Eredeti cím: Stranger at the Pentagon

(Első kiadás 1967-ben, fordítás az 1991-es 4. kiadás alapján)

 

Első fejezet

Egy vénuszi leszáll

– Helló, Frank, hogy vagy? - Ez a köszöntés örökre az emlékezetembe vésődött.

(Fordító megjegyzése: Ekkor találkozott először a vénuszi Val Thorral a szerző.)

Mindig visszavezet arra a hideg napra 1959 decemberében, amely örökre megváltoztatta az életemet, és amelyre életem végéig úgy fogok emlékezni, mintha tegnap lett volna.

Azon a napon elindult egy utazás, amely folytatódott egészen ezen írás pillanatáig.

A történet évszázadokkal ezelőtt kezdődött az első felderítő úttal, amely megerősítette, hogy valóban van élet ezen a Naptól számított harmadik bolygón.

(Fordító megjegyzése: itt természetesen a szerző a vénusziakról beszél.)

Voltak alkalmak, amikor ez dilemmát jelentett mind a „megfigyeltnek”, mind a „megfigyelőnek”.

Ezek között szerepelt az is, hogy több pilótát „besugároztak” a vénuszi űrhajóba, hogy megmentsék az életüket.

Ez már jóval később történt, mint amikor még a földi bennszülöttek kövekkel dobálták meg a hajójukat.

1945-ben a Földet 100 vénuszi hajó vette körül, hogy megvédje a bolygó körül az érzékeny légkört.

Könnyen atomi láncreakció következhetett volna be a levegő elemeinek szétválása miatt.

A Föld megsemmisülhetett volna, ami sok problémát, úgynevezett hullámos hatást okozott volna az egész univerzumban.

A különböző földi felderítő útjaik megfigyeléseinek kiértékelése után több ajánlás is megfogalmazódott a vénusziaknál.

Az első az volt, hogy az űrhajóik látható formában is megjelennek Föld légkörében, hogy bizonyítékot nyújtsanak a Föld-lakóknak az élet fizikai létezésére a Naprendszer más bolygóin.

Ez a Truman-kormányzat idején valósult meg a washingtoni Capitolium épülete felett.

(Fordító megjegyzése: vagyis 1952. július 19-én és 26-án.)

Az újságok az „üldözés” részleteivel kiegészítve számoltak be az esetről.

Ám amit nem jelentettek, az az volt, hogy az UFO-k nem látszottak a felküldött katonai repülőgépek alatt... csak a földön lévők látták őket.

A második ajánlás a fizikai érintkezésre vonatkozott a földi világ vezetőivel, kezdve az Egyesült Államok vezetőivel.

Az első találkozó

1957. március 16-án, a Virginia állambeli Alexandriában, leszállt csészealjával a Vénusz bolygó egyik legkiválóbb vezetője, Valiant Thor, aki a Vénusz Központi Irányításának a tagja volt, és akit a vezetősége kiválasztott a Vénusz-Föld kapcsolatfelvételre, valamint ennek a projektnek az irányítására.

A vénuszi vezetőt, amint leszállt, azonnal két rendőr vette körül, fegyvert rántva rá.

Gondolatátvitellel azonban gyorsan meggyőzte a rendőröket arról, hogy nem akar rosszat, így beültették őt a járőrautójuk hátsó ülésére.

Majd miután átmentek Washington D.C.-be, a Védelmi Minisztérium hat munkatársával találkozott.

Hamarosan minden környező kerületből csatlakoztak hozzájuk a rendőrség és az ügynökségek tagjai, hogy a vénuszi földönkívülit Dwight D. Eisenhower elnökhöz kísérjék.

Val Thor a pozitív gondolkodás erejének segítségével képes volt mindegyik kísérőjét maga mögött hagyni, és hamarosan átjutott minden biztonsági ellenőrző ponton, csak egy légierő századosának engedte meg, hogy kövesse őt.

Eközben jelenléte a biztonsági területen mindenkit megdöbbentett.

A Vénuszi Főtanács által elmondott üzenete aggodalommal töltötte el őket, mert bár nem földi nyelven mondták, elméjük telepatikusan megértette az elmondott üzenetét.

Kísérője, Gould százados (nem a valódi neve) megkérte, hogy maradjon egy kicsit, majd miután gyorsan felhajtott két pohár whiskyt, ezt motyogta:

„Istenem, miért pont az én kijelölt napomon kell ennek történnie?"

Hirtelen kinyílt az ajtó, és hat fegyveres őr Val-t egy liftnek tűnő dologhoz vezette.

Belépve a lift gyorsan a legalsó szintre vitte őket.

Mindenhol maximális biztonsági ellenőrzés vette körül őket.

Ott átszálltak egy földalatti vonatra, amellyel a Fehér Ház felé száguldottak.

(Fordító megjegyzése: már 1957-ben USA tele volt földalatti vasúthálózattal, amit csak az elit használhatott, miközben felszínen a mai napig az egyszerűség látszatát tartják fenn!)

Végül Valiant Thor-t hat tisztviselő, hat fegyveres őr és három titkosszolgálati ember kísérte be Eisenhower elnök irodájába.

Az elnök felemelkedett az íróasztal mögül, miközben a titkosszolgálat emberei idegesek és nyugtalanok maradtak.

Val kinyújtotta a kezét, hogy kezet rázzon az elnökkel, de a titkosszolgálat emberei előhúzták revolvereiket és Val-ra szegezték.

Az elnök bólintását követően vonakodva eresztették le fegyvereiket.

Az elnök az íróasztala előtt állva így szólt:

– Tudja, hogy most ezért felfüggesztettünk minden protokollt?

De jó érzésem van ön iránt. Kérem, uram, mi az ön neve?"

- Valiant – válaszolta a földönkívüli.

– És honnan jött?

- Arról a bolygóról, amelyet az ön Bibliája esthajnalcsillagnak nevez."

- A Vénuszról?

- Igen, uram.

– Ezt be tudja bizonyítani?

- Mit tekintene bizonyítéknak?

Eisenhower gyorsan visszavágott:

– Nem tudom.

- Eljönne velem az űrhajómra?

Az elnök erre kérdő pillantással válaszolt, és azt mondta:

- Barátom, nem tudok csak úgy jönni-menni, ahogy akarok. Másokat is figyelembe kell venni.

Vannak bizottságok, amelyekkel konzultálni kell, és be kell tartani a biztonsági intézkedéseket.

Kérem, töltsön velünk egy kis időt... ismerkedjünk meg jobban, hogy többet tudjunk meg egymásról… és hamarosan talán lehetséges lesz… majd meglátjuk.

Richard Nixon

Ebben a pillanatban egy másik úriember sietett be a szoba.

Kiderült, hogy Richard Nixon alelnök volt.

Val számára nagyon éles eszűnek tűnt Nixon, ahogy merev szemekkel gyors észjárásról, elképesztő rátermettségről és felismerő képességről tett tanúbizonyságot.

- A nevem Valiant – mondta, és habozás nélkül kezet nyújtott az alelnöknek.

– Minden bizonnyal feltűnést keltett egy külvárosi rendőrnek – mondta Nixon mosolyogva majd folytatta:

- Természetesen még nem vagyunk teljesen meggyőződve semmiről igazán.

De elég annyit mondanunk, hogy mindent, amit mond és tesz, kétszer is leellenőrizzük.

Amikor Young őrmester Alexandriából telefonált és közölte, hogy épp ön leszáll egy repülő csészealjban, legalább is mi arra a szerkezetre gondoltuk rögtön – folytatta Nixon.

Young őrmester erre megfordult. (Fordító megjegyzése: ezek szerint ő is ott volt.) És neki szegezte a kérdés Val-nak:

- Mondd, benne voltál abban az UFO-megjelenésben Washington felett? (1952. júliusában)

Mert mindannyiunkat igencsak összezavartál, ha ott voltál.

Ezután Val biztosította őket arról, hogy ezt a bolygót az 1945-ös atombomba-robbantás előtt is már több száz éven át szoros megfigyelés alatt tartották, miközben különleges levele még mindig az elnök enyhén remegő kezében volt, majd felkérték, hogy kövesse a titkosszolgálati embereket azon az úton, amelyen jöttek, a Pentagonba, egy gyönyörűen berendezett lakosztályba, ahol a következő három évet majd tölteni fogja.

Szerencsére Val felkészült egy ilyen hosszadalmas itt-tartózkodásra, miközben folyamatosan kapcsolatot tart a Föld felett állomásozó vénuszi anyahajóval.

Számos alkalommal teleportálta át magát az űrhajóra, gyakran a személyisége kinézettét is megváltoztatta, hogy kijátssza a biztonsági őröket, mikor egy teljes más személy igazolványát mutatta fel.

Fotók készültek róluk

Nem sokkal érkezése után Valiant Thor legénységének három tagjával együtt csatlakozott egy olyan „UFO-közösséghez”, amely Mr. Howard Menger kontakt otthonában volt a New Jersey állambeli High Bridge-ben.

Egy hónap múlva, 1957 áprilisában az UFO-k iránt érdeklődő egyének egy bizonyos csoportja találkozott velük ott.

Val és legénysége három vénuszi tagja, egy férfi és két nő, Donn, Jill és Tanyia ugyanolyan típusú ruhát viseltek ezen a találkozón, mint a földi barátaik.

Az összejövetel nagyon értékes volt, és Val megállapította, hogy ezek az irántuk érdeklődő emberek jó úton haladtak.

Megdöbbent viszont, hogy milyen méltatlanul viselkedik ezekkel az emberekkel a sajtó.

Minden ellenállás ellenére ezek az emberek a hitüket követték, és ez jó volt.

Egy kíváncsi fiatal fotós, August C. Roberts, több képet is készített a vénusziakról, azt gondolván, hogy ezt Val tudta nélkül teszi.

Úgy tűnt, a fotós nagyon zavart volt, amikor megpróbált beszélni vele.

Mégis, éppen ezek a fényképek hoztak össze engem ezzel a szokatlan emberrel azon a hideg decemberi napon.

***

A Vénuszi Főtanács üzenetét a kezében tartva Eisenhower kijelentette, hogy Val felajánlása, hogy segítsen a földi emberiségnek, felborítaná az Egyesült Államok gazdaságát, és a káosz mélységébe sodorhatná.

Röviden, udvariasan elmondta Val-nak, hogy a Föld népe még nem áll készen az olyan feltételek megvalósulására, amik akkor jönnének létre, ha most a vénuszi látogatónak az ajánlásait végrehajtanák.

Ennek ellenére felkérték őt, hogy segítsen számos olyan tudósnak, akik az űrtudományokhoz közvetlenül kapcsolódó orvosi projekteken dolgoztak.

Három évre korlátozták az időt arra, hogy az Egyesült Államok vezetőit megismertesse javaslataival.

Ez idő alatt azonban nem volt hajlandó tanácsot adni nekik egy olyan légköri fegyverrel kapcsolatban, amit ma Star Wars-rendszerként ismerünk.

A csodaruha

Lakosztályában képes volt kapcsolatot tartani az űrhajójával, és folyamatosan tájékoztatták a növekvő világfeszültségekről.

Egyenruhája akkoriban folyamatos teszteken esett át, melyek a mai mércével mérve már elavultak lennének.

Gyémánt fúróval próbáltak behatolni az anyagába, de az nyomás hatására elpattant.

Sav legördült az egyenruhájáról, és lyukat égetett a padlón. Nagy sebességű puskával lőttek rá az egyenruhájára, de azt golyó nem tudta átütni.

Az Eisenhowerhez írt jelentésben ez állt:

„Fizikai megjelenés – puha ezüst és arany fényű

Szövet – Ismeretlen

Súly – hat uncia összesen, beleértve a csizmát is

Kivágás – szorosan illeszkedik, mint egy tunika; nincsenek mandzsetták, zsebek, gombok, cipzárak, kapcsok vagy kampók

RXT-2 tesztek – elpusztíthatatlan tulajdonság”

Végül egy ezredes elkísérte egy őt olyan helyre, ahol a végső tesztet végezték a ruháján.

Val mulatságosan nézett rá a tesztet végző lézerműszerre.

Parancsra ez a lézer az intenzív fényerősítés finom vonalát célozza meg stimulált sugárzás kibocsátásával.

Az ezredes azzal kezdte a magyarázatát, hogy ez az eszköz egy kristályszintetikus rubint tartalmaz, amelyben atomok fókuszált fényhullámok hatására, felerősítik és koncentrálják ezeket a hullámokat, majd kibocsátják a sugarat.

Miközben az ezredes folytatta a beszédet, mosolya teljes döbbenetté vált: a sugár teljesen hatástalan volt az űrruhával szemben!

Az ezredes tovább-babrált a műszeren jóval a lézer kikapcsolása után is, hátha valami nem jól működött rajta.

Majd azt hajtogatta, hogy az Egyesült Államok milyen erőssé vált az atomenergia felszabadítása óta, leckét próbálva adni Val-nak a magfúzióról.

Az ezredes elkezdte magyarázni, ha a maghasadás láncreakciója az atomok neutronbombázásával vagy 235 atomtömegű plutónium- vagy urániumizotóppal indul el (U-235), akkor hirtelen hatalmas mennyiségű energia szabadul fel.

Ezredesünk végül kibeszélte magát, és Val-t visszavezették a szállására, visszaadva neki az űrruháját is.

1959-es év gyorsan a végéhez közeledett.

Az államfők állandó zűrzavarban voltak, és a zűrzavar jelenleg az egyetlen szabály.

A határozatlanságból követezik az egyik késés a másik után.

Miközben a közgazdászok és az ipari óriások naponta tanácskoztak politikusokkal és katonai vezetőkkel.

A kormány vezetői nem tudtak kibékülni azzal a helyzettel, hogy Val-ra nem tudják rákényszeríteni az akaratukat.

Számos tudós megpróbálta megtudni tőle a csillagközi utazás titkait - sikertelenül.

Majd elérkezett a karácsony hete.

Elfoglalt voltam.

Tudományos előadássorozatot mutattam be és előadásokat tartottam számos templomban Washington D.C-ben.

A hónap elején tértem vissza Kubából, ahol személyesen találkoztam Fidel Castróval.

Val tudtomon kívül egy Nancy Warren nevű hölggyel kezdett együttdolgozni,

(Val Pentagonba érkezése óta ez a hölgy azon kevesek egyike volt, akinek őszinte és nyílt szíve volt, aki szerette a Mindenható Istent, hazáját és embertársát)

aki kigondolt egy tervet, aminek a segítségével kapcsolatba léphetek velem.

A Pentagonban

Sok földi ember egészen más életet mutat kifelé, mint amit szívében és elméjében őriz.

Úgy tűnik, hogy ez a kettős viselkedés jellemző a Pentagon épületében is, amely nemzetünk mozgalmas idegközpontjaként szolgál.

Val egyszer megjegyezte nekem, hogy még soha nem volt tanúja egyetlen központi helyen sem ilyen tömény zűrzavarnak.

Nancy részt vett azon az előadásomon/szolgálatomon, amelyet a National Evangelistic Centerben tartottam, Dr. John Mears lelkipásztornál, Washington D.C.-ben.

Előadásom befejezése után odament a pulpitushoz és megkérdezte, hogy beszélhetne-e velem.

Furcsa módon az a New Jersey-i fotós adta nekem Val fényképeit, és azóta is bemutatom őket az előadásaimon.

Személyesen nem tudtam róluk többet, csak annyit, amit a fotós mondott.

Amikor Nancy nem tudta igazán megragadni a figyelmemet, miközben a Saucerama című könyvem példányait dedikáltam, megmutatta nekem a Pentagonba szóló igazolványát, és ez finoman szólva gyorsan felkeltette az érdeklődésemet.

Bementünk a lelkész dolgozószobájába, és Nancy megkérdezte, nem szeretnék-e személyesen is találkozni a képeken látható férfival.

Természetesen határozott igennel feleltem.

Ezután megkérdezte, tudnám-e követni a levélben szereplő utasításokat, mire azt válaszoltam, hogy igen, végül azt mondta, hogy akkor a következő reggel 8 órakor találkozzam vele a szállodám előtt.

Nancy pontosan érkezett, és ezzel megkezdődött az időnként valószínűtlennek tűnő utazás, amely később minden kétséget kizáróan bebizonyította, hogy valóban van élet Isten Univerzumában.

***

Azok, akik már jártak a Pentagonban, tudják, hogy a szokásos megközelítési módja a jobb szárny felé van.

Balra hajtottunk. Így már tudtam, hogy valami furcsa dolog fog történni.

Sorba kellett állnunk, hogy elhaladjunk a biztonsági őrök előtt.

Először az egyik, majd a második, „vizualizált” egy azonosító jelvényt a hajtókámon.

Ez teljesen meglepett, és úgy éreztem, hogy bármelyik percben felkaphatnak, megbilincselhetnek és börtönbe vethetnek.

Ez természetesen csak az én képzelgésem volt, hogy mi fog történni.

Nancy otthagyott egy ajtó előtt, amelyen nem voltak jelzések.

Ahogy kinyílt az ajtó, beléptem és a küszöbnél maradtam.

Zömök alakom csak ott toporgott, és a torkomat köszörültem.

A szobában tartózkodó három férfi egyáltalán nem vett tudomást a jelenlétemről, teljesen figyelmen kívül hagytak.

Ez egészen érhetetlen volt számomra.

Később rájöttem, hogy Val homályosította el az elméjüket, észre sem véve az egész beszélgetésünket.

Ők csak végezték a munkájukat.

Megjelenik Valiant Thor

Mivel Jézus Krisztus evangéliumának a szolgája vagyok, valamint sok éven át tanulmányoztam a Bibliát, párosulva különleges kutatóként szerzett tapasztalataimmal, úgy éreztem, hogy az érzékszerveim megfelelően működnek, és hogy pontosan tudom, hogy mit fogok tenni.

Óvakodtam a hamisításoktól és csalásoktól.

Mintegy hat láb magas (183 cm), talán 185 font (84 kg) súlyú volt, barna, hullámos hajú, barna szemű férfi sétált be a szobába.

Arcszíne normálisnak és enyhén lebarnultnak tűnt.

Ahogy közeledtem hozzá, és ő rám nézett, mintha azonnal keresztül nézett volna rajtam!

Meleg mosollyal és kezét nyújtva név szerint üdvözölt.

– Helló, Frank, hogy vagy?

Az egész lénye annyira eredeti volt, hogy csak megdöbbenni tudtam rajta, de hamar megértettem mindent.

Ahogy megfogtam a kezét, kissé meglepett, hogy bőre tapintása olyan volt, mint egy babáé, de érezni lehetett azt is, hogy egy olyan férfi, aki csendben tanúskodik az erejéről és intenzitásáról.

Hangja nagyon erőteljes, de lágy volt.

Tele volt céltudatossággal és határozottsággal.

Ismét körbenéztem a szobában, hátha a többi férfi mond vagy tesz valamit.

De ők még mindig úgy dolgoztak, mintha ott sem lettünk volna.

Észrevettem, hogy ugyanolyan ruhát visel, mint én.

Amikor megkérdeztem, van-e más ruházata, azt mondta, hogy több kormányzati tisztviselőnek adott egy ruhadarabot, hogy tesztelhessék.

Ezután egy szekrényhez lépett, és elővett egy egyrészes „öltönyt”, amely elkezdett csillogni, mikor az ablakon beszűrődő fény a ruhára világított.

Mint mikor a Nap fénye tükröződik a vízen.

Megkérdeztem, hogy milyen anyagból készült.

Az öltöny általános megjelenése, hogy egy darabból készült egészen a csizmáig.

Nem volt benne gomb, cipzár vagy kapocs.

Megkérdeztem tőle, hogy mi tartja össze.

Úgy mutatta meg nekem, hogy odatartotta az elejét, és átnyújtotta a kezét, mintha ki akarná simítani.

Még a nyílást sem tudtam találni rajta.

Egy láthatatlan erő tartotta össze.

Segíteni az emberiséget

Elmondta, hogy eljövetelének az volt a célja, hogy segítsen az emberiségnek visszatérni az Úrhoz.

Pozitívan beszélt... mindig mosollyal az arcán.

Azt mondta, hogy az ember távolabb van Istentől, mint valaha, de még mindig jó esélye van a visszatérésre, ha az ember a jót keresi.

Azt mondta nekem, hogy amikor itt volt, felkeltette az érdeklődésemet az ujjlenyomata, mivel már jó ideje magánnyomozóként dolgoztam, sőt, időnként kölcsönbe is dolgoztam néhány kormányzati szervnél.

Megtanultam az ujjlenyomatok tudományát, az emberi kéz ujjai utolsó ízületének belső felületén lévő vonalak és örvények mintáit.

Azt mondta nekem, hogy minden földi ember így van megjelölve Ádámnak az Édenkertben történt bukása óta a mai civilizáció hajnalán.

Elkezdett felkészíteni az előttem álló utamra.

Nem lesz könnyű.

Lesznek csapások, szervezett kísérletek arra, hogy elbátortalanítsanak és lejárassanak, de a jutalmak felülmúlják ezeket a megpróbáltatásokat, amelyek a mai napig tartanak.

Beszéltünk Jézus Krisztus nagyszerűségéről, hogy hogyan adta oda az életét értünk, hogy az emberek az örök életben részesülhessenek.

Rákérdeztem, hogy a Vénuszon van-e Biblia, ám Val biztosított arról, hogy a „szerzővel” való személyes, töretlen kapcsolat nem teszi szükségessé egy róla szóló könyv kinyomtatását.

Szórakoztatónak találta, hogy sok filozófus megpróbálja lejáratni Jézus Krisztust és a Bibliát.

Ám maga az Isten, akit sokan „halottnak” mondanak, továbbra is minden jóval ellátja őket.

Talán idővel megengedik, hogy az Isteni Fény szikrája ismét megvilágítsa a zaklatott szívüket – tette hozzá.

Arra a kérdésemre válaszolva, hogy mit gondol Jézus Krisztusról, az mondta,

- Tudom, hogy Jézus a te Alfád és Omegád és mindenki más hite.

Ő ma elfoglalta a megillető pozícióját, mint a világegyetem uralkodója, és helyet és lehetőséget készít elő mindazok számára, akiket az Ő Nevében hívnak el, hogy felemelkedjenek az ég felhői fölé, ahol soha többé nem lehet vitatkozni Ő hatalmával és tekintélyével.

- Hiszem, hogy Jézus Krisztus a csodák csodája, és soha nem változik. Nem, ő örökkön és örökké van.

Ahogy kimondta ezeket a szavakat, a szívem fellángolt bennem, és könnyek töltötték meg a szememet.

Az ablakhoz fordult, és így szólt:

- Frank, nem tart sokáig. Küzdj a hitért, és soha nem fogod eltéveszteni a célt.

Megkérdeztem tőle, hogy van-e élet más bolygókon.

Élet más bolygókon

A válasza ez volt:

Sok más bolygón van élet, melyekről a Földön élők semmit sem tudnak.

Sok olyan naprendszer van, amelyek létezéséről az ember még Istennek, azok képviselőinek sem adna hitelt.

Sok olyan lény van ott, akik soha nem szegték meg Isten tökéletes törvényeit.

Az embernek nincs joga, hogy elítélje, tagadja Isten egész teremtését, mivel ő maga szegte meg Isten tökéletes törvényeit az engedetlenségével.

Megkérdeztem tőle, mit tenne, ha a katonaság megakadályozná, hogy a kitűzött napon távozzon.

Ekkor egyszerűen megkérdezte:

- Frank, emlékszel arra, hogy egy nappal azután, mikor Jézus feltámadt a halálból, elindult, hogy megkeresse a többi követőjét?

Emlékszel, hogy tanítványai bezárkóztak egy szobába, és hirtelen meglátták Jézust, amint ott áll köztük?

Aztán elmosolyodott, és rám nézett, mintha azt sugallná:

"Kell ennél többet mondanom?"

Amikor megfordultam, hogy elhagyjam a szobát, egyszerűen azt mondta:

- Kérlek, őrizd meg a hitedet ugyanolyan módon, ahogy bejöttél ide.

Keressétek továbbra is először Isten országát és az Ő igazságát, és minden más dolog idővel eljön hozzád és a felebarátaidhoz.

Egyelőre búcsúzom, és Isten áldjon és tartson meg mindig.

Megdöbbenve, egyúttal nagy bátorítással, mégis nehéz szívvel távoztam a találkozóról, nem tudván, hogy mit hoz a jövő.

Elkezdtem gondolkodni, ki hinne nekem, ha valaha is mesélnék erről a furcsa találkozásról egy másik bolygóról származó emberrel.

Először arra gondoltam, hogy nem teszem közzé ezt a rendkívüli történetet, de minél többet gondolkodtam rajta, minél többet imádkoztam érte, annál inkább éreztem, hogy ez nagy áldást hoz azoknak, akik hallják és olvassák.

Ez a bolygóközi utazó rengeteg tudással rendelkezett, nemcsak a tudományról és Istenről, hanem rólam is.

Val kijelentette, hogy a Saucerama című könyvemet nem lehetett volna megírni mennyei inspiráció nélkül.

Valnak legkésőbb 1960. március 16-ig el kellett hagynia Washington DC-t.

Ez azt jelentette, hogy kevesebb, mint három hónap állt rendelkezésére, amíg tudósokkal, politikusokkal, katonákkal és hasonlókkal tanácskozhatott.

(Fordító megjegyzése: ez csak szerző szempontjából van így, aki 1959. decemberében találkozott vele először, holott, ahogy a fentiekben is lehetett olvasni, Valiant Thor már 1957. március 16-tól a Pentagonban tartózkodott, és Eisenhower adott neki pont 3 év határidőt – mármint arról, hogy addig áruljon el valamit a titkos ufótechnológiáról!)

Valamennyien alapvetően eltévedtek.

Mindannyian tele voltak öncélú becsvággyal, és keveset törődtek az emberiség sürgősen megoldandó problémáival.

Val erőfeszítései, hogy véget vessen a bolygónkat sújtó betegségeknek, szánalmas elutasításban részesült.

Újra és újra elmondták neki, hogy jelenléte és elképzelései veszélyt jelentenek a jelenlegi politikai és gazdasági struktúrára. (Fordító megjegyzése: Hát persze! A pokoli politikai és társadalmi struktúrára!)

Egyes vallási vezetők attól tartottak, hogy elveszítik az uralmukat az emberek felett abban az esetben, ha hivatalos szinten elismerik a földönkívüliek jelenlétét.

Nagyon elkeserítő volt, hogy az állami szervezeteknek nem sikerült tőle olyan információt megszerezniük, amelyek az emberi tevékenység menetét jó irányban változtathatták volna - gazdasági okok miatt.

A biztonsági előírások nagyon szigorúak voltak, annak ellenére, hogy tudták: Val kedve szerint jött-ment, ahová csak akart, a kormányzat mégis örömmel játszotta a maga kis kisded játékát, hogy korlátokat állítson fel neki.

Val megfogadta, hogy nem alkalmaz erőszakot, ezért más módszerre volt szüksége, hogy az általa közölni kívánt információkat terjesszék.

Ez az oka annak, hogy világszerte felvette a kapcsolatot az istenfélő és erős hitű emberekkel.

Sokan jelenleg is szoros kapcsolatban állnak Val-lal és űrhajós legénységének más tagjaival.

Találkozó az elnökkel

Val utolsó találkozója az elnökkel nem aratott maradandó sikert.

Eisenhower szerette volna a világ tudomására hozni Val javasolt tervét, de a védelmi miniszter, a Központi Hírszerző Ügynökség vezetője és a katonai vezérkari főnökök bizottsága ellenezték a javaslatát.

Az elnök megpróbált ebben az ügyben egy plenáris ülést tartani az ENSZ Közgyűlésében.

De ezt a tervet is elvetették.

Tájékoztatták, hogy az ENSZ legkésőbb 1966. február 7-ig külön sajtóközleményt kap a főtitkárhoz intézett memorandum formájában.

(Fordító megjegyzése: itt egy kis zavar van a kronológiában, mert a szerző a könyv első kiadása, 1967 előtti eseményére utal, amikor valóban majdnem összehívták ufó-ügyben az ENSZ közgyűlését, azonban akkor már L. B. Johnson volt az USA elnöke.)

Az Egyesült Államok kormányának ezen vezetői éjszakába nyúlóan vitatkoztak, attól tartva, hogy ha az USA lakossága tudomást szerez a Val által felkínált tervről, akkor esetleg úgy döntenek, hogy őt követik helyettük.

Amikor egy földi ember úgy érzi, hogy személyes békéje és nyugalma veszélyben lehet, az emberi reakció mindig a gyors önfenntartás.

Ezen a ponton az alelnök, Nixon ragaszkodott ahhoz, hogy a kormányzati erők engedjék meg Eisenhowernek, hogy szabadon döntsön.

De ezt is leszavazták anélkül, hogy lehetősége lett volna kiegészíteni nyilatkozatát.

CIA titkos akták

A világ állapota közben nem javult.

Nagy nemzetközi nyomás nehezedett az adminisztrációra.

Szorgalmasan dolgoztak, hogy szigorú szabályokat alkalmazzanak, kemény büntetéseket kiróva, akik valamiért felfedték Val jelenlétét.

Még egy jelentős hírcsatornát is, amely véletlenül az egyik fizetett informátorán keresztül értesült látogatásáról, nem más hallgattatta el, mint a Központi Hírszerző Ügynökség, amely következetesen visszautasított minden UFO-kkal kapcsolatos közzétételt.

Eközben titkos aktákat tartottak fenn, amelyek minden kétséget kizáróan bizonyítják az intelligens élet létezését a világegyetemben.

1960. március 15-én reggel Val találkozott Nancy Warrennel, aki továbbra is a Pentagonban fog dolgozni, és Val egyik kapcsolattartója lesz Washington D.C. körzetében.

Folytatta a kommunikációt azokkal, akik Val földi kapcsolatai részévé váltak.

***

A mai napig sok ellenfele van az emberi szabadságnak.

Ezek a paraziták beágyazták magukat az emberi társadalom minden rétegébe, és soha nem lesznek eltávolítva, csak földönkívüli beavatkozással.

Vannak olyan zavaros egyének, akik tökéletesíteni tudtak néhány csészealj típusú repülőgépet.

Ezek egy része egy mesterfaj létrehozására tett genetikai kísérlet eredménye.

(Fordító megjegyzése: a szerző itt talán az annunakik itt marad képviselőire utal? Vagy más negatív földönkívüliek képviselőire, akik állandóan hibrid csészealjakat akarnak létrehozni titkos kormányzati segítséggel?)

Ennek a csoportnak a maradványai még mindig itt vannak.

Hajóikat még mindig látják időről időre Dél-Amerika olyan területein, ahol az eredeti résztvevők közül néhány ott lakik.

Ezeket nem szabad összetéveszteni más, pozitív világokból vagy e bolygó Belső Földjéről származó csészealjakkal.

Nem szabad összetéveszteni a más világokból származó hajók lakóit azokkal a „gonosz hírvivőkkel” sem, akik nem a Földről származnak, hanem csak az első feljegyzett kozmikus háború után ragadtak itt.

Ők szövetségben állnak a földi alsóbbrendű emberekkel, akik saját rossz döntéseik miatt ítélet alatt vannak.

Valiant Thor visszamegy

 1. Március 16-án Val dematerializálódott, és elhagyta a Pentagont.

Célállomása a virginiai Alexandria külvárosa volt, ahol hajója és legénysége már várta az érkezését egy erdős területen rejtve.

Nem jelentett problémát számára, hogy teste atomjainak a szerkezetét a hajójába visszamaterializálja.

Ahogy csészealja lassan emelkedett, sokan megálltak, és izgatottan mutogattak az emelkedő űrhajó irányába.

Mások megdermedtek az elképesztő a látványtól.

Val látta őket, és végtelen szeretetet érzett mindannyiuk iránt.

Érezte, hogy az emberekben nem volt pánik, csak a kíváncsiság és az erős vágy, hogy többet tudjanak meg erről a jelenségről.

Majd megjelentek az USAF sugárhajtású gépei, melyeket Val-ék megtévesztettek azzal, hogy egy láthatatlanná tévő erőteret alkottak magunk körül, így a vadászrepülők elsuhantak a hajójuk mellett, és nem látták őket.

Még a földi radar is elvesztette őket.

Ismét teljes zűrzavar lett úrrá a katonaság körében.

Hazatérve a Vénuszra, Val meditálni kezdett, ott, a vastag, sűrű, színes felhők alatt, az egyenletes paradicsomi hőmérsékleten, a tökéletesen szórt napfényben, ahol az árnyékok szinte nem is léteztek, az otthonát körülvevő dús zöld fű bujaságában.

Ekkor tájékoztatást kapott több földi emberről, akikkel a jövőben hosszú ideig fenn fogja tartani a kapcsolatot.

Furcsa módon azok, akik tudtak a jelenlétéről, jóllehet hitetlenek voltak, féltek a legjobban.

Mások úgy vélték, velük kellett volna felvenni a kapcsolatot, és nem azokkal, akiket megkerestek.

Amikor visszatért szülőbolygójára, tájékoztatta a Központi Vénuszi Tanácsot földi látogatásának eredményeiről, beleértve azt is, hogy az Egyesült Államok vezetői nem fogadták el a földi emberi családnak nyújtott segítségre vonatkozó ajánlatát.

Beszámolója után a Tanácstól következő hat utasítást kapta:

 1. Földi emberek közé keveredni, közöttük élni, és olyanná válni külsőleg, mint ők
 2. Földi vállalkozásokban részt venni és együttdolgozni földi emberekkel
 3. Segíteni azoknak, akik a világbékére törekedve életüket veszély fenyegeti
 4. Tanácsot és útmutatást adni nekik
 5. Feltárni a magasabb tudást azoknak, akik már bizonyították magukat
 6. Megmutatni a küldetésünk lényegét a Föld nemzeti vezetői számára, ha ennek eljön az ideje

Val jelen pillanatban (1967 után) folytatja a küldetését, egyúttal segít abban, hogy civilizációnk ne pusztítsa el a Földet, ami a Naprendszer többi bolygójánál teljes káoszt okozna a Nap körüli keringési pályáinál.

 

Második fejezet

A találkozók megkezdődnek

Miután elhagytam a Pentagont, teli energiával, lelkesedéssel és még több bennem felmerülő kérdéssel, vártam a következő találkozást ezzel a másik bolygóról érkezett szokatlan látogatóval.

Körülbelül egy év telt el, mire újra hallhattam és láthattam őt.

Közben kihallgatott az FBI a pentagoni furcsa kalandommal kapcsolatban.

Valójában a New York-ba repülésem során találkoztak velem, amikor éppen visszatértem a Washington D.C.-i összejövetelekről, amiket addig vezettem.

Bevittek egy FBI-irodában, ahol közel három órán keresztül hallgattak ki.

Magam is alig hittem el a nemrég átélt tapasztalatokat, nem is beszélve arról, hogy megpróbáltam meggyőzni erről a kormányzati hírszerző tiszteket is.

Végül poligráfos vizsgálatot végeztek rajtam, majd elengedtek.

Aznap délután metróval utazva haza a szüleimhez, volt időm átgondolni az előző napok eseményeit.

Továbbra is azon töprengtem, hogy Val pontosan mire gondolt, amikor azt mondta nekem, „hogyha itt az idő”.

Továbbra sem volt fogalmam arról, mikor találkozhatok vele újra.

Közben megpróbáltam meggyőzni a családomat, hogy még mindig épelméjű vagyok.

Második Találkozó

Csaknem egy évvel később Beverly Hillsben autóztam, Kaliforniában, mikor Val hirtelen MEGJELENT az autóm hátsó ülésén.

Ha azt mondanám, hogy ekkor teljesen ledöbbentem, még közel se fejezné ki az akkori lelkiállapotomat.

Megállítottam az autót, ő pedig átült a mellettem lévő ülésre, és elkezdődött a második találkozásunk.

- Helló, Frank, hogy vagy? – kérdezte újra.

Ez akkor történt, mikor éppen készültem vissza a Pentagonba, és igen csodálkoztam, hogy mi fog történni ezután.

De meleg mosolya és barátságos modora megnyugtatott, és a beszélgetést azzal folytatta, hogy kérdéseket tett fel nekem a munkámról, a családomról stb.

Aztán az ehhez hasonló találkozók a következő években is folytatódtak.

Én éppen vezetek, és ő lám ott áll egy utcasaroknál… és épp átkelne az utcán az autóm előtt.

Meglepő módon ezek a találkozók inkább csak az alkalmi találkozás kategóriájába sorolhatóak voltak vele.

De ahogy teltek az évek, kezdett bizonyos bizalmas információkat átadni nekem a vénusziak Föld bolygón végzett tevékenységeiről.

Közölte velem, hogy folyamatban van úgynevezett „kommunikációs bázisok” létrehozása különböző magánlakásokban.

Városról városra járva, a világ főbb országaiban, magas fejlettségű és felelősségteljes egyénekkel vették fel a vénusziak a kapcsolatot, és kérték segítségüket e cél elérése érdekében.

Napjainkban e területek közé tartozik Reno, Nevada; San Diego, Kalifornia; Genf, Svájc és még a kaliforniai Los Angeles is.

Ezekben a lakásokban olyan kommunikációs berendezések találhatók, amelyeket el sem tudna képzelni.

Van pl. egy holografikus kommunikátor, amely a szoba közepén helyezkedik el.

Az embernek ilyenkor csak annyit kell tennie, hogy leül arra a székre, amely a műszer mellett van, és hirtelen látja annak a fizikai képét, akihez beszél.

Talán ezt jelenti a „személyes kapcsolattartás”.

Amikor először láttam ezt az eszközt használatban egy Los Angeles-i lakásban, alig hittem a szememnek.

Egyből odamentem a holografikus képhez, és a kezem végigsimítottam rajta.

Annyira élethűnek tűnt, mintha az illető valójában közvetlenül előttem állna.

Közben az a megjelenített személy jót nevetett rajtam az értetlen viselkedésem miatt.

Ezen holografikus eszközön kívül vannak még más berendezéseik is, amelyekkel a vénusziak kommunikálni tudnak a Föld körül keringő hajóikkal, beleértve azt a csillaghajót is, amely a fő bázisuk és a bolygónk körül kering.

Közöttünk vannak

Annak érdekében, hogy a vénusziak elkeveredjenek az emberekkel ezen a bolygón, a mi tömegközlekedésünket használják a városok közötti utazásaikra.

És repülésre is nagyrészt a polgári légitársaságok járatait használják.

Csodálatos nézni az emberek arcát és reakcióit akkor, mikor ők ezen angyali lények közelébe kerülnek.

Vannak, akik furcsa érzést fognak érezni egész testükben, vannak, akik nevetni fognak, és nem tudják, miért, vannak, akik nagyon érzelmesek lesznek, talán könnyek is szöknek a szemükbe.

Mások még mindig nem lesznek tudatában annak, hogy van köztük valaki, aki nem ebből a világból való.

Amikor egy adott városban dolgoznak, akkor abban a városban a vendéglátójuk biztosít számukra egy autót.

Vannak mások, akik szerencséjükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy biztosítsák Valnak és legénységének minden szükségletét, hogy a lehető legnormálisabbnak tűnjenek, miközben munkájukat ezen a bolygón végzik.

Bár megvan a képességük, hogy bármit materializáljanak, amit csak akarnak, ez a cselekvés nyilvánvalóan fölöslegesen felhívná rájuk a figyelmet, és ezzel meghiúsítaná a céljukat.

Ritka esetekben, amikor szükség van rá, használják a kisebb szállítóhajójaikat is, például azt, amelyikkel Val a Virginiai Alexandriában szállt le.

De legtöbbször éjszaka, és csak akkor, mikor sürgősen cselekedni kell.

Közben, ahogy telt az idő, és ahogy egyre jobban megismertem Valt és társait, elkezdett felkészíteni egy újabb fantasztikus élményre, amely hamarosan megtörtént velem, egy olyan élményre, melyet soha nem fogok elfelejteni, amíg csak élek.

Harmadik fejezet

Megmenekültem

Kopogtattak az ajtón... egy különleges levelet kézbesítettek... egy meghívást, hogy legyek vendégelőadó egy nyugat-németországi UFO-konferencián.

(Fordító megjegyzése: A 7. németországi DUIST-konferencián Mainzban, 1967. november 3.-6. között)

Ezzel elkezdődött egy fejezet az életemben, amelyet bizonyos „sötét erők” terveztek, hogy végleg kivonjanak a forgalomból.

Társaságunk tagjai 1967 novemberében a New York-i Kennedy repülőtérre utaztak.

A Los Angeles-ből érkeztünk New Yorkba, ahol több óránk volt Frankfurtba indulásig.

Ekkor időt szakítottam rá, hogy felhívjam a szüleimet, akik akkor New Yorkban laktak.

Sok gondolat motoszkált a fejünkben, miközben megbeszéltük az útvonalunkat, amely először vezetett több európai országba.

Ezen az úton Nyugat-Németországba, Finnországba, Svédországba és Angliába kaptunk meghívást.

Nagy meglepetésünkre, amikor felszálltunk a gépre, a mi helyünket egy nő kapta, aki három gyerekkel utazott, és szüksége volt a válaszfali ülésekre, amelyeket korábban nekünk osztottak ki.

De egy stewardot az első osztályra vezetett minket, aki mosolyogva azt mondta:

- Remélem, itt majd kellemesen telik el önöknek az utazás.

Ezzel kacsintott, és folytatta a dolgát.

Megérkezünk Németországba

A járat némi késéssel indult a Kennedy repülőtérről, de Németországba utazásunk ideje eseménytelenül telt, végül hűvös, borús időben landoltunk.

Nyilvánvalóan lekéstük a találkozást, mivel Frankfurtban már senki sem várt minket a késésünk miatt.

Szinte komikus volt felhívni a meghívóinkat telefonon, mert a beszélgetésünk közepén legalább háromszor szólalt meg az érme, és azon kaptam magam, hogy egy halott telefonba beszélek.

Végül azonban sikerült meghívóinkkal felvenni a kapcsolatot, akik azt javasolták, hogy taxival menjünk el Mainzba.

A sofőrünk angol tudása három szóra korlátozódott: ’’yes, “no” és “forty marks”.

Komédia volt, az biztos.

Végre megérkeztünk Mainzba, és a taxi sok szűk, mégis érdekes utcán bolyongott, amely a legtöbb európai városra jellemző.

Végül megállt a Mainzerhoff Hotel előtt, a sofőr felvette a csomagjainkat, és az előcsarnokban letette, majd épségben eljuttatott minket ahhoz a német delegációhoz, akik segítettek a recepción történő regisztrációban.

Én személy szerint egy nagyon csodálatos kongresszusra számítottam, nem tudván azt, hogy ez az utazás az életembe kerülhet.

Karl Veit úr, a kongresszus házigazdája, kedves barátként melegen üdvözölt minket, amikor beléptünk a szálloda legfelső emeletén lévő étkezőbe.

Az ablakai a gyönyörű Rajna folyóra néztek.

Számos csónak lebegett rajta, miközben a folyó tükrözte a Napot azon a szép, de hűvös délutánon.

Közben Herman Oberth professzor (aki a rakéta fejlesztés atyjaként ismert) és Keviczky Kálmán (aki számos alkalommal nyilvánosan nekiment a Pentagonnak az UFO-jelenség eltitkolása miatt) felállt az asztalnál és üdvözölt minket.

Veit úr vacsorát rendelt mindannyiunk számára, és leültünk, hogy átéljük ezen ünnepi alkalom örömeit.

Bármely országban is voltunk, még egy pohárral vizet sem tudtunk rendelni az étkezésünkhöz, hacsak a helyi nyelven nem neveztük meg azt.

Következésképpen ez volt az első szó, hogy hogy hívják a vizet, amit megtanultunk minden egyes országban, amit éppen meglátogattunk.

Csak Anglia volt az egyetlen hely, ahol erre nem volt szükség.

Legalább megértették, hogy mit akarunk, bár amikor több idegen nyelvű ország után egy angol nyelvű országba látogattunk, szinte úgy éreztük, hogy nem tudjuk igazán használni a saját nyelvünket.

Elég furcsa érzés volt.

Nem azért látogattunk ezekbe az országokba, hogy politikai vitákba keveredjünk, hanem hogy megosszuk az azonosítatlan repülő tárgyakkal és a fizikai univerzum általunk ismert életének lehetőségével kapcsolatos felfedezéseinket.

Figyelmeztettek bennünket, hogy ne vegyünk részt semmilyen politikai viszályban.

A kongresszusi terem egy sétányi távolságra volt a szállodától, így az első reggel a legtöbben átsétáltunk az élénk hűvös levegőn, örülve, hogy meleg ruhát hoztunk magunkkal.

Az utcák rendkívül tiszták voltak, az emberek pedig nagyon melegek és barátságosak.

A sajtó képviselői a teremben találkoztak velünk, majd egy rövid kérdezősködés és képkészítés után találkoztunk Veit úr munkatársaival, valamint sok más emberrel, akik örömüket fejezték ki, hogy találkozhattak velünk.

A levegőt az izgalom és várakozás hangulata töltötte be.

Virágok díszítették a termet minden nemzet zászlajával együtt.

A felszólalók közül sokan már megérkeztek, és ide-oda menve válaszoltak a nagyon kíváncsi emberek kérdéseire.

A kongresszust Veit úr nyitotta meg hivatalosan, majd utána az előadók mutatkoztak be.

Köztük Keviczky Kálmán, Herman Oberth professzor, Dr. Wilk Martin, J.V. Jacobi, Alfred Nahon professzor, Karl L. Veit, Friedrich Hummel feltaláló, D. Grasso, W. Losensky Philet, Roberto Pinotti, Erich Halid mérnök, Dr. Kurt Kauffinan, Walter Ohr mérnök, Frau Luise Eschig, D.F. Ross, professzor Dr. G. Macaluso, Ewald Norr tiszteletes, Eric von Däniken és jómagam.

Halálos élmény

Kétszer kellett előadnom a kongresszuson.

Először egy UFO-előadást tartani, másodszor pedig a „Jelenségek 7.7” című UFO-dokumentumfilmünket bemutatni.

A filmet a tervek szerint november 5-én este 16:00-ra mutatták volna be.

De még előtte két férfi egy nagy olasz képes magazintól interjút kért tőlem.

Egyik riporter volt, másik pedig fotós.

Az ebédlőben egy kis asztalhoz ültünk le, közben könnyű ebédet fogyasztottunk.

A legtöbb kérdésük arra irányult, hogy megismerjék a Val Thorral való kapcsolatom tényeit.

Azt mondták, hogy olvasták a “My Friend From Beyond Earth”, “Flying Saucerama” and “Stranger At The Pentagon” c. könyveimet.

Miközben magnójuk folyamatosan ment, annyi részletről faggattak a Vallal való kapcsolatomról, amennyit csak el tudtam mondani nekik.

Részletesen tájékoztattam őket arról, hogy mi vezetett el a Vallal való találkozásomhoz.

Közben állandóan megkérdezték tőlem: „És hol van most?”

Minden alkalommal ugyanazt válaszoltam, miközben időnként belemártottam a kanalamat a paradicsomlevesbe.

Majd egy fiatalember kopogtatta meg a vállam, és arról tájékoztatott, hogy egy távolsági hívás érkezett hozzám Finnországból.

Elnézést kérve tőlük felálltam az asztaltól, és a telefonhoz mentem.

Leo Meller volt, aki a Full Gospel Businessmens Association egyik tiszteletese volt Helsinki Egyetemről, és aki a metodista egyházzal együtt szponzorált minket.

Meller tiszteletes azért hívott, hogy érdeklődjön, mikorra várható Helsinkibe érkezésünk.

A telefonbeszélgetést követően visszatértem az asztalhoz, de, mint közölték, a két férfi már elment.

Az asztalt közben leszedték, kivéve a leveses tálat.

Zavartan leültem és lenyeltem egy kanálnyit a levest és akkor már tudtam, hogy valami nincs rendben... nagyon nincs rendben velem.

Lenyeltem egy daraszerű anyagot, amely tűzként égette az egész gyomromat.

Gyorsan megittam egy pohár vizet a közeli pultnál.

Azonnal megkerestem a tolmácsomat, Mr. Anthony Low-t, akivel együtt rohantunk vissza a szállodába.

Ekkorra már csordogált a vér a számon rá az ingemre.

Tolmácsom látta, hogy minden egyes pillanattal egyre betegebb és gyengébb vagyok.

Különös keverék

A tolmácsom szobámba érve gyorsan beadott nekem egy adag keveréket egy pohár vízzel, amelyet még ő kevert össze azon az egyetemet, ahol tanult.

Orvostanhallgatóként azon helyen hozzá tudott jutni bizonyos orvosi eszközökhöz.

Nem mondta el azonban az injekciós üveg tartalmát, mivel ő maga sem tudta.

Azt állította, hogy őt csak egyszerűen „utasították”, hogy keverje össze ezt az anyagot, és hozza el ide nekem Mainzba.

Azonnal kiittam a pohár tartalmát, amitől mély álomba merültem.

Mégis teljesen tisztában voltam vele, hogy ezt az élményt nem csak én egyedül éltem át.

Ébredésem után a fájdalom és rosszullét érzése rögtön elmúlt.

Egy pohár vízért nyúltam, ami az éjjeliszekrényen volt, és lassan kortyoltam belőle.

Jó érzéssel töltött el, hűvössége egészen a gyomromig hatolt.

Majd pillanatok alatt megcsörrent a telefon.

Val Thor telefonált Svájcból.

Szavai nagyon lágyan, de mégis szigorúan hangzottak.

Azt mondta:

- Frank, hányszor figyelmeztettelek arra, hogy légy nagyon óvatos, hogy kivel találkozol?

Majd így folytatta:

- Az embernek sok-sok leckét kell megtanulnia, még ha neki sokszor fájdalmasak is.

Abban azonban biztos vagyok, hogy sokat segített neked ez a tapasztalat.

Kérlek, járj el rendkívül óvatosan! -

Val kijelentette, hogy valóban vannak Men in Black, fekete ruhás emberek, akik nem csak az öltözködésükben, hanem az indítékaikban és a szívük szádékaiban is feketék.

Közölte, hogy később majd részletezni fogja, hogy mikor találkozhatunk személyesen az Egyesült Államokban.

Hozzátette azt is, hogy az ő emberei közül többen is figyelemmel kísérnek minket európai utazásunk ideje alatt.

A Sötétség Erői

A rendszerem „megtisztítását” követően úgy éreztem magam, mint egy újszülött.

Ekkor a Vallal folytatott egykori beszélgetések tartalma beözönlött a tudatomba.

Egy alkalommal megemlítette, hogy nem minden űrbeli lény Istentől való, mert vannak, akiket a sötétség erői motiválnak, és hogy róluk egy későbbi időpontban majd még további információkat kapok.

De még meg kellett tanulnom e sötét fogalmak jelentését.

Hogy kezdetben, amikor háború volt a mennyekben, Lucifert és „legénységét” a Földre vetették.

Ezzel egyetlen erejüket, Isteni Teremtő jelenlétét elveszítették.

Lucifer eközben továbbra is eljuthatott egy keskeny résen Isten színe elé, ahol a mai napig megkísérli vádolni a szenteket.

Val sok mindenről tájékoztatott ezekkel a sötét angyalokkal kapcsolatban.

Azt mondta, hogy minden férfinak és nőnek, aki az Igaz Fény gyermeke, fontos megtanulnia a spirituális és a mentális önvédelem művészetét.

Amikor visszatértem a kongresszusi terembe, minden készen állt az előadásomra.

A hallgatóság reakciója meleg és barátságos volt, miközben érdeklődve hallgatták az igazságot az világűrről, a tudományról és az igaz vallásról.

Másnap megtörtént a mérgezésem kivizsgálása, és nem voltunk igazán meglepve, amikor megtudtuk, hogy annak az olasz képes magazinnak nem volt tudomása arról, hogy két férfit küldött volna ide a mainzi UFO-kongresszusra.

Sok évvel ezelőtt az életemet Jézus Krisztusnak adtam, és tudtam, hogy az elkövetkezendő években sok kinyilatkoztatást kapok abból a célból, hogy megmutassam az utat másoknak.

Az Út azonban nem könnyű... de mégis gyümölcsöző, mert sok áldásban részesülhetnek azok, akik ki mernek lépni a megszokott életükből, ahogy a fülük ráhangolódik. a „távoli dobos” ütemére.

Újabb élmények, újabb figyelmeztetések, újabb helyzetek jöttek annak bizonyítékaként, hogy Isten velünk van, és van segítség azoknak, akik mernek hinni.

A legnagyobb élményem azonban még hátra volt.

Negyedik fejezet

Üdvözöljük az űrhajó fedélzetén

 1. június 5. olyan napként vonul be a történelembe, amikor egyesek világra jöttek, mások sikeres üzleti megállapodásokat írtak alá, néhányan pedig mindenüket elvesztették.

Talán egy gyönyörű esküvő dátumaként emlékeznek rá, egy bizonyítványosztó ünnepségként, válásként, vagy a családban történt tragikus balesetként, egy szeretett személy, apa, testvér, anya, nővér, fiú, lány, vagy egy kormányzati tisztviselő, mégpedig Robert Kennedy halála napjaként.

A biztonság és óvatosság hiányaként, a komoly figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásaként.

Jóllehet nem tudok részletesen beszámolni arról, hogy valójában mi is történt azon a végzetes napon a Los Angeles-i Ambassador Hotelben, de elég annyit mondanom, hogy a nyomozást irányító hatóságok erről jóval többet tudnak, mint amit a sajtó közölt róla.

Az elmúlt években megjelentek bizonyos cikkek arról, hogy hogyan távolították el ennek a gyilkosságnak a döntő bizonyítékait.

De térjünk vissza annak a nevezetes napnak a reggelére.

Ekkor egy telefonhívás jött, hogy repüljek a kaliforniai San Diegóba.

Val hívott, hogy találkozzam vele a San Diego-i repülőtéren.

Ahogy leszálltam, máris jött elém Val, és elvezetett a repülőtér parkolójába, ahol beültünk az autójába és a mexikói határ felé hajtottunk.

Ekkor még nem igazán ismertem fel, hogy ez az utazásom lesz majd az, amely jobban megérteti velem ennek a Val Thor nevű vénuszi embernek a küldetését ezen a bolygón.

A határ felé vezető úton megbeszéltünk néhány érdekesség dolgot.

Arra törekedett, hogy felhívja a legközelebbi munkatársai nevére a figyelmemet, akik segítettek abban, hogy minden lehetséges módon terjesszem az igazságot.

Elértünk a határátkelőhöz, a határőrök az autónk mindkét oldalán üdvözöltek minket, majd elindultunk dél felé, sok-sok mérföldön át a mexikói Alsó-Kalifornia tartomány San Felipe nevű kisvárosába.

Megérkezve a városka poros utcáin kevesen sétáltak.

Néhány amerikai turista a tenger gyümölcseit kínáló étterem felé tartott.

San Felipe egy tengerparti város a Kaliforniai-öböl partján, melyet szinte az öböl vize vesz körül.

Ez egy nagyon csendes hely, ahol pihenni és esetleg horgászni is lehet.

Mi azonban ezen okok egyike miatt sem voltunk ott.

Val közvetlenül az étterem mögötti parkolóban hagyta az autót.

Majd elkezdtünk átmászni néhány sziklán, és azon kaptuk magunkat, hogy a tengerparton sétálunk, távol az étteremtől.

A városlakóknak otthont adó kis kunyhókat onnan nem lehetett látni.

Beszálltunk egy kis csónakba, beindítottuk a motorját és megkezdtük vele az utazást az öböl vizén.

Még mindig nem tudtam, hogy hová megyünk.

UFO a vízen

Aztán megláttam.

Egy valódi csészealj alakú jármű feküdt a vízen.

Közben furcsa jelenségre lettem figyelmes.

A hullámok finoman ringatóztak, de a csészealjhoz egy motorcsónak is ki volt kötve, amely a víz hullámzása miatt folyamatosan emelkedett és süllyedt.

Viszont rögtön észrevettem, hogy az űrhajó NEM MOZOG.

Később értesültem arról, hogy a csészealjat egy vékony sugárnyalábbal látták el, amely bármilyen part menti szilárd tárgyra irányítva megakadályozta, hogy a hajó akárcsak egy fokkal is elmozduljon a rögzített helyzetéből.

Ahogy közeledtünk hozzá, a lemenő Nap fényében az űrhajó egy pillanatra gyönyörűen megcsillant.

Végül lekapcsolt motorral elértük a járműt.

Ekkor kinyílt rajta egy nyílás, ahol két mosolygó arcú ember tűnt fel.

Egy férfi és egy nő, akik név szerint üdvözöltek, majd megfogták a kezemet és besegítettek a hajóba, utána Valért nyúltak.

Nem sokkal később a kis motorcsónakot is bevitték az űrhajóba, és egy tároló részbe helyezték el, ahol egy sokkal nagyobb csónak is látható volt.

A csészealjba lépve nagy lelki felszabadultságot éreztem, amely bennem az örömmel és izgatottsággal vegyült.

Időnként olvastam igaz UFO-beszámolókat, amelyek megváltoztatták az UFO-kutatók életét.

Sok könyvet olvastam arról, amelyek részletesen leírták azoknak a tapasztalatait, akik tényleges űrkapcsolatot éltek át.

De ez most teljesen más volt.

Mert személyesen tapasztalhattam meg ezt.

Eszembe jutott az is, hogy a keresztény lelkésztársaim milyen megvetően tekintenek mindazokra, akik űrbeli emberekkel, űrjárművekkel vagy más hasonlókkal kapcsolatos eseményeket mernek leírni.

De most azt vettem észre, hogy a saját tapasztalataim miatt már kevésbé érdekel, hogy bárki mit gondol rólam.

Mert itt voltam az űrhajóban!!!

Tisztulás élménye

Ezek a csodálatos emberek bekísértek egy szobába, ahol megkértek, hogy teljesen vetkőzzek le.

Ezt kérdés nélkül megtettem.

Aztán átsétáltam egy fülkén, ami egy zuhanyzóhoz hasonlított - de víz nélkül.

Rögtön a tisztulás érzését éreztem az egész testemben.

Már nem volt szükségem a szemüvegre sem, hogy lássak.

Ez ismét egy olyan jelenség volt az űrhajó fedélzetén, amit meglehetősen „tudománytalannak” lehetne nevezi.

Mindenestre nagyon jól éreztem magam testben, lélekben és szellemben.

Miután átsétáltam a „zuhanyfülkén”, kaptam egy könnyű ruhát, ami nagyon hasonlított az úgynevezett overallhoz.

Az anyaga olyan könnyű volt, mint Val ruhája, amikor egykor megmutatta nekem a Pentagonban.

Ez azonban más típusú szövet volt.

Az ő csizmájuk szorosan illeszkedett a ruhához, míg az enyém lazán.

Ezután az ajtó felé irányítottak, és egy kedves, Teel nevű hölgy elkísért Val szállására.

Az űrhajó fedélzetén eltöltött több óra alatt sok csodával kellett találkoznom, amelyek mai tudományunk szintjén olyan csodálatosnak tűntek, hogy alig hittem el.

Egy sor gomb volt a falon, és Val megnyomta az egyiket.

Hirtelen a fal egy része átlátszó lett, és a másik szobában történtek teljesen láthatóvá váltak.

Ez az eset sokszor megismétlődött, még akkor is, ha csak egy kisebb csészealjjal utaztunk.

Ez eleinte elég idegesítő volt számomra, mert az elmének egyszerűen nincs referenciapontja az ilyen típusú tapasztalatokhoz.

Sokáig tartott, mire megszoktam ezt.

Sőt, még mindig olyan mértékben elképeszt, hogy nem hiszem, hogy valaha is megszokom.

A Robert Kennedy-gyilkosság

Val szobája elég tágasnak és kényelmesnek tűnt, és színe világos színű volt, szemmagasságban egy nagy képernyő volt kifüggesztve.

Ez a képernyő bekapcsolva kényelmes betekintést tudott nyújtani az UFO-tanulmányaim olyan fázisaiba, amelyeket eddig kutatásaim során még nem tárhattam fel.

Olyan témákban is, mint az üreges Föld elmélete, a fekete lyukak rejtélye, a Bermuda-háromszög stb., melyekről majd későbbi írásaim és hangfelvételeimből fognak szólni.

Val arról is tájékoztatott, hogy ő és Bobby Kennedy Los Angeles környékén már találkoztak, nem sokkal azután, hogy átadtam Mr. Kennedy levelét Valnak.

Közölte velem, hogy az volt első benyomása Mr. Kennedyről, hogy egy nagyon ideges és gyanakvó ember, de egyben olyan férfi is, aki a politikában elég veszélyes területen van.

Csak röviden számolt be a vele való találkozásáról.

Ugyanakkor utalt arra is, hogy nem hiszi, hogy Bobby megfogadja a tanácsát.

Majd Val arcán mély szomorúság kifejezése jelent meg.

Még sohasem láttam nála ilyet.

Ahogy telt az este, az űrhajó nagy teremben gyűltünk össze, ahol a távolba látó készülék egy bizonyos szállodára, Los Angeles-i Ambassador hotelre hangolódott rá.

Kiabálás, feszültség, zűrzavar képei jelentek meg előttünk.

Mind az 55-en összejöttünk megnézi a Bobby Kennedy hotelbeli beszédét, az űrhajó egész stábja.

Megértettem, hogy ugyanezt a jelenetet közvetítik az egész hajón, hogy ezt a fontos eseményt mindenki lássa és hallja.

Val elmondta, hogy Mr. Kennedy megkérdezte tőle az elnöki posztra való esélyeiről, mire Val azt válaszolta neki:

- Kennedy úr, önnek négy év múlva kiváló esélye lenne a győzelemre.

Most azonban arra kérném, hogy ebben az évben inkább maradjon távol a politikai versenytől! –

(Fordító megjegyzése: Ezek szerint Bobby Kennedy tisztában volt vele, hogy Val Thor a Vénuszról jött! Különben nem kérdezte volna meg őt az esélyeiről! – mégse hallgatott rá, és ez az életébe került!)

Ezt a figyelmeztetést többször is megismételte neki. Val nagyon aggódott érte, és közvetlen munkatársai is.

A képernyőn láttuk, hogy a feszültség egyre nő, mikor Bobby Kennedy átpasszírozza magát a tömegen.

Majd hirtelen több lövés dördült el, és ekkor úgy tűnt, hogy elszabadult a pokol.

Val nem mozdult a helyéről.

Azonban Teel, a vénuszi hölgy, felugrott, és így szólt: – Bárcsak hallgatott volna rád!

Sok híve, köztük Rosey Grier is megpróbálta megvédeni Kennedy testét a további támadásoktól, de már késő volt.

Újra lövések dördültek el, és a zűrzavarban egy golyó eltalálta őt.

Mr. Kennedy a padlóra zuhant, miközben sokan kiabáltak és sikoltoztak, mások pedig nekitámadtak Sirhan Sirhannak.

Az ezt követő nyomozást hasonló módon vitték félre, mint az Egyesült Államok néhai elnökének, John F. Kennedynek is.

Egy napon azonban a teljes igazság kiderülhet.

Vai és a csoportja eközben komoly aggodalommal figyelte az eseményeket.

Miután Kennedy holtestét elvitték a szállodából, a távolba látó készüléket kikapcsolták Val űrhajójában.

Majd egyenesen rám nézett, és azt mondta:

- Frank, lehetetlen végigmenni az életen a Mindenható Isten oltalmának védelme nélkül.

Isteni ereje véd minket, és téged is, Frank, az Ő Fia, Jézus Krisztus segítségére és védelmére kell támaszkodnod.

Látod, Frank, nem csak fontos, hanem szükséges is a saját lelki stabilitásodhoz, hogy életed minden napján megőrizd ezt a védelmet.

Fontos küldetést kell teljesítened ezen a bolygón, ezért magának Lucifernek az erejével fogsz szembeszállni, mert közvetlen veszélyt jelentesz az ő királyságára.

Törekedj mindig arra, hogy Krisztus jelen legyen körülötted, légy az Ő isteni jelenlétében.

Mindent megteszünk, hogy segítsünk neked, de a döntéseket neked kell meghoznod.

Ha rossz vagy téves döntést hozol, tanulj a tévedéseidből, és menj tovább abba a tökéletességbe, amelyet Urad, Jézus Krisztus ígért neked és másoknak, amellyel megkülönbözteted és felülmúlod magadat azoktól, akik a sötétség szolgálatában állnak. –

Vacsora az űrhajóban

Majd az űrhajó közös étkezőjébe mentünk, ahol már a legénység több tagja evett és ivott.

Olyan ételeket és italokat élvezhettem itt, amelyek nem erről a bolygóról származtak.

Minden étel növényi eredetű és magas fehérje tartalmú volt, az italom zöld színben pompázott, íze eléggé hasonlított a papayához.

Nagyon frissítő volt.

Ezután egy rövid összejövetel volt, ahol Val tájékoztatott arról, hogy időről időre meg fognak hívni a hajójukra, hogy megtisztítsam a szervezetemet, és hogy részt vegyek a Föld dolgaival kapcsolatos megbeszéléseken.

A rövid ülést követően Val és Teel végigvezetett a hajójukon, mintegy tárlatvezetők, hogy bemutassák nekem annak minden részletét.

Érdekes volt látni, hogy a hajón nem voltak szögletes sarkok!

Az egyik terület, ami a leginkább lenyűgözött, az auditórium, az előadóterem volt.

Itt minden reggel tájékoztatták a legénységet a napi tevékenységükről, de csak a reggeli istentisztelet után!

Ők ugyanazt az Istent imádják, mint én, és felismerik, hogy Krisztus Isten Fia, aki azért jött erre a Föld bolygóra, hogy visszaszerezze az emberi családot az Örök Atyának.

Val az egyik ilyen beszédében azt mondta, hogy Isten nem személyválogató, hanem felfedi örökkévaló igazságait mindazoknak, akik hajlandók befogadni azt.

Fejlett technológia

Végül megmutatták a saját vendégszobámat, amely egészen egyedi volt.

Szögletes sarkok itt sem voltak.

A színe halványkék volt, amelyet még lágyabbá tette a mennyezetről érkező közvetett világítás.

A padlón sétálni olyan éteri érzés volt, mintha a lehető legsűrűbb felhők között járnék.

Úgy tűnt, hogy a padló illeszkedik a lábam formájához járás közben.

A szoba valójában teljesen üresnek tűnt, amikor először beléptem oda.

Ami az ember igényeit szolgálta, a falban volt beépítve, mely egyetlen gombnyomással megjelent.

Az ágy, az íróasztal, minden.

A falon szemmagasságban egy képernyő, „egy távolba látó” volt látható, miközben vele szemben egy teljes kényelmet biztosító fotel jelent meg.

Azután egy mulatságos eset történt velem, mikor a természetes szükségletemet mentem volna végezni…

Bementem a fürdőszobába, de zavartan vettem észre, hogy hiányzik a WC-papír.

Aztán megszólalt…

Rögtön egy hangot hallottam az elmémben, azonnal felismertem, hogy Val szólalt meg:

- Frank, nézz jobbra! Ott három gombot találsz.

Nyomd meg az elsőt, majd a másodikat, majd a harmadikat, ebben a sorrendben. –

Hallottam Teel nevetését, miközben megnyomtam az első gombot.

Ennek olyan hatása volt, mintha egy meleg légsugár fújna rám a vécéülőke belsejéből.

A folyamat végén ez a légsugár teljesen kikristályosította a székletet.

Aztán a második gomb megnyomásával egy más nyomású és hőmérsékletű légsugár jelent meg.

Végül a harmadik gomb eredményeként egy kellemes, illatos anyag vált érezhetővé, amitől úgy éreztem magam, mintha teljes megmostak, megtisztítottak, megpúdereztek és kiillatosítottak volna.

(Fordító megjegyzése: Ezért nem kell WC-papír a csészealjakban, mert az 1-es gombbal kikristályosítják a székletet és a vizeletet, a 2-es gombbal atomjaira bontják és dematerializálják azt, majd 3-as gombbal tisztítanak, fertőtlenítenek, illatosítanak, mind az emberi testet, mind a vécékagylót - hozzátéve, hogy nem csak a csészealjakban és anyahajókon, de a magasan fejlett civilizációk bolygóin is ehhez hasonló vécék vannak addig, amíg az emberi test tökéletessé nem válik, vagyis hogy az anyagcseréje már nem választ ki salakanyagokat.)

Ahogy kijöttem a fürdőszobából, senki nem figyelt rám, bár az volt az érzésem, hogy a szobában mindenki pontosan tudta, hogy mi történt, hogy először találkoztam ilyen különleges vécével.

Hirtelen Teel törte meg a csendet, mondván:

– Nos, akarsz egy ilyen (vécét) hazavinni magaddal?

Néhányan közülük nevettek, aztán folytatták a dolgukat.

Majd a Val-lal való személyesen találkozásom után, aludtam még néhány órát, és az azt követő reggel Val visszavitt San Diegóba, ahol ismét repülőre szálltam, de ezúttal Los Angelesbe.

Mélyen elgondolkodtam az elmúlt napok eseményein.

A szívem folyamatosan izgatottan vert amiatt, hogy mennyi áldásban volt részem.

A vénusziak kiválasztottak arra, hogy az elmém az ő információikat fogadni tudja.

Ám bizonyos szomorúság továbbra is beárnyékolta a lelkemet, amikor felidéztem, hogy szemtanúja voltam Robert Kennedy élete utolsó perceinek, melyet egy pillanat alatt kioltottak.

Most már kétségtelenül tudtam, hogy eljött az idő, hogy elkezdjük tudatni a világgal, hogy valóban nem vagyunk egyedül az univerzumban, és hogy Isten az életet nem korlátozza a Naptól számított harmadik bolygóra.

 

Ötödik fejezet

Val kinevezése parancsnoknak

Val parancsnok nagyon régen magas szintű oktató volt a Vénuszon, ami a mi egyetemi szintünknek felel meg.

Ne feledje, ő egyike azon lényeknek, akiket közvetlenül maga a Mindenható Isten Keze hozott létre.

Vannak esetek, amikor valaki, mint például Val, úgy dönt, hogy más gyerekek szüleihez köti magát, általában azért, mert a gondolatok és eszmék olyan rokonságban állnak egymással, amelyek együtt megörökíthetik a Mindenható Isten Dicsőségét az egész univerzumban.

Ezért Val-t olyannak lénynek tekintik, akit maga az Atya teremtett, de nincs olyan magas pozícióban, mint Jézus Krisztus, mert Jézus Krisztus a Teremtők Teremőjének a megtestesüléseként jött el a Földre.

(Fordító megjegyzése: a lelkész szerző itt talán túl homályosan, misztikusan és főleg félreérthetően fogalmaz, mert egyrészt azt akarja bizonyítani, hogy Val Thor milyen magas szintű lény, másrészt azt, mégsem Jézus Krisztus-minőséget képvisel a földi missziójában! Mert Jézus Krisztus csak egy személy lehet az univerzumban még egy ilyen igen csak nyitott szellemű teológus számára is. + Az is egy homályos megfogalmazás, hogy „más gyerekek szüleihez köti magát”, hiszen ez magyarra lefordítva azt jelenti, HOGY EGY KRISZTUS-MINŐSÉGŰ LÉNY VALAMILYEN BOLYGÓRA INKARNÁL! És a későbbi sorokban ki is derül, hogy Ő, mint kozmikus Krisztus-lény, a Vénuszra inkarnált!)

Val teljesen egyedüli minőség a Vénuszon is.

Mert egykor úgy döntött, hogy egy különleges vénuszi család része akar lenni, így egy ottani boldog családi élet örömét is magára vette, nevezetesen Donn, Thonn és Doc nevű vénuszi emberek közösségét.

Ezek mind a Thor-családnak a tagjai.

Kezdetben Val-t csak Valiant-nak hívták. Majd miután ehhez a vénuszi családhoz csatlakozott, felvette hozzá a Thor nevet is.

Quello földje

A Föld teremtését követően volt egy időszak, amely alatt a Teremtő számos más alkotást hozott létre.

Az egyik legnépszerűbb QUELLO földjének és népének megteremtése volt.

Ez csodálatos világ volt, sok-sok olyan alkotással, amely az ember kreativitását és képzelőerejét dicsérte.

De aztán a történetek szerint ez a hatalmas erő a fejükbe szállt, és Lucifer segítségével azonnal önpusztulás szélére kerültek.

Dacoltak Isten tökéletes törvényével, megszegték Tökéletes Akaratát, valamint a saját társadalmukat irányító törvényeket is.

Következésképpen száműzték őket a Föld színéről.

A Mindenható Isten ezután hozzálátott egy másik ember létrehozásához e bolygó felszínén.

Val parancsnok tanúja volt ezeknek a csodálatos eseményeknek (Fordító megjegyzése: százezer évekkel ezelőtt!), és önként jelentkezett a Föld megfigyelésére, hogy közelebbről is szemügyre vehesse az ott zajló eseményeket.

Azonban sok idő telt el, míg Val parancsnok személyesen meglátogathatta a Földet.

Továbblépett egy szintet, és hamarosan oktató lett.

Nagy örömet okozott neki ekkor, hogy fiatalokat taníthatja a világegyetem rejtelmeire, mégis valami többre vágyott.

Val fiatal korában olyan egyszerűbb feladatot végzett, amelyek nem voltak túl fontosak számára.

Ezért egyszer sok napig imádkozott és elmélkedett megállás nélkül azért, hogy ez változzon.

Bár érezte magában, hogy hamarosan egy csillaghajó parancsnoka lesz, mégis egyre türelmetlenebbé vált.

Egy napon aztán, miközben az egyik legszebb vénuszi tó partján sétált, elképesztő, de mégis csodálatos esemény történt vele, ami örökre megváltoztatta az életét és beteljesítette a legkedvesebb álmát.

A tűz gyűrűje

Hirtelen, minden figyelmeztetés nélkül, ebből a kristálytóból egy tüzes ujj emelkedett ki, mely közvetlenül Val-ra mutatott, majd egy hozzátartozó teljes kéz és egy teljes kar is.

Ő mozdulatlan maradt, miközben a tüzes ujj megérintette az ajkát,

Hallotta, amint egy Fenséges Hang ezt mondja neki:

- Valiant, te isteni célra teremtettél!

Ajkad a bölcsesség, megértés és tudás szavait fogja átadni az embereknek egy távoli bolygón.

Hagyd, hogy szíved megteljen azzal a vágyakozással, hogy hamarosan elküldjenek arra a nagyon fontos feladat elvégzésére, amelyre felkészítettek. –

Val parancsnok elmondta nekem, hogy akkor azt érezte, hogy a Mindenható Isten ereje nemcsak eltölti a lelkét, hanem beburkolja az Atyától származó természetfeletti erővel is.

Majd néhány napon belül személyesen is, szemtől-szemben találkozott Jézus Krisztussal.

Ez Isten tiszteletének és a dicséretének olyan különleges időszakában történt, amely ez a vénuszi emberek tudatát minden korábbinál magasabb szintre emelte.

TŰZLÁNG töltötte be azt a vénuszi templomot, és kicsiny lángnyelvek vettek körül mindenkit, aki akkor jelen volt.

A Mester az emelvényre szólította Valt.

Ott a vállára a hatalom és a tekintély különleges köntösét helyezték.

A tűz lángja továbbra is a feje körül lángolt.

A Mester isteni kezét Val fejére helyezte, és áldást mondott rá.

A Mindenható ereje ekkor olyan nagy volt, hogy sokan, akik szemtanúi voltak a látványnak, áhítattal a padlóra rogytak.

Val küldetését ebben a nagy templomban sok ezer tanú előtt közölték.

Val akkor megtudta, hogy elkerülhetetlen feladata lesz, hogy fényt vigyen a Földre.

Amíg a Mester be nem fejezte a szertartását, Val azt az utasítást kapta, hogy maradjon az emelvényen.

Jézus Krisztus átölelte Val-t, és megbízta az előtte álló feladattal.

A Mester ezután egy különleges Tűz gyűrűje-szertartást hirdetett ki.

Ezt Valnak és másoknak kellett átélniük, MIELŐTT elmennek a Föld bolygóra.

Ez a Tűzgyűrű megvédené őt és a többieket, akiket engedélyeznek Neki szolgálni.

Küldetésük az Úr Jézus Krisztus közvetlen irányítása alatt volt, és az is maradt a mai napig.

Val-t kinevezik parancsnoknak

E tapasztalatot követően Val elfogadta a kinevezését.

Parancsnokként és azzal a megbízatással, hogy utazzon a Földre, hogy minden tőle telhetőt megtegyen az isteni utasítások végrehajtása és bázisok létrehozása érdekében a Földön, mely kinevezésnek a célja volt.

Val a mai napig oda-vissza utazik a Vénuszra, és még mindig azoknak a vénusziak parancsnoka, akiket a ide Föld bolygóra osztottak be.

Csupán néhány évvel ezelőtt érezte úgy, hogy elérkezett az idő arra, hogy megossza egyesületünk tagjaival is ezt a Tűzgyűrű-szertartást és imát. (Lásd a 7. fejezetet)

Hatodik fejezet

Támadás a repülőtéren

Mint az azonosítatlan repülő tárgyak egyik kutatója és vizsgálója, elárasztanak a világ különböző részeiről érkező információk az UFO-kutatás egy olyan területéről, amelyet sokan kerülnek.

Itt az úgynevezett „Men in Black” emberekről van szó.

Az évek során számos kutató találkozott szokatlan balesetekkel UFO-beszámolók vizsgálata során.

Többen rejtélyes körülmények között végbe ment korai halállal is találkoztak.

Ám nem engedhetjük meg magunknak, hogy figyelmen kívül hagyjuk azt a tényt, hogy a sötétség erői veszik körül ezt a bolygót.

Kutatásom során számos akadállyal találkoztam, amelyek inkább elkedvetlenítenek, semmint bátorítottak.

Ez csak az egyik aspektusa az UFO-kutatásnak, amelyről Val tanított nekem.

A Men in Black-eset

1974 januárjában Val és emberei meghívattak egy találkozóra a nevadai Las Vegasba.

Délután volt, a Nap kezdett leereszkedni a hegyek mögé, miközben a gépem leszállt a Las Vegas-i repülőtéren.

Eközben észrevettem azoknak a boldogtalan arcát, akik a vagyonukat a Las Vegas-i kaszinókban szórták el.

De észrevettem azt is, hogy két szűk, fekete ruhába öltözött fiatal férfi integet nekem.

A nevemen szólítva azt hittem, hogy Val barátai.

Egyikük elvette az aktatáskámat, és azt az utasítást kaptam, hogy kövessem őket egy utcán parkoló fekete Cadillachez.

Egy harmadik, szintén feketébe öltözött férfi ült a volán mögött.

Ez nem tűnt furcsának, mert sok limuzinsofőr hasonló egyenruhát viselt.

Engem az egyik férfi hátra hívott, aki már beszállt a hátsó ülésre balra.

A második férfi tőlem jobbra ült.

A szivarszagnak azonnal gyanúsnak kellett volna lenni!

Azonban az az izgalom, hogy Valt újra láthatom, felülírta az én óvatosságomat.

Az űrben élő testvéreink NEM DOHÁNYOZNAK, és soha nem tartózkodnak olyan ember közelében, aki ezt teszi!

Ekkor tudnom kellett volna, hogy itt valami gyökeresen nincs rendben.

Kellemetlen érzés kerített hatalmába, amikor a Cadillac elindult.

Vörös lámpákat láttam és figyelmeztető hangokat hallottam a fejemben.

Nem volt további beszélgetés, amíg le nem álltunk az út szélére néhány háztömbnyire a repülőtértől.

Ekkor az egyik fekete ruhás tőlem jobbra azt mondta:

- Kiszállás!

Közben a szívem olyan gyors ütemben kezdett verni, hogy azt hittem szétrobban.

Amikor lehajoltam, hogy kiszálljak a kocsiból, a mögöttem ülő férfi szilárdan nekitámaszkodva az ajtó oldalának határozottan a vesémbe rúgott.

A sivatag talaján terültem el, arcom tele lett homokkal, és azonnal lecsapott rám az a két fekete ruhás.

Az Úr segítségül hívása

Eszembe jutott néhány harcművészeti ismeretem, és gyorsan elgurultam az útjukból néhány másodpercre, majd talpra ugrottam.

Ekkor visszavágtam nekik, ugyanakkor az Úr Jézus Krisztus nevét kiáltottam.

Sok „passzív” keresztény, aki olvassa ezt az elbeszélést, valószínűleg elborzad, amikor megtudja, hogy fel mertem emelni a kezem az önvédelem érdekében.

A legjobb tudásom szerint védekeztem.

Megint a földre dobtak, és újra és újra megrúgtak.

A szemüvegem összetört, de elég jól láttam ahhoz, hogy talpra álljak, és ütést mérjek az egyik támadóm arcába.

Hallottam a törött porcok ropogását, miközben észrevettem, hogy a kezem egy véres cafat.

Eközben a sofőr is a verekedés helyszínére sietett és becsatlakozott csetepatéba.

Erre én jobb lábammal gyomron rúgtam, miközben a másik kettőre újból rácsaptam.

Hirtelen egy fehér Cadillac jelent meg a fekete Cadillac előtt.

Két férfi abból kiszállva azonnal a segítségemre sietett, ekkor minden szükséges bemutatkozás nélkül tudtam, hogy ezek azok a férfiak, akikkel a repülőtéren eredetileg kellett volna találkoznom.

Közben néhány autó elsuhant mellettünk, de csak lelassítottak, majd folytatták tovább az útjukat.

A két ezüstruhás férfi annyira hatékonyan támadta meg a triót, hogy azonnal legyőzték őket.

A fekete Cadillac sofőrje még megpróbált elmenekülni: az autójához rohant, és a volán mögé ugrott.

Ekkor Donn, Val űrhajójának egyik embere, kinyújtott karral megolvasztotta a menekülő kocsijának két hátsó gumiját.

(Fordító megjegyezése: ezek szerint a vénusziak a mágikus képességeiket is alkalmazták a küzdelemben!)

Ez a jármű most már nem ment sehová.

Donn ezután „átnyúlt az üvegen” anélkül, hogy betörte volna, és kihúzta a sofőrt az ablakon, majd a földön fekvő másik kettőhöz dobta.

Ekkor azt az utasítást kaptam, hogy szálljak be a fehér Cadillacbe, ennek gyorsan engedelmeskedtem is.

A két vénuszi megmentőm is beszállt, de előtte az egyikük csak megérintette a fekete Cadillac csomagtartóját, és a kulcs használata nélkül kivette belőle az aktatáskámat…

Autójukkal csak rövid távot tettünk meg, mert Donn hirtelen megállította az autót, kiszállt belőle, és lassan hátrasétált.

Mindkét kezével még a nem távoli fekete autó felé intett, és ekkor néhány másodpercen belül a fekete Cadillac és a három férfi, akik a sivatag homokján feküdtek, TELJESEN ELTŰNTEK.

(Fordító megjegyzése: Ilyet csak olyan személy tud tenni, akinek maga Jézus Krisztus adta ezt a képességet!)

Így a küzdelemnek nyoma sem volt, kivéve a korábban megolvasztott két gumit, ami olyan folyékony lett, mint a víz.

Amikor Donn visszatért az autóhoz, már előre látta az eltűnésükkel kapcsolatos kérdésemet.

A kitelepítettek

Azt válaszolta:

- Frank, mondjuk azt, hogy ők most elköltöztek…

Az autó újra beindult, és elindultunk a nevadai Henderson felé.

A beszélgetés és a hangulat az autóban finoman szólva is nagyon magasröptű volt.

Thonn ült mellettem a hátsó ülésen, akiről később megtudtam, hogy Donn testvére, aki viszont Val Thor testvére volt.

Kellemesen elbeszélgettünk, annak ellenére, hogy a jobb kezem még mindig vérzett, és úgy éreztem magam testileg, mintha elütött volna egy teherautó.

Thonn a zsebébe nyúlt, és odaadta a verekedés során kiesett tárcámat.

Ezenkívül a szemüvegem elferdült keretét tartotta a kezében és azt mondta, hogy amikor megérkezünk az űrhajóhoz, meg fogják javítani.

A fejemre tette a kezét, és azért imádkozott, hogy Isten gyógyító ereje hasson az idegrendszeremre.

Az erőtér

Nemsokára megközelítettük az űrhajó bejáratát.

Ez volt az egyetlen látható bizonyítéka ennek a 300 láb (90 méter) átmérőjű járműnek a jelenlétére, amely körülbelül három emelet magas volt.

Az erőtere láthatatlanná tette az űrhajó nagy részét.

Az autó megállt, amikor kiszálltunk a rámpa azon szakaszánál, ahol hat másik autó parkolt.

Val már várt rám és üdvözölt a fedélzeten.

Átkarolva őt, olyan érzés járt át, mintha otthon lennék a saját barátaim közt.

A hogylétem iránt érdeklődött, és mély aggodalom tükröződött az arcán.

Elvittek az űrhajó egy olyan helyiségébe, ahol le kellett vetkőznöm és le kellett zuhanyoznom, majd át kellett mennem az orvosi részlegre.

Ez ismerős látvány volt a korábbi látogatások miatt, amelyeken most kénytelen voltam átesni, hogy méregtelenítsék a fizikai testemet.

A felkészülés során ismét szeretettel üdvözöltek a stáb tagjai, férfiak és nők egyaránt.

Ezek a gyönyörű emberek szó szerint az Univerzum Teremtőjének Dicsőségét tükrözték vissza.

Az űrhajó orvosi központjában

Az orvosi központ azon földi emberek részére van fenntartva, akik meglátogatják Val hajóját.

Az űrben élő testvéreink soha nem betegednek vagy sérülnek meg munkájuk során, és semmilyen módon nem korlátozódnak fizikailag egy alakhoz vagy formához.

Az egészségügyi felszerelésük a következőkből állnak:

Vizsgálóasztal (amely egyben műtőként is szolgáló asztal) meleg, puha, műanyagszerű anyagból készült (ellentétben az emberrablások áldozatai által megtapasztalt hideg, fém asztalokkal).

Van egy nagyon erős, lézer típusú napenergia-lámpa, amely a mennyezetre van rögzítve.

Az orvosi szoba lágy pasztell színei békét és nyugalmat teremtenek.

Halk zene is szól, ami nyugtatóan hat az idegekre.

Minden felszerelés, asztal, kellék, sebészeti műszer stb. a falból kerül elő.

Amikor először beléptem az orvosi szobába, csak az asztalt láttam.

A mindenütt sugárzó lágy fény, a szoba nyugodt légkörét szolgálta.

Amikor szükségessé válik a vér levétele, azt fájdalommentesen végzik, anélkül, hogy egy kemény tűvel behatolnának az erekbe.

A használt kis eszköz úgy néz ki, mint egy rövid átlátszó cső.

Mikor a karodra rögzítik, enyhe szél hangját fogod hallani, mindenféle fájdalom nélkül.

És mire eltávolítják a műszert a karodról, már a bőrön lévő nyílás utóhatások NÉLKÜL begyógyul.

Ezzel az orvosi kezelőközponttal szembesülni olyan, mintha egy új látóhatár jelenne meg a tudatunk számára!

Természetesen az itt alkalmazott gyógyszerek mind természetes eredetűek.

Soha nem használnak semmilyen drogot.

A vizsgálóasztal az orvosi szoba közepén helyezkedik el, és a felülete illeszkedik a test körvonalaihoz, miközben azon fekve előkészül a kezelésre.

Minden alkalommal, amikor a test megváltoztatja a helyzetét, az asztal felülete is hozzáigazodik.

Ha valaki az asztalra ráteszi a kezét, a felület azonnal alkalmazkodik a keze méretéhez.

A testletapogató berendezés elképesztő.

Kijön a falból, és átpásztázza a testedet tetőtől talpig, majd vissza.

A képernyőin fények és grafikonok sorozata jelenik meg, amely abban a pillanatban teljesen látókörbe kerülnek, amikor a letapogató kijön a falból.

A berendezés átvizsgálja a testedet, és a képernyőin pedig az összes fizikai rendellenességed megjelenik.

Ezt a jelenlévő orvos gyorsan leolvassa és diagnosztizálja, majd megbeszéli a géppel, amely gyorsan végrehajtja a gyógymódot.

Meggyógyított a kéksugár

Ahogy a puha fehér asztal tetején feküdtem, tudatában voltam annak a lágy, kék fénysugárnak, amely a kúp alakú műszerből sugárzott, miközben elkezdte pásztázni összezúzódott és megtépázott testemet.

A kezelési folyamat befejeztével azonnal mély álomba merültem.

Ébredés után rögtön jól éreztem magam.

Val ott állt mellettem, miközben felöltöztem abba fehér ruhába, melyet most kifejezetten nekem materializált az a fedélzeti számítógépes rendszer, amely még papucsokat is mellékelt hozzá.

Elmentük Val szállására, ahol röviden tájékoztatott a Föld pillanatnyi problémáiról, valamint bolygónk vezető személyiségeiről.

Olyan témákat vitattunk meg, mint az ENSZ szerepe a Föld problémáinak megoldásában, a közelgő benzinválságról (amely valójában egy ember alkotta terv a benzin árának felemelésére), arról a szerepről, amelyet Richard Nixon kénytelen játszani, ha nem veszi figyelembe az állandó figyelmeztetéseket, amiket a földönkívüli barátaitól kapott, és számos más témát, amelyek közvetlenül a saját személyes tevékenységemmel voltak kapcsolatban.

Val továbbá megvizsgálta szervezetünk azon tagjainak elkötelezettségét, akiknek a szíve azonosult a programunk átfogó céljaival, hogy segítsen az emberi közösség többi tagjának is megtalálni az Igazságot.

Val tájékoztatott saját magam és egyesületünk többi tagjának a személyi védelmének a szükségességéről.

Közölte velem, hogy a Men in Black-embereket komolyan kell venni, és minden becsületes UFO-kutatót és esetkivizsgálót figyelmeztetni kell arra, hogy az MIB-ek azon dolgoznak, hogy elpusztítsák és lejárassák a jót ezen a bolygón.

Fenyegetésük valós.

Hetedik fejezet

A tűz gyűrűje

1985. április 11.-t írtak a naptárak.

Ekkor feleségem, Julie és jómagam a Las Vegas-i Boulder Highway-n utaztunk a Colorado folyó Hoover-gátjához.

Az út meglehetősen forgalmas volt azon a kora délutánon, amikor ez a váratlan esemény történt.

- Vigyázz! – üvöltötte a feleségem, miközben egy kék autó mintha a semmiből tűnt volna elő.

Gyorsan a fékre tapostam, elrántottam a kormányt, hogy elkerüljem a szembejövő kék autót és így hátulról nekem jött közvetlenül mögöttünk haladó autó.

Az ütközés arra késztette az autót, hogy a sivatagi homokos útközépre lökődjön, ahol többször megpördültünk, mielőtt még teljesen megálltunk volna.

A por ezután olyan sűrű volt, hogy nem láttunk ki a szélvédőn, miközben úgy pörögtünk, mint egy búgócsiga.

Az ütközés ereje akkora volt, hogy Julie napszemüvege a kocsi hátsó ülésén landolt, magam pedig megmozdulni sem tudtam.

Julie gyorsan kikapcsolta a biztonsági övemet, és az oldalamhoz rohant.

Még mindig nem tudtam megmozdulni.

Levette a biztonsági övemet, de nem tudtam mást tenni, mint feküdni, fejemet a fejtámlának támasztva, kezeimet pedig a kormányon.

Közben folyamatosan nyugtatott, hogy nem vagyok egyedül, hogy minden rendben lesz.

Súlyosan sérülten

Hamarosan megérkezett a mentőautó, de Julie minden segítséget visszautasított tőlük, mert ragaszkodott hozzá, hogy engem kezeljenek először.

Rémülten nézte, ahogy szó szerint a nadrágom övénél fogva tesznek rá a hordágyra, és bekötözik a fejemet.

Julie csak a mentőautó elején utazhatott, és nem tehetett mást, mint végignézni, ahogy egy éles eszközzel megbökik a talpamat és a lábamat, miközben megkérdezték, hogy érzem-e őket.

Ám nyaktól lefelé az érzés nem tért vissza a testembe.

Miután megérkeztem a kórházba, egy lezár kezelőszobába vittek.

Majdnem két órán keresztül vizsgáltak, és Julie mindvégig a váróteremben ült, nem látott engem, és nem tudott semmit rólam, ami a kezelőszobában történik velem.

Nemsokára az autópálya-rendőrség egy tagja lépett be az ajtón, hogy felvegye a tanúvallomást.

– Mit tud a kék autóról? – kérdezte Julie-t.

– Ó, arra gondol, ami ott leállt?" - válaszolta.

– Nos, azt hiszem, egyelőre ennyi elég is– mondta, és a rendőr rögtön be is csukta a jegyzetfüzetét.

Nos, Julie úgy látta, hogy egy előttünk haladó autó megállt, és több embert is látott az autó körül.

Feltételezte, hogy defektes a gumijuk, és éppen cserélik.

Csak később jött rá, hogy senki sem fog gumit cserélni egy gyorsforgalmi út közepén, amikor ez a leállósávban is lehetséges.

A rendőr láthatóan azt hitte, hogy Julie sokkot kapott a kék autóval kapcsolatos információkérése miatt, és két-három kérdés után hirtelen befejezte a kihallgatását.

Egy szemtanú, egy fiatalember beszámolt az autópálya-járőröknek arról, amit később a személyes tanúvallomásunk is megerősített, hogy ez a kék autó, amelyet az autópálya-rendőrség fantomautónak nevezett, megelőzött minket az út sivatagi poros középső részén, és amint odaértünk, hirtelen megállt, lehajtott az autópályáról, és eltűnt a szemünk elől.

Hozzátéve, hogy ez egy hosszú, egyenes útszakasz volt, és így a látótávolság meglehetősen nagy volt.

A fiatalember elmesélte, hogy ő maga sem érti, hogy az a kék autó miért ment be előttünk a földes területre, és miért ugrott ki, amint megálltunk.

De mi tudtuk az okát.

MIB-ek visszatérése

A „fekete ruhás férfiak” ismét megpróbáltak kivonni minket a forgalomból.

De ismét kudarcot vallottak.

A feleségem teljesen összezavarodott, amikor végre beengedték, hogy meglátogasson.

Ez körülbelül öt órával a kórházba érkezésünk után történt.

Egész idő alatt egyedül ült egy idegen kórházban, zárt ajtók mögött, idegenekkel körülvéve, akik semmit sem tudtak rólunk.

Csak arra tudott gondolni, hogy férje haldoklik, de senki sem volt ott a kezelőszobában olyan személy, aki imádkozott volna érte.

– Sajnálom, hogy összetörtem az autónkat – mondtam Julie-nak, mikor az ágyamhoz közeledett, ahol feküdtem, és éppen röntgenezésre vártam.

– Kit érdekel az autó? - válaszolta, miközben mellém lépett, és gyengéden megcsókolta az ajkaimat.

Az autópálya-felügyeleti tiszt még mindig ott állt Julie mellett és megpróbálta figyelmeztetni, hogy ne érjen hozzám, de nem tudták megállítani.

Könnyek öntötték el a szemét, amikor meglátott, hogy tehetetlen vagyok és a hátamon fekszem.

Csak néhány pillanatig hagyták maradni velem, mielőtt felvittek az emeletre további vizsgálatokra.

Megcsókoltam, és Julie visszament a váróba, nem tudván, mikor lát újra és milyen lesz az állapotom.

Ahogy közeledtünk a radiológiai osztályhoz, egy ismerős alakot láttam ott.

Majd miután megkérte az ő utánozhatatlan módján a személyzetet, hogy hagyják el a szobát, Val az ágyamhoz lépett, és a fejemre helyezte a kezeit.

- Frank, ne aggódj. Ne szólj semmit. Minden rendben lesz – mondta.

Szavai úgy hangzottak, mint az angyalok éneke, lehunytam a szemem, miközben hallottam, ahogy imádkozik, hogy Isten tegyen meg egy gyógyító csodát az egyik gyermeke számára.

Val amilyen gyorsan megjelent, olyan gyorsan el is tűnt.

Meleg, bizsergő érzést éreztem az egész testemben.

Közben a technikai személyzet visszatért, és tetőtől talpig megröntgeneztek.

Több órába is beletelt volna, mire visszatérhettem volna a sürgősségi ellátásra.

Addigra viszont a csoda beteljesedett: fel tudtam kelni és így fel is tudtam öltözni.

Viszont láttam a kezelőorvosom arcán a súlyos csalódást.

Korábban hallottam, ahogy kezelésem pénzügyi vonatkozásairól beszélt.

Elég, ha csak annyit mondok, hogy a dollárok röpködése megszűnt körülötte, és teljesen döbbenten rázta a fejét.

Néhány perccel később Julie végre újra találkozhatott velem, és együtt kisétáltunk a recepcióhoz, hogy elhagyhassuk a kórházat.

A csodálatos felépülés

Ahogy elhaladtunk egy nyitott ajtó mellett, ugyanazokat a mentősöket láttuk ott, mint akik ideszállítottak minket.

Nyilván most egy másik személyt hoztak be.

Amikor meglátta a két mentős, hogy egyenesen sétálok kifelé, mindketten megállítottak, és az egyik azt kérdezte:

– Ezek szerint nincs eltörve a nyaka?

- A csípője sem tört el? - kérdezte a másik csodálkozva.

Nem hittek a szemüknek, amikor látták, hogy ilyen hamar saját lábamon kisétálok a kórházból a feleségemmel a karomban.

Valójában Julie megtagadta a kezelést, mert biztos akart lenni, hogy a mentősök és a kórház orvosai először engem látnak el.

Ezt a döntést azonban már soha többé nem hozná meg, mert ha engedte volna a kezelését, akkor legalább bejutott volna a zárt ajtók mögé, és ugyanarra a területre, ahol én voltam.

Rámosolyogtunk a két mentősre, akik olyan kedvesek voltak velünk, és biztosítottuk őket, hogy most már tényleg jól vagyok.

De továbbra is csóválták a fejüket, még mindig nem hitték el, amit a szemükkel látnak.

Taxit hívtunk, hogy visszavigyen minket a szállodánkba.

A saját autónkat még nem lehetett használni, mivel javításra egy autószerelőhöz vontatták.

Aznap este még fel tudtam menni a Viktor 1. (egy vénuszi anyahajó) fedélzetére, hogy további gyógyászati kezelésekben részesítsenek, és hogy a velem történtekre részletesebb magyarázatot kapjak.

Kérem, ne feledje, hogy röviddel az eset előtt Julie és én ünnepeltük meg a házassági évfordulónkat, és a környéken voltunk nászutunkon.

Csak két napja voltunk ott, amikor ez az eset történt.

Mire eljött a másnap reggel, Julie-nak már nagyon fájdalmai voltak a saját sérülései miatt is, és még mindig nagyon megrázta ez az egész eset.

Három nappal később, az éjszaka közepén arra ébredtem, hogy Julie-t hallom sírni, mikor arra gondol, hogy valaki valóban azt akarja, hogy eltegyenek minket láb alól.

Sok éven át hallott történeteket a Men in Black-ről, de ez volt az első alkalom, hogy személyes tapasztalattal is rendelkezzen ezzel kapcsolatban.

És sajnos nem ez volt az utolsó.

Különleges védelem alatt

Az incidens életünkre gyakorolt hatása miatt Val parancsnok arról tájékoztatott, hogy most jött el az idő arra, hogy bizonyos tudást átadjon nekem, amelyet megoszthatok másokkal.

Ez az információ a TŰZGYŰRŰ ima és szertartás, amelyet VaL elmondott nekem, és amelyet ő és az emberei már alkalmaztak, mielőtt betették volna a lábukat erre a Föld bolygóra.

Most tájékoztatlak benneteket az isteni rend ennek a részletéről, amely még azelőtt született, hogy ennek a bolygónak az alapjai létrejöttek volna.

A szavak, amelyeket most olvasni fogsz, minden tekintetben „abszolútak”.

A titokzatos „tűz szívfájdalma” életed létfontosságú részévé válik.

Elengedhetetlen része az igazi fényhez vezető úton való járásnak, és egy olyan védőköpenyt biztosít, amely eddig még soha nem volt elérhető.

A Mindenható Isten gondoskodott arról, hogy megváltoztassa a szívünket és az elménket.

Mindannyiunkon múlik, hogy ezeket a változásokat elfogadjuk-e az életünkben.

A levegő hercege

A mennyei háború óta Lucifert és angyalcsoportját (a mennyei sereg teljes egy harmadát) a Föld bolygóra vetették.

A szent írások az idők során arról tanúskodtak, hogy ő ezt a bolygót fogva tartotta, és hogy valójában ő a levegő hatalmainak a fejedelme.

Az ő befolyása miatt az atmoszféra, amelyet most belélegzel, tele van egészségre veszélyes részecskékkel.

Minden rossz, amit ma a Földön elkövetnek, Lucifer és csapata befolyására vezethető vissza.

A bűnözés szintje, a diszharmónia, a széthúzás, az ember embertelensége, mindez az ő gonosz befolyása miatt lehetséges.

Emiatt a más bolygókról érkezők lettek utasítva arra, hogy végrehajtsák ezt a Tűzgyűrű nevű szertartást.

Már a biblikus időkben is kevesen gyakorolták, a korai egyház fenyegetései miatt pedig elrejtették ezt az információt az emberek elől, így csak nagyon kevesen tudtak ennek az erejéről.

Az isteni védelem

Van egy olyan szertartásforma, amely mindenkinek isteni oltalmat biztosít.

Ám néhányan még azt is megkérdőjelezik, hogy ilyen isteni hatalom létezik.

De ez lényegtelen.

Az a név, amelyet itt felhívnak, problémákat okozhat.

De erről a nagy igazságról fenntartás nélkül tájékoztatlak.

A bizonyíték abban van, ha alkalmazzák azt.

Ez az imaképlet kiállta az idő próbáját.

Ha a földönkívüli barátaink ezt az isteni védelmet kérik maguknak, mielőtt eljönnének erre a bolygóra, akkor lehetünk-e annyira önelégültek, hogy nem engedjük meg magunknak ugyanezt a lehetőséget?

Vajon megengeded-e a gonosz erőknek továbbra is, hogy a földi élet minden területén folytassák a pusztító tetteiket, egészen addig, míg nem maradt semmi a Földön?

Vagy nyitott maradsz-e és elfogadod azt a szabadságot és védelmet, amelyet így kínálnak Neked?

A tűz mindig is az isteni védelmet képviselte, a tisztítást és megtisztulást.

Túl sok ember hal meg idő előtt, míg mások szükségtelen bajoktól és betegségektől szenvednek.

Az ufó-kutatók egyre inkább célpontjaivá válnak a világunkat átható istentelen erőknek.

Még a kormányok is becsapják az embereket, hogy ők elhiggyék a hazugságaikat.

E tények fényében téged körül kellene-e vennie tűzgyűrűvel vagy sem?

A rituálé leírása

Kérlek, gondosan kövesd ezeket az utasításokat:

 1. Helyezz egy égő fehér gyertyát magad elé egy asztalra vagy más hasonló felületre.

(Ügyelj arra, hogy egy kis tálat helyezz a gyertya alá, hogy az olvadt viasz rácsepegjen.)

 1. Semmilyen körülmények között ne engedd meg, hogy bárki vagy bármi félbeszakítson a szertartás végrehajtása közben.
 2. Mondd el az Úr imáját.
 3. Imádkozd el a következő imát kétség nélkül a szívedben.

Hidd el, hogy a Teremtés Istene meghallgat téged abban a pillanatban, amikor imádkozol!

Tartsd nyitva a szemedet, miközben imádkozol, kinyújtott kezeidet az ég felé emelve.

Nézz a lángba, és tartsd fenn teljes érzékszervi észlelésedet.

Mindig tudd, hogy mit csinálsz.

Hangosan ismételd:

- Az Örök Atya, az Univerzum Teremtője...

hallgasd meg a mai kérésemet!

Vegyél körül MOST az isteni tűzgyűrűddel...

a védelmed tüzével...

a bőséged tüzével...

a teljes gyógyulás tüzével...

Az isteni bőség tüzével.

Most a Mindenható Isten Kezét parancsolom a nevemben...

Legyen ez így... ebben a pillanatban!

Az Úr Jézus Krisztus áldott nevében. Ámen."

Most, ahogy a gyertya lángjába nézel, tedd a lángba MINDEN szívből jövő vágyadat és problémádat.

Oltsd el a gyertyát, és figyeld, ahogy a füst felszáll Isten orrlyukaiba, miközben befogadja az imáidat.

Legalább három teljes percig ne távolodj el a helyiségből.

Amikor a kialudt gyertya előtt állsz, tartsd nyitva a szemed, és érezd a tűzgyűrű jelenlétét.

Ezt az imát/szertartást bárhol, bármikor elvégezheted.

Még autóvezetés közben is kiejtheted ezeket a szavakat, és érezheted a tűzgyűrű védelmét.

Így soha többé nem leszel már ugyanaz az ember!

 

Nyolcadik fejezet

Űrhajóban a Föld felett

(Külön köszönet Robert Hover úrnak a fejezethez való hozzájárulásáért.)

A Nevada állambeli Las Vegastól keletre, a Mead-tó legnyugatibb partja közelében található a VICTOR 1., egy vénuszi űrhajó, amelynek Valiant Thor a parancsnoka.

Ez az az űrhajó amely Valnak a bázisa itt a Földön.

A Victor 1. a Hoover-gáttól északnyugatra, a Nellis légibázistól délkeletre, a nevadai Henderson városától északkeletre, a gipsz kitermelő üzemtől helytől délre volt található.

(A fordító megjegyzése: Ez a vénuszi űrhajó természetesen energetikailag álcázva, vagyis láthatatlan volt!)

1988. december elejétől pedig Las Vegas Wash városrészétől délre volt található, körülbelül egy mérföldre északkeletre a 147-es és 166-os autópálya találkozásánál.

Mert közben is mindig egy kicsit megváltoztatta a tartózkodási helyét.

A Victor 1. tizenegy éve tartózkodik folyamatosan ezen a környéken.

Vannak más Victor-osztályú csészealjak is, amelyek évezredek óta figyelik a Földet.

A Földön több ezer ember tud a Victor 1-ről; hozzávetőlegesen 2000-en vannak jelenleg az Egyesült Államok kormányának tisztviselői közül, akik tudnak róla!

Több földi ember korlátozott létszámban meg is látogatta a Victor 1-t, köztük néhány tudós is.

De soha egyetlen kormányzati tisztviselő sem látogathatta meg még Val űrhajóját.

A Victor 1. megfigyelési körzete

Egy Victor osztályba tartozó vénuszi űrhajó 300 láb (90 méter) átmérőjű csészealj, 22 láb (7 méter) magas a korong szélén és 97 láb (30 méter) a középső magasabb tengelyrészén.

(Megjegyzés: 30 méter kb. 10 emeletes ház magassága)

Az állandó legénysége körülbelül 200 fő.

Audio-vizuális lézerkamerája bármely személy tetteit és szavait képes érzékelni és rögzíteni, mindezt az űrhajótól számított 1200 mérföld (2000 km) távolságig.

Jelenleg körülbelül 450 személy van Victor 1. megfigyelése alatt.

Ezek közül csak 20% a pozitív ember, a többi valamilyen veszélyt jelent a bolygóra.

Jelenleg 103 Victor osztályú űrhajó található a Föld felszínén vagy annak közelében, mintegy 287 földrajzi helyen.

(Megjegyzés: 1991-ben volt ez a helyzet)

Az első Victor-osztályú hajó közel 6000 évvel ezelőtt látogatta meg a Földet.

Amikor 1905-ben először jelent meg Albert Einstein technikai fejlesztésekről szóló tanulmánya, megnőtt az alapos vizsgálat igénye.

(Megjegyzés: Itt a szerző pontatlan, 1905-ben Einstein speciális relativitáselmélet tanulmánya jelent meg, amit valójában másoktól lopott, másrészt a szerző itt arra akar utalni, hogy a földönkívüliek már rögtön észlelték a veszélyt, mikor a relativitáselmélet, majd később a kvantumfizika megjelent!)

Az összes Victor-osztályú hajót az anyahajók munkaterületein építik fel.

Az anyahajók alján van egy szint, ahol ezeket a hajókat megépítik, majd tárolják, míg el nem indítják őket a küldetésükbe.

A legénységét gondosan választják ki, a vezető tiszteknek pedig nagy gyakorlattal kell rendelkezniük ilyen űrhajó irányításához.

A Victor-osztályú hajók formája állandó. Nincsenek variációik.

Vannak azonban más felderítőhajók is, amelyek kisebbek náluk, mint például az, amellyel Val 1957-ben a virginiai Alexandriába szállt le, majd utána meglátogatta a Pentagont.

Ezek kapacitása max. 10 személy.

Ezek a kisebbek is ugyanabból az alapanyagból készültek, mint a Victor osztályú hajók; formáik változóak.

Ami azt illeti, minden ember által ismert mindenféle alakban épültek.

A készletek szállítására egy torpedó alakú, hosszúkás mini-osztályú hajót használnak.

Ezek azok, amelyeket Kaliforniában, Nevadában és Arizonában is szoktak látni, kijönni a hegyek oldalából.

A hegyvidéki területeken belüli bázisok ezeknek az űrhajóknak is otthont adnak.

Talán hallottál már néhány történetet, amelyet az indiánok mesélnek ezekről a bázisokról.

A Victor-osztályú hajók mindegyike képes bolygóközi utazásra, ha erre bármikor szükség van.

Legtöbbször azonban csak a Föld és a Hold körül használják őket.

A kisebb hajókat viszont nem világűrbeli utazásra tervezték.

Val parancsnok egykor fontos szerepet játszott a Victor-osztályú hajók tervezésében.

A meghajtás titkai

A Victor 1. meghajtásának titka a rezgések megfelelő használatában rejlik.

A Victor-osztály minden hajójában van egy erőtengely (megjegyzés: egy forgó rúd középen), amely szabályozza a meghajtást.

Az elektromágnesesség erejét kihasználva a hajó képes ebből energiát meríteni, amelyet aztán a navigációs rendszeren keresztül keringetnek anélkül, hogy probléma lenne a rendszer meghibásodása, mert a rendszer valójában képes megjavítani magát.

Annak ismeretében, hogy minden erő rezgés, némelyik magas, másik alacsony szinten, a magas érvényteleníti vagy taszítja az alacsonyabbat, amellyel szemben áll.

A legtöbb esetben a magasabb domináns erő.

A hullámok hosszát és sebességét az erő kezdeti rezgései szabályozzák.

Ez az erő egy áthatolhatatlan pajzsot is képez az űrhajó körül, amely viszont így mindent eltaszít, ami az útjába kerülhet.

Így ha repülés közben bármilyen űrszeméttel vagy akár meteoritesővel is találkoznának, az űrhajó körüli erőtér finom porrá bontja le ezeket az akadályokat.

Az egész erőtérnek annyira egyszerű a szerkezete, hogy a vezető tudósaink és mérnökeink többsége nem érti igazán az elvét.

Az erőteret a mágnesesség és az elektromosság kombinációja hozza létre, amelyet eltérítenek, hogy erőt fejtsenek ki a mágnesezés vagy a taszítás érdekében.

Ezt az erőteret a fedélzeti számítógép működteti és a hajón kívülre helyezve a következő eredményeket tudják elérni vele: 1. láthatatlanság, 2. akadálytalan űrrepülés.

Erővonalak

Az univerzum kölcsönható mágneses erővonalakban él.

Az űrhajó külső felületének alapszerkezete nagyon vékony, így lehetővé teszi a fedélzeti mechanizmusok akadálytalan működését.

(Megjegyzés: élő anyagból készül, mintha egy élőlénynek a bőre lenne.)

Műanyag-kristályhoz hasonló anyagból készül.

Egyes rétegek pozitív ionizáltak, mások negatívak.

Ezeket semleges rétegekkel szigetelik el egymástól közöttük.

Tekintettel arra, hogy a kozmikus sugárzás az űrben instabil, a hajó űrben való működését ez nem befolyásolja.

Valójában itt a természeti erőkkel való csodálatos harmónia és együttműködés tanúi vagyunk.

A mágneses mezőknek vagy fluxusoknak végtelen változata van az univerzumban.

A kozmikus sugarak saját mágneses hullámokat keltenek útjuk során.

Így az „éter” állandó mozgásban van minden időben, mindenhol.

A Victor-osztály űrhajóinak a kristálytulajdonsága, hogy az összes elektromágneses és korpuszkuláris energiát különböző frekvenciákká és hullámhosszúságúakká változtatja át.

A kozmikus sugarak valójában az intenzív áthatoló erejű és magas frekvenciájú sugárzás különféle formáit képviselik, amelyek a világűrből jönnek a Föld bolygóra és nagy energiájú elsődleges sugarakra oszlanak, amelyek szinte teljes egészében pozitív töltésű részecskékből állnak.

Ezenkívül másodlagos sugarak is vannak, melyek sokféle, pozitív és negatív töltésű atomi részecskéből alakulnak ki.

Ezek a töltések természetüknél fogva nem állandóak és nagyon instabilak.

Ez az állapot nemcsak a Föld körül létezik, hanem az egész anyagi univerzumban is.

Ahogy a kristály tulajdonságait fokozza az elektromágneses energia, a rácsszerkezete bizonyos változásokon megy keresztül, amelyek hatására az űrhajó különböző színű fényt bocsát ki.

Amikor egy ilyen erőt normál körülmények között levezetnek, láng vagy villámlás látható az űrhajó körül. Így tűzcsíkokat is látunk.

Egyes esetekben még páranyomot is, amely abból az irányból indul ki, ahonnan a hajó érkezett.

Hirtelen energiaimpulzust és az energiával szembeni ellenállást egyszerre irányítva a hajóba, amelyek milliónyi tüzes szikra záporának tűnnek, de ez csak ellenőrzött körülmények között mehet végbe.

A Victor osztályú űrhajókat nem csak irányítják, hanem mindenkor teljesen ellenőrzik is.

Az anyahajóból jövő fő sugár mindegyik kisebbik hajót szilárdan rögzítve tartja.

Minden molekula, minden atom ugyanabban az időben ugyanabba az irányba polarizálódik.

Ezáltal a tehetetlenségből származó gravitációs hatások semlegesíthetők vagy nem létezővé tehetők.

A világ kormányainak légiereje és tudósaik nehézségekbe ütköznek, miközben megpróbálják megmagyarázni, hogyan működnek ezek az űrhajók, mivel megsértik az aerodinamika minden ismert törvényét.

A térben gyakran egymást keresztező mágneses erővonalak miatt az űrhajók könnyen felhasználják ezeket, és így derékszögű fordulatokat tudnak végrehajtani LASSULÁS NÉLKÜL.

Vannak esetek, amikor az eltompult gondolkozásunk nem képes felfogni azt a tényt, hogy NAGYON FEJLETT lényekkel van dolgunk, olyan fejlett tudással és eszközökkel, amelyekkel mi magunk is rendelkezhetnék, ha a feljegyzett történelmünk kezdetétől fogva bizonyos személyek nem vesztették volna el a fonalat.

A vénuszi Victor osztály 287 űrhajójának tartózkodási helyszínei kontinensek, óceánok és országok megoszlása szerint:

(Megjegyzés: 1991-es adat)

Csendes-óceán északi és déli része - 38

Japán -29

USA (48 állam) - 21

Az Atlanti-óceán északi és déli része - 18

Szovjetunió - 17

Kína és Mongólia - 17

India, Afganisztán Vietnám -17

Közel-Kelet -17

Afrika és Madagaszkár -17

Európa -15

Indiai-óceán -13

Fülöp-szigetek és Indonézia - 11

Ausztrália és Új-Zéland - 9

Dél-Amerika - 8

Skandinávia -7

Kanada - 6

Korea - 5

Jeges-tenger - 4

Grönland és Izland - 3

Közép-Amerika - 2

Antarktisz - 2

Alaszka - 1

Egyéb – 10

A Victor 1. legénységének teljes létszáma, mint korábban említettük, 200 fő.

(Megjegyzés: így a vénusziak itt tartózkodó teljes létszáma 200 x 287 = 57.400 fő)

Valiant Thor parancsnok mellett a legénység négy tagja szolgál parancsnokhelyettesi minőségben.

Ők Donn, Thonn, Teel és egy orvosi tiszt, akit „dokiként” ismernek.

Ezek a parancsnokok lettek kiválasztva egészen visszavonásukig, mely javaslat a Vénusz szülőbolygójukról jött, ahol úgy döntöttek, hogy Val Thor közvetlen parancsnoksága alatt szolgálhatnak.

Időről időre azonban vannak olyanok is, akik más csillagrendszerekből önként jelentkeznek a Victor 1-re körülbelül három Föld hónapnak megfelelő ideig.

Ez azért történik, hogy a legénység azon tagjai, akik egy időre haza akarnak térni, ezt a hajó létfontosságú funkcióinak megzavarása nélkül tegyék ezt.

Ne feledd, az élet más bolygókon nem olyan, mint itt a Földön.

Egyetlen személyt vagy munkát sem tekintenek kevésbé fontosnak, mint bármely más személyt vagy munkát. (Megjegyzés: magasabb világokban nincs olyan, hogy alantas vagy tekintélyt tisztelő munka!)

Mindenki boldog, hogy a Teremtő szolgálatában állhat, és mindenki olyan funkciót lát el, amelyre Ő választotta ki őket.

Természetesen mindenki nagy tisztelettel és csodálattal néz Val Thor-ra és parancsnokaira, mert tudják, hogy Val-t és helyettes parancsnokait KÖZVETLENÜL A MESTER, Jézus Krisztus nevezte ki a posztjaikra!

Kozmikus tanítások

A legénység három-öt tagja közvetlenül segíti Teel alparancsnokot, ezt a vénuszi hölgyet, a Victor 1. fedélzetén különféle tanítási órák előkészítésében és lebonyolításában.

Ezeknek az óráknak a többségét Teel vezeti, és a következő tantárgyakat tanítja:

 1. Föld bolygó tudományai
 2. Földi emberek jellemzői és szokásaik
 3. A földi emberiség bukása és Jézus Krisztus üdvössége
 4. A földi emberi lény pszichológiája
 5. A földi emberi lény keletkezésének az oka
 6. A földi emberiség története
 7. Az földi emberiség kritikus helyzete a világegyetemben

Teel gyakran hoz példaként néhány földi embert.

Többek között Julie, a feleségem is népszerű személy az óráin.

Ezeket az órákat a Victor 1. világűrbeli és földi látogatói számára tartják fenn heti öt napon át.

Lehet, hogy számodra is érdekes lehet, ha tudod, hogy minden reggel egy szertartásszerű összejövetelt tartanak az űrhajó fedélzetén a Teremtő mint Legfőbb Mester tiszteletére.

Val parancsnok, amikor jelen van, mindenkivel röviden beszél; általában dicséri a látogatókat és üdvözli az újonnan érkezőket, akik közül sokan segítik a legénység tagjait a feladataik ellátásában.

Általában a látogatók azért segítenek, mert így megtanulják, hogy milyen feladatokat kell elvégezni a Victor 1. űrhajón naponta.

Valahányszor Val vagy a legénységének valamelyik tagja bármilyen okból elhagyja a VICTOR ONE-t, folyamatosan kapcsolatban állnak a hajóval, és vészhelyzet esetén visszahívják őket.

A vészhelyzet nagyságától függően vagy vissza tudnak térni a járművükkel, vagy felsugározzák őket közvetlenül az űrhajóra.

A Victor 1. közepén az űrhajó tetejétől az aljáig egy központi forgó tengely található.

Ez az energiatermelő oszlop látja el energiával a hajó védelmét, ami egy fejlett lézeres berendezés, valamint ebből kapják a laboratóriumok és az orvosi kezelőszobák is az energiát.

Kommunikációs rendszerek

Az összes Victor osztályú hajó fedélzetén három fő kommunikációs rendszer található.

 1. TELEPATIKUS: A hajó kommunikációs tisztje a telepatikus képesség fejlett szintjével rendelkezik.

Hatótávolsága ezen a téren gyakorlatilag korlátlan.

A legtöbb kommunikáció a hajók és/vagy a földi személyzet között ilyen módon történik.

A fedélzeten speciális TAXTO elnevezésű eszközök vannak, amelyek vezérlik az anyahajóból jövő sugárnyalábot, amely lehetővé teszi, hogy a hajó mindig a helyes irányban maradjon.

A kezelő (pilóta) telepatikus képességével ezt a TAXTO készüléket is vezérli, amely minden földönkívüli hajó létfontosságú része.

Ezt a fajta kommunikációt néha használják a Föld bolygón élőkkel, valamint a Victor típusú hajón kívül tartózkodó legénység tagjaival a kommunikációjuk során.

Tehát nem minden kommunikáció az űrben élők és a földi emberek között adó-vevő készülékek, bonyolult elektronikus áramkörökkel és terjedelmes berendezések segítségével történik.

Ha az ilyen jellegű kommunikáció egyetlen elektronikus eszköz segítsége nélkül valósul meg, ezt a jelenséget általában „mentális telepátiának” nevezzük.

Ez a forma az agyhullámokat addig sugározza, hogy közben az akadályok miatt aggódnának.

Ezek a rezgések a gondolat sebességével járják körbe a bolygót,

Amikor ez a gondolathullám-mintázat egy másik emberi agyba ér el, amely ugyanazzal a rezgésszámmal rendelkezik, a fogadó agy tökéletesen megérti az üzenetet küldő személy gondolatait.

Ide tartozik az űrhajót vezető személy is.

Ezért ha KÉT PONT ugyanarra a rezgésre van hangolva, nagyon könnyű gondolathullámokat küldeni egy személynek, egy műszernek vagy egy mechanizmusnak.

 1. HOLOGRAFIKUS: Amikor szükségessé válik egy „vizuális” érintkezés, a hologram bizonyul a leghatékonyabbnak.

Ily módon a személy ténylegesen láthatja azt, aki az üzenetet továbbítja neki.

(Megjegyzés: mint a Star Wars filmekben a távkommunikáció.)

Ez ugyanaz a rendszer, amely a vénusziak földi tartózkodási bázisaikon is található, és amit egy korábbi fejezetben már leírtam.

A hologram valójában egy fényképezési eljárás egy osztott lézersugár a fényképészeti lemezen történő előállításához, mínusz az objektív használatának szükségessége.

Más szóval, a fényhullámok interferenciamintája.

Ez háromdimenziós képet eredményez, amelyet egy vevőkészülék rögzíthet, majd rekonstruálhat és megtekinthet.

A holografikus berendezés legfejlettebb típusa egy olyan rendszer, amelyben mind a küldő, mind a vevő kétirányú beszélgetést folytathat, ahogyan ez most is a bolygónk egyes helyein történik.

Ne feledd, ez a kommunikáció olyan, mintha VALÓBAN ott lenne előtted 3 dimenzióban az az ember élőben, színesben.

(Megjegyzés: tehát nem valami homályos, bizonytalan képről van szó, mint a Star Warsban, hanem addig nem tudod megkülönböztetni az élőtől, míg oda nem mész, és meg nem érinted!)

 1. KÖZVETLEN KOMMUNIKÁCIÓ: Ez egyszerűen a földönkívüliek azon képességét jelenti, hogy átirányítsák audiovizuális képességeiket, hogy rádión, televízión vagy telefonon keresztül tudjanak kommunikálni a Földdel.

Ezt a módszert alkalmazza Val parancsnok és mások is időről időre a velem folytatott kommunikáció során.

Amikor bizonyos emberek állandó kapcsolatban állnak földönkívüliekkel, gyakran nincs szükség speciális felszerelésre a folyamatos kapcsolat fenntartásához.

A földönkívüliek képesek minden eszközt hasznosítani, ami az otthonunkban, irodánkban, autónkban stb-nkben van.

Például egyszer elmentem egy telefonfülke mellett, amelynek rögtön csörgött a telefonja, és persze Val volt a vonal túlsó végén.

Tanúja voltam annak is, hogy tud Val kommunikálni velem az autórádiómon keresztül, holott nem volt bekapcsolva.

Az ilyen kommunikációt könnyen megvalósítják azok, akiket Isten angyalainak neveznek.

Donn alparancsnok szokott leggyakrabban régi barátjához, Dr. Lee-hez Los Angelesbe utazni, hogy megvitassa vele a világ helyzetét, és hírt adjon Dr. Lee néhány japán és hongkongi barátjáról, és hogy találkozzon más látogatókkal, és élvezze a társaságukat.

Ez lehetőséget ad nekem is arra, hogy személyesen találkozzam vele, és tanácsot kérjek tőle az életemmel és munkámmal kapcsolatos kérdésekben.

Donn általában elkísér az Egyesült Államokon belüli és a világ körüli utazásaimon.

Ez is lehetőséget ad számomra a vele való hosszas beszélgetésekre.

A 35.000 láb (10,5 km) magasságban a sugárhajtású repülőgépből kitekintett látóhatárok mindannyiunk számára lebilincselő közeget, valamint pihentető, zavartalan légkört biztosítanak ehhez.

Valóban óriási földönkívüli munka folyik körülöttünk, ám ezt felismerni csak akkor lehet, ha már van szemünk a látáshoz, fülünk a halláshoz és hitünk ahhoz, hogy ezt valóban el is higgyük.

Utószó

Bármely szent írást tanulmányozónak azonnal fel kell ismernie, hogy az ember elítéli önmagát, ha figyelmen kívül hagyja azokat az igazságokat, amelyeket Isten Igéje kifejt.

Bőséges isteni gondoskodás történik most is az emberiség javára ezen a bolygón.

A gyógyulás és a mélyebb spirituális élmény könnyen elérhető jelenleg is az ember számára.

Azok számára tehát, akik úgy döntöttek, hogy hit által hisznek, jelek és csodák követik őket, mert Isten továbbra is fenntartja a saját rendjét az ember tervei és előrejelzései ellenére.

Ez az igazság ma is igaz, mint minden időkben.

Azok, akik állandóan megtagadták a világosságban járást, ismerik ezt a világosságot, de kitartanak gonosz gondolatok és tettek mellett, soha nem láthatják meg a Paradicsom dicsőségét.

A világ már tanúja Isten hatalmas Tetteinek működés közben.

A kétkedők és gúnyolódók tagadni akarják ezek a hatalmas tetteket.

De az elkövetkezendő napokban a szelídek, alázatosak és becsületes igazságkeresők felfedezik majd, hogy Istennel való együtt-járás valóban nagy és messzemenő haszonnal jár.

Vannak olyan horizontok, amelyek magasságát és mélységét eddig még nem tárták fel.

Isten keze azonban messze túlmutat azon, amit gyenge elménk fel tud fogni.

A spirituális tudománynak és kutatásnak vannak olyan területei, amelyekbe a félelem és a babona miatt eddig még nem mertek belepillantani.

Ennek ellenére az Úr megígérte, hogy Lelke által elvezet minket MINDEN IGAZSÁGRA.

Kiváltságos számunkra az, hogy most az angyali látogatók tudatosságának idejét élhetjük.

Ez az Ő jele irántunk való szeretetének!

Engedd, hogy Ő, aki a Béke Teremtője, megüsse azt a harmonikus akkordot, amely lecsitítja a szíved remegését.

Ne aggódj háborúk, bombák, rakéták, nemzetközi vagy nemzeti nehézségek miatt. Gondolkodj tisztán, és járj Vele!

Az a gondoskodás, amelyet mindannyiunk számára készített, nemcsak az Ő mindig jelenlévő Lelke által érhető el, hanem az Ő Igéje, írásai által is azoknak, akik felismerték az igazságot, és akiknek a szíve Vele ugyanabban az egyetemes ritmusban ver.

Sok évvel ezelőtt, amikor Val több alkalommal meglátogatta a Föld népét, bizonyos információkat adott át, amelyek mindazok javára váltak, akik nyitott elmével és szívvel olvasták azt, és a saját életükben alkalmazták annak igazságát.

Ezeket a leckéket az OUTWITTING TOMORROW (kb. túljárni a holnap eszén) című könyv tartalmazza, amelyet arra buzdítok, hogy olvassátok el.

Ez az ajándék a mai napig időszerű, és mindaddig az marad, amíg a Föld nem változik meg és új nem lesz.

Őszinte imádságom az, hogy megkapd mindazt, amit Isten ezekben a napokban megadhat számodra.

Isten áldjon meg, kedves olvasó, mindig mindenütt!

Valiant Thor személyes utószava

Akik elolvasták ezt a könyvet, tudni fogják az igazságot.

Maga az a tény, hogy nyitott vagy az igazságra, jól tükröződik a könyv iránti érdeklődésedben.

Nem véletlenül kerültél kapcsolatba Dr. Frank Strange-szel.

Ha tanítványként készen állsz a teljes igazság befogadására, akkor ő megtanít téged arra.

Készülj fel, hogy elindulj egy olyan kutatási területre, amely úgy fellelkesíti a magasabb tudatosságodat, mint még soha.

Értékeld át a személyes céljaidat, és ennek megfelelően próbáld meg őket jobbra változtatni.

Ne feledd, a változáshoz Te kellesz!

Emlékeztetlek arra, hogy a sikert és a jólétet először az elmében kell megtapasztalni, akkor lesz VALÓSÁG.

Hadd szögezzem le egyúttal én is annak a szeretetteljes odaadásnak a fontosságát, amely időt és energiát áldoz a szolgálatnak.

Hűséged az Őrződhöz, aki Krisztus, munkád önzetlen ajándékával együtt csakis mennyei kincseket eredményezhet.

Miután elkötelezted magad a Mester iránt, tartsd meg ezt az elkötelezettséget.

Elveszteni azt jelenti, hogy megszegni a szavad.

Ezt hívják szereteted tizedének Isten felé. Ne csodálkozz, hogy ezt megemlítem.

Ha teljesíted ezt a kötelezettséget, Isten szemében méltónak találtatsz arra, hogy egy adott feladatra VÁLASZTOTT légy.

Ha megtagadod magad, ez gátolja a lelki fejlődésedet.

Kezdd el magadat egy VEZETŐ pozícióba helyezni a követő helyett.

A döntés egyértelműen rajtad áll.

Sokan csodálkozni fognak azon, hogy Isten miért használ téged, mint emberiséget, fenntartó erőként.

Ez az ő akarata.

Ez a gondolata kezdettől fogva így alakult.

Részese vagy ennek a tervnek – ha úgy döntesz.

Hagyd, hogy elmédet járja át az isteni elme, és hőstetteket fogsz véghez vinni az Ő nevében.

Sokan kérték, hogy jöjjek el előadásokat tartani, órákat vezetni, tanítani a Földre, hogy átadjam azt, amit tudok.

Ez teljesen lehetetlen.

(Megjegyzés: Azért sem, mert a hárombetűsek rögtön letartóztatnák!)

Dr. Stranges révén azonban egy járművet úgy terveztek meg, hogy teljesítse ezt a kérést.

(Megjegyzés: egy űrhajót úgy alakítottak ki.)

Nem lenne ésszerű, ha elvárnád, hogy egyénileg vagy kollektíven jöjjek tanítani, mivel a következő feladatokat kell ellátnom a beosztásomban:

 1. Az nagy Anyahajónak, valamint a Victor 1. -nek a parancsnoka lenni
 2. A Vénuszi Tizenkettek Tanácsát vezetni
 3. Irányítani a felderítő előőrsöket a Föld körül
 4. Felügyelni a földi városok körüli sugárzás visszaszorítására érdekében működő csoportokat
 5. Rendszeresen utazni különböző bolygókra oda és vissza
 6. Szemináriumokat tartani az Anyahajón más csillagrendszerekből érkezők Krisztus-nevelésére
 7. Nyomon követni a Föld vezetőinek megbeszélését és terveit
 8. Megelőzni a nukleáris világégést nyomás gyakorolásával bizonyos földi szervezetekre
 9. Teljes összhangban dolgozni a Mennyei Teremtőnkkel

Kérlek, ne feledd, hogy jelenleg hét különböző hátterű és tapasztalatú személy él ezen a Földön, akik éles betekintést kaptak a bolygó jövőjével kapcsolatos ügyekbe.

Jót tenne, ha hallgatnál erre a négy férfire és három nőre, akik közül az egyik Dr. Frank Stranges.

A többi hat a világ más részein tárja fel magát a közösségének.

(Megjegyzés: nyilván itt hét fizikai Vénusz-kontaktról van szó, akik közül az egyik Dr. Frank Stranges.)

Végezetül kérlek, ne felejtsd el megtartani Isten Szavát.

Törekedj a jóra.

Gondolj a tisztaságra és az istenfélelemre.

Ha megváltoztathatod magadat, ezáltal a világ is megváltozik.

Ne légy tudatlanságban vétkes, ne tagadd meg Isten Tökéletes Akaratát.

Most a szeretettel elbúcsúzok tőled!

Isten áldjon meg és tartson meg téged mindig az Ő tökéletes útján.

Utóirat:

Jelek és csodák

Sok levél érkezett a Los Angeles Van Nuys-i központomba, és azt akarják, hogy jóslatokkal szolgáljak a Valiant Thor parancsnokkal folytatott beszélgetéseim alapján.

És bár Valiant nem állítja magáról, hogy látnok, a jelenlegi trendekre vonatkozó „kivetítéseinek” megfelelően és a saját szentírás-értelmezéseim alapján el lehet mondani bizonyos dolgokat azokról az eseményekről, amelyeket valószínűleg meg fogunk látni a nem távoli jövőben.

A következő globális konfliktus szerintem a Közel-Kelet, ahol már sok konfliktust, halált és katasztrófát láttunk.

Ez a jövőbeli konfliktus valószínűleg Izraelt, az arab államokat, a nyugat-európai országokat, a Szovjetuniót és az Egyesült Államokat fogja érinteni.

Íme az események sorrendje, ahogyan ezek az Utolsó Napokban megtörténnek!

 1. Milliók tűnnek el a föld színéről.
 2. Gyermekek eltűnését jelentik be (emlékezz arra a jóslatra, hogy az űrtestvéreink először a mi fiataljainkat viszik el!), szeretteink eltűnnek, sírok nyíltak meg.
 3. Nemzetek nyomorúsága, ami még soha nem történt meg ezen a bolygón.
 4. A szállítás lesz a főprobléma.
 5. Ettől kezdve számos elnöki parancsot adnak ki a bolygón lévő hatóságoknak, minden élő embert az Egyesült Államokban is teljes diktatúra alá helyezve!
 6. Miután a „kiválasztottak” el lettek távolítva,

(Megjegyzés: vagyis arról van szó, hogy a pozitív embereket már más bolygóra szállították.)

a diktátor-elnök szándéka, hogy

 1. átvegye az összes kommunikációs média irányítását,
 2. átvegye át az összes kőolajat, gázt, üzemanyagot, elektromos energiát stb-t.,
 3. átvegyen minden élelmiszerforrást, gazdaságot stb-t,
 4. átvegyen minden közlekedési módot, autópályát, repülőtereket,
 5. mozgósítson minden civilt a kormány felügyelete alatt álló munkakörökbe,
 6. átvegye az egészségügyet, a jóléti intézményeket, az oktatást,
 7. felhatalmazza az illetékeseket MINDEN személy országos nyilvántartására,
 8. átvegye az összes repülőgépet, beleértve a magángépeket is,
 9. elvenni minden lakást, minden önálló finanszírozást – embereket középületekbe költöztetni bizonyos kijelölt területeken.

Továbbá a tudósok egyetértenek abban, hogy drasztikus időjárási változások lesznek; heves szélviharok, egyre intenzívebb naptevékenység, amely egy kifelé irányuló gravitációs vonzással kapcsolódik össze, ami miatt a Föld több napig rendkívül felforrósodhat; (Megjegyzés: épp úgy, mint a nóva-robbanásnál!) a jégsapkák megolvadhatnak, és a földrengések sorozata mehet végbe az egész Földön.

Ha a tudósok előrejelzési a tényleges események 26 százalékát elérik, akkor hamarosan a pusztulás és a megpróbáltatások időszaka következhet el.

(Megjegyzés: Érdekes: miért pont 26%? Talán mert ez Jehova száma?)

Jézus azt mondta a Lukács evangéliumának 21. fejezetének 25-28 versében az újbóli eljöveteléről, hogy félelmetes jelek lesznek az egekben és a földön, a nemzetek nyomorúsága.

1945 óta a világ több alkalommal is tanúja volt annak, hogy a nukleáris eszközök felrobbantása következtében füst- és tűzoszlopok emelkedtek a légkörbe.

Jóel próféta azt mondta egykor, hogy ez lesz az Utolsó Napok egyik jele.

Amint azt már kifejtettük, a földrengések csak egy részét képezik azoknak a drasztikus környezeti változásoknak a Földön, amelyekre a tudósok szerint sor kerül.

A földrengések azonban talán a legfontosabbak Bibliai szempontból, mert a földrengések mindig is a korszak változásait jelezték Istennek az emberiséggel való kapcsolatában.

Biztosan nagy földrengések voltak az özönvíznél, mert Mózes 1. 7:11-ben azt olvassuk, hogy a nagy mélység forrásai feltörtek.

Biztosan volt egy másik nagy földrengés abban az időben, amikor Isten megosztotta a nemzeteket Bábel tornya idején.

Isten felosztotta a nemzeteket fajok, nyelvek és kultúrák szerint; és felosztotta őket hegyekkel, folyókkal, tengerekkel, sivatagokkal és óceánokkal.

A tudomány most igazolta, hogy a kontinensek egy hatalmas szárazföldi tömeget alkottak, de történt valami, és szétváltak, és szétúsztak.

Például Dél-Amerika keleti partja úgy illeszkedik, mint egy puzzle-darab Afrika nyugati partjához.

És ha megnézed a világ törésvonalait ábrázoló földrengéstérképet, akkor ezek általában a kontinensek partjait követik, jelezve, hogy valószínűleg egy nagy földrengés okozta a kontinensek és a szigetek szétválását.

Vége

 

Függelék:

Valiant Thor csészalja

https://spiritufo.hu/valodi-ufo-kutatas/pozitiv-kontakta-kapcsolatok/365-valiant-thor-cseszealja 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...