Amikor több, mint 400 éve Kepler meghatározta három törvényben a bolygók mozgását a Nap körül, akkor az is kiderült, hogy a Nap csak az EGYIK középpontja a körülötte ellipszis alakú pályán keringő Földnek.

A másik középpont láthatatlan.

Azért, mert nem fizikai síkon van, de ugyanolyan reális égitest, mint a mi fénylő Napunk.

Ő a Schwarze Sonne, a Fekete Nap!

E két csillag együtt tökéletesen kifejezi a mai emberiség problémáját: hogy hasadt tudattal rendelkezik!

A fényre ugyanúgy vágyik, mint a sötétségre!

Bár még ez is hízelgő rá nézve, hiszen az emberiség 99% CSAK a sötét Napból él!

És csak a maradék 1%, akiben tényleges lelki küzdelem van a fény és a sötétség között!

És az is 17. századra vezethető vissza, mikor eldőlt: a Fekete Nap veszi át teljesen a fejlődni kezdődő tudomány és technika irányítását.

Ami miatt a 19-20. századra maga a földi társadalom is egy Fekete Nap-emberiséggé vált.

Kőszén, kőolaj... nem ez az energiánk alapja? - Fekete Nap!

Ezért minden belsőégésű motor: Fekete Nap-energia!

A politika = a korrupcióval, piszkos pénzekkel: Fekete Nap!

Nézd meg minden elektronikai eszköz színét: Fekete Nap!

Az asztrofizikai elméleti és gyakorlati kutatások jó része, milliárdok elherdálása a nem létező fekete lyukak kutatására fordítódik: Fekete Nap !

Soros: Schwarz Gyuri...

Legfőbb sztár: Arnold Schwarzenegger, aki szó szerint a Fekete Nap küldötte..

Na, most álmodozzatok nagy humanisták!

Mikor a gondolatok 99%-t is a Fekete Nap határozza meg!

Nem volt az sem gyanús eddig senkiknek, hogy a Föld az ellipszis alakú pályát járva, mikor a legtávolabb van a Naptól, július 4-5-én, akkor van a Függetlenség Napja? És főleg a nyár, a szabadság ideje nálunk, azaz a Fekete Nap-közelség idején!

Január 4-5-én pedig, amikor itt tél van és letargia, akkor van FIZIKAILAG a Föld legközelebb a Naphoz, a fényes Naphoz!

Ezért valójában, mikor az emberiség legnagyobb része a nyarat, a szabadságot várja, minden reményét a Fekete Napba helyezi: és meg is kapja tőle - a modern turizmust...

Az emberiség azonban - mármint annak az 1%-a, akiket tényleg embernek lehet nevezni - addig soha sem fog a VALÓDI NAPHOZ fordulni, míg a belsejében meg nem történik a váltás!

Amíg az Egység létre nem jön!

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...