https://www.youtube.com/watch?v=VIZkGokHzGU

 

Helyesbítés az elrontott idővonal jogán.

 

Mit kíván a szíriuszi magyar nemzet 6062. medvetoros évben:

 

1. Szabad, független, anti-demokratikus Nagy-Magyarországot! A nép valódi érdekét képviselőket, a Bölcsek Tanácsát, a legfejlettebbek vezetését, ne a hülyék irányítását! Biztosítani, hogy Bölcsek Tanácsa azonnal elkezdje a munkáját!

 

2. Rendőrállam helyett tudás- és szeretetközösséget! Az egyetemes galaktikus jogok lépjenek érvénybe! Soha ne legyenek az emberi nyomorúság vámszedői: birók, jogászok, ügyvédek!

 

3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti, és oktatási szabadságot - csakis a fejlett lelkek számára!Felszámolni a hazugság-hírközlés egy kézből irányított globális monopóliumát!Felszámolni az összes egyházat!

 

4. Jogot az ellenállásra azonnal, ha hatalommániás fejletlen lelkek vesztélyeztetnék az isteni rendet. Egyetlen külső kozmikus negatív, sem belső negatív földi erő nem szólhat bele a Bölcsek Tanácsának a munkájába.

5. Alanyi jogú alapjövedelmet! Min. 3000 euró/fő/hó 0 éves kortól! Az egész infrastruktúrát át kell alakítani szabadenergia technológiára! Hogy az energia mindenkinek ingyes és korlátlan legyen, így az egyéni és csoportos kiváltságok megszűnjenek! Hogy így bizosítva legyen mindenkinek, aki valóban ember, az emberhez méltó élet.

6. Vissza kell adni az összes földet, az összes gyárat, üzemet és ingatlant a magyar népnek, amit elloptak tőlük az utóbbi 75 évben és ezért fejenként 200 millió forint kárpótlást kell fizetni minden magyarnak! Magyar föld, gyár, üzem, ingatlan csak magyar tulajdonban lehet, magyar népet szolgáló célokkal! Minden környezetszennyező tevékenységet azonnal le kell állítani! Fel kell számolni az összes bankot, véget kell vetni a lakosság kifosztásának.

7. Az egész államot és erőszakszervezeteit azonnal fel kell számolni! Feloszlatni minden olyan szervezetet, amely titkos tevékenységgel foglakozik!

8. Kilépni azonnal az EU-ból és a NATO-ból! Szűnjék meg a világ hipergazdagok egy ezrelékének, és szegény és mélyszegény 99,9 %-nak a kettéosztása!

9. Semleges és független Nagy-Magyarországot! Kivonni minden erőt a Kárpát-mednecéből, ami nem magyar, főleg Erdélyből! Törölni az összes ünnepet, mert egy sem magyar! De az év mind a 365/366 napja folyamatos ünnep legyen, mert senki sem kényszerül már rá, hogy dolgozzon. A hétfő is a hétvégéhez tartozzon!

10. Magyarország a saját problémáit maga oldja meg, és soha sem fog fordulni a nemzetközi sóhivatalokhoz, hogy segítsen megoldani a nemzetközi a problémáit. A nemzetközi fórumok mind a magyar nép ellenségei! A hagyományos képmutató diplomáciát fel kell számolni!

11. Véget vetni történelemhamisításnak azzal, hogy felszámolják a MTA-t, mint 1867 óta magyarellenes intézményt! A magyar nép az univerzum egyik legősibb népe! Amely számtalan bolygón jelen van! És ezt itt a Föld bolygón is minden más népnek kötelező figyelembe vennie, és a magyar néphez úgy kell viszonyulnia! Ez a valódi önbecsülés!

12. Egész 15.000 éves hun-magyar földi történelem nyilvános oktatása, valamint a világtörténelem valódi irányítói működésének a feltárása, A kötelező iskolai oktatás felszámolása, mindent szabadiskolává és szabadegyetemi rendszerré alakítása felvételik és korhatár nélkül. Melyeknek alapja az új spiritualitás, az új természettudományok, a földönkívüli világok tana, az új szociális tudományok és a transzcendens művészetek, hogy a bőség hogyan biztosítható az egész társadalom számára folyamatosan, plusz a gyakorlati mágia alkalmazása.

 

Ezenkívül:

 

Hol van a trükközés a videóban?

1. Egy színész beszél, aki az előző rezsim kiszolgálója és agyonkényeztetett sztárja volt, és nem egy szabadságharcos

2. Minden pontban az előző rezsim irányítóit szólitja fel a változtatásra! Nem azt, hogy a nép cselekedjen!

3. Nincs unió Erdéllyel sehol!

Ezek a kapitalizmus átalakításnak a pontjai, amit a Nyugat akkor megengedett nekünk, de a trianoni revizió le volt tiltva, épp úgy a magyar tulajdonba vétel is.

Plusz a függetlenség mézesmadzagja, amit soha nem engedtek.

Azért 33 év 1 hónap 11 nap után már jól látható a nagy átverés, nem?

Pedig egyes barátaink még akkor ott önfeledten tapsoltak, főleg az erdélyi menekültek!

A tudatosság az, amikor már nem kell 33 év hozzá, hanem azonnal felismered!

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...