Vízöntő-tudomány

Most, 2012 második felében, mikor minden spirituális, lélekfényre fogékony ember a nagy kozmikus átalakulások belső izgalmában és reményében ég, érdemes lenne most már egy kis áttekintést végezni pl. az eljövendő földi / nem-földi társadalmak eddigi futurisztikus képi ábrázolásai között is. Mivel közöttük vannak nagyon érdekes, figyelemre méltó vizuális alkotások is, melyek az élő jelenben esetleg számos spirituális keresőnek adhatnak bátorítást és belső bizonyosságot arra, hogy a mai korrupt, teljesen elsötétült és a megsemmisülésbe hanyatló társadalmunkat itt és most felváltja egy kozmikus mércével mérve is igazságos, béke és szeretet légkörét árasztó, magasan fejlett technikai-spirituális társadalom.

Ugyanakkor az is tudni kell, hogy az emberiség elválasztása már rég elkezdődött, azaz : olyanok, akik megértik az idők szavát ( és jeleit ), napról napra egyre okosabbak, egyre fogékonyabbak, egyre nagyobb tudásúak, egyre nagyobb spirituális potenciállal rendelkeznek, míg a lelkileg vakok és süketeknek az útja egyre lejjebb vezet, mivel már az az elemi lelki nyitottság is megszűnt náluk, amivel még egy-két évtizede rendelkeztek. ( Ezt a jelenséget már sokszor kihangsúlyoztuk pl. az ufó-kutatás vonatkozásában is, hogy két évtizede még általános volt a társadalomban a nyitottság az ezoterikus témák felé, most pedig a tömeg ismét visszahanyatlott - a kókler megélhetési, "spirituális tanítóknak" nevezett tekintélyei miatt - a sötét materializmusba. )

A második csoportba tartozóknak így hiába is beszélnénk magasabb dimenziós társadalmakról, főleg az ilyen típusú értelmiségieknek meg hivatalos tudományos / alternatív tudományos kutatóknak, mivel tudatuk teljesen geocentrikus ( azaz 100%-ban, mint a tömeg, a solar plexusból, a has-energiaközpont földi vágycentrumából élnek ) , így minden természeti és társadalmi jelenséget is csak alacsony, 3D-s, földi denzitás-rezgésben tudnak kivetíteni az egész világegyetemre vonatkozóan is! - Ebben van egyébként az egész modern asztrofizka, csillagászat és általában az egész földi természet- és társadalomtudomány őrülete, sőt minden hivatalos és szektás vallásosság tudathasadása is: mivel az üdvözülést ők is ilyen 3D-s, alacsony denzitásban képzelik el!!!

Viszont az a minimum rezgésszint, amelyen egyáltalán normális emberi társadalom élhet, az a 4. dimenzió! Nem véletlen tehát az sem, hogy a Föld korai szakrális civilizációi, Lemúria és Atlantisz, mind magasabb dimenzióban kezdték a fejlődésüket, majd fokozatosan hanyatlottak le a 4. majd a 3. dimenzióba. ( Ez a tény már önmagában nevetségessé teszi a modern történettudomány egész módszertanát, de még a dänikenistákét is - meg mindenkit, akik egy 6000 éves röpke múlt romjait bámulva osszák az észt! )

A kulcs tehát, amellyel valójában megérthetjük mind a földi, mind az univerzális történetünket és a jövőnket, a rezgések és dimenziók tana, mivel minden emberi ( kollektív ) tudatállapotnak megfelel egy adott bolygói ( kozmikus ) rezgésszint is.

Mert ahogy egy pióca nem élhet olyan szintű közegben, mint a sas, úgy egy elemi kozmikus-lelki törtvényeket is mindennap kultikusan lábbal tipró társadalom sem élhet magasabb rezgésszinten, mint a durvaanyag sűrű, sötét rezgésszintje, a 3D-s, mélyfekete, félelem-világűr illúziójával körülvéve.

A Föld 2012 alatti/utáni Felemelkedésének első foka így természetesen a 4. dimenziós társadalom kialakulása lesz, leválva a 3. dimenziós Földről, ahol azok maradnak, akik még gondolatilag és érzelmileg mindenáron tovább akarják éltetni a rögeszméiket.

Nos, a 4. dimenziós világ ábrázolása képeken és rajzokon nagyjából már a hatvanas években elkezdődött, a művészetekbe és a tömegkultúrába beözönlő futurisztikus-avantgard alkotásokkal. A korábbi ( és későbbi ) sci-fis, futurisztikus alkotások viszont még nem tartoztak ebbe a kategóriába, mivel csak a hivatalos űrkutatás 3D-s kozmoszának rögeszméjét próbálták kitágítani a végtelenségig, elhitetve az ifjúsággal, hogy ez lesz a jövő! ( Hogy pl. a mi földi, sötét erők által kontrollált civilizációnk majd romantikusan meghódítja a kozmoszt, mely által a halált az egész világegyetemre kiterjeszti! )

Vizsgáljuk meg tehát most néhány olyan interneten keringő hagyományos / digitális módszerekkel készített futurisztikus képet, melyek a maguk módján egy kis ízelítőt adhatnak nekünk a jelenben kialakuló 4. dimenziós társadalmunk életéből :

 

 

A fenti kép jól ábrázolja egyrészt a 4. dimenzióban már meglévő társadalmi és természeti harmóniát, másrészt azt is, hogy ebben a dimenzióban még sok futurisztikus vágyat fognak kiélni a mérnökök és a tervezők, bár az egész felhasznált anyag és az építés módja sem lesz már környezetszennyező.

Ennek a két alapelvnek az érzékelhető megléte gyakorlatilag minden jobb, 4. dimenziós rezgést is tartalmazó futurisztikus képre is igaz, pl. :

 

 

Vagy :

 

 

 

Vagy :

 

 

Vagy :

 

 

De ide tartozik tulajdonképpen Jacque Fresco majd' minden Venus project-képe is, pl. :

 

 

 

 

Azonban vannak már olyan digitális képek is, amelyek az 5. dimenzió rezgésszintjét súrolják :

 

 

 

 

Természetesen az utóbbi három kép a 'Nosso Lar' c. filmből való, ahol 3D-s filmes technikával ( és tudattal ) próbálják ábrázolni - olykor sikeresen is - egy 5. dimenziós város életét!