Elhallgatott tények

Az, hogy egy hamis égbolt van a fejünk felett, sokaknak még túl provokatív állítás, mivel szembemegy mindennel, amit eddig valóságnak hittünk!

Hiszen pillanatok alatt még az is kiderülhet, hogy az a földi ember, akit a vallás meg a kultúra minden ága évezredek óta teremtés koronájaként idealizált, nem más, mint a világegyetem legszánalmasabb pojácája, akin minden földönkívüli faj csak nevet!

Pedig az égbolt felettünk csak a hatvanas évek elején változott meg igazán!

Addig elég volt a kozmikus karantént csak két szinten tartani, hogy a földi embert a személyiségének és a környezetének szintjén megvédje önmagától.

Vagyis a saját tudatalattijától!

Ám amikor a sátáni földi vezetés az ötvenes években elhatározta, hogy a Naprendszerben ÉS más naprendszerekben is akar terjeszkedni, vagyis hogy mindenhova elvigye azt a rabszolgaságot, amit a saját bolygójának lakosaival "sikeresen" véghez vitt, attól kezdve a fény erői egy álcázófalat létesítettek a Naprendszer bolygói köré, hogy ne tudjanak a Földről csillagászati műszerekkel belepillantani az adott bolygó emberiségnek az életébe!

Ez az álcázás elsősorban a Marsra, és olyan holdakra vonatkozott, amelyeken nagyobb humanoid földönkívüli bázis üzemelt, nagyjából hasonló rezgésszinten, mint a Föld.

A Vénusz, a maga mesterséges felhőtakarójával is ugyanezt a célt szolgálja a mai napig: földi szemek nem láthatnak bele, hogy valójában mi folyik a Vénusz 3D-s felszínén, ahol ugyanolyan normális életviszonyok vannak, mint Földön, bár ez a 3D-s vénuszi szint csak átmeneti tartózkodási helye és dimenziókapuja a magasabb dimenziós vénuszi asztrál-civilizációnak.

A Marsnak viszont nem volt ilyen külső-légköri védelmi rendszere, ezért a földi távcsövek egészen a hatvanas évek elejéig beleláthattak a marsi civilizáció mindennapi életébe!

1877-től mintegy 80 éven át a földi csillagászok pontosan feltérképezték a mars-csatornás marsi civilizáció minden részletét!

Tudunk néhány részletet erről a valódi marsi civilizációról, mert először már a 19.század végén megindult egy információ-áradat a Mars szellemi vezetése és a földi kontakták, főleg nők között!

De az ötvenes években már a fizikai kontakt-kapcsolatokra is sor kerültek, mikor fizikai testben mentek el a földiek a Marsra, majd amikor visszajöttek, beszámoltak az élményeikről.

Tehát az ötvenes években még ilyen volt a valódi marsi civilizáció, mielőtt még lezárták volna a földi szemek elől:

- lakossága 600 millió

- egységes faj, humanoid, mely leginkább a legszebb kínai vagy japán típusra emlékeztet

- félsivatagos bolygó, ezért a vízellátását csatornák rendszerével biztosítják az egész bolygón, a csatornák vize a pólusok jégsapkáiból származik

- sok kisebb városa van mindenütt és egy nagy fővárosa a déli hemiszférán

- csatornák fölött és a bolygó városai között antigravitációs lebegő buszok biztosítják a közlekedést

- a bolygónak három szellemi vezetője van, akik a tudományos, a szociális és a spirituális életet irányítják egymás közt felosztva

- ezt a marsi rendszert (a társadalom hármas tagozódását) Dr. Rudolf Steiner nyilatkoztatta ki először a Földön 1919-ben!

- nincs pénz, mindenki mindenhez ingyen hozzájut

- Marson a tudomány az elsődleges, ezért ott mindenki kutató, mindenki valamilyen tudományos kutatást végez az otthonában, mivel minden valódi tudományos eredmény csak személyes munkával érhető el; nincsenek akadémiák, nincs dogmatizmus, nincs a szellem halála! Majd a személyes felfedezést, miután azonnal közzéteszik, minden kisebb település központjában lévő tudomány-templomában folytatják a gyakorlati célokra való alkalmazás érdekében néhány fős baráti társaságok.

- a Mars régen ugyanolyan negatív volt, mint most a Föld, ez a Marson 2000 éve változott meg gyökeresen, szinte egyik napról a másikra, mert Krisztus ottani inkarnációját és annak tanítását az akkori marsi népesség elfogadta, így pillanatok alatt felgyorsult a fejlődés, és a Mars valójában egy paradicsomi bolygó lett, minden nem ideális geológiai adottsága ellenére!

- Épp ez történt volna a Földdel is, ha Jézust itt nem gyilkolják meg!