Bizonyára Önök is olvastak-hallottak a napokban arról, hogy sokak által várt Szíriusz című UFO-dokumentumfilm fontos földönkívüli bizonyítékként mutatja be a kis "Atát", vagyis egy 15 centis lény csontvázát. És ha most eltekintünk attól, hogy magát a dokumentumfilmet elemezzük, és attól is, hogy Dr. Steven Greer miért pont ezt a furcsa kis lényt ( valójában ez egy természeti szellem, az éterszférában élő koboldszerű lény ) akarja minden áron legfőbb bizonyítékként felhozni, holott az utóbbi 50-60 évben mindenfelé seregestül találtak földönkívüli csontvázakat, melyek legtöbbje ember vagy óriásember nagyságú, mégis mindezek ellenére kétségtelenül el kell ismerni, hogy ez a kis lény valós teremtmény, és nem humanoid, melyet a vak is lát - kivéve a fővonalas tudomány hivatalból kirendelt magyarázóit.

Ezért először szó szerint idézzük azt az index-cikket, mely közli a hivatalos tudomány magyarázatát a kis Atáról :

15 centis csontvázat találtak Chilében

Egyre szaporodnak a rejtélyek a tíz éve Chilében, az Atacama-sivatagban talált, földönkívülinek tűnő csontváz körül. Egy nemzetközi kutatócsoport most minden eddiginél alaposabb és részletesebb vizsgálatnak vetette alá a leletet, ellenőrizték a DNS-ét, nagy felbontású röntgenképeket és tomográfiás felvételeket készítettek róla, majd kielemezték ezeket. Az eredmények egyöntetűen arra mutatnak, hogy a csontváz gazdája ember volt, 6-8 éves, pár évtizeddel ezelőtt halt meg, és sokféle genetikai mutációtól szenvedett, ezért volt a normális 12 helyett csak 10 bordája, és nagyon fura alakú koponyája. Azt viszont továbbra sem tudják megmagyarázni a tudósok, hogy hogyan lehet, hogy a csontváz mindössze 15 centi magas.

Törpeséget többféle genetikai mutáció vagy hormonzavar okozhat, a chilei csontváz esetében azonban egy ilyen ismert rendellenességre nem hasonlítanak a tünetek és a genetikai jellemzők. Ilyen mértékű növekedési zavarra sem ismer példát a tudomány, a csontváz gazdája 6-8 évesen egy még meg nem született magzat méretét érte csak el, viszont így is életben tudott maradni éveken keresztül, vagyis a különleges mutációja alapvetően életképesnek tartotta meg, annak ellenére, hogy a csontváz egyéb jellegzetességei olyan születési rendellenességeket mutatnak, amelyekkel nem szokás túlélni a csecsemőkort. A DNS-vizsgálat azt mutatta, hogy a lelet egy dél-amerikai eredetű, biztosan emberi, viszont a különféle mutációk miatt csak 91 százalékos egyezést mutat a referenciának használt humán genommal.

Latin-Amerikában többször találtak már nagyon fura, földönkívüli eredetűnek kikiáltott gyerekcsontvázakat, a legutóbbi híres eset 2012 decemberéből való, amikor egy 1000 éves temető feltárása során kerültek elő bizarr, elnyújtott koponyájú csontvázak Mexikóban. A szenzációs leletről kiderült azonban, hogy egy akkoriban elterjedt koponyadeformáló rítus áldozata volt a gyerek, nem földönkívüli vagy mutáns.

 

Nos, foglaljuk össze, amit tudós kollégánk a fentiekben leírt :

1. földönkívülinek tűnő csontvázat találtak

2. nemzetközi kutatócsoport minden eddiginél alaposabb és részletesebb vizsgálatnak vetette alá ( figyeljünk fel a szómágiára : először jön a tekintély, majd utána az alaposság! )

3. az eredmények egyöntetűen arra mutatnak, hogy a csontváz gazdája ember volt, ( fontos mágikus szó még az 'egyöntetű', melyet minden diktatúra-sajtóban régen is, most is kulcsszóként használnak! - másrészt minden "egyöntetűségnél" már előre borítékolható a végeredmény : pl. politikában a szavazás, a hivatalos tudományos magyarázatnál pedig a végkövetkeztetés )

Itt azonban egy pillanatra meg kell állnunk, mert ez az index-cikk a viszonylag rövid terjedelme miatt már a harmadik mondatnál eljutott a lényegi megállapításához, ahhoz, amiért ez a cikk egyáltalán megszületett : a csontváz gazdája ember volt! Előtte minden szómágikus, zsurnalisztikus kipróbált fogás csakis ezt a célt szolgálta : az olvasó magától értető tényként fogadja el a végkövetkeztetést - azt a végkövetkeztetést tehát, mely teljesen ellentmond a józan észnek!

Ez a módszer azonban, melyet a materialista természet- és társadalomtudomány immár 300 éve, a szülőapja, a teológia pedig 1800 éve alkalmaz, mindig az ideológiai agymosást szolgálta : tekintélyként hivatkozik olyan elvekre és fiktív bizonyításokra, melyek teljesen ellentmondnak nemcsak a józan paraszti észnek, de a vele járó elfogulatlan érzékszervi észlelésnek is!

Mert a cikk szerzője, miután gyorsan kijelenti, "a csontváz gazdája ember volt", pontosan tudja azt is, hogy ezt az őrült állítást bizony elég nehéz lesz a cikk második felében bizonyítania, hiszen a vak is látja, hogy nem emberi lényről van szó, és ahhoz sem kell biológus diplomával rendelkezni, hogy felismerjük : ennek a csontváznak nemhogy egy 6-8 éves, de egy újszülött földi emberhez sincs semmi köze! Ezért kell a szerzőnek rögtön bedobnia az újabb tudományosnak hangzó varázsszót, a mutációt!

4. sokféle genetikai mutációtól szenvedett ( valószínűleg annyitól, mint az a vizi életmódot választó szegény ősmedve, melyről a darwinista papság mai napig komolyan azt tanítja, hogy belőle fejlődtek ki a bálnák! )

5. továbbra sem tudják megmagyarázni a tudósok, hogy a csontváz mindössze 15 centi magas ( az abszolút biztos megállapítások után, most jön az 'ereszd meg'-módszer, vagyis a szegény esendő tudósok eljátszásának pszichológiai trükkje: először ugyanis egy képtelenséget, egy fikciót, sőt hazugságot határozottan állítanak, szinte kőbe vésnek, majd a bizonyítás-követelés kínos helyzetét elkerülendő széttárják a karjukat, hogy azt még nem tudják megmagyarázni, hogy ezt képtelenség / mármint hogy egy mókuscsontváz-nagyságú lényt földi humanoidok közé sorolnak / hogy jöhetett létre, és főleg azt nem, hogy ilyen genetikai törpe-mutáció, ha valóban emberről van szó, hogy maradhatott egy másodpercig is életben! )

6. ismert rendellenességre nem hasonlítanak a tünetek és a genetikai jellemzők ( persze, hogy nem hasonlítanak, mert más fajról van szó!)

7. ilyen mértékű növekedési zavarra sem ismer példát a tudomány ( viszont a tudománytörténet számtalan olyan zavar példáját ismeri, hogy az aktuális hivatalos tudomány inkább letagadta vagy megsemmisítette a legkézenfekvőbb bizonyítékokat is csak azért, hogy az akadémiai papság a dogmák rendszerén alapuló pozicióját fenntartsa! )

8. a különleges mutációja alapvetően életképesnek tartotta meg, annak ellenére, hogy a csontváz egyéb jellegzetességei olyan születési rendellenességeket mutatnak, amelyekkel nem szokás túlélni a csecsemőkort ( vagyis a hivatalos magyarázat szerint : ez a lény természetes földi lény, és ember, amely mégis természetfeletti képességgel rendelkezik, mivel emberként nem-emberi képességgel mégis életben marad, amely viszont természetes emberi képesség és nem természetfölötti vagy földönkívüli - érthető már a kristálytiszta természettudományos logika?)

9. A DNS-vizsgálat azt mutatta, hogy biztosan emberi ( A DNS-vizsgálat pedig az utoljára bevetett mágikus szókapcsolat, aminek segítségével az egyszerű halandó végre megnyugodhat, hogy a sorsa jó kezekben van, mert

A, a tudomány szent és sérthetetlen papjai

B, minden eddiginél alaposabban és részletesebben megvizsgálták

C, hogy a csontváz egyérteműen emberi, még akkor is, ha

D, számtalan genetikai mutációt is szenvedett, de ez

E, az életképességét nem akadályozta - de ha még mindig maradt benned egy kis kétely, akkor,

F, a DNS-vizsgálatok mágikus szavával / hogy a gyakorlatban mi történt, az persze teljesen más kérdés! / minden kétségednek szerte kell foszlania!)

 

10. csak 91 százalékos egyezést mutat a humán genommal. ( Vagyis jóval kevesebbet, mint az emberszabású majmok és az emberi DNS közötti arány! )

 

Végül a cikk zárásaként a szokásos elbagatellizálás következik, vagyis a 'futottak még'-kategória felemlítése, azaz korábban is találtak hasonlókat, bár azoknak semmi közük nem volt ehhez a törpecsontvázhoz, csak annyiban, hogy különlegesek voltak, meg abban, hogy azokat is földönkívülieknek kiáltották ki, de végül kiderült ( vajon ki derítette ki és hogyan? ), hogy azok is gyerekek voltak és nem földönkívüliek.

( Mi pedig csak azt tudjuk tanácsolni annak, aki kiderítette, hogy azok a hosszúkás koponyák nem földönkívüliek, hanem egyszerű torzítás eredményei, hogy a sok spekuláció és hazudozás után tanulmányozza végre az anatómiát, főleg az emberi koponya csontjait, azt, hogy mi és hogyan nyúlik meg egy sima koponyatorzításnál, és mi nyúlik meg azoknál a dél-amerikai "gyerekeknél"! )

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...