Naprendszerünk számos holdján úgy teremti meg sok testvércivilzáció a paradicsomi körülményeket, hogy óriási üvegburák alá vonja a településeit.

Ez egy szokásos építészeti protokoll, melyet a Multiverzumban állandóan alkalmaznak, mikor a galaktikus háborúk során lepusztított holdat vagy bolygót újra terraformálnak.

A mi Holdunk ennek az egyik legordítóbb példája!

Még pedig többszörösen:

Mert amiket a Holdunkon krátereknek neveznek, azok legtöbbje egykori üvegbúra-városok körvonalainak a maradványai!

Melyeket még akkor pusztítottak el, mikor a Hold a Nagy Medve csillagkép egyik csillagrendszerében mint katonai bázis működött.

Majd amikor idevontatták a Holdat 13.000 évvel ezelőtt (miután az atlantiszi korszak két kisebb holdja megsemmisült), úgy állították be a Hold forgását a Föld körül, hogy mindig csak az egyik oldalát mutassa a Föld felé.

Ez azért kellett, hogy a Hold túlsó oldalán (dark side of the Moon), zavartanul építhessék fel újra az üvegkupola-városokat, míg a Földről látható oldalon a kráterek alatt vannak most is különböző civilizációknak a bázisai, melynek bejáratai legtöbbször a kráter közepén lévő barlangnyílások.

A Hold túlsó oldalának tényleges valósága mindig is a legnagyobb titkok közé tartozott az emberiség további hülyítése érdekében, ezért mese-holdfelvételeket szerkesztenek össze mind az oroszok, mind az amerikaiak a mai napig a Hold túlsó oldaláról - egyben ez is azt bizonyítja, hogy sohasem volt valódi szembenállás a két hatalom között!

Épp úgy Naprendszerünk külső óriás bolygóinak holdjai is tele vannak ilyen üvegbúra-városokkal, különösen a Jupiter holdján, a Ganümédészen, de a Szaturnusz, Uránusz és a Neptunusz holdjain is.

https://m.youtube.com/shorts/fVW7vcMffxc?fbclid=IwAR2_4IZPxETxsB9TQ5ccocOW0LHAC6-lfve0cAyCMPBT-Ovg5QLaH0VzKwU

Idézet egy tudományos cikkből:

"A Neptunusz holdja, a Triton albedója az egyik legnagyobb a Naprendszerben: a ráeső fény 60-95%-át visszaveri. Összehasonlításképpen, a Hold a ráeső fény mindössze 11%-át veri vissza."

Vajon miért?

Miért viselkedik úgy, mint az üveg???

Már tudjuk a választ:

Mert a Tritont fele részben üvegkupola borítja.

Alatta pedig csodálatos élet van. Ott is...

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...