Számtalan fizikai kontakta-kapcsolat jött létre - ha csak most 1950-2000 közötti időszakra szorítkozunk -, melyeket a multiverzum szinte valamennyi szektorából jött földönkívüliek alakítottak ki.

Ezt a tényt mostani földi ésszel még felfogni sem lehet, csak jobb esetben ráérezni bizonyos kapcsolatok jelentőségére!

Ha most a földönkívüli civilizációkat, melyek ezen időszak alatt kapcsolatot alakítottak ki velünk, a hozzánk viszonyított elhelyezkedésük téridő-illúziója szerint csoportosítjuk - eleve kizárva a negatív földönkívülieket -, akkor pl. ezt kapjuk :

1. Naprendszerben belüliek

- Belső- és Középföldiek

- Vénusziak

- Marsiak

- Szaturnusziak

- A Naprendszer különböző holdjain lakók : mi Holdunkon, Mars-holdakon, a Jupiter-holdakon, Szaturnusz-holdakon stb. ( Ezeken általában ideiglenes megfigyelő bázisaik vannak számtalan civilizációnak )

 

2. Közeli Naprendszerekből jövők ( kb. 20 fényévnyi téridő-rész )

- Proxima Centauriak ( Meton, Zetor )

- Alfa Centauriak ( Metaria, Apu )

- Szíriusziak ( Noboa, Turul )

- Jargaiak ( Epszilon Eridani )

- Ummiták ( Wolf 424 B )

- Procyoniak stb.

 

3. Távolabbi Naprendszerekből jövők

- a Plejádiak,

pl. az Erraiak, Taygeta-rendszer

- Ajacitbeliek, Hyádok nyílt halmaz ( Taurus-csillagkép )

- Korendorbeliek, ( Bootes-csillagkép )

- Eisaiak ( Betelgeuze, Orion-csillagkép )

- Bellatrixiek ( Orion-csillagkép )

- Rigeliek ( Orion-csillagkép ) stb.

 

4. Más galaxisból jövők

- Aenstriaiak ( Androméda-galaxis )

- Argonaiak - Hoovaiak stb.

 

5. Más világegyetemből jövők

- E-golliak

- Koldasiak stb.

 

( Ez csak rövid tájékoztatás, a kapcsolatok tényleges száma ennél kb. 10szer több, melyeknek feltárása és regisztrálása folyamatban van, és valószínűleg majd csak az Új Föld egyetemein lehet ezekről kellő mélységben beszélni. )