Egy vénuszi levél,

melyet Orthon adott át George Adamskinek 1953-ban

 

 

Éppen 60 éve, hogy Omnec Onec vénuszi nagybátyja, Odin Orthonon keresztül egy vénusz-írásjeles üzenetet juttatott el George Adamskihez. Az üzenet átadásának 40. évfordulóján pedig eljött az a pillanat is, hogy Omnec Omec fordítása révén az egész világ megismerhette ennek a rendkívül fontos üzenetnek a tartalmát. - Azért rendkívül fontos, mert itt valójában ( mai szóhasználattal ) egy exopolitikai-diplomáciai kapcsolatfelvétel dokumentumáról van szó, vagyis arról, hogy Naprendszerünk Fényerői még nem tartják alkalmasnak arra a földi politikai-katonai-tudományos vezetést, hogy magasabb ismereteket adjanak át neki, hanem csakis az egyes kiszemelt, spirituálisan érett kontakták méltók erre!

 

 

( fordította Omnec Onec 1993. április )

 

Levél Odintól, aki a vénusziak hosszú történetének képviselője George Adamskinak, a mi barátunknak a Mount Palomar hegyről ( megj: Adamski akkor a dél-kaliforniai Mount Palomar hegy tövében élt )

Én, Odin, képviselem mind a 12 bolygót e tágas Naprendszerben, melynek ti még csak egy kicsiny részét ismeritek.

Mint szerető képviselője a földi testvéreink és a mi bolygói testvériségünk fontosabb földi kontakjainak, a mi tágas univerzumunk minden lénye nevében beszélek Hozzád. Arra a véleményre jutottunk, hogy a Föld veszélyes helyzetbe került, mióta ti radarsugarakkal végeztek kísérleteket.

Megállapítottuk, hogy a Föld helyzete valóban veszélyes. Mégis a körülmények elég bonyolultak, mivel a Földet sok különféle nép lakja, melyeknek hiányzik ismeretük önmagukról és más lakott világokról. Ezért nagy feladatot és szeretetteljes tetteket követel, de épp úgy sok időt is, hogy minden félreértést el tudjunk oszlatni.

Mi mindent, amit tudunk, szívesen megosztanánk veletek, és megkísérelhetnénk azt is, hogy az ember gondolkodását önmagáról és a Föld bolygóról megváltoztassuk. mielőtt még széles tömegek eljutnának a megértés olyan szintjére, mely szükséges ahhoz, hogy egyáltalán tudást bízhassunk rá, azt, amit most veled meg szeretnénk osztani ( Adamskivel ).

Mert ez a tudás valójában a ti örökségetek : nem csak a miénk, hanem minden élőlényé is. Ezért a mi mélyebb spirituális megértésünk és nézőpontunk alapján, mellyel a naprendszerünk világait és minden más naprendszer népeit szemléljük - őket ti még később fogjátok felfedezni -, megbízunk téget ( Adamskit ) ezzel az üzenettel.

Az a szándékunk, hogy a ti szeretetteljes kísérőitek legyünk, mert felelősséggel viseltetünk a Föld benépesítéséért, mely eonok óta folyik a ti időmértéketek szerint, de számunkra ( a vénusziaknak ) ez csak egy rövid időszak.

Hamarosan megjelenik valaki közöttetek és támogatni fog benneteket, ez a valaki közülünk való lesz ( megj : Odin itt Valiant Thorra vagy Omnec Onecre utalhat ). Ez a személy segíteni fog nektek, hogy ezt az üzenetet megértsétek, addig, míg el nem tudjátok olvasni, mivel a mi nyelvünk gondolatformákból áll, és nem igazán írott nyelvből, úgy, ahogy azt ti ismeritek.

Őrizzétek meg ezt a üzenetet, így a harmonikus élethez és az új életutatokhoz - mely számunkra már régen folytatott út - megkapjátok a kulcsot.

A következő rész szövegét nem lehet lefordítani, mert itt egy erőforrás leírásáról ( megj : a vénusziak által használt mágneses energia-rezonanciáról ) van szó, egy olyan egyszerű energiáról, amelynek felfedésére még nem jött el az idő, mert visszaélnének vele. Így csak az üzenet végét fordítom le. ( Omnec Onec eredeti megjegyzése )

A Szellemben mi mindannyian egymással összeköttetésben vagyunk, és az isteni törvények révén mindannyian ugyanazon a világok részesei vagyunk, melyeket a mi Legmagasságosabb Teremtőnk alkotott. A lelkünkön kívül semmi mást sem birtokolhatunk. Ezekben a világokban és galaxisokban csak látogatók vagyunk, hogy tanuljunk és hozzájáruljunk ahhoz, hogy ezeknek a teremtési szinteknek létezése sohase szűnjön meg, ahogy ezt az Egyetlen Isteni Lény eltervezte. Mi mindannyian ennek az Isteni tervnek a részei vagyunk és nagy részünk van abban, hogy ez az igazság örökre mindenkinek rendelkezésre áll. A Szeretet az egyetlen erő, amellyel gyógyíthatunk, és minden, amit önmagadból adsz, tízszeresen tér vissza hozzád. Járjatok mindig a Fényben és osszátok meg a Fényeteket a világgal, hogy a sötétség eltávozzon. Légy te ( Adamski ) az első, aki ezt teszi. Mentsétek meg az otthonotokat, a Földet!

Áldásom rátok

Odin vagyok, a Vénuszról

és a Naprendszer Bolygóinak Testvériségétől

 

- Ugyanakkor felhívnánk még a figyelmet arra is, hogy a vénuszi levél jobb felső sarkában ott van a 12 bolygós Naprendszerünk piktogramja:

 

 

melyen jól látható nem csak a 9 ismert bolygónk ( a 2., a Vénusz külön meg van jelölve nyíllal, hogy ők onnan jöttek ), hanem a 3 transzplútó bolygó is, melyek a 2. aszteroida-övezet ( Kuiper-öv ) és a Plútó után keringenek a Nap körül. - És mit ad Isten !? Mi a 12. bolygó? Természetesen a Nibiru!