Az egész emberiség egy óriási váltás előtt áll.

Olyan váltás előtt, mely még nem fordult elő vele sem az írott, sem az íratlan történelmében.

Spirituálisan érzékeny emberek ezt már a hetvenes-nyolcvanas években is érezték; akkor, amikor még semmit sem tudtunk 2012-13 misztériumáról.

Most viszont már majdnem teljes képünk van a hamarosan elkövetkezendő változásokról, annak kozmikus okairól és céljáról.

( De azt még mindenképpen meg kell jegyeznünk, hogy aki eddig még nem egyesítette a szívében és az elméjében a tudományos személetmódot a spiritualitással, az a változás pillanatában is sóbálványként fog értetlenül állni a bekövetkező események nem várt jellege miatt - mert : egy spirituálisan vak számára a jövő történései mindig a nem várt események maguk! )

Az aktuális kozmikus cél pedig földi emberiség számára egy Magasan Fejlett Társadalom kialakulása! Ennek az alapjait már a Vízöntő-korszak kezdetén, azaz 2012 után le kell rakni egy magasabb, 5. dimenzióban, ahova a Föld az arra érdemes emberiségével együtt felemelkedik.

Ez a cél most még persze nagyon kevés embernek tudatos, sőt Magyarországon egy kezen meg lehet számlálni azokat, akik ezzel tisztában vannak.

De tudatalatt már nagyon sokan tudják és érzik ezt ! És emiatt van az is, hogy manapság sokan állnak elő társadalomjobbító javaslatokkal, különösen azután, hogy a Zeitgeist-filmek óriási felszabadító hatást gyakoroltak itt Magyarországon is az igazságkereső-kutató emberekre.

A Youtube-ra is felkerült 2011. okt. 31-én egy figyelemre méltó videó, mely 19 pontban foglalja össze a társadalomjobbító javaslatait :

https://www.youtube.com/watch?v=JYb5Q7NcE9U

Ezekhez a pontokhoz magam kommentárt fűztem, hogy mind a szerzőnél, mind minden igazságkeresőnél tudatosítsam a valódi változások irányát és módját.

1. A politikai elit leváltása

A felsorolt, politikusokra vonatkozó büntetéseken kívül a korruptaknál teljes vagyonelkobzást is végre kell hajtani + akikre gyilkosságok is bizonyíthatók, azokat börtönszigetre vagy börtönbolygóra kell szállítani.

2. A pártrendszer felszámolása

A pártrendszer felszámolása helyett nem új, egyéni képviseleti rendszert, hanem a Vízöntő-korszaknak megfelelő társadalomirányítási formát kell bevezetni: 12 vagy 24 fős Bölcsek Tanácsát, azaz a spirituálisan, mentálisan, lelkileg és etikailag legfejlettebb embereknek kell átvenni a társadalom vezetését.

3. Közvetlen részvételi demokrácia

Ez teljes tévedés, mivel a kormányzásnak valóban a leghozzáértőbbek kezében kell lennie, ezért a társadalom tagjainak elsősorban önmaguk spirituális, lelki, tudati és szociális (etikus) fejlődésével kell foglalkoznia, éppen azért is, hogy kiérdemelhessék azt a jogot, hogy valamikor a társadalom vezetői legyenek!

4. Szakértői kormány

Az átmenet elsősorban nem politikai síkon fog megtörténni, hanem dimenzionálisan, mivel a Föld 2012. december 21-től kezd felemelkedni a 4. dimenzióba, majd 2013. első felében eléri az

5. dimenziót, de már előtte, 2012 folyamán erős külső ( természeti ) és belső ( elit pénzügyi csőd-manipulációi ) katasztrófák alapjaiban fogják szétzilálni a Föld összes társadalmát, így az átmenet nem lehetséges a hagyományos politikai protokoll előírásai szerint.

5. Alanyi jogú juttatások

Az Univerzum Törvényei szerinti ( mely minden Magasan Fejlett Galaktikus Társadalomban alapjog ) alanyi jogú juttatásokat így nevezik :

Mindenkinek korlátlan hozzáférése kell, hogy legyen minden anyagi és szellemi értékhez.

Minden anyagi és szellemi érték tulajdonosa maga az a társadalom, melytől az egyén igényeinek megfelelően kölcsönvesz! Ezt a bérletet az egyénnek csupán egy számítógépes rendszeren belül kell regisztráltatnia.

A bérlet bármire és bármilyen időtartamra szólhat, de leghosszabbig a bérlő élete végig, mikor is a tárgy bérleti joga automatikusan visszaszáll a társadalomra.

( Bármit lehet bérelni: házat, járművet, könyvet, technikai eszközöket, értékes hangszert, festményt stb. )

Ugyanakkor az alanyi jogú juttatásoknak, pontosabban korlátlan hozzáférésnek két csoportja van :

A. alapszükségletek , melyeket a fejlett technika egy fejlett társadalomban azonnal evidenciaszerűen teljesíteni tud, anélkül, hogy ezért az egyénnek külön bérleti szerződést kellene regisztráltatnia. Ezek az élelmiszerek, a ruházat, a lakás, a közlekedési eszközök igénybe vétele stb.

B. az anyagi, lelki, tudati-szellemi és szociális fejlődést elősegítő anyagi és szellemi javak , melyeknek a bérleti jogát regisztráltatni kell.

6. Hazai, közösségi kézben lévő fizetőeszköz

Ez is elavult szemlélet, mivel az ezt felvázoló (1) még mindig a régi Halak-korszak nemzetállamaiban gondolkodik, másrészt egy fejlett társadalomban nincs pénz, sehol az Univerzumban, egyetlen civilizációban sem!

A fentebb ismertetett korlátlan hozzáférési jog + fejlett technika + a regisztrációs rendszer ezt fölöslegessé teszi!

7. Erőforrás-alapú gazdaság

Egy átmeneti elképzelés, mely megfelel a hetvenes-nyolcvanas évek zöld-filozófiai és zöld-technológiai elképzeléseinek, mind ökológiájában, mind szociológiájában, mind társadalom-szemléletében. Ezt tükrözi a Venus-project is, mely szintén alternatív technológiákkal számol, de nem veszi számításba az évtizedek óta rendelkezésünkre álló ( csak a multik által elsüllyesztett ) szabadenergia-technológiát, mely korlátlanen ergiaforrást és a lehető legtisztább technológiát is jelent, mind az egyén, mind a társadalom számára.

Az eljövendő társadalomnak ezért a szabadenergia-technológiát kell választania - ahogy ez már más magasabb szintű civilizációknál is megtörtént.

8. Korrupció felszámolása

A korrupció kialakulásának az oka a régi hitrendszeren alapuló hiány-társadalom volt, mely azt hitette el az emberekkel, hogy a jólét csak a kevesek privilégiuma lehet, míg a többség egyes tagjai csak mindenféle ügyeskedéssel vagy éppen bűnözéssel kerülhetnek a vélt gazdagság közelébe.

Az egyetemes kozmikus értékeket szem előtt tartó társadalomban, ahol minden hozzáférhető és ahol minden nyílt és átlátható, éppen ezért a korrupció sem létezik.

9. Új típusú média

Ez az alternatív javaslat sem hoz igazi áttörést, mivel egyrészt szintén a régi technológiát veszi számításba a kommunikációnál, másrészt a régi ( Halak-korszak ) eszményeit akarja szembe állítani értékként a média-szennycsatornák világával.

A régi eszmények azonban már halottak, mivel már betöltötték a feladatukat, éppen ezért legtöbb ember ezt már halálosan unalmasnak érzi - joggal, lásd pl. az oktatásunkat, mely teljesen hatástalan a mai ifjúságunkra, holott mai napig a klasszikus műveltséget erőltetik! ( Éppen ezért fordítható a tömeg figyelme inkább a negatív médiára, amely viszont tud nekik látszatra elég újszerűséget és dinamizmust biztosítani! )

Ezzel szemben a korszerű, Vízöntő-kori ismereteket egy internet-hálózathoz hasonló technológia fogja biztosítani, de élő, aminosav-alapú számítógépekkel, melyek közvetlenül kapcsolódnak a felhasználók mentális szférájához, azaz a felhasználók akarata szerint fognak működni, minden hibalehetőség nélkül.

A korlátlan anyagi és szellemi hozzáférési jog pedig ebben a vonatkozásban azt jelenti, hogy korlátlanul hozzá tud férni minden személy a galaktikus információ-hálózathoz is, azaz nem lesznek többé titkok - így kételyek és kétségek sem!

10. Munkanélküliség megoldása

Egy Magasan Fejlett Társadalomban – mely a Vízöntő-korban 2013 –tól az Új Földön is létrejön – nincs kényszerű munka a megélhetésért, hanem csak átlagban napi 2-3 óra közösségért végzett tevékenység. A megélhetés alapból biztosítva van mindenkinek, és - ahogy e pont írója is jól érzi -, ez egy egyetemes emberi jog, tehát nem a népelnyomó elit pénzért áruba bocsátott kegyétől függ sem a megélhetés, sem a munkalehetőség.

A közösségért végzett tevékenység pedig bármi lehet, személy maga választhatja ki tetszése szerint. Azonban ez a szolgálat legtöbbször az alapellátást végző automata gépek rutinszerű ellenőrzését jelenti, vagyis senki sem kényszerül megalázó munkára. De jelenthet gyógyító vagy szellemi munkát is.

11. Energiafüggetlenség

A 7. pontban már megemlítettem, hogy a bevezetendő szabadenergia-technológia miatt, mind a társadalom, mind az egyes ember korlátlan energiaforrásokhoz fog jutni. Ez azt is jelenti, hogy minden lakóotthonnak a hozzávaló önellátó kerttel ( mert ez lesz az általános ) önálló és korlátlan energiaforrása lesz, vagyis nem fog függni semmilyen külső hálózattól.

12. Ingyenes tömegközlekedés

Erre a pontra is jól érez rá a szerző, mivel már az energiafüggetlenségből magától következik az egyén számára biztosított ingyenes tömegközlekedés is.

A probléma viszont megint csak ott van, hogy szintén átmeneti zöld-technológiával számol a tömegközlekedés esetén is, amelynek fenntartása és üzemeltetése még a hagyományos gyáripartól függne, csak egy kicsit kevésbé szennyező formában.

Valójában az új társadalom szerkezet - és ezzel összefüggő új mentalitás is -, megköveteli itt is a radikális változásokat, azaz az antigravitációs, szabadenergiás ( nullpontenergiás ) járműveket.

Ezek az antigravitációs ( kerék nélküli ) járművek minden magasabb civilizációban alkalmazva vannak. Három csoportjuk van :

A, az adott civilizáció bolygó-jának/inak egyéni és tömegközlekedését szolgálják, rendszerint talaj felett lebegő buszok és/vagy 5-6 személyes, a lakóotthonok tetején parkoló, a család közlekedését segítő repülő gömbök formájában.

B, a helyi naprendszer bolygóit elérő rövid távú űrjárművek vagy kutatóhajók, melyek legtöbbször csészealj alakúak. ( Pl. ezeken mennek dolgozni nap mint nap az adott naprendszer más bolygóira a fejlett civilizáció kutatómérnökei. )

C, naprendszerek között vagy galaxisok között közlekedő anyahajók, melyek legtöbbször szivar alakúak, és valójában inkább mozgó városokhoz kellene hasonlítani őket, mivel több száz kilométer hosszúak lehetnek, és több millió embert fogadhatnak be, saját bioszférájuk is van, az anyabolygójuk növény és állatvilágával.

( Azt azonban még meg kell jegyezni, hogy a videóban a 12. pontnál közölt kép kb. 80%-ban megfelel, mind az eljövendő természeti környezetnek, mind az Új Földön megvalósulandó közlekedésnek! )

13. Ingyenes oktatás

Ezt a megoldási javaslatot inkább hagyományos reformnak lehetne nevezni, mint a korszaknak megfelelő radikális átalakításnak ( kivéve az új értékrendszer-szemlélet bevezetésének javaslata, mely a közösségi értékek preferenciájával egyértelműen a Vízöntő-korra mutat ), mivel el sem jut az oktatás égető – és eddig soha ki nem mondott -alapproblémájához, azaz hogy

- Mit oktatnak

- Hogyan és

- Kik!

Mert először is materialista természet- és társadalomtudományt tanítanak, vagyis olyan ismereteket, melyek köszönő viszonyban sincsenek sem az Univerzum alaptörvényeivel, sem a többé-kevésbé megvilágosodott emberek mindennapi tapasztalataival.

Másodszor az oktatás módja egyszerű bevésés-technika, mely csak a nagyagy mechanikus asszociatív területeivel számol, melynek következményeként az agy és a szív spirituális központjai, vagyis a magasabb dimenziós valóságok receptorai elfajulnak, elhalnak.

Harmadszor az oktatók egzisztenciálisan már ezerszeresen összekötötték magukat a régi, hazug, igaztalan, a spirituális valóság legelemibb megnyilvánulásait is az utolsó lélegzetükig letagadó akadémiák áltudományos kánonjaival, ezért tőlük tanügyi, oktatásbeli megújulás nem várható.

Változás várható viszont minden olyan alternatív kutatótól, akiket a hivatalos áltudományos cenzúra eddig a partvonalra tett, és ezek az önfeláldozó kutatók csak arra várnak, hogy az emberiségnek az igaz tudást, vagyis a Vízöntő-kor alapismereteit, végre átadhassák.

14. Ingyenes szociális háló

Itt is átmeneti javaslatokat találunk - és ezek azért lehetségesek, mivel a pontok megfogalmazója még természetesnek veszi, hogy a társadalom a régi dimenzionális szinten fog továbbhaladni – amely lehetetlen, mivel a Vízöntő-kor egy magasabb dimenzionalitást is jelent, ezt el ne felejtsük!

Mert egy stressz mentes társadalomban, ahol mindenki a közösség jólétét helyezi előtérbe az egyéni érdekekkel szemben ( éppen ezért kap meg mindent az egyén! ), eleve nem lehetnek komolyabb betegségokozó tényezők.

Ilyen ideális állapotban maga az emberi test is 8-10szer tovább él, mint a régi 3D-s félelemenergiák között. Öregség pedig gyakorlatilag nem létezik, még akkor sem, ha esetleg 900 éves is az illető. ( Ennek ellenére ha valaki úgy érzi, hogy elég tapasztalatot gyűjtött egy adott testben, akkor automatikusan le tudja vetni. )

Így az az ingyenes szociális háló-modell, mely itt felvázolásra került – bármilyen jó szándékú is -, az alacsonyabb dimenzionalitása miatt hatástalan, mivel a régi embertípussal számol!

15. Felzárkóztatás

Egy fejlett galaktikus társadalomnak nem kell a saját tagjai közül senkit sem felzárkóztatnia, mivel mindannyian egyek. Ez az alapja a létezésüknek, azaz : csak akkor boldog és kiegyensúlyozott az egyén, ha mindenki boldog és kiegyensúlyozott, vagy megfordítva: csak akkor boldog és kiegyensúlyozott a társadalom, vagyis csak akkor mondhatja el, hogy fejlődik, ha minden egyes tagja az – ez evidencia ilyen fokon, tehát még rákérdezni is fölösleges erre, mert nem értenék a kérdést, olyan természetes ez a közeg nekik – ahogy nekünk a levegő.

Ellenben felzárkóztatást nagyon is végeznek, más, alacsonyabb erkölcsi színvonalon élő bolygók lakosaival, pl. a Földdel, melynek szféráját nap mint nap felkeresik, hogy egyrészt segítsék az emberiség felemelkedését a Vízöntő-korszakba, másrészt megtisztítsák ezt a mérgezővé vált bolygót.

A nyomdokaikban fog haladni hamarosan a földi emberiség is, mikor is szintén a felzárkóztatás nehéz és áldozatos munkáját fogja végezni nálánál fejletlenebb hitrendszerű kultúráknál.

16. Új közösségi szemlélet

Az új közösségi szemlélet az új tudati állapotból, ahogy ez fentebb már többször ki volt fejtve, magától következik. Viszont a pontok írója itt, a 16-nál is a régi tudati szemlélettel próbál új közösséget létre hozni – amely lehetetlen, hiszen akkor már évszázadokkal korábban létre jött volna, annyian kísérleteztek vele! De a 3D-s érzékszervekhez kötött ego mindaddig meg fogja akadályozni ezt, ameddig alapvetően az elkülönülésben ismeri fel az önazonosságát!

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy abban a pillanatban, mikor a tudat kitágul, vagyis igazi kozmikus közösségi lény lesz, megszűnik minden geocentrikus szemlélte is, és mindig egyetemesen fog gondolkozni és érezni!

A 16. pontban is javasolt alternatívák pedig sohasem valósulhatnak meg addig, még helyi, mikroközösségi szinten sem, ha az ember nem rendelkezik kozmikus egységtudattal! ( Mert valójában erről szól ez a híres jelszó : ’ gondolkozz globálisan, cselekedj lokálisan’ )

17. Örök élettartamú termékek

Abban a társadalomban, ahol nincs létharc, ahol nincs kizsákmányolás, ahol nem egy szűk bankárkaszt rángatja dróton az egész, általa nyomorba taszított emberiséget, ahol a hitrendszer alapja a szeretet, a bőség, a boldogság, a bölcsesség és az igaz tudás, mint mindenki számára elérhető értékek, ott természetesen mind az alapszükségletek, mind a tartós fogyasztási cikkek gyártásában 100%-ban a felhasználó érdeke lesz a legfőbb szempont.

A nyersanyag-kitermeléstől a gyártáson keresztül, a felhasználóhoz jutáson át a hulladékfeldolgozásig minden fázisnak természeten egy körfolyamat része kell, hogy legyen.

Ezt magasabb társadalmakban tökéletesen megoldották. Pl. a nyersanyag-kitermelést sohasem folytatnak saját lakott bolygójukon, mivel megbontanák a természet szépségének és harmóniájának egységét, hanem csakis lakatlan holdakon és aszteroidákon.

A gyártás automatizált, olyképpen, hogy az adott termék gyártási paramétereit minden pillanatban meg lehet változtatni az egyéni igények szerint.

A felhasználás tartós fogyasztási cikkeknél általában egy életre szól, de ez az élet általában 8-10szer hosszabb, mint a jelenlegi 3D-s földi élet.

A hulladékfeldolgozás is tökéletes, mivel minden hulladékot azonnal atomjaira bontanak, és egy semleges nyersanyaggá állítanak össze, melyet a gyártásnál fel lehet használni. – Ez érvényes a lakóotthonok helyi szintű hulladék- és szennyvízfeldolgozására is, csak ott a természetbe vezetik vissza tökéletesen megtisztított változatban azokat az anyagokat ( víz, ásványok, növényi rostok stb. ), amit tőle elvettek.

Ez a pont utal még a találmányokra is, melyeknek eltüntetése és a feltalálók tönkre tétele - a jelenlegi regnáló törvénytelen hatalom részéről - az emberiség elleni legnagyobb bűntettek közé sorolható.

Ha viszont a Vízöntő-korszak alapértékei szerint járunk el, vagyis a társadalom minden területén a kreativitás lesz a legfontosabb érték, akkor a folyamatos újítások és a találmányok megszületése az élet - az egységben, harmóniában, boldogságban töltött élet magától értetődő következménye lesz.

18. Újfajta közösségi biztonság

Ez az a pont, amelynek javaslatai talán a legtávolabb állnak az új, egyetemes tudatú társadalom által megkövetelt szervezeti felépítéstől.

A javaslatok ugyanis 100%-ban a régi tudatú emberre vannak szabva, aki még 3D-s félelemenergiákban él. Ráadásul ez a pont majd’ szó szerint átvétele a Jobbik programjából, melynek inkább a konzervativizmushoz van köze, mint a zöld-szemlélethez.

A konzervatív szemlélet pedig alapjában véve mindig is militarista volt, mert természetesnek vette/veszi, hogy az ifjúságot militáns módon kell nevelni, hogy „emberré váljon”.

Az persze más kérdés, hogy ezt az évezredek óta tartó militarista hitrendszert, mely már százmilliók halálát okozta, aláásta a modern liberalizmus nihilizmusa, mely ( a konzervatívok által visszasírt ) a militáns, hős katonaifjúból gerinctelen plázamajmot faragott, aki már nem más, mint egy konzumidióta a multik kezében.

Viszont a modern korunk elfajulására nem gyógyír egy régebbi korrupt ember-kép sem. A fejlett társadalmakban ugyanis nincs erőszak, ez teljesen kizárt, éppen létük alapját biztosító egység miatt. Ezért erőszakszervezetek sincsenek, mivel ez ellentmondana saját létüknek.

De nincsenek bíróságok sem, ahol valami ismeretlen ember a magas pulpitusról ítélkezik feletted, úgy, hogy soha nem is ismert téged, és ezért nem is szerethet. Vagyis objektívan eleve nem tud megítélni.

A szeretet törvénye ugyanis kizárja az ítélkezést – ahogy erre már minden nagy spirituális tanító is felhívta a figyelmet itt a Földön.

Mégis, ha valakinek személyes problémája van, ott a Bölcsek Tanácsához fordulhat.

A fejlett társadalmakban azonban vannak bizonyos segítő csoportok is, melyek a fentebb említett mindennapi szolgálat részét képezik. Őket mai földi fogalmakkal inkább katasztrófaelhárító-csapatnak lehetne fordítani, amely egyesíti a polgárőrséget, a tűzoltóságot és katasztrófa-elhárítást.

19. Független szövetség

Végül mindenből az következik, hogy végleg számoljunk le a régi emberkép által megkövetelt régi világképpel! Mégpedig radikálisan! Az Új Társadalomban ugyanis nem lesznek határok! – Ez teljesen kizárt. Ahogy nemzetek sem lesznek. Mivel az Egység-tudat bolygói-egységtudatot is jelent – első fokon.

Mert másképp hogyan is lehetne bevezetni bármilyen radikális társadalomjobbító intézkedést?

Hagyná ezt a világot irányító mai elit, amely szintén mindig globálisan gondolkodik?

Mert ha hagyná, akkor már rég bevetették volna, hiszen az évszázadok során folyamatosan születtek ezekhez hasonló jobbító ötletek, de a földi társadalmak helyzete ennek ellenére évről évre rosszabb lett.

A nacionalista nemzetállamok ötlete szintén az elit boszorkánykonyháiban született meg úgy 300 évvel ezelőtt, hogy megosszák az emberiség erőt, míg ezalatt az elit globálisan kifoszthassa a Földet.

A globális, tudatosan megszervezett rontással szemben tehát csakis globális egységtudatot lehet szembeállítani – másképp sohasem jön el a várva várt szabadság pillanata, ezt jól jegyezzük meg!

Az egységtudat pedig elő fogja hívna azokat a bölcs vezetőket, akik a Bölcsek Tanácsa keretében át fogják venni az egész bolygó vezetését.

 

Úgy legyen!

Kiemelt cikkek

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 1. rész

Evukációs flották a Föld körül
Evukációs flották a Föld körül

 A kezdőlapon jó egy éve feltett hét alapkérdés megválaszolására eljött az idő :

1. Mik az ufók?

Olyan űrjárművek, melyeket a ( Földnél ) magasabban fejlett technikai civilizációk entitásai bolygók és/vagy naprendszerek közötti közlekedésre rutinszerűen használnak.

Azonban az „ufó” meghatározás természetesen nem pontos, sőt inkább cinizmusról és tudatlanságról tanúskodik, mivel ez a mozaikszó egyszerre tükrözi a mai ( bár már nem sokáig )  uralkodó, euro-amerikai típusú áltermészettudomány materialista szemléletét, másrészt azt is, hogy még a durvaanyagban észlelt jelenségeket is automatikusan letagadják, ha a mindennapi tapasztalat ellentmond a materialista elméleti rögeszméknek.

Bővebben ...

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

A kozmikus magyarság – a Mindenség kulcsa

Most, hogy közeledünk a galaktikus együttállás sorsdöntő napjához, és az ezzel együtt járó kibírhatatlan lelki feszültségeket is megtapasztalva, melyet a remény és kétség szinte percenkénti váltakozása okoz a Fény után vágyakozó lélekben, eljött az ideje annak is, hogy beszéljünk a magyarság kozmikus küldetéséről, arról az örök és szent megbízatásról, melyet minden földi nép közül éppen a földi magyarság tagadott meg a legjobban!

Bővebben ...

Válasz az UFO-kutatás hét alapkérdésére 2. rész

Adamski találkozása Orthonnal
Adamski találkozása Orthonnal

2. Honnan jönnek?

 

Addig erre a kérdésre sem lehet kellő mélységben megadni a választ, amíg bizonyos tudati feltételekkel a kérdésfeltevő nem rendelkezik.

Mert ha az ilyen személy legalább elemi fokon nem alakított helyes képet az ufókról, hogy mik is lehetnek egyáltalán, addig a ’honnan jönnek?’ kérdésre adandó választ sem nagyon értheti meg.

Lássunk tisztán : az egész emberiség jelenlegi válságának a valódi oka magában a tudatban, az eddig évezredeken át kontrollált emberi tudatban keresendő, mely mai napig egy illúzió-világegyetemet érzékel maga körül, ami köszönő viszonyban sincs a világegyetemünkben lezajló valós folyamatokkal, a mindenséget irányító tényleges erőkkel és ezeknek a belső összefüggéseivel.

Bővebben ...

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Idővonalunk csődje - és egy megoldás 1. rész

Elég furcsa idővonalon vagyunk - vagy inkább ebben rekedtünk, mivel az események itt még olyanok, mint amikor egy régi zenegép zsinórját lejátszás közben kihúzzák a konnektorból, így az utolsó, már senkit sem érdeklő zeneszám, egyre halkulva, egyre akadozva ugyan, de még továbbfolytatódik - viszont az új, korszerű lejátszó sehol sincs, így az új időknek új dalai sem hallhatóak még.

Ez a fő probléma.

Bővebben ...