A hét új 4D-s idővonal és ezzel összefüggő hét új valóság kialakulásának megértése természetesen jócskán meghaladja a 3D-s ész agyi képességeit, ennek ellenére ( vagy éppen ezért ) mégsem kell beszélnünk valami bonyolult dologról, ha egy igazságkereső/ csillagmag képes már a szív érzékszerveivel is felvenni a külső információkat, mert akkor rögtön tudja is, mert teljes lényével érzi, hogy milyen döntő napok előtt áll az egész ( humanoid ) emberiség!

Olyan döntő napok előtt, melyet éppen ezért csak azok vesznek észre és csak azok fognak megtapasztalni, akik vágynak rá, vagy már a lélekszerződésükben is ez az alternatíva benne volt - ez természetes.

Nos, a hét új 4D-s idővonal létrejöttét úgy is el lehet képzelni, ahogy pl. egy számítógép egy fájt /dokumentumot /videót/ programot hétszeresen lemásol. Ha pedig a számítógépet most behelyettesítjük a Galaktikus Fényszövetség fénymátrix-valóságokat létrehozó szupertechnológiájával, a videót/ programot pediga saját idővonalú pillanatnyi környezetünkkel - melyet születésünktől kezdve mind a család, mind a társadalom úgy kondicionálta be a tudatunkba, mint egyetlen valóságot -, akkor ez az általunk érzékelt megszokott környezet fog tovább folytatódni, csak hétszeres szinten! Azaz a jelen pillanatból kiindulva egy hétszeres idóvonal fog elágazni fokozatosan, hétfelé osztva a felemelkedés ösvényére lépő emberiséget, vagyis a humanoid emberiség 55%-t.

A hétfelé osztás pedig azért kell ( még egyszer hangsúlyozva, hogy ugyanolyan pontról indulnak ), mert a "sokan hivatottak, de kevesen választottak" örök problémájára ez a hétszeres idővonal-alternatíva viszonylag jó megoldást kínál. Mert eredetileg sokkal több lélek vállalta a lélekszerődésében a felemelkedést, mint amennyinek ez itt és most tudatos! A legtöbb lélek ugyanis még most, 2013-ban is alszik, nagyon alszik, amely miatt a 2011-es és a 2012-es felemelkedés-alternatíva sem valósulhatott meg. Az "alvás" meg spirituális értelemben azt jelenti, hogy a humanoid emberiségnek legalább a 98%-a még most is csak az érzékszervi környezetét tekinti az egyetlen valóságnak!

Olvastak Önök a fizikai halál után visszajött lelkek túlvilági tapasztalatairól? Ha igen, akkor Önöknek nem tűnt fel az a furcsaság, hogy ott ( ha a lélek eljutott a szellemi otthonába ) mindig a szeretteivel találkozott, és nem csak azokkal, akik már meghaltak, hanem azokkal is, akik még a Földön élnek?!

Pedig valójában semmi különleges nem történik, csak a lélek, mikor leveti a fizikai testét, rögtön egy másik tudat-fejlődési vonalra kerül, amelynek viszont már semmi köze sincs a fizikai szinthez, ezért jóval nagyobb a szabadságfoka is, azaz jóval szubjektívebb! És mivel a legtöbb földi léleknek még "a szellemi otthon" fogalma egyenlő a családi boldogság fogalmával, ezért természetesen a lélek a mennyekben megteremti azt a valóságot, még pedig a földi szavakkal leírhatatlanul tökéletes módon, ami a család volt-van-eljövendő tagjainak élő jelenbeli megtapasztalását eredményezi tökéletes szeretetben.

Lényegében ugyanez történik azokkal is, akik különböző 4D-s idővonalra kerülnek - azzal a különbséggel persze, hogy

1. a 4D-s rezgés még nem a mennyei rezgésszint, bár a 3D-nél nagyobb a szabadságfoka,

2. hétszeres idővonal alsóbb valóságszintjein ideiglenesen a negativitást is meg kell tapasztalni, hogy a spirituálisan alvó lélek felébredhessen ( az eddig bálványozott érzékszervi világa összeomlása miatt ) és csatlakozzon a felébredtek tömegéhez.

Tehát még egyszer hangsúlyozzuk : bármilyen idővonalra is kerül a lélek, kezdetben mindenkit ugyanaz a megszokott környezet fogja körülvenni, ugyanazokkal a családtagokkal!

Nem lesz tehát semmilyen család-szétszakítás vagy az emberi kapcsolatok mesterséges szétrombolása, amitől az értetlenkedők mindig félnek, ha meghallják pl. a "dimenzióváltás", az "evakuáció" vagy az "idővonal-elágazás" stb. kifejezéseket.

Persze jó lenne, ha mindenki minél hamarabb a 4D-s idővonal kataszrófa nélküli valóság-szintjére jutna, nem csak a fénymunkások, a komoly szellemi keresők meg a nagy szeretet-potenciállal rendelkező emberek. Mert pl. a mágneses pólusváltást is csak egy idővonalon tartózkodó emberek fogják megtapasztalni, a másik hat + a 3D-s Földön maradók viszont nem!

Ugyanakkor még fel lehet tenni a kérdést : a fénymunkások/ csillagmagok stb-k számára hogyan fog kinézni ez a új, 4D-s, tiszta és harmonikus valóság?

A kezdet - most már tudjuk - ugyanaz lesz, mint amiben most vannak, vagyis nem jönnek űrhajók, hogy elszállítsák őket ( ez csak az 5D-be való közvetlen felemelkedéshez kell ), hanem a megszokott érzékszervi valóságukból kiindulva a környezet anyaga fokozatosan átalakul asztrálissá, azaz egy sokkal képlékenyebb finomanyaggá, mely az emberi gondolatimpulzusokra azonnal reagál ( bár itt még lesznek egy ideig védőmechanizmusok, amíg az ember nem tudja teljesen uralni a gondolatait ). Ezzel az egyszerű és hatékony teremtő képességgel pedig a harmonikus 4D-szintre jutott emberiség, vagyis az a 800 milliós csoport, amely az emberiség nevet valóban megérdemli, rögtön elkezdi átalakítani a saját környezetét olyanná, amely a belső lelki fejlettségi szintjének legjobban megfelel.

Fénymunkások/ csillagmagok! Találkozzunk tehát az új, nagyszerű kezdet 4D-s valóságában!