Föld, még sehol sem találkoztak, ugyanis a hazugságnak ez a foka teljesen ismeretlen a Kozmoszban - lehet ugyan egy bolygó negatív, lehetnek rajta elnyomó társadalmak, de a hazugságot ilyen kultikus szinten sehol sem űzik! És ha ezt tudjuk, akkor megértjük azt a tragikomikus vagy inkább már groteszk helyzetet is, mikor pl. dicső ufó-kutatóink komolyan el kezdik elemezni, hogy a földönkívüliek miért nem veszik fel velünk közvetlenül a kapcsolatot... )

De a Naprendszerünkben zajló átalakulások valójában már nagyon régen ( 13. 000 éve ) elkezdődtek, és mikor itt a Földön felrobbantották az első atombombát, akkor bizony csak felgyorsultak a folyamatok - ugye, milyen hihetetlen tisztelt hivatalos/ alternatív tudományos kutatóink, hogy nem egy merev, 3D-s kozmoszban élünk, hanem az emberiség tudati állapotát minden pillanatban tükröző kozmoszban?

És mivel a Naprendszerünk központi energiaforrása természetesen maga a Nap, ezért minden alapvető változásnak is ott kell először elindulnia; ez az alapvető változás pedig Napunk vörös óriássá válása vagy szupernova-robbanása!

Most idézzük ezzel kapcsolatban Drunvalo Melchizedek 'Az élet virágának ősi titkai' c. műve 2. kötetéből azt a részt, ahol a szerző leírja, hogy 1972 augusztusában a Napunknak már vörös óriássá kellett volna alakulnia :

"Azt várták ( a Galaktikus Tanács ) , hogy 1972-ben a Napunk hélium-nappá tágul, ami természetes folyamat... Tudtak róla, hogy ez a reakció 1972 augusztusában fog bekövetkezni, ami azt jelentette, hogy ha az emberiség abba a pillanatban nem lesz a megfelelő tudatszinten, akkor mindannyian szénné égünk. Ha viszont elérjük addigra a megfelelő tudatszintet - vagyis a Krisztus-tudatszintet, akkor képesek leszünk megvédeni magunkat... ám a fizikai apáink, a szíriusziak számára egyértelművé vált, hogy ezt nem fogjuk tudni megcsinálni..."

Drunvalo leírja azt is, hogy a szíriusziak hogyan teremtettek a Föld köré új holografikus Luciferi valóságot, amely megmentette ideiglenesen a Földet :

"A szíriusziak visszatértek, és közvetlenül a membránon kívül elhelyezték a hatalmas fekete szivar-alakú hajót. Kifejezetten ehhez a kísérlethez építették meg ezt a járművet. Aztán elmentek a Földre a negyedik dimenzióba, és tárgyakat helyeztek el, a csillag-tetraéder mező távoli sarkaiban, a Föld fénytestében és rögzítették ezeket. Egy tárgy volt mind a nyolc csúcsban. Több ezer mérföldre a felszínről.

Aztán speciális lézersugarat irányítottak negyedik dimenzióban a Föld Déli, vagy Északi Sarkára, az egyik távoli tárgyra. ami piros, kék vagy zöld sugarat küldött további három tárgyhoz a maradék hét közül. A sugarat újra leadták mindaddig, amíg mind a nyolc tárgyat elérte. Abból a tárgyból, ami szemben állt azzal, amelyik az eredeti sugarat fogadta, a sugár a Föld középpontjáig hatolt, és onnan ki a Föld felszínére, ahol minden egyes emberi lényhez eljutott. Az állatok, és a Földön jelenlévő többi életforma is benne volt ebben az energiamezőben, de azokat nem manipulálták. Minden emberi lénynél az eredeti nyolc sejtjéig hatolt a sugár, és onnan kisugárzott minden ember csillag-tetraéder mezejébe. Ez az utolsó lépés egy egyedülálló holografikus mezőt alkotott minden emberi lény körül, ami lehetőséget nyújtott a szíriusziak számára az emberi tudat megváltoztatására. Meg tudták védeni, és meg tudták változtatni a tudatot anélkül, hogy az emberek bármit észleltek volna!

Ez egy holografikus mezőt hozott létre a Föld körül, ami újrateremtette az űr külső valóságát. Ez az univerzum egy holografikus másába helyezett minket, kétszeresen kivonva az eredeti valóságból! ( Megj : a luciferi kozmosz másodlagos illúzió-kozmoszába! ) Ugyanennek a mezőnek az is volt a feladata, hogy megvédje az emberiséget a Nap halálos kitágulásától."

Végül el jött a nagy nap :

"1972. augusztus 7. Az esemény legerőteljesebb szakasza körülbelül hét napig tartott, de augusztus 7-én érte el a tágulás a legszélesebb pontját. Ami valójában történt azon a napon, azt mi emberek addig nem fogjuk megtudni, amíg el nem érjük a Krisztus-tudatszintet...A valóságot szinte tökéletesen elrejtették előlünk holografikus úton. Amennyit láthatunk belőle, az is a leghatalmasabb napkitörés volt, amit valaha feljegyeztek..

A kísérlet fantasztikus eredményes volt. valóban működött, és mi ártatlan emberek életben maradtunk. Túléltük a legkritikusabb pillanatokat minden gond nélkül. A szíriusziak fenntartották azt a látszatot, hogy alig történt változás, aztán lejátszották az eseményeket pontosan úgy, ahogy a holografikus mező nélkül alakultak volna..."

Ez az esemény azonban már pont 40 éve történt, és azóta újra előjött az alapprobléma, csak hatványozottan :

Az emberiségnek tudatilag váltani kell, ha akarja, ha nem, mert különben a természeti erők fogják rákényszeríteni!

2012-re ugyanis vége annak a kegyelmi időnek, amit az emberiség ( törvénytelen ) vezetői az utóbbi néhány száz évben kaptak, azaz, hogy tovább végezhetik a kisded játékaikat: a természet elpusztítását, a Föld megmérgezését, az emberiség teljes rabigába döntését minden következmények nélkül - pontosabban minden következményét és felelősségét eddig a Fény Erői vállalták magukra - na, ennek van most vége!

Aki pedig még most, 2012. szeptember 13-án is bizonyítékok után kajabál, aki képtelen legalább egy percig a tudati nyüzsgését leállítani, hogy azt az egyetlen igaz szót, azt a mindig elnyomott, gyenge, belső hangot meghallja, ítéletet hív fel saját magára, de nem külső ítéletet, hanem annak a hazugság-mátrix belső lelki összeomlásának a fizikai tapasztalatát, mely látszatvalóság látszatvalóságába eddig tíz körmével kapaszkodott!

- A Napunk ugyanis tágul, már nagyon régen tágul, nem csak melegszik tehát ( amely jelenség okozza valójában a globális felmelegedést az egész Naprendszerünkben ), hanem készül átalakulni vörös óriássá - melyet természetesen a materialista természettudományunk valamikor 5 milliárd évvel későbbre tesz, hogy ezzel is altassa az emberiséget.

Az utóbbi évek hiperaktív Nap-tevékenysége pedig túlment minden határon. Ezért a hivatalos tudomány megmondó embereinek állandóan fő a fejük, hogy milyen meséket találjanak ki ennek apokaliptikus anomáliának az letagadására vagy elbagatellizálására.

Nézzünk ezzel kapcsolatban egy aktuális tudományos hírt :

http://www.huffingtonpost.com/2012/08/19/sun-shape-nasa-data-star-round_n_1806653.html

Itt ebben a cikkben azt akarják elhitetni az olvasóval, hogy egy roppant tudományos kutatás végeredményeként a tudósok arra következtetése jutottak, hogy a Nap... gömbölyűbb lett, mint gondolták! Tehát nem nagyobb, hanem gömbölyűbb, ugyanakkor, hogy-hogy nem, mégis laposabb lett - hogy is van ez?

Majd utána jön a szokásos altatás, hogy ez csak a 11 éves normális napcikus lecsengése, és ezért vannak csak a Nap formájában végbe menő ideiglenes változások.

- Valójában azonban a Naprendszer átalakulásának tényleges dimenziói és mélységei messze túlmutatnak mind a hivatalos, mind az alternatív tudományos kutatás tudati keretein!

A Nap ( és az összes bolygó ) ugyanis nemcsak a fizikai szinten létezik, hanem egyszerre magasabb rezgésszinten, magasabb dimenziókban is.

Az a szupernóva-robbanás pedig, melyet egyes ezoterikus kutatók a Napnál várnak, minden valószínűség szerint az asztrális Napunknál fog megtörténni az asztrális világegyetemünkben, mely aztán kisöpri a negatív asztrális-arkhónikus erőket a mi Földünk körzetéből is. Ennek az asztrális szupernóva-robbanásnak pedig csak legyengített vetülete pusztán a mi fizikai Napunk hőmérséklet-emelkedése és nagyobb aktivitása!

 

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...