http://www.origo.hu/tudomany/20110310-miert-lyukad-ki-egy-felho-lyukfelho-sarkanyfarok-egbolt-felhozet-felhogyuru.html

Érdemes lenne már egyszer kielemezni ezt a hazudozás-technikát, mivel minden olyan jelenség magyarázatára használják már évtizedek óta, melyek BIZONYOSAN nem értelmezhetők az elitnek tömeg elé dobott kamukéró-tudományával :

1. Az aktuális téma feldobása - melynek persze érdekesnek kell lennie, sőt titokzatosnak, hogy a tömeg felfigyeljen rá. ( Az aktuális téma azt is jelenti, hogy az emberek MÁR ISMERIK EZT A JELENSÉGET, ÉS BELÜLRŐL ÉRZIK, HOGY HAGYOMÁNYOS MÓDON NEM LEHET MEGMAGYARÁZNI ŐKET - ÉS CSAK EKKOR, CSAK EKKOR AVATKOZNAK BE HIVATALOSAN, mivel ideológiailag túlságosan veszélyesnek találják.)

A különböző médiákban, hírportálokon kiadott hivatalos magyarázat pedig JÓCSKÁN FÁZISKÉSÉSBEN VAN AZ EMBEREK MINDENNAPI TAPASZTALATÁHOZ KÉPEST - ezt lehet ufójelenség, vagy természetes módon nem magyarázható földi vagy csillagászati jelenségek, vagy az emberek EGYRE NÖVEKVŐ ÖNTUDATA MIATTI FOKOZÓDÓ ÉRZÉKSZERVI BEPILLANTÁS A KULISSZÁK TITKAI MÖGÉ stb.

2. A cím maga már VÁLASZ EGY FEL NEM TETT KÉRDÉSRE : HOGY NEM!!!

Ezt a technikát még a kommunista politikai újságírás kezdte el, amikor is végletekig tökéletesítették a hazudozás művészetét. Akkor ugyanis a lakosság teljes tönkretételét és rabszolgasorsban tartását, vagyis a TÉNYEKET, a hivatalos politikai újságírás körmönfont áltudományos magyarázattokkal tudta KIMAGYARÁZNI, MINT SZÜKSÉGSZERŰ ÉS TUDOMÁNYOSAN BEBIZONYÍTOTT FOLYAMATOKAT!

És ami tudományosan be van bizonyítva, ugye, az ellen egy közönséges állampolgár sem tud mit tenni : tűrnie kell a további kizsákmányolást!

Nos, ezt a módszert látjuk mind a mai napig a hivatalos vagy félhivatalos tudományos közleményeken is, melyek hogy-hogy nem, mindig valami jelenséget TAGADNAK, általában azt, ami már minden normális ember számára nyilvánvaló a 21. század elején.

3. Az alcímben történik utalás a jelenség misztikus vonatkozására, de egy szusszal rögtön le is hűtik a kedélyeket : nem misztikus!

4. Jön rögtön a rövid történeti kitekintés, hogy hajdan is figyeltek meg ezt meg ezt ( ufót, véresesőt, gömbvillámot, kísértetet, csodalényeket stb. ), DE MA MÁR TUDJUK, hogy ez és ez áll mögötte.

5. Aztán jön a legnehezebb szakasz, amikor az áltudományos kimagyarázással mindent ellenkező előjelűvé kell változtatni.

6. Ennek első fázisa valamilyen tudományos tekintély bevetése, hogy állítólag kutatták a jelenséget, és ez és ez a kutatási eredmény született róla.

7. Utána elkezdődik egy általános vagy középiskolás fizika-kémia-földrajz óra dögunalma, azaz a természeti anomáliákat már korábbi (ál)tudományos magyarázatokhoz rendelik.

8. Ez az ALTATÁS FÁZISA, ezért fontos, hogy viszonylag hosszan tartson, hogy végén a közönséges olvasó is elhiggye, hogy természetesen Ő LÁT ROSSZUL.

9. De be kell még vetni egy trükköt, mert a szokásos kamu-magyarázat-halmaz csupán altatásra szolgált, HOGY NE VEGYÉK ÉSZRE AZT, AHOL NYÍLTAN HAZUDNAK VAGY HAMISÍTJÁK A TÉNYEKET. ( Pl. a konkrét cikknél amikor felveti - ez az egy igaz mondat van benne -, hogy a lyuk átmérője még sem akkora, mint a repülőgép keresztmetszete, erre magyarázat egy értelmi fogyatékos szellemi színvonalán történik. )

10. ÉS EZ A CÉL : beültetni a tudatalattiba egy teljesen idióta magyarázatot, melyet a közönséges ember észre sem vesz kezdetben, mivel még belül vívódik a hivatalos magyarázat és a saját tapasztalata közötti ordító ellentmondás miatt.

11. A befejezés pedig megint vagy az altatást vagy pedig rögtön egy újabb természeti anomália párhuzamba hozását szolgálja az előbbi magyarázatokkal - hogy rögtön két legyet üssenek egy csapásra.

12. Ugyanis a MELLÉKNAP-jelenség már sokkal kényesebb dolog, amely a hivatalos tudománymagyarázó ügynököknek sokkal több fejtörést okoz, mint a NYILVÁNVALÓAN ANYAGHAJÓK OKOZTA KÖRÖK A FELHŐKBEN!

13. Persze nekik nem az okoz fejtörést, ó nem! hogy MI ÁLL e jelenség mögött, mivel az elit-tudomány az ötvenes évek óta tud a Nibiruról, és 1983. dec. 31-től az infravörös-tartományban is észlelik azt folyamatosan, hanem hogy hogyan magyarázzák ki az embereknek, amikor már majd' mindenki tudja vagy ÉRZI, hogy a melléknap-jelenség mögött egy másik bolygó vagy csillag áll!

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...