Vízöntő-tudomány

 

Néhányan már érzik, hogy a MI jövő-jelenünk egy tökéletesen tiszta éter-anyagi társadalom.

Ahol eleve nem lehet sötétség, mert minden a tiszta éter-tudományon és éter-technológián alapszik.

A sötétség világában, az durvaanyagban, ha valamit meg akarnak oldani, akkor mindig A FELSZINT kezelik.

Ha közlekedni akarnak, akkor anyagi, kémiai erőforrásokat keresnek hozzá, ha meleget és fényt akarnak, akkor ahhoz szintén külsőleg elektromossággal próbálnak energiát teremteni.

Társadalmi szinten minden a "gazdaságról" szól, ugye, soha nem az emberről magáról, és ha az elit szétlopta az országot és csőd fenyeget, akkor jönnek a "gazdaságélénkítő programok", legalábbis szavakban.

Egy társadalom élénkítése azonban a mindenütt jelenlévő éter befogadásán múlik és azon a tudományon, ami ismeri az étervilág törvényeit!

Ha valaki gyorsan és kényelmesen utazni akar, vagy ha valaki a semmi közepén fényt, meleget és ennivalót akar előteremteni, akkor a mindenütt jelenlévő éterből ezt könnyen meg tudja valósítani.

Az éter a skaláris világmindenségünk energiája, ellentétben a vektoriális anyagi kozmosszal!

A skaláris azt jelenti, hogy mindenütt jelenlévő, hogy nem függ a fizikai téridőtől.

Minden fizikai téridőpillanat VÉGTELEN skaláris éter-szubtancia-lehetőségből áll.

Így minden téridőpillanatban bármilyen formamegnyilvánulást és bármilyen téridő-valóságot realizálni lehet, ha ismerik ennek a megvalósításának a módját, ami egyáltalán nem titokzatos és rejtélyes dolog, csak eddig teljesen az anyag szintjén, vagyis a figyelem vízszintes síkján raboskodó ember még nem figyelt fel rá az orra előtt lejátszódó eseményekre.

Minden csoda, amit itt még csodának neveznek, egy éter-természettudományos folyamat.

Pl. ha valaki ismeri a sebgyógyulás folyamatát, és a szemléletét éterszintre emeli, akkor >

azt is tudni fogja, hogy ez a folyamat felgyorsítható >

ha felgyorsítható, akkor az elv áttehető komolyabb sérülések regenerálására, így végtagok visszanövesztésére is >

ez létrehív egy olyan technikai szerkezetet, amely a rezgéskulcsok alapján újra elő tudja hívni egy ember eredeti ifjúkori étertestének a fényrezgését, amely egy öreg, beteg embert is ifjúvá tud varázsolni, vagy a végtagjait újranöveszteni, szintén az egyszerű, tiszta természettudomány alkalmazásával.

Mindennek a kiindulási pontja viszont az, hogy végre rákérdezel az orrod előtt folyó mindennapi csodákra - mert minden csoda éter!

 

https://www.youtube.com/watch?v=YDmnOiZ5vhc

 

A természet mindig tálcán nyújtja a paradicsomi életünkhöz a kulcsokat, csak fel kell ismerni, majd alkalmazni azokat.

Az anyagi személet ezért eleve nem ismerheti meg a belső összefüggéseket, így az élet titkait sem.

Az anyagi szemlélet a sátán harca Istennel szemben!

Az anyagi tudomány a látszat-bonyolultságba burkolja magát, hogy elrejtse azt az egyszerű igazságot, hogy hazudik: mindig, mindenütt, minden hullámhosszon; hogy egyetlen célja az emberiség elpusztítása.

Az éter-szemlélet ezzel szemben az isteni tudomány alapja, amely már szabadság első napján mindent megad az embereknek, mint Isten!

 

https://www.youtube.com/watch?v=byLDgtSMI0w