Vízöntő-tudomány

Néhány megjegyzést szeretnénk fűzni a magyar nemzeti műhelyekből lassan már naponta kikerülő nemzetmentő elképzelésekről.

Lásd pl. ezt a videót :

https://www.youtube.com/watch?v=uyhqTetB6So

Természetesen minden tiszteletünk és elismerésünk ezeknek a próbálkozásoknak, melyek olykor sok pénzt, időt és energiát is felemésztenek, de a mi álláspontunk mindig is következetesen az volt, hogy a magyarság és az ő sorsáért felelősséget vállaló, szellemi útkereső értelmiségi elitje sohasem fog tudni kilépni abból az évezredes mókuskerekből, a látszattevékenységek és pótcselekvések Géza-István óta folytatott rutinjától, ha közben nincs igazi belátásuk arra, hogy a nemzeti létük alapvető megújítását éppen az általuk éltetett és minden fórumon propagált alternatív nemzetfelfogásuk akadályozza!

Miért?

Azért, mert ez az alternatív nemzetfelfogás még a múlt számtalan elemét meg akarja őrizni!

És miért baj ez?

Azért baj, mert

1. az eljövendő Vízöntő-korszak, mivel éter-anyagi korszak, dimenzionális okokból sem lehet szerves folytatása a mostani teljesen elfuserált, durvaanyagi Halak-korszaknak,

2. A jövő értékei mindig a jelenben vannak, sohasem a múltban,

3. ezekhez „a jelen értékeihez” pedig csak a Vízöntő-korszak-színvonalú kozmikus tudat férhet hozzá, nem pedig a geocentrikus, vagyis Földhöz, 3D-s múlt „értékeihez” kötött tudat!

Ez tehát azt jelenti, hogy valójában mindenfajta nemzeti romantika, múltba fordulás, a múlt értékeinek folyamatos bámulása és alternatív életmód és világlátásként való ajánlgatása tovább hajtja azt a 3D-s mókuskereket, melyből így sohasem fognak tudni kitörni, mivel a megoldás egy magasabb dimenzióban, azaz egy magasabb tudatban keresendő!

A különbség meg csak annyi a trianon utáni „ébredő magyarok” népi-nemzeti közírói tevékenysége és mostani nemzeti elit-értelmiség közbeszéde között, hogy a mostani sokkal tudományosabb, és egyúttal sokkal több spirituális elemet épít be a kontextusába.

Ám a 20-30 éve folyamatosan előadásokat tartó, magyarságért elkötelezett értelmiség ezeket az ( alternatív ) tudományos és spirituális elemeket nem azért építi be az elméletei megalkotásánál, hogy a tudat ugrását a lelki dimenziók felé segítse, hanem éppen ellenkezőleg : lehúzza, azaz összekapcsolja őket a múlt vélt értékeivel, amelyek nekünk, úgy mond, a jelen problémái megoldásainál feltétlenül segítenek.

Mi bajunk a múlttal?

Természetesen semmi!

Minden tiszteletünk a múlt nagyjainak, akik olykor az életüket is feláldozták a nemzetért vagy más ( 3D-s ) magasabb eszméért, de még egyszer hangsúlyoznunk kell, hogy a jövő kulcsai a jelenben vannak, olyan jelenben, melynek semmi, de tényleg semmi lineáris kapcsolata sincs a 3D-s ( olykor dicsőséges ) múlthoz!

Vajon érzi-e az olvasó, hogy miről van szó? Vajon érzi-e, hogy itt nem öncélú kritizálgatás a cél, amely minden nagyszerű kezdeményezést már a születése pillanatában a kritika fegyverével akar elerőtleníteni, hanem egy új lélekérzéssel akar szembesíteni!

A negyedik, az ötödik és további dimenziók szabadságával itt és most!

Nézzek meg ezt az ábrát :

 

 

Közben figyeljék meg, hogy a lelkünkben milyen érzés keletkezik, mikor erre a kockára rápillanatank; majd vessék össze gondolatban ezt a lélekérzést a múlt bármilyen jó-rossz eseményének érzetével!

Majd nézzék meg ezt az ábrát :

 

 

Ez a négydimenziós hiperkocka. Most ugyanúgy figyeljenek a bensőjükre és a keletkező érzésekre - ugyanis a Lélek a magasabb dimenziót az érzéseivel azonnal át tudja fogni, míg a biológiai agy nem!

Most pedig az ilyen négydimenziós érzést megtarva gondoljanak a jövőre!

Ha Önöknek ez sikerült, akkor már most a Vízöntő-korszakban vannak!