Vízöntő-tudomány

Aki az elmúlt évek páratlan lehetőségét kihasználta, és így fel tudta fedezni mind kívül, a világban, mind belül, önmagában egy teljesen új ( ám mindig létező ) spirituális világegyetem létezését, annak egyértelmű lesz az is, hogy most, a Végső Idők utolsó galaktikus mikroszekunduma alatt mi is történik valójában a Földön.

Harc a különböző idővonalakért!

Persze a Fény maga nem úgy harcol, ahogy a sötétség, mivel a Világosság egyetlen hatékony fegyvere tulajdonképpen a Tao, a "nem-cselekvés"!

És hogy egyúttal gyorsan eloszlassuk a "nem-cselekvés" nyugatra exportált téves filozófiai interpretációjából következő helytelen gondolatképeket is, ez nem azt jelenti, hogy legnagyobb társadalmi káosz, nyomor és szenvedés közepette majd jógapózba ülve, boldog mosollyal az ajkunkon és a megváltottat játszva majd elszállunk a mennyekbe! - Bár ezt meg lehet tenni ( egy ideig ), de ez az ego útja, és nem a Léleké!

Mert a "nem-cselekvés" valójában azt jelenti, hogy nem Te cselekszel, sőt, senki sem cselekszik, hanem egyszerűen passzívan átéled azt, amit realitásként meg akarsz tapasztalni!

Vagyis végre, talán évmilliók helytelen személyiségfejlődése után, újra kezded megérteni ( és ha megérted, akkor át is tudod élni ) a Teremtés alapvető titkait, amely ennél is, mint minden misztériumnál, a hihetetlen egyszerűségében van elrejtve!

Ám a nyugati ember már Atlantisz kora óta az állandó cselekvés-kényszer átka alatt van, vagyis a hatalomra törő akarat lett a legdinamikusabb tényezője ( Wille zur Macht ), ahogy ezt Nietzsche fogalmazta meg, több, mint 120 évvel ezelőtt. És ő ( Nietzsche ) már akkor pontosan érzékelte, hogy az egész nyugati civilizációnk története nem más, mint ez az akarat egyre mélyebb anyagi szinten, és egyre alacsonyabb társadalmi osztályok közötti megnyilvánulása - míg végül eljutottunk, ahogy ezt már Jézus is megjósolta, 'a mindenki harca mindenki ellen'-állapotig!

Az emberi akarat, az életösztön mai állapota tehát a kulcsa minden más emberi megnyilvánulásnak, amely azonnal felülír minden értelmiségi fecsegést és intellektuális rögeszmét - sőt, minden humanista vágyálmot is.

Mert a földi akarat olyan, mint egy mágikus varázskör, amiből a modern ember nem tud kilépni; olyan, mint egy nagyfeszültségű vezeték, amelyet nem tud elengedi, hiába is szeretné azt mentálisan vagy érzelmileg!

Szerencsére azonban a 19-20. század folyamán közénk inkarnált sok olyan magasan fejlett lény, akik alapvetően új tanításokat hoztak el a nyugati embernek, úgy, hogy mégis meghagyták neki azt az intellektuális fogalmi rendszert, amely nélkül már a szellemi keresőket sem lehetne megszólítani.

Ez még akkor valójában egy pótlék volt, bár egy fontos pótlék, mivel a nyugati ember a 19. század közepére teljesen elmerült a 3D-s durvaanyagi világegyetem rögeszméiben ( a középkor végéig ugyanis kettős tudata volt : egy tudatos asztrális álom idején, és egy félig tudatos nappali! ), és éppen ezért először intellektuális úton kellett bemutatni neki, főleg a teozófiai és antropozófiai mozgalmak révén, az emberiség valódi ősmúltját, Atlantisz és Lemúria korszakát, a Logosz világra és emberiségre vonatkozó grandiózus tervét, az élethullámok bolygókról bolygókra való vándorlását stb.

Nyilván aki akkor megértette és igaznak ismerte fel ezen tanokat - már 100-120 éve is sok tízezren voltak ilyenek -, annak abban a pillanatban a saját látszatkultúrájának minden értéke azonnal a nullával lett egyenlő, mivel rögtön érzékelte, hogy a nyugati civilizáció az eredeti ősi tudás elvesztése miatt a pusztulásba rohan! Abba a végzetes katasztrófába, melynek abszolút biztos megvalósulását saját maga már képtelen megakadályozni!

Mert a teozófiai tanok már akkor egyértelműen rámutattak az emberiség mai végzetes állapotának valódi okára : az Atlantisz utolsó korszakában elkövetett ősbűnre, melyet a feketemágikus papság okozott azáltal, hogy a tűzkristály-energiákat önös, világuralmi céljaira akarta felhasználni ( épp úgy, ahogy korábban a felrobbantott 5. bolygón, a Maldeken is tették ).

Ám az emberiség bizonyos része tudatosodásnak csalhatatlan jele az is ( mivel amíg valami nem tudatos, addig érzékszervileg sem lehet tapasztalni! ), hogy sorban atlantiszi épületromokat fedeznek fel a víz alatt Bimininél vagy máshol Kuba partjainál, de épp úgy a Kheopsznál jóval nagyobb kristálypiramist sem lehet már letagadni, melynek 13.000 évvel ezelőtt negatívvá tett csillagkapu-energiája okozza az egész Bermuda-háromszög-effektust.

De mit hallunk a hírekben manapság is? Szinte ódákat zengenek Teller Edéhez, aki volt szíves éppen 60 éve felrobbantani az első hidrogénbombát! ( Egyben teljesen megsemmisíteni egy csendes-óceáni szigetet. ) Vagyis megint őket látjuk, azokat, akik az atlantiszi ősbűnt is elkövették, és az emberiség mai napig kitüntetéseket osztogat nekik és előttük hajlong!

Az emberiség minden bűnének és bajának az igazi oka tehát a valódi spirituális emlékezet hiánya!

És ahol nincs igazi emlékezet, ott csak a hatalomra törő akarat marad, mind legfőbb domináló tényező!

A hatalomra törő akarat pedig önmagában csak pusztítani tud, azaz az ilyen útra tért civilizáció és legtöbbször a bolygója is az abszolút megsemmisülés felé halad!

Nos, ezt az alapvető összefüggést ismerte fel már az 1940-es években L. Ron Hubbard is!

És ezért írta meg a Dianetika c. könyvét 1950-ben!

Semmi másért!

Mert minden más negativitás, mocskolódás, rágalom és dezinformáció, amely később őhozzá és mozgalmához tapadt a háttérhatalom tudatos lejárató hadjáratának a következménye volt már a hatvanas évektől kezdve, olyannyira, hogy sokan még itt Magyarországon is a 'szcientológus' kifejezést csak szitokszóként tudják használni.

De nézzük meg, hogy mi is történt valójában Ron Hubbarddal és mozgalmával, mivel az 1950-ben indult "elme-tudományos" tevékenysége a ( törvénytelen ) hatalmat nagy aggodalommal töltötte el!

Éppen azért, mert Hubbard új elme-technikái révén sokan el kezdtek emlékezni a millió éves galaktikus múltra, arra, hogy akkor milyen hibákat követett el a galaktikus közösség és az emberiség!

És ha ez a tudati ébredés akkor akadály nélkül mehetett volna végbe, ha a hatalom nem építi be azonnal az ügynökeit a mozgalmába, melyek aztán már a nyolcvanas évek elejére teljesen szét is verték azt, akkor bizonyos, hogy már 20. század vége felé egy sokkal öntudatosabb, egy sokkal kevésbé manipulálhatóbb és szabadabb emberiség alakulhatott volna ki.

Erről, L. Ron Hubbard emberiség megmentő céljairól és a hatalom ellene és mozgalma ellen folytatott titkos háborújáról, a Project Camelot számolt be eddig legjobban egy bennfentes, és azóta kilépett szcientológus taggal készített 2009. szeptemberi interjújában.

Részlet az interjúból ( a szöveg az eredeti magyar fordítás javított változata ) :

 

Dane Tops ( A bennfentes tag ) : "Azt szeretném először is elmondani, hogy 1975 után aligha tudtam volna találkozni olyas valakivel, aki jártas volt ebben a témában, vagy a témához kapcsolódó más dologban, és akinek jó véleménye lett volna a Szcientológia Egyházról.

Véleményem szerint ez az Egyház már akkor tele volt illuminátusokkal, mielőtt még én "kipakoltam volna”. A szándékuk pont az volt, hogy mindenkinek róluk nagyon rossz véleménye legyen. Az Egyház teljesen korrupt volt, és mindannak a megcsúfolása is, amire eredetileg szánták és amivé elkezdett volna válni, hogy célját elérje.

Az illuminátusok beszivárgásának az oka egyrészt azok az agykontroll-technikák voltak, melyeket nagyon könnyen ki lehetett fejleszteni annak a könyvnek az alapján, melyet Ron Hubbard 1950-ben adott ki, másrészt azon paranormális képességek kialakulása miatt is, melyeket Hubbard módszerei hatására jöttek létre. Az illuminátusok akkor úgy vélték, hogy nem engedhetik meg az emberiségnek, hogy az igazi öröklött szellemi erejét és képességeit visszaszerezze.

Az 50-es években ezek a képességek még teljesen ismeretlenek voltak. Ma viszont már egy tucatnyi olyan lehetőség tárul fel a nyilvánosság számára, ami akkoriban még nem létezett. Azt hiszem, hogy Hubbard felfedezései és módszerei átszivárogtak szó szerint több száz alanyba, sötét ügynököktől kezdve ( közvetlen elmemanipuláció alanyai, akiket a sötét ügyekre használtak) a személyes terápiákon, önsegítő szervezeteken, új vallások, kultuszokon keresztül, egészen a mai közismert orvosi szakirodalomig.

A 40-es években Hubbard rájött arra, és be is bizonyította, hogy nincs olyan emlék, amit ne lehetne visszaidézni. Ez meghökkentő és hihetetlen volt akkor. Ebben az időszakban kidolgozott olyan technikákat, melyekkel az emberek olyan emlékeket is visszaidézhettek, amik még a születésük alatt történtek, sőt, közvetlenül a fogantatásuk után! Az emlékek pontosságát pedig a szülőorvosokkal ellenőriztették, vagy magával az anyával, olyan eseményekkel kapcsolatban, melyek a terhesség alatt történtek.

Kifejlesztett olyan technikákat is, melynek segítségével mindenki bármire emlékezhetett a múltjából egy kis gyakorlással. Nem képzelődésekről beszélünk tehát, hanem olyan tényekkel alátámasztott emlékekről, amik az anyaméhben történtek vagy a születés közben, azaz teljes kommunikációról és pontos eseményekről van szó.

Hubbard a 40-es években dolgozott ezen és 1950-ben írta meg a fő művét, a ’Dianetika, a modern mentális egészség tudománya’ címmel. A könyv sikeres lett. Az oroszok pedig megpróbálták felvenni vele a kapcsolatot és beszervezni, mivel felismerték, hogy Hubbard könyvében a leírt technikákat meg lehet fordítani, és átdolgozva kifejleszthetik a paranormális hadviselést és elmemanipulációs technikákat.

Az oroszok rájöttek arra, hogy a Hubbard által kidolgozott testen kívüli érzékeléssel kémkedhetnek és információkat gyűjthetnek távoli helyekről is. De az oroszok azt is észre vették, hogy az elme rendelkezik olyan képességgel, hogy ha összpontosítják, távolról tudja befolyásolni mások gondolatait. Elkezdtek tehát kimagasló adottságokkal rendelkező gyerekekkel kísérletezni. Az USA pedig követte a példájukat.

Másrészt a Project Camelot mellett én is rájöttem arra, hogy abban az időben - az 50-es években - földönkívüliek tetemeket találtak a lezuhant UFO-kban. És most már értem, hogy az oroszok és az USA a Hubbard-féle technika iránt nem az egymás iránti ellenségeskedés miatt érdeklődtek, hanem azért, mert a kormányok a földönkívüli veszélytől féltek.

Ha ezért megmondták volna akkor Hubbardnak, hogy mi is történik valójában, akkor biztos vagyok benne, hogy szívesen segített volna, és sokkal jobban megoldotta volna ezt a problémát, mint ahogy ezt a kormányaink tették. Hubbard már akkor is sokkal többet tudott a földönkívüliekről, mint akármelyik kormány, mivel az emberek körülötte sok emlékről számoltak be, melyek különböző földönkívüli típusokról, interplanetáris háborúkról, jóval a föld történelme előtti háborúkról, intelligens robotokról, klónokról, cyborgokról és más hasonlókról szóltak. Az oroszok viszont Hubbard tudta nélkül akarták használni tanulmányait, és eltitkolták ( mindkét nagyhatalom együttesen ) a tömeges UFO-baleseteket meg a felfedezett földönkívüli űrhajóstetemeket, mely katasztrófák száma a hirosimai atomtámadás után drasztikusan megszaporodott.

A 60-as évek elején Hubbard nyíltan tanította a lakosságot a felfedezéseiről, arról, hogy ez az univerzum tele van intelligens élettel, különböző életformákkal és fizikai testekkel. A lezuhant földönkívüli járművek neki nem jelentettek volna semmilyen megrázkódtatást. Éppen ezért segíteni tudott volna a kormányoknak, hogy ők egy sokkal jobb munkát végezzenek, ahelyett, hogy elbaltázzák az egész kapcsolatfelvétel módját, úgy, ahogy ez valójában történt. Hubbard nem lett volna megilletődve a földönkívüliek technikai fölényétől sem, hanem követeket küldött volna hozzájuk, hogy megtudja szándékukat, és ezek olyan földi emberek lettek volna, akik már elő tudják hívni saját, ősi emlékképeiket és így tisztában lettek volna az univerzumban lakó különböző fajokkal is, és így tulajdonképpen újra találkoztak volna a saját történelmükkel.

Az oroszok Hubbardot nagyon be akarták szervezni. Feltételezték, hogy őt fel lehetne használni bármilyen paranormális, hadvezetési, kémkedési képességek kifejlesztésére. Az USA kontra Szovjetunió hidegháború viszont nem volt valós, ez csak a lakosság alsóbb rétegei megtévesztésére szolgált. Figyelemelterelés volt ez a nyilvánosság számára. Mindez idő alatt pedig az UFO-k szabadon jártak-keltek mindkét ország légterében. Az egész hidegháború csak illúzió volt, mivel az orosz és amerikai felső vezetés már egyesült a színfalak mögött a számukra félelmet keltő, ismeretlen, közös potenciális ellenség, az UFO-k elleni harcban és az ő technikai színvonaluk elérésének kísérleteiben.

Így Hubbard bekerítésére irányuló próbálkozok már 1950-ben elkezdődtek, miután a könyve megjelent. Az ötvenes években Hubbard bizonyítható felfedezései az elméről, lélekről és testről akkor még ismeretlenek voltak. Abban az időben olyan eredményeket értek el alapvetően az embereken, amely annak a megerősítése volt, amit most a mindennapi nyelven médiumi vagy paranormális képességnek nevezünk.

Voltak, akik levitálni tudtak ( lebegtek ), egyesek átláttak tömör anyagokon keresztül, és voltak olyanok is, akik elhagyták a testüket, de továbbra is teljesen érzékelték a fizikai környezetüket. Mikor azonban az oroszoknak nem sikerült Hubbardot beszervezniük, betörtek az otthonába, ellopták a jegyzeteit, megváltoztatták a technikákat, és elkezdték az orosz elmemanipulációs programot, amit később az amerikaiak is követtek.

És ahelyett, hogy Hubbard technikáját a paranormális képességek, a múlt életek meg az életek közti emlékek felidézése természetes kifejlesztésére használták volna, ahogy ő ezt eredetileg tervezte, a kormányok Hubbard munkájából kivonatolták azt a részt, amit évtizedeken át az emberi viselkedés erőszakos befolyásolására tudtak felhasználni.

Szóval sok modern elmemanipulációs technikát, mint pl. a „mandzsúriai jelöltek” ( elmeprogramozott katonák ) létre hozását és más hasonló elmebefolyásolási technikát újrakutattak és tökéletesítettek abban az időben. Ám tudomásom szerint ezek a kísérletek mind a Hubbard-féle tanítások alapján indultak el. Ezt azért mondom, mert azok a technikák, amiket használtak, mint pl. a „montauk szék” ( gondolatokat olvasó és továbbító szerkezet ) , részletesen le van írva Hubbard munkáiban is. Ezt a fajta „széket” végig használta kormány az évtizedek során, ahogy ez a galaktikus múlt emlékképeiben is előjön. Tehát nincs semmi új a nap alatt. Csak azt fedezzük fel újra, amit már millió évekkel ezelőtt is használtunk.

Hubbard sok emberből ugyanazokat az emlékeket hozta vissza : az ő elméjüket erőszakkal és hipnózissal irányítják! Ezért minden ilyen embernél ( megj : gyakorlatilag majdnem minden földi ember elmemanipulált, mivel öntudatlan, azaz nincs tisztában sem a maga, sem a világa valós helyzetével. ) pozitívvá akarta változtatni az elme hatásait, hogy ne borítsanak újra fátylat az agyunkra, ami miatt most még nem vagyunk képesek visszaemlékezni a saját múltunkra, vagyis azt akarta, hogy világszerte egy olyan csapatot képezzen ki, ami segítene az emberiségnek az emlékei visszaszerzésére.

De Hubbard teljesen tudatában volt annak is – és ez már az 50-es években is sokak számára nyilvánvaló volt -, hogy minden egyes ember egy spirituális lény ( megj: mármint azok, akik szellemlélek-szikrával rendelkeznek, és nem klónok ), tehát nem csak egy test, hanem egy elme is; azaz tudatában volt annak, hogy minden egyén sorstörténete energiamintákban van lejegyezve a sejtjeiben, de a teste körül is, amit ő az Elmének definiált ( megj : vagy másképpen aura ). Újból rájött arra, hogy az emberiség életről életre előrehalad, és életei tapasztalatait emlékképek formájában egy energialény vagy másképpen a lélekkel őrzi meg, ami minden személyiség teljes Énjét képezi. Éppen ezért minden ember elsősorban lélek, és nem csupán arról van szó, hogy "lelke is van" - ez volt az ő új, nagy definiciója arról, hogy mi is az ember valójában. Az 50-es években a léleknek ez a leírása nem volt mindennapi dolog.

Hubbard ezért, hogy felismeréseit bebizonyítsa, elindult egy világkörüli utazásra, hogy ellenőrizze az emlékezete pontosságát. Különböző országokba utazott el azt megerősíteni, hogy a felidézett múltbeli emlékei pontosan megfelelnek-e azoknak helyeket, ahol az akkori fizikai életében még nem járt.

Hubbard ugyanakkor még ahhoz a nemzedékhez tartozott, amelynél a spiritiszta szeánszok még divatban voltak, azaz olyan szellemidéző körök működtek akkoriban, melyek kapcsolatba tudtak lépni a halottakkal. Szeánszok folytak az USA-ban országszerte - ez akkor nagyon közkedvelt volt. Egy híres esetről még az 1860-as években az újság is írt, hogy valaki Angliában lebegve kirepült az ablakon, egy másikon meg berepült. ( Camelot megj.: ez Daniel Dunglas Home volt ).

Arról is tudunk, hogy H. P. Blavatsky asszony, a teozófiai mozgalom megalapítója, aki paranormális képességekkel is rendelkezett, 40 mérföldnyi távolságból tulajdonképpen megölt egy állatot; ez mind dokumentálva és tanúsítva volt. Szóval Hubbard hallott ezekről a dolgokról abban az időszakban, amikor ő felnőtt. Meg akarta tudni, hogyan keletkeztek ezek a képességek, hogy mi is ezeknek a dolgoknak a magyarázata és hogyan lehetséges, hogy ilyen emberi tettekről beszámolók is vannak. Meg akarta ezeket érteni tudományos szempontból.

Hubbard tanulmányozta a gyógyítás technikáit is, és felfedezte, hogy egy múltunkban ért trauma vagy fájdalom ténylegesen negatívan tud befolyásolni minket, de azt is kikutatta, hogy ezek a hatások megváltoztathatóak; mert ezek okozzák az összes pszichoszomatikus betegséget és a baleseteket az erre hajlamos embereknél. A felfedezései fenomenálisak voltak. Nem sokkal ezután jöttek a múltbeli életek teljes emlékezetére használt technikái. Utána pedig a kutatások a paranormális adottságok kifejlesztésére, egészen addig a pontig, amíg emberek keresztülláttak a falakon és hozzá tudtak jutni minden múltbeli tudásukhoz; képesek voltak akármilyen természetfeletti dolgot megtenni; ilyen dolgokat fejlesztettek ki akkor az 50-es években és a 60-as évek elején..."