Új spirituális szemlélet

Amilyen életet élsz, olyan a világnézeted

És nem fordítva. Bár kétségtelen, hogy igazából annak a klasszikus materialista világnézeti tételnek - "a lét határozza meg a tudatot" - teljes ellentéte bizonyosodik be az embernek minden másodpercben, hiszen a tudatával ( érzelmeivel és gondolatával ) alakítja a létét, de mivel most még olyan sűrű denzitású környezetben vagyunk, hogy világunk keletkezésének az oka, a lassú reakcióidő miatt, látszólag rejtve marad, és minden életjelenséget csak a durvaanyagi formán keresztül észlelünk ( legalábbis ébertudatosan ), ezért sokszor úgy látszik, hogy a földi ember teljesen a saját anyagi környezetének függvénye, sőt rabszolgája.

Mégis évezredek kellettek, hogy ehhez az abnormális állapothoz eljussunk, melynek ős(bűn)forrása természetesen még most is mi más lenne, mint Atlantisz utolsó korszakának helytelen mágikus gyakorlata.

És hogy ez soha többé ne forduljon elő, a Rák világhónap kezdetével ( mintegy 10.800 évvel ezelőtt ), az emberiség kollektív tudatából kitörölték, mind a korábbi mágikus civilizációk, mind az egyéni fejlett múlt emlékeit.

Bővebben ...

Amikor a rejtett Fény a legnagyobb sötétségben ragyogott fel

Ez a középkorban volt, a 12-13. század időszakában, mikor Luca, azaz Lux, vagy Lux Lucis, a Fénynek a napja december 13-ra, a téli napfordulóra esett.

Mivel ekkor már legalább egy hetet sietett a Julián naptár a niceai zsinat által lerögzített dátumhoz képest. Így a tavaszi-őszi napéjegyenlőség és a nyári napforduló is egy héttel korábbi időpontra került.

( Itt jegyeznénk meg azt is, hogy a gyermekeink lelkivilágát teljesen összezavaró Mikulás-Jézuska ajándékozási szokások összetorlódása is ebből a naptári zavarból magyarázható, mivel a középkorban, majd egészen az újkor elejéig, a Gergely-naptárreformig egyre korábbi időpontra kerültek a napéjegyenlőségek és a téli-nyári napfordulók, úgyhogy pl. a Miklós napot a 16. század végén alig 5 nap választotta el a téli napfordulótól, így a szláv hagyományok „Mikulásának” ekkor már teljesen Jézuska funkciója lett, melyet a török időkben a magyarok is átvettek. )

Bővebben ...

A materialista áltudomány és az idealista vallásosság az emberiség két legnagyobb rákfenéje

Egy példa az idealista vallásosság világegyetem-szemléletéről, mely szintén teljes lelki vakságról tanúskodik, arról a betegesen geocentrikus szemléletről, amivel a materialista áltudomány mellett a hagyományos „vallásos emberek” is rendelkeznek.

Egy kiragadott hozzászólás-idézet a Gyakorikérdések.hu-ról, melyen  a világegyetemben lévő értelmes élet lehetőségéről szóló vitán belül egy „vallásos embernek” a hozzászólását emelném ki most kielemzendő példaként :

( Az idézett szöveg piros kiemelése jelenti a geocentrikus, a 3D-s, Földhöz kötött tudat helytelenmegállapításait. A rózsaszín pedig a spirituálisan helyes megállapításokat. )

Bővebben ...