Néhányan már érzik, hogy a MI jövő-jelenünk egy tökéletesen tiszta éter-anyagi társadalom.

Ahol eleve nem lehet sötétség, mert minden a tiszta éter-tudományon és éter-technológián alapszik.

A sötétség világában, az durvaanyagban, ha valamit meg akarnak oldani, akkor mindig A FELSZINT kezelik.

Ha közlekedni akarnak, akkor anyagi, kémiai erőforrásokat keresnek hozzá, ha meleget és fényt akarnak, akkor ahhoz szintén külsőleg elektromossággal próbálnak energiát teremteni.

Társadalmi szinten minden a "gazdaságról" szól, ugye, soha nem az emberről magáról, és ha az elit szétlopta az országot és csőd fenyeget, akkor jönnek a "gazdaságélénkítő programok", legalábbis szavakban.

Egy társadalom élénkítése azonban a mindenütt jelenlévő éter befogadásán múlik és azon a tudományon, ami ismeri az étervilág törvényeit!

Ha valaki gyorsan és kényelmesen utazni akar, vagy ha valaki a semmi közepén fényt, meleget és ennivalót akar előteremteni, akkor a mindenütt jelenlévő éterből ezt könnyen meg tudja valósítani.

Az éter a skaláris világmindenségünk energiája, ellentétben a vektoriális anyagi kozmosszal!

A skaláris azt jelenti, hogy mindenütt jelenlévő, hogy nem függ a fizikai téridőtől.

Minden fizikai téridőpillanat VÉGTELEN skaláris éter-szubtancia-lehetőségből áll.

Így minden téridőpillanatban bármilyen formamegnyilvánulást és bármilyen téridő-valóságot realizálni lehet, ha ismerik ennek a megvalósításának a módját, ami egyáltalán nem titokzatos és rejtélyes dolog, csak eddig teljesen az anyag szintjén, vagyis a figyelem vízszintes síkján raboskodó ember még nem figyelt fel rá az orra előtt lejátszódó eseményekre.

Minden csoda, amit itt még csodának neveznek, egy éter-természettudományos folyamat.

Pl. ha valaki ismeri a sebgyógyulás folyamatát, és a szemléletét éterszintre emeli, akkor >

azt is tudni fogja, hogy ez a folyamat felgyorsítható >

ha felgyorsítható, akkor az elv áttehető komolyabb sérülések regenerálására, így végtagok visszanövesztésére is >

ez létrehív egy olyan technikai szerkezetet, amely a rezgéskulcsok alapján újra elő tudja hívni egy ember eredeti ifjúkori étertestének a fényrezgését, amely egy öreg, beteg embert is ifjúvá tud varázsolni, vagy a végtagjait újranöveszteni, szintén az egyszerű, tiszta természettudomány alkalmazásával.

Mindennek a kiindulási pontja viszont az, hogy végre rákérdezel az orrod előtt folyó mindennapi csodákra - mert minden csoda éter!

 

https://www.youtube.com/watch?v=YDmnOiZ5vhc

 

A természet mindig tálcán nyújtja a paradicsomi életünkhöz a kulcsokat, csak fel kell ismerni, majd alkalmazni azokat.

Az anyagi személet ezért eleve nem ismerheti meg a belső összefüggéseket, így az élet titkait sem.

Az anyagi szemlélet a sátán harca Istennel szemben!

Az anyagi tudomány a látszat-bonyolultságba burkolja magát, hogy elrejtse azt az egyszerű igazságot, hogy hazudik: mindig, mindenütt, minden hullámhosszon; hogy egyetlen célja az emberiség elpusztítása.

Az éter-szemlélet ezzel szemben az isteni tudomány alapja, amely már szabadság első napján mindent megad az embereknek, mint Isten!

 

https://www.youtube.com/watch?v=byLDgtSMI0w

 

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...